قیمت برنج

قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی:

برنج شیرودی8,100
برنج شیرودی حاج ‌تبارک11,700
انواع دودی پرمحصول9,100
برنج طارم اصل10,800
برنج طارم ممتاز معطر گلستان16,900
برنج طارم رمضانی7,900
برنج طارم عسگری7,700
برنج طارم آستانه درجه یک برتر15,800
برنج فجرفله9,000
برنج ندا8,000
برنج نیمدانه معطر6,800
برنج نیمدانه پرمحصول5,200
برنج هاشمی10,800
برنج هاشمی کیمیا15,000
برنج هاشمی دودی کیمیا15,500
برنج دودی هاشمی حاج‌ تبارک16,000
برنج هاشمی پردیس16,000
برنج هاشمی برتر15,800
برنج صدری حاج‌ تبارک15,500
برنج دمسیاه10,800
برنج هندی دانه بلند ممتاز5,500
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهA5,400
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهB5,200
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهC4,800
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهD4,400
وارداتی هندی درجه یک دانه کوتاه3,900
برنج وارداتی هندی انواع کوتاه درجه23,200
برنج وارداتی هندی 1121 (شرکت بازرگانی دولتی)4,100
برنج وارداتی هندی پر محصول (شرکت بازرگانی دولتی)2,000
برنج وارداتی پاکستانی باسماتی معطر5,700
برنج وارداتی انواع پاکستانی4,600
برنج وارداتی آرژانتین2,700
برنج وارداتی با برند بره نشان3,600
برنج وارداتی اروگوئه2,700
برنج وارداتی تایلندی2,000
برنج وارداتی تایلندی هومالی3,900
سایر انواع برنج معطر داخلی (گرده، چمپا، عنبر بو و …)6,000
برنج وارداتی پاکستانی سوپر باسماتی6,700
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید