راه در جهان یکی است و آن راستی است

حتما شما هم تا به حال جمله « راه در جهان یکی است و آن راستی است» را شنیده اید، آسمونی در این بخش متن مربوط به جمله معروف راه در جهان یکی است و آن راستی است را برای شما عزیزان منتشر می کند.

راه در جهان یکی است و آن راستی است

ای مردان و ای زنان،

به درستی بدانیدکه در این جهان

دروغ فریبنده است،

از آن بگسلید و آنرا مگسترانید

و این را بدانید که..

آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی، بدست آید

مایه اندوه است

و دروغگویانی که راستی را تباه می سازند،

زندگی مینویی خویشتن را نابود می کنند.

و همچنین،بهترین پاداشها،

از آن کسی است

که خواستار روشنایی است

و به دیگران روشنایی می بخشد.

ای اهورامزدا..

با خرد پاک خود

و در پرتو آیین راستی،

دانش برخاسته از اندیشه ی نیک را به من ببخشای،

تا از زندگی دراز شادمانه برخوردار گردم.

4.2/5 ( 5 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید