نکات روانشناسی ، تنش و هیجانات زندگی

به نام یگانه عالم

در زندگی روزمره همه افراد تنش و هیجانات مختلفی وجود دارد ولی برای اینکه بتوانید به آرامش دست پیدا کنید باید دو مطلب مهم را مدنظر قرار دهید :

  • هرگز سعی نکنید دائمأ دیگران را قضاوت کنید.
  • هرگز سعی نکنید دائمأ مورد تأیید دیگران قرار بگیرید.

این دو مقوله آرامش را از شما سلب می کند.

بعضی از والدین از اشتباهات فرزندان خود هراس دارند پس کودک را از اشتباه کردن می ترسانند و کم کم کودک به یک کودک منفعل و ساکت و ترسو تبدیل می شود.

اگر به فرزندتان سخت بگیرید از شما پنهان کاری می کند.

نظم افراطی والدین باعث وسواسی شدن بچه ها می گردد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید