1 تیر ، جشن آغاز تابستان و آب پاشونک

امروز اول تیر و جشن آغاز گرما و جشن آب پاشونک است که به نوعروسان میوه های نورسیده آرند و نبات هدیه می داده اند . 

آسمونی : چون در آغاز تابستان بارش کاهش پیدا می کرد ،  این مراسم به منظور درخواست باران از ایزد تیشتر برگزار می شد و با پاشیدن آب برای هم آرزوی سالی پر باران را می کردند. 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید