اگر گناه وزن داشت

اگر گناه وزن داشت

هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد ؛

تو از کوله بار سنگین خویش ناله میکردی …

و من شاید ؛ کمر شکسته ترین بودم

اگر غرور نبود   ؛

چشمهایمان به جای لبهایمان سخن نمیگفتند ؛

و ما کلام محبت را در میان نگاههای گهگاهمان جستجونمیکردیم

اگر دیوار نبود   ؛ نزدیک تر بودیم ؛

با اولین خمیازه به خواب میرفتیم

و هر عادت مکرر را در میان ۲۴ زندان حبس نمیکردیم

اگر خواب حقیقت داشت   ؛

همیشه خواببودیم

هیچ رنجی بدون گنج نبود …

ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند

اگر همه ثروت داشتند   ؛

دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پر ستیدند

و یکنفر در کنار خیابان خواب گندم نمیدید ؛

تا دیگران از سر جوانمردی ؛

بی ارزش ترین سکههاشان را نثار او کنند

اما بی گمان صفا و سادگی میمرد ….

اگر همه ثروت داشتند

اگر مرگ نبود   ؛

همه کافر بودند ؛

و زندگی بی ارزشترین کالا بود

ترس نبود ؛ زیبایی نبود ؛ و خوبی هم شاید

اگر عشق نبود   ؛

به کدامین بهانه میگریستیم ومیخندیدیم؟

کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب میاوردیم؟

آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم   ….

اگر عشق نبود

اگر کینه نبود ؛

قلبها تمامی حجم خود را در اختیار عشق میگذاشتند

اگر خداوند  ؛

یک روز آرزوی انسانرا برآورده میکرد

من بی گمان

دوباره دیدن تو را آرزو میکردم و تو نیز

هرگز ندیدن مرا

انگاه نمیدانم

براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت

– نوشته ای از :  دكتر علی شریعتی

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: آفتاب
    11 اردیبهشت 1394

    زیبا و رسا بود اما مثل شعر که اگربدون وزن و … باشه میتونه همانند روح آدمی باشد و پر خریدار , وگناه وزن نداره که این همه در دنیا پر شده !!! در پاسخ قبلی
    برای شما نظر مطرحه یا حل یک ریاضی ساده که ظاهرا” این چنین است ؟
    مشاهده مینمایم زحمت ارسال بخود را ندهید مرسی

نظر خودتان را ارسال کنید