5 می ، روز جهانی ماما

پنجم ماه می میلادی از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی، ” روز جهانی ماما ” نام گذاری شده است.

آسمونی : روز جهانی ماما با هدف بزرگداشت ماما وآگاهی دادن درخصوص اهمیت کارمامایی برگزار می گردد.
تاسال2015 میلادی کنفدراسیون جهانی مامایی از شعار “جهـان امــروز بیش ازهرزمانی به ماما ها نیاز دارد” استفاده می کند.

شعار روز جهانی ماما 2018 midwives leading the way with quality care ماماها راه را با مراقبت با کیفیت هدایت می کنند

تاریخچه مختصر روز جهانی مامایی (روز جهانی ماما)

سایت آسمونی : پنجـم مـاه مـی مصـادف بـا 15 اردیبهشـت، از سـوی سازمـان بهداشت جهانی و كنفدراسیون بین المللی مامایی به نام « روز جهانی ماما » نام گذاری شده است. برای اولین بار در سال 1980 این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد و سپس از سال 1992 به صورت رسمی، به افکار عمومی جهان، اعلام شد.

كنفدراسیون بین المللی مامایی هم امسال بیانیه ای را خطاب به کلیه ی سازمان ها و نهادهای بین المللی مامایی اعلام كرد و در آن از تمامی ماماها دعوت به همكاری كرد و از آن ها خواست تا بیشتر از سال های دیگر، مرگ و میرهای ناشی از زایمان را به افکار عمومی مردم خود، نشان دهند .

در بخشی از این بیانیه آمده است که : امسال ‎ ٥ می ٢٠١١ و مصادف با این روز، این كنفدراسیون از تمامی اعضای سازمانهای مامائی و حامیان آن ها در سراسر دنیا خواست تا در روز جهانی مامایی به خیابانها بیایند. این كنفدراسیون از سازمانهای ملی و سرویس های محلی خواست تا در انجمن های محلی خود ترتیب راهپیمایی پنچ كیلومتری را بدهند و بدین وسیله تعهد خود را در مواجهه با نابرابری های جهانی در مرگ میر نوزدان و مادران نشان دهند و بر دغدغه های منطقه شان، در اجرای مفاد و قوانین سرویس های مامایی تأكید ورزند .

هر سال ٣٤٠٠٠٠ زن در دنیا می میرند و میلیونها نفر از عفونتها و ناتوانایی های كه به خاطر پیشگیری از مادرشدن به وجود می آیند رنج می برند . كنفدراسیون بین المللی مامایی همراه با نمایندگان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی و همراه با تعداد وسیعی از دیگر شركای بین المللی متعد می شود تا مرگ و میر و امراض ناشی از زایمان مادران را از راه دسترسی به مراقبت های لازم مامایی در سراسر جهان نشان دهد به خصوص در كشورهای در حال توسعه كه ٩٠ درصد از مرگ ومیرهای ناشی از زایمان در آن ها اتفاق می افتد . این راهپیمایی ٥ كیلومتری در اولین مرحله اش از جاده ی منتهی به دوربان آغاز می شود كه در این منطقه ماماها از سراسر دنیا در كنفرانس سه سالانه ی كنفداراسیون مامایی گردهم می آیند و به كنفدراسیون اطمینان خواهند بخشید كه تعهدات جهانی مامایی به شعارهایش وفادار مانده است.

ماما كیست ؟

پورتال آسمونی : ماما وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت، نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه دارد. علاوه براین وظیفه ی اصلی ماما آموزش دوران بـارداری و آمـاده کـردن والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادری است كه می تواند به وظایف و مسئولیتهای بیشتری همچون تنظیم خانواده و مراقبت های کودک و در بعضی از موارد موارد، به مشاوره در مورد بیماریهای زنان نیزگسترش یابد. طبق نظر رئیس جمعیت مامایی ایران حضور و نقش ماما ارتباط تنگاتنگی با مادر و دوره بارداری مادر دارد، لذا اهمیت این نامگذاری تأكید بر نقش مهم مادری و امر ولادت نوزاد است كه به كمك و یاری ماما انجام می گیرد. در واقع تمام نه ماه بارداری، مادر با حمایت های عاطفی، روانی و جسمی ماما به انجام می رسد. لذا تكریم و تقدیر از ماما به منزله تقدیر از مادران می باشد.

اما طبق نظر عموم، ماما مترادف است با کلمه زایمان و به مفهوم مراقبت از دوران بارداری است. این در حالی است که حیطه ی خدمات مامایی بسیار وسیع تر و از ابتدای تولد تا انتهای عمر است و ابعاد مختلف بهداشتی در زمینه بهداشت باروری، مشاوره، آموزش و آگاهی در دوران بلوغ، ازدواج، بارداری و یائسگی را شامل می شود. این آموزش ها ضامن سلامت خانواده است.

تاریخچه ی مامایی در ایران

سایت آسمونی : قدمت رشته مامایی در ایران به شکل آموزش عالی پس از تحصیلات دبیرستان، به 80 سال قبل برمی گردد. اولین آموزشگاه مامایی به نام مدرسه قابلگی با 10 نفر شاگرد در سال 1298 در بیمارستان بانوان شهر تهران تاسیس شد. پس از گذشت 10 سال، اولین آموزشگاه عالی مامایی در سال 1308 و با اعطای مدرک معادل لیسانس به عنوان یکی از شعب مدرسه طب آغاز به کار کرد. در سال 1313 دانشگاه تهران تاسیس شد و سپس دانشکده پزشکی آن نیز افتتاح شد. لذا چند سـال بعـد در سـال 1319 بیمارستـان زنـان به دانشکده پزشکی ملحق شد. از بهمن 1368 مصوب شد و هم اکنون در تربیت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی ارایه خدمت می کنند .

0/5 ( 0 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید