5 فروردین ، 25 مارس ، جنگ یزدگرد دوم با امپراتور روم (441 م)

۲۵ مارس سال ۴۴۱ میلادی یزدگرد دوم شاه ساسانی ایران و پسر بهرام پنجم ( بهرام گور ) به امپراتوری روم که پس از ناپدید شدن بهرام ، در مرزهای شمال غربی ایران دست به تمرکز نیرو زده بود و مرزنشینان را تحریک به نافرمانی می کرد اعلان جنگ داد.

آسمونی : بهرام پنجم در جریان شکار گور ناپدید شده بود و مدتی ، ایران بدون رئیس کشور بود. ظاهرا بهرام هنگام تعقیب گور در باتلاق فرو رفته و ناپدید شده بود. پس از بی نتیجه ماندن جستجو برای یافتن او و یا جسدش ، بزرگان ایران پسرش را به نام بهرام دوم که یک متعصب مذهبی بود جانشین او کردند که اندرزهای موبد موبدان ( روحانی ارشد آیین زرتشت ) را بی چون و چرا به اجرا در می آورد .

تعصب مذهبی یزدگرد دوم باعث درگیری هایی در ارمنستان شد که ایالت خودمحتار ایران بود و این درگیری ها چند سال ادامه داشت. سختگیری یزدگرد دوم نسبت به پیروان مسیحیت سبب شد که لئون ، پاپ وقت ، برضد آیین هایی که از ایران برخاسته و در اروپا گسترش یافته بودند مخصوصا اندیشه مانوی دست به اقدام بزند.

پورتال آسمونی : در پی اعلان جنگ یزدگرد دوم به رومیان و بسیج نیرو، امپراتور روم از در سازش وارد شد و یزدگرد دوم هم به عقب راندن هپتالها سرگرم شد. به خواست موبد موبدان که عقیده داشت هپتالها باید از مرزهای ایران فاصله زیاد داشته باشند ، یزدگرد سالها در نواحی شمال شرقی سرگرم جنگ با این قوم بود.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : تقویم تاریخ آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید