اطلاعات تجاری

استخرهای بانوان در تهران

womens pools استخرهای بانوان در تهران

انسان برای حفظ سلامت بدن نیاز به ورزش دارد. یکی از این ورزشهای مفید و پرکاربرد برای بدن شنا کردن است. شنا کردن علاوه بر تناسب اندام برای بسیاری از دردها نیز مفید است. آسمونی در این بخش به معرفی استخر می پردازد و همچنین استخرهای بانوان در تهران را فهرست می کند.

استخرهای بانوان در تهران

استخر حجاب

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده – : خیابان بلوار کشاور، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

استخر شهید کشور دوست

مساحت: 25×13 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده – : میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما

استخر مجتمع بعثت

مساحت: 26×50 متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده – : اتوبان بعثت انتهای 17 شهریور – جنب فروشگاه رفاه تلفن:555153 – 555280

دماوند

تختی دماوند

مساحت: 36×20 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز – : دماوند شهرک امامیه

رودهن

لاله صحرا

مساحت: 17×35 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده – : رودهن – خیابان پاسداران – پلاک 2967

شهرری

13 آبان

مساحت: 6×14 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز – : خ شهید رجائی – شهرک 13 آبان تلفن: 5008654

آتش نشانی

مساحت: 12×16 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : آتش نشانی شهرری

تختی ری

مساحت: 18×50 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز – : شهرری، خیابان خرم تلفن:5699070

سیزده آبان

مساحت: 33× 17 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز – : خیابان شهید رجائی – شهرک 13 آبان تلفن:5008654

شهید قاسم سبزعلی

مساحت: 12× 18 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده – : شهرری دولت آباد – بین فلکه دوم و سوم تلفن: 3747073 – 3754747

کانون مالک اشتر

مساحت: 12×16 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : خیابان فدائیان اسلام – نرسیده به چهارراه کانون مالک اشتر

گلگون

مساحت: 8×10 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : شهید رجائی، ایستگاه عظیم آباد پارک گلگون تلفن: 5001735

مکتب الصدوق

مساحت: 8× 15 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : شهرری خیابان چشمه علی مدرسه راهنمائی مکتب الصدوق

کرج

استخر آبشار (1)

مساحت: 8× 18 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : مردآباد – سه راه سرحد آباد

استخر آبشار (2)

مساحت: 12× 24 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : مردآباد سه راه سرحد آباد

استخر آب و خاک

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : کرج، جاده مردآباد

استخر آزادگان

مساحت: 25×5/12 متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده : شهرک اسلام آباد – جنب شهرداری

استخر ارمغان تربیت بدنی

مساحت: 25×5/12 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : مهرشهر بلوار ارم – جنب عمران شهرداری

استخر استاندارد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : میدان استاندارد، مؤسسه استاندارد

استخر اصلاح بذر

مساحت: 25×5/12 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج جاده مردآباد

استخر بانک صنعت و معدن

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : محمدآباد – جنب کارخانه سوسیس

استخر تختی مهرشهر (1)

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز – : کرج حسین آباد – استادیوم تختی

استخر تختی مهرشهر (2)

مساحت: 6×10 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز – : کرج – حسین آباد – استادیوم تختی

استخر توحید کلارک

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : کرج – کلارک – خیابان شهید میرائی

استخر خاک شناسی

مساحت: 20×10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – مشگین دشت

استخر دامپروری

مساحت: 25× 5/12متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – حیدرآباد

استخر دانشکده کشاورزی

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (1)

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (1)

مساحت: 5×10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده – : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دانش (کودکان) (2)

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دشت بهشت

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : جاده رجائی آباد – پشت مخابرات

استخر دهکده فردوس

مساحت: 40×20 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : کرج – فردیس – شهرک دهکده

استخر سپاه

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : جاده مشکین آباد – باغ کامل جعفری

استخر شاهین ویلا

مساحت: 20× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز

استخر شاهین ویلا (قندی)

مساحت: 15×33 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : شاهین ویلا، خیابان بنیاد

استخر شریعتی

مساحت: 16×23 متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، : ذوب آهن روبروی موسسه استاندارد

استخر شهید گروسی

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : کرج – مهرشهر – اول خز راه آهن

استخر شیرجه دانش

مساحت: 15×10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده – : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر عظیمیه بسیج سپاه

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – عظیمیه چهارراه پامچال

استخر عظیمیه نیکو

مساحت: 6×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : کرج- مهرشهر

استخر فاتح

مساحت: 10×25 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : بلوار طالقانی – اول بلوار ماهان

استخر قهرمانی

مساحت: 15×33 متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده، : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر مجتمع ایران

مساحت: 25×12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : خیابان بهشتی – نرسیده به 45 متری جنب بانک ملی

استخر مجتمع طوبی

مساحت: 20× 10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – جاده مردآباد

استخر محیط زیست (مهر)

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

استخر سهند

مساحت: 6× 12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : فردیس، نرسیده به پمپ بنزین مخابرات

استخر منظریه

مساحت: 20×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : منظریه خیابان طالقانی

استخر منظریه فردیس

مساحت: 15×7 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : کرج – فردیس – منظریه

استخر موج

مساحت: 10×25 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده ، – : چهارصد دستگاه – روبروی کارخانه قند

استخر مؤسسه رازی

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : حصارک – مؤسسه رازی

استخر نمازی

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : کرج – خیابان ملارد پنجم فردیس

استخر هدف

مساحت: 7× 15 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز – : گلشهر – درختی – مدرسه هدف

استخر یادآوران

مساحت: 25×12 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده – : عظیمیه کرج – جاده چالوس اول فردوسی

اسلام آباد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، – : اسلام آباد – منطقه طرح ساماندهی

ناحیه 1 آموزش و پرورش

مساحت: 10× 25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز – : کرج – خیابان فروغی

نظر شما چیست؟