حقوق و قوانین روستایی

کتاب حقوق و قوانین روستایی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر شده است. آسمونی در این بخش به معرفی کتاب حقوق و قوانین روستایی می پردازد.

حقوق و قوانین روستایی

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از انتشار چاپ دوم مجموعه دو جلدی حقوق قوانین روستایی ویژه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا از سوی انتشارات این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دکتر مهران شیراوند با بیان مطلب فوق گفت: مجموعه حاضر ویراست دوم جلد اول و دوم کتاب حقوق و قوانین روستایی می باشد که در سال ۱۳۹۲ توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی انتشار یافت.

وی افزود: ویراست دوم این مجموعه که توسط سید عارف موسوی و مصطفی طالشی تالیف، تدوین و گردآوری شده است به دلیل ضرورت بازنگری و اعمال قوانین و مقررات جدید و همچنین انتخاب شوراهای اسلامی روستا و انتصاب دهیاران جدید الورود در سال جاری از طریق مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به چاپ رسید.

شیراوند در زمینه ضرورت بازنگری مجموعه مذکور اظهار کرد: زمینه سازی آشنایی هر چه بیشتر متولیان امور توسعه روستایی با ضوابط و مقررات قانونی و حدود و ثغور وظایف محوله، نقش غیر قابل انکاری در قانونمند شدن اجرای وظایف و رعایت حقوق روستاییان دارد؛ بر همین اساس این مجموعه مشتمل بر قوانینی است که ناظر بر امور مدیریت و توسعه روستایی می باشد.

وی در ادامه افزود: این منبع و ماخذ ارزشمند شامل‌ بخش‌های‌ متنوعی‌ از جمله‌ قوانین‌، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساسنامه‌ ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و… می باشد که با هدف آموزش و آشنایی مدیران و کارشناسان حوزه روستایی بخصوص دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا، بخشداران، و فرمانداران تدوین شده است.

شیراوند ضمن تقدیر از مولفان این مجموعه اظهار امیدواری کرد که انتشار کتب کاربردی حوزه های مدیریت شهری و روستائی زمینه ارتقای سطح دانش شغلی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را فراهم نماید.

عناوین فصل های جلد اول و دوم این مجموعه به شرح ذیل است:

جلد اول حقوق و قوانین روستایی مشتمل بر:

 1. کلیات و مفاهیم
 2. مفاهیم حقوق و قوانین روستایی
 3. حقوق و قوانین مدون روستایی
 4. قوانین و مقررات روستایی و برنامه های توسعه
 5. قوانین و مقررات طرح ها و پروژه های روستایی
 6. قوانین و مقررات اراضی روستایی
 7. تفکیک و افراز اراضی روستایی
 8. نظارت بر ساخت و ساز در روستاها
 9. مقررات ملی ساختمان در روستا
 10. محیط زیست و پسماند روستایی.

جلد دوم حقوق و قوانین روستایی مشتمل بر:

 1. قوانین مدیریت روستایی (الف: ساختار و تشکیلات- ب:‌ قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای اسلامی روستا- ج: قوانین و مقررات مرتبط با دهیاری‌ها- د: امور مالی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا)
 2. قوانین و مقررات منابع طبیعی
 3. قوانین و مقررات تعاون و مشارکت روستایی
 4. قوانین و مقررات بیمه های روستایی
 5. قوانین و مقررات میراث فرهنگی و گردشگری روستایی
 6. قوانین و مقررات حمل و نقل و راه روستایی
 7. قوانین و مقررات آب و آبیاری
 8. قوانین و مقررات امور ایمنی و مدیریت بحران روستایی
 9. سایر قوانین و مقررات.
5/5 ( 1 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید