فعال ترین آتشفشان جهان

آیا می دانید فعال ترین آتشفشان جهان در کدام کشور قرار دارد؟ اگر می خواهید با آتشفشان فعال بیشتر آشنا شوید این بخش آسمونی را تا پایان دنبال نمایید چرا که عکس های جالبی از فعال ترین آتشفشان جهان را منتشر می کنیم.

فعال ترین آتشفشان جهان

از میان 1500 آتشفشان موجود در جهان، فعال‌ترین آتشفشان در هاوایی قرار گرفته است.

‌از میان 1500 آتشفشانی که در جهان وجود دارند در حدود 50 آتشفشان هر ساله فعال هستند و فعال‌ترین آتشفشان جهان در هاوایی قرار دارد.

فعالیت این آتشفشان‌ها با خروج بخار، خاکستر،‌ گازهای سمی یا گدازه نشان داده‌ می‌شود.

این آتشفشان پس از به وجود آمدن شکافی بر روی بدنه‌اش فعالیت را از سر گرفت و مواد مذاب را تا ارتفاع 19 متری به هوا پرتاب کرده است.

عکس های فعال ترین آتشفشان جهان

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید