ازدواج ، معیارها

به نام یگانه عالم

در مقوله ازدواج باید بیشتر واقع بین بود تا احساساتی.

همسر شما قرار نیست جذابترین باشد.

معیارهای خود را تا جایی که امکان دارد تعدیل و به واقعیت نزدیک کنید. از آرمانگرایی دوری کنید.

فردی که قرار است با او ازدواج کنید بهتر است کشش اولیه را برای شما ایجاد کند خود را فریب ندهید زیرا اگر بر خلاف معیار خود فردی زشت را انتخاب کنید قیافه او هرگز برایتان عادی نمی شود درست برعکس زمانی که با فردی زیبا رو ازدواج می کنید به مرور چهره برایتان عادی می شود.

هرگاه زندگی بدون هیجان مطلوب و خوب آغاز شود موجب کاهش رضایت زناشویی می گردد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید