حکم روزه نگرفتن عمدی چیست؟

بسیاری از افراد هستند که بدون هیچ دلیلی در ماه رمضان روزه نمی گیرند. آیا می دانید حکم روزه نگرفتن عمدی چیست؟ آسمونی در این بخش در مورد حکم روزه نگرفتن عمدی صحبت می کند.

حکم روزه نگرفتن عمدی چیست؟

کفاره عبارت از گرفتن ۶۰ روز روزه برای هر روز که باید ۳۱ روز آن پی در پی باشد (بقیه آنها را می توانید با فاصله بگیرید) و یا طعام دادن به ۶۰ فقیر برای هر روز است که مقدار ۷۵۰ گرم طعام ( یعنی نان آرد برنج گوشت و ماننداینها) از هر کدام که بدهید اشکال ندارد , قیمت را از بازار محل سکونتتان سوال نمایید ملاک قیمت سالی است که می خواهید کفاره را پرداخت کنید

اگر انسان روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد:

الف. باید از روزه خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید.

ب. واجب است قضای آن را به جا آورد.

ج. با شرایطی که در فصل کفّاره روزه ذکر می‌شود، کفّاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می‌‌شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد كند.

د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز كفّاره بدهد.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید