23 مارس ، اعلام ولیعهدی انوشیروان

قباد شاه ساسانی ۲۳ مارس سال ۵۱۹ میلادی،در نیمه ایام نوروز، سومین پسر خود ” خسرو انوشیروان ” را شاه بعدی ایران( ولیعهد ) اعلام داشت. قباد سه پسر داشت که یکی از آنان به نام ” کاووس ” در همین مراسم به سمت فرماندار تبرستان ( مازندران ) منصوب شد. پسر دیگر قباد ” زم ” نام داشت.

پورتال آسمونی : قباد در مراسم معرفی خسرو انوشیروان به عنوان شاه آتی گفت که این انتخاب نتیجه چند سال بررسی و تجربه او بوده و به درستی این انتخاب اعتماد دارد. قباد که سالها درگیر جنگ با هون ها بود ، از آنجا که تحت تاثیر افکار مزدک ( که از او به عنوان بنیادگذار سوسیالیسم در جهان نام برده می شود) قرار داشت در سال ۵۱۵ میلادی ،در مراسم نوروز ، تصمیم خود به کاهش شدید مالیات کشاورزان و مردم کم درآمد و برنامه اصلاحات کشاورزی و افزایش سهم کشاورزان از محصول و نیز برنامه های عمرانی دیگر از جمله ساحتن چند سد را اعلام داشته بود.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : تقویم تاریخ آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید