معما (سری سوم)

معما :

چند مربع می توانید در سایز های مختلف در این نقطه ها پیدا کنید؟

جواب :

21 مربع

– منبع : http://www.puzzles.com

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید