نماز آیات

نماز آیات به سبب چهار چیز واجب میشود: 1- گرفتن خورشید. 2- گرفتن ماه. 3- زلزله (در موارد ذکر شده، ترسیدن شرط نیست).
4- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ، در صورتی که بیشتر مردم بترسند (بنا بر احتیاط واجب).
در این موارد بر مسلمانان واجب است که به خدای خود پناه آورده و دو رکعت “نماز آیات” بجا آورند.
گزاردن چنین نمازی کنایه از این است که اینگونه حوادث نشانه هایی از قدرت الهی و نظم و حساب دقیق عالم طبیعی است.
خواندن این نماز، انسان را از خُرافات و خیال های بیهوده باز می دارد و متوجه آفریدگار هستی می نماید و همچنین سبب فرو نشستن ترس و دلهره و آرامش دل ها می شود.

چگونگی خواندن نماز آیات

نیت:

نیت ادا: (اگر در زمان ماه گرفتگی یا غیره نماز را بخوانیم) میگوییم: دو رکعت ادای نماز آیات می خوانم ، قربت الله — الله اکبر
نیت قضا: (اگر فراموشمان شد قضای نماز آیات را میخوانیم) میگوییم: دو رکعت قضای نماز آیات می خوانم ، قربت الله — الله اکبر

شروع نماز:

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و قبل از هر رکوع حمد و سوره خوانده می شود و یا سوره ای را پنج قسمت کرده و قسمت اول را قبل از رکوع اول، بعد از حمد می خوانیم و به رکوع می رویم، سپس از رکوع برخاسته و بدون خواندن حمد قسمت دوم آن سوره را می خوانیم و به رکوع می رویم، و همینطور تا رکوع پنجم و سپس به سجده می رویم و رکعت دوم را هم به همین ترتیب بجا می آوریم.
اکنون به عنوان نمونه، نماز آیات را به شکل کوتاه آن با تقسیم سوره “اخلاص” بیان می کنیم:
– با گفتن تکبیر و “الله اکبر” نماز را شروع می کنیم.
– سوره حمد را می خوانیم و پس از حمد “بسم الله الرحمن الرحیم” را می گوییم.
– سپس به رکوع می رویم (در تمام رکوع ها باید ذکر رکوع گفته شود).
– از رکوع سر بر می داریم و بدون آنکه سوره حمد را بخوانیم، می گوییم: “قل هو الله احد”.
– بعد به رکوع دوم می رویم.
– پس از رکوع دوم می خوانیم: “الله الصمد”.
– باز به رکوع می رویم.
– پس از رکوع سوم می خوانیم: “لم یلد و لم یولد”.
– باز به رکوع رفته، پس از رکوع چهارم می خوانیم: “ولم یکن له کفواً احد”.
– سپس رکوع پنجم را بجا آورده، سر از رکوع برداشته و به سجده می رویم.
– پس از دو سجده، یک رکعت دیگر، مانند رکعت اول بجا می آوریم و با تشهد و سلام، نماز را تمام می کنیم.

قنوت نماز آیات:

در نماز آیات هم خواندن قنوت مستحب است و زمان آن، در رکعت دوم، بعد از تمام شدن سوره، قبل از رکوع پنجم، است.22

1/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: مجید
    26 آذر 1392

    عالی بود .دست شما درد نکند.اجرتون با خدا

  2. نویسنده دیدگاه: نسترن
    11 آذر 1392

    خیلی خوب است

نظر خودتان را ارسال کنید