استخدام قالب بند

در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام مشاغل ، به معرفی شغل قالب بند برای کسانی که به دنبال آگهی استخدام قالب بند هستند، می پردازیم. قصد داریم در این مقاله همه ابعاد شغل قالب بند از جمله، معرفی شغل قالب بند ، وظایف شغل قالب بند ، بازار کار شغل قالب بند و … را بررسی کنیم. از شما همراهان عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

معرفی شغل قالب بند (استخدام قالب بند)

آسمونی : قالب بند وکفراژ بند کسی است که بتواند از عهده خط کشی واندازه گیری – خواندن اندازه ها ومقیاس ها ومشخص کردن محل ستون ها و تیرها – خواندن نقشه های اجرایی بتونی – ترسیم نقشه های شابلون ونقشه های قطعات پیش ساخته مورد نیاز کارگاه – بارگیری و بار اندازی قالب ها – محاسبه و برآورد و شابلون سازی – انتخاب تخته – مونتاژکردن ضخامت قالب – ساختن قالب های قوسی شکل – باز کردن قالب ها – قالب بندی بر اساس نقشه – قالب بندی سیلوها و دودکش های استوانه ای – طراحی و سفارش انواع قالب های فلزی و پیشگیری از حوادث بر آید.

فهرست توانایی های شغل قالب بند (استخدام قالب بند)

 1. توانایی خط کشی واندازه گیری
 2. توانایی خواندن اندازه ها ومقیس ها ومشخص کردن آکس ها طبق نقشه
 3. توانایی خواندن نقشه های ساختمان وساختمان های صنعتی
 4. توانایی خواندن نقشه های اجرایی سازمان های بتونی
 5. توانایی ترسیم نقشه های قطعات پیش ساخته وتهیه شابلون های مورد نیاز
 6. توانایی بارگیری وبار گذاری انواع قالب چوبی وفلزی وانبار کردن آنها
 7. توانایی محاسبه وبر آورد وشابلون سازی قالب ها بر اساس نقشه های اجرایی
 8. توانایی انتخاب تخته واندازه کردن آنها وساختن صفحات قالب بر اساس نقشه اجرایی
 9. توانایی مونتاژ کردن صفحات قالب وساختن انواع قالب بر اساس نقشه های اجرایی (سطح افق-سطح قائم-اعضاءمورب)
 10. توانایی ساختن قالب های قوسی شکل
 11. توانایی باز کردن قالب های بتون ریزی شده،محل وانبار کردن اجزاءقالب
 12. توانایی قالب بندی بر اساس نقشه های اجرایی
 13. توانایی قالب بندی سیلوها ودودکشهای استوانه ای
 14. توانایی طراحی وسفارش انواع قالب های فلزی
 15. توانایی پیشگیری از حوادث ورعایت نکات ایمنی وحفاظتی وبهداشت کار
0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید