دو رسانه ملزم به انتشار تکذیبیه مهران مدیری شدند

به گزارش آسمونی:با حکم دادگاه: دو رسانه ملزم به انتشار تکذیبیه مهران مدیری شدند.

با حکم دادگاه: دو رسانه ملزم به انتشار تکذیبیه مهران مدیری شدند قاضی پس از شنیدن توضیحات طرفین در پرونده موسسه ثامن الحجج دو رسانه را ملزم به انتشارتکذیبیه مهران مدیری کرد

با حکم دادگاه: دو رسانه ملزم به انتشار تکذیبیه مهران مدیری شدند

قاضی پس از شنیدن توضیحات طرفین در پرونده موسسه ثامن الحجج دو رسانه را ملزم به انتشار تکذیبیه مهران مدیری کرد

منبع: صرفا آنلاین

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید