چند خوردی چرب و شیرین از طعام … امتحان کن چند روزی در صیام

شعر «چند خوردی چرب و شیرین از طعام / امتحان کن چند روزی در صیام» را حتما شنیده  اید. در این بخش آسمونی متن کامل ربنای استاد شجریان و همچنین متن مناجات مثنوی افشاری با صدای استاد محمدرضا شجریان و گویندگی امیر نوری را منتشر می کنیم.

متن مناجات ربنا با صدای استاد محمدرضا شجریان:

چهار ربنا بر گرفته از آیات قرآن کریم:

ربنای اول (سوره آل عمران – آیه شماره 8)

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

بار الها ، دل‌های ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی ، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی عوض و منت .

ربنای دوم (سوره مومنون – آیه شماره 109)

ربنا ءامنا فاغفرلنا وارحمنا و انت خیر الرحمین

بار الها ما به تو ایمان آوردیم ، تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهربانی فرما که تو بهترین مهربانان هستی.

ربنای سوم (سوره کهف – آیه شماره 10)

ربنا ءاتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من امرنا رشدا

بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسیله رشد و هدایتی کامل مهیا ساز.

ربنای چهارم (سوره بقره – آیه 250)

ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکفرین

بار پروردگارا به ما صبر و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و ما را بر شکست کافران یاری فرما.

متن مناجات مثنوی افشاری با صدای استاد محمدرضا شجریان و گویندگی امیر نوری:

این دهــان بستی دهانی باز شـد

کـو خـورندهی لــقمـه های راز شـد

لــب فـروبــند از طـعـام و از شـــراب

ســـوی خوان آسـمــانی کن شـــتاب

گـر تــو این انبان ز نـان خــالی کـــنی

پـر زگـــوهـر هـای اجــــلالی کـــنی

طــفل جـان از شـیر شــیطان بــاز کن

بــــعـــد از آنـــش بـا مـــلک انـــباز کــن

چند خوردی چرب و شیرین از طـعــام

امـــتحـــان کــن چـــند روزی با صــیام

چــند شــب ها خواب را گشتی اسیر

یــک شـــبی بــیدار شــو دولـــت بـگیر

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید