چند نکته روانشناسی و کاربردی

به نام یگانه عالم

استرس بر بدن تأثیرات فراوانی دارد که به چند مورد به اختصار اشاره خواهیم کرد.

  • استرس باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب و کلسترول و خطر حمله قلبی می شود.
  • توانایی دستگاه ایمنی بدن را کاهش می دهد.
  • باعث درد مفاصل و ماهیچه می گردد.
  • باعث افزایش دردهای دوران قاعدگی در زنان می شود

موارد ذکر شده فقط بخشی از اثرات استرس بر بدن هستند.

چند رفتاری که باعث نابودی زندگی زناشویی می گردد:

  • سرزنش مداوم
  • متهم کردن و دنبال مقصر گشتن
  • مقایسه کردن همسر با دیگران به جای تشویق
  • جر و بحث های مکرر

و موارد بسیار از این قبیل که باعث می شود روابط زندگی زناشویی رو به نابودی برود.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید