24 شعبان ، قتل ابومسلم خراسانی به دستور منصور عباسی (137 ق)

قدرت فراوان ابومسلم موجب نگرانی دستگاه خلافت عباسی شده بود.

موقعیت و نفوذ سیاسی وی چنان بود که فرمانروایان و سرداران نظامی ناحیه شرقی خلافت را بی‌فرمان خلیفه تعیین می‌کرد و به نام خویش سکه می‌زد و خلیفه در عراق بدون دستور او هیچ کار مهمی انجام نمی‌داد. این قدرت و شکوه ابومسلم باعث حسادت و کینه عباسیان خصوصا منصور شده بود. ماجرای کشتن یزیدبن‌هبیره و کشمکش سیاسی در فارس، خشم خلیفه نسبت به ابومسلم را برانگیخت. منصور برای بازداشتن ابومسلم از رفتن به خراسان کوشید که وی را با پیشنهاد پذیرش حکومت شام و مصر بفریبد اما ابومسلم که می‌دانست تنها پایگاه استوار او خراسان است از پذیرفتن فرمان خلیفه سرباز زد.

سرانجام ابومسلم فریفته وعده‌های دروغین خلیفه و یارانش شد و از میانه راه به عراق بازگشت و به توطئه منصور در 25 شعبان سال 137 قمری به قتل رسید. بدین گونه مردی که به گفته مأمون، همانند اردشیر و اسکندر بود بر سر یک اشتباه کشته شد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : تقویم تاریخ آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید