استخدام سرپرست

در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام مشاغل ، به معرفی شغل سرپرست برای کسانی که به دنبال آگهی استخدام سرپرست هستند، می پردازیم. قصد داریم در این مقاله همه ابعاد شغل سرپرست از جمله، معرفی شغل سرپرست ، وظایف شغل سرپرست ، بازار کار شغل سرپرست و … را بررسی کنیم. از شما همراهان عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

معرفی شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

آسمونی : بنا بر تعریف، سرپرست به کسی اطلاق می‌گردد که دیگران را هدایت و اداره می‌کند و در سازمان برخلاف سایر رده‌های مدیریتی افراد غیرمدیر را اداره می‌کند. در فرهنگ آمریکایی از سرپرست به عنوان پیشرو نام برده می‌شود.

و در متون فارسی سرپرست مترادف، با سرور، بزرگ و رئیس می‌باشد و سرپرست به معنای مواظبت ریاست و سروری است.

فعالیتهای مدیریتی شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

الف) نقش‌های شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

سرپرست در این جایگاه به عنوان حلقه اتصالی بین مدیریت و کارگران می‌باشد:

 1. سَرپرست به عنوان فرد رابط
 2. سَرپَرست به عنوان نماینده مدیران: این نقش در موقعیتی که سرپرست به عنوان نماینده مدیریت عالی یا میانی کارفرما روبرو یا مافوق کارگران قرار می‌گیرد.
 3. سرپرست به عنوان نماینده کارگران: سرپرست به عنوان سخنگو و نماینده کارگران خواسته‌های آنها را با مقامات بالا مطرح می‌کند.
 4. سرپَرست به عنوان حاشیه نشین: در این موقعیت سرپرست نقش کارگری را دارد که فقط اسم سرپرست را به یدک می‌کشد.
 5. سرپرست به عنوان متخصص: مانند دیگران سرپرستان مورد اقبال و اکرام قرار می‌گیرد و از نظرات آن در تنظیم روابط انسانی و خط تولید بهره گرفته می‌شود.

ب) وظایف شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

آسمونی : وظایف سرپرستی از منظر صاحب نظران در پنج قلمرو وظایف مدیران دسته بندی می‌گردد. که عبارتند از:

 1. برنامه‌ریزی
 2. سازماندهی
 3. کارگزینی
 4. رهبری
 5. کنترل

مهارتهای مورد نیاز شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

 1. مَهارتهای فنی
 2. مهارتهای انسانی
 3. مهارت های اداری
 4. مهارتهای تصمیم گیری و حل مسأله

عوامل مؤثر بر موفقیت شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

 1. تمایل و توانایی به تفویض
 2. استفاده مناسب از اختیار
 3. تعیین یک الگوی خوب
 4. بازشناسی تغییر در نقش
 5. مایل به ایفای نقش سرپرست

ماهیت تغییرات محیط شغل سرپرست (استخدام سرپرست)سرپرستان

آسمونی : محیط سرپرستان براساس سبک زندگی منابع مادی و انسانی اطلاعات در دسترس شرایط کار فن آوری و وضعیت فرهنگی به سرعت در حال تحول است.

تأثیرات برخی تغییرات بر شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

 1. تغییرات در اطلاعات قابل دسترسی
 2. ضرورت تغییرات دیدگاهی نسبت به محیط کار سرپرستی
 3. تغییر در ترکیب نیروی کار

مسئولیت، قدرت و اخلاق شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

تعریف اخلاق و مسئولیت شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

اخلاق گاهی به معنای خلق و خوی عادت و مزاج به کار می‌رود. معنای دیگر نیز از آن تحت تعبیر حسن و قبح و خوبی و بدی رفتار نیز مطرح می‌گردد.

انواع اخلاق عبارتند از:

 1. اَخلاق فردی
 2. اخلاق شغلی
 3. اخلاقِ سازمانی
 4. اخلاق اجتماعی

اخلاق در محیط کار در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

آسمونی : اخلاقیات، استاندارد و اصول راهنمایی هستند که بر رفتار افراد یا گروهها حاکمیت دارند. این اصول و استانداردها نتیجه ارزشها مراودت و تعاملات طولانی است که توسط بشر پیشین به بشر امروز انتقال یافته است.

اداره اخلاق کارکنان در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

 1. ابتدا: باید مسأله شناسایی گردد.
 2. دوم: برخورد با کارمند مختلف
 3. سوم: پیروی از نظام انضباطی مقرر شده

سرپرستان چه نوع قدرتهایی می‌توانند به کار گیرند

قدرت، توانایی به کارگیری دیگران در پاسخ به برنامه‌ها و وظایف سازمانی است. به عبارت دیگر قدرت توانایی فرمان دادن و به کارگیری دیگران برای آنچه که می‌خواهیم است.

منابع قدرت بین شخص در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

 1. قدرت پاداش: توانایی فرد جهت نفوذ در دیگران از طریق پرداخت پول ارتقاء مقام
 2. قدرتِ شخصی: عبارتند از نفوذ در دیگران از طریق مهارتهای تخصصی دانش و استعدادها
 3. قدرتِ مرجعیت: قدرت نفوذ در دیگران به واسطه داشتن پایگاهی خاص و مشروعیت کامل در نزد آنها
 4. قُدرت قانونی یا پست مقام: عبارتند از اختیاراتیست که پست رسمی به فرد یا مدیریت سازمان می‌دهند
 5. قدرت اجبار: عبارتند از نفوذ در دیگران از طریق تنبیه آنها به واسطه انجام کارهای نادرست

استفاده نادرست از قدرت در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

مدیران می‌توانند قدرت خود را به طور نادرست به کار برند چنانچه سرپرستان می‌توانند از زیردستان برای رسیدن به خواسته‌ها خودپسندانه خود استفاده کنند همچنین قدرت و مقام می‌تواند برای اهداف نادرست به کار رود.

استفاده مؤثر از قدرت در نقش‌های مدیریتی در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

در رابطه با ایجاد قدرت و استفاده مؤثر از آن در نقش‌های مدیریتی پیشنهاداتی مطرح است که البته بکارگیری آنها در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست.

اختیار نفوذ و سیاست سازمانی در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

آسمونی : قدرت از اختیار نفوذ اجتماعی جداست اصولاً قدرت به معنای اعمال نفوذ در دیگران بوده اما نفوذ عبارتند از اعمالی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شود.

اخلاق و قدرت در شغل سرپرست (استخدام سرپرست)

استفاده از قدرت خود بطور مشروع و اخلاقی عبارتند از:

 • شناختن افراد ذینفع خارجی (سهامداران) و قدرت آنها و همچنین خواسته آنها در هر فعالیت و طرح سازمانی
 • شناساندن حقوق کارکنان و الزامات و محدودیتهای سازمان برای کارکنان
 • استفاده از اصول اخلاقی از قبیل، عدالت، برابری، مساعدت و احترام کارکنان در موقعیتهای تضاد و وجود مشکلات.
 • اطمینان از رسیدگی به شکایات و مطلع بودن کارکنان از این رویه‌ها.

انتخاب تاکتیک‌های نفوذی: موارد و عوامل انتخابی

عوامل انتخابی متأثر از عوامل زیر است:

 • مدیران چه منابع قدرتی دارند و تا چه حد در استفاده از تاکتیکهای مختلف مهارت دارند
 • یا مدیر تلاشهای نفوذی نوینی را انجام می‌دهد یا از تلاشهای قبلی پیروی می‌کند؟
 • آیا در مواردی که تاکتیکهای نفوذی به هم پیوسته باشند، احتمال مقاومت وجود دارد؟
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید