تعریف کنتراست در عکاسی

امروزه اغلب عکاسان با کنتراست به خوبي آشنايي دارند و ميدانند چگونه از آن در شکل دهي يک تصوير زيبا و جالب توجه استفاده کنند، چرا که کنتراست صحيح باعث جذابيت بيشتر تصوير خلق شده ميگردد.

 به طور کلي 2 نوع کنتراست وجود دارد. 

نوع اول، کنتراست نوري است که نمونه بارز آن تصاوير سايه نما يا سيلهوت ميباشد که وجه تمايز آشکاري بين پيش زمينه تاريک و پس زمينه روشن وجود دارد و سوژه با اختلاف آشکاري در برابر پس زمينه قرار ميگيرد. اين نوع کنتراست به ويژه در عکسهاي تک رنگ به شدت تاثير گذار است (تنها عامل ايجاد تصوير در اينگونه عکسها اختلاف روشنايي بين قسمتهاي مختلف کادر است) و عدم توجه به آن موجب افت کيفيت و ارزش عکس مي شود.

دوم، کنتراست رنگي است که کمتر استفاده مي شود زيرا اغلب مردم توجه چنداني به آن ندارند و در واقع اين نوع کنتراست در دنياي عکاسي رنگي مطرح مي شود. گرفتن عکسي با کنتراست رنگي صحيح اندکي دشوار تر از نوع قبلي است.کنتراست رنگي داراي اهميت خاصي است خصوصا آنجا که کنتراست کافي از نوع نوري وجود ندارد. به اين تصوير توجه کنيد:

 

 در قسمت پايين عکس رنگي تبديل به يک عکس سياه و سفيد (تک رنگ) شده (تصاوير سياه و سفيد ملاک مناسبي براي ارزيابي کنتراست نوري هستند زيرا همانطور که گفته شد تنها اختلاف روشنايي بين قسمتهاي مختلف کادر عامل ايجاد تصوير است)و بررسي آن ميتوان فهميد که از کنتراست نوري خوبي برخوردار نيست (تفاوت روشنايي بين قسمتهاي مختلف تصوير چندان زياد نيست) اما با اين وجود عکس جذابيت خاص خود را داراست. 

 

رنگهاي تصوير است.

يک کنتراست رنگي خوب چه کاربردي ميتواند داشته باشد؟هنگامي که نمي توان کنتراست نوري مطلوبي داشت از کنتراست رنگي به عنوان يک راه حل جايگزين استفاده مي شود. در چنين شرايطي حتي يک لکه رنگي متضاد (دايره رنگها در زير معرفي شده ورنگهاي متضاد قابل شناسايي است) ميتواند تاثيري فوق العاده داشته باشد.در تصاوير زير در قسمت سمت چپ شاهد تصويري با رنگهاي يکنواخت و فاقد کنتراست رنگي هستيم و در سمت راست تنها يک قسمت کوچک با گلهاي قرمز به کادر اضافه شده که موجب ايجاد کنتراست در عکس و زيبايي بيشتر آن شده است.در اين تصوير شاهد کنتراست رنگي پاييني هستيم اما به دليل کنتراست مطلوب نوري، عکس جذابيت خاص خود را دارد و بايد به خاطر داشت کنتراست رنگي پايين هميشه بد نيست و ميتواند در آرامتر جلوه دادن صحنه نقش داشته باشد و در چنين تصاويري حال و هواي متناسب تري جهت عکس ايجاد نمايد.

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید