اسم های دخترانه ایرانی

 اسم های دخترانه ایرانی و فارسی ، اسم های دخترانه ایرانی و اصیل ، و انتخاب اسم برای والدینی که فرزند دخترشان تازه متولد شده است ، اهمیت دارد.

اسم های دخترانه ایرانی - persian-girl-names

اسم های دخترانه ایرانی – persian-girl-names

اسم های دخترانه ایرانی ، خصوصا جهت آگاهی والدینی که فرزند دخترشان تازه متولد شده اهمیت دارد.

لیست زیر در آسمونی شامل نام های دخترانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند

بسیاری از نامهای حال حاضر دخترهای ایران عربی است که در این لیست نگنجاندیم

اسم های دخترانه ایرانی و اصیل زیر با مرور تاریخ و نظرها به صورت دوره ای تکمیل تر می شود

اسم های دخترانه ایرانی به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند

جهت مشاهده نام های پسرانه اصیل پارسی اینجا را کلیک نمایید

 

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف الف :

آبنوس :                          آبگینه

آترا :                              آذر – آتش – نام یکی از ماههای پاییز

آتریسا :                          آذرگون مانند آتش – دختری با چهره ای زیبا و برافروخته مرکب از آتری(تغییر یافته آذر-آتر-آتری)

آتش :                             آتش

آتوسا :                           نام یک شاهزاده ایرانی (دختر کورش همسر داریوش)

آذر :                                نهمین ماه ایرانی

آذرافروز :                         نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرخش :                         صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرگون :                          نام گلی است برنگ سرخ

آذرنوش :                         پاکدین

آرا :                                مخفف آراینده آرایشگر – زیور زینت

آراگل :                             آراینده گلها – زیبا کننده گلها

آراسته :                          آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است

آرام :                               آهسته ، ساکت ، سنگینی و وقار مکان خلوت

آرامش :                          (اسم مصدر از آراميدن و آرميدن)، فراغت، راحت، آسايش، صلح، آشتی، ايمنی، امنيت، سنگينی، وقار و طمأنينه

آرمینا :                            دختر همیشه پیروز – بانوی مقتدر – الهه زیبایی

آرایه :                             آرایش زیبایی

آرتمیس :                        زن هنرمند، نخستین زن دریانورد ، فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبرد با سربازان اسپارت

آرتینا :                            عاقل و زیرک (مونث آرتین)

آرزو :                              آرزو

آرشیدا :                         بانوی درخشان آریایی – بانوی آراسته و درخشان – مرکب از آر + شید + الف تانیس – آر به دومعنی به کار می رود اول

آرشین :                         نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می باشد

آرنیکا :                           آریایی ، نیک خو

آروشا :                           درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم

آزاده :                             آزاد، رها

آزیتا :                              نام یک شاهزاده ایرانی

آزین :                              زینت آلات

آسا :                              مانند

آسمان :                           فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس

آفرین :                             تشویق

آلاله :                               نام گلی

آناهیتا :                            الهه آب

آنیتا :                               آراستگی، مهربانی، خوشرویی (دوشیزه بسیار زیبا در اوستا)

آوا :                                 صدا

آویزه :                              آویز

آهو :                               آهو

اختر :                              ستاره، نام گلی

ارانوس :                           سیاره ارانوس

ارغوان :                            نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارکیده :                            رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارمغان :                            هدیه

ارنواز :                              دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی

افسار :                            تاج

افسانه :                          افسانه

افسون :                           طلسم و جادو

افشان :                           پاشیدن

الناز :                             الهه ناز

انوشه :                           خوشبخت

ایران :                             نام کشور ایران

ایران دخت :                      دختر ایران

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ب :

باران :                             قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جوّ زمین ایجاد می شود و بر زمین می ریزد

بانو :                               خانم، متشخص، زن مجرد

بلور :                               کریستال

بنفشه :                           گل بنفشه

بوبک :                             دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوسه :                            بوس، بوسیدن

بهار :                              فصل بهار

بهارک :                           بهار کوچک

بهاره :                            آورنده بهار

بهناز :                            بهترین ناز

بهرخ :                            بهترین صورت

بیتا :                              منحصر بفرد

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف پ :

پدیده :                           پدیده، چیز جدید

پردیس :                         فردوس ، باغ، بستان

پرستو :                          اسم یک پرنده

پرند :                             ابریشم

پری :                              پری

پری رو :                          دارای صورتی همچون پری

پریا :                              جمع پری

پریچهر :                          دارای صورتی همچون پری

پریزاد :                            زاده پری

پریسا :                           مانند پری

پریوش :                          دارای صورتی همچون پری

پرتو :                              پرتو

پروانه :                           پروانه

پروین :                           نام یک صور فلکی

پگاه :                            سپیده دم

پوپک :                           نوعی پرنده

پوران :                           موفق

پوران :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

پوران دخت :                    –

پوری :                           موفق

پونه :                            نام گلی

پیمانه :                         جام شراب

پیوند :                           ارتباط

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ت :

تارا :                             ستاره

ترانه :                           آهنگ، نغمه

ترسا :                          ترسنده ، مسیحی (تلفظ: tarsa)

ترمه :                           نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی

توران :                          نام کشور دشمن ایران در شاهنامه

توکا :                           نوعی پرنده

تهمینه :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

تیدا :                            دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده (اوستایی)

تینا :                            سفال

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ث :

ثریا :                            نام یک صور فلکی

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ج :

جانان :                         معشوق، محبوب؛ خوب، زيباروی

جوانه :                         جوان، گل جوانه

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف چ :

چیستا:                         فرشته دانش و معرفت (دختر زرتشت)

چلیپا :                          –

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف خ :

خاطره :                        یاد، یادگاری

خندان :                        خندان

خجسته :                      –

خورشید :                      آفتاب

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف د :

دری :                           ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد

دلسا :                          همچو دل و قلب ، دارای احساس و عاطفه

دلارام :                         آرام دل

دلبر :                           ملیح، خوش قلب

دلکش :                        جذاب

دریا :                           دریا

دنیا :                           جهان

دیدار :                         ملاقات، دیدن، چهره، صورت

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ر :

رامش :                        آرامش

رسا :                          پرمعنی

رکسانه (رکسانا) :         روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد.

روان :                          روح، روان

رودابه :                        یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

روشنک :                      نور کوچک

رها :                            نجات یافته، آزاد

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ز :

زری :                          حریر، زربافت

زرین :                          طلایی

زرین دخت :                   دختر طلایی

زویا :                           –

زهره :                         سیاره زهره ونوس

زیبا :                           زیبا، قشنگ

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ژ :

ژاله :                          شبنم

ژیلا :                          تگرگ

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف س :

سارینا :                      خالص ، پاک

ساغر :                       جام شراب

ساناز :                       نام گلی

سایه :                       سایه، تاریکی

سپتا :                        خوب ، خوبی

سپیده :                      نور اول صبح، سفید روی

ستاره :                       ستاره

ستایش :                     سپاس خداوند، ستودن، تعریف و تمجید

ستیا :                         جهان ، هستی ،  دنیا ، روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه – لقب حضرت معصومه – کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است (ریشه اوستایی)

سُرنا :                         به ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن و سرور می نوازند

سروناز :                      زن زیبا، درخت سروناز

سروین :                     شبیه سرو، مانند سرو

سمن :                       یاسمن

سمیلا :                      

سمیرا :                      هدیه ی دریا

سنا :                          –

سودابه :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

سوری :                        رز قرمز

سوزان :                        شعله ور، درحال سوختن، سوزاننده

سوسن :                       نام گلی

سوگند :                        قسم خوردن

سیما :                          صورت، رخ

سیمین :                        نقره ای

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ش :

شادان :                         شاد

شادی :                         شادی، خوشحالی

شاهین :                        سلطنتی

شبنم :                          شبنم ژاله

شراره :                          جرقه

شعله :                          شعله، آتش

شکوفه :                         شکوفه

شکوه :                          جلال، زرق و برق

شوکا :                           نوعی آهو

شکیبا:                            صبور و بردبار

شهربانو :                        بانوی شهر

شهرزاد :                         زاده شهر

شهرناز :                          عشق شهر

شهزاده :                         شاهزاده

شهلا :                            زن سیاه چشم

شهناز :                           عشق شاه

شیدا :                             عاشق، شیفته، دلداده

شیده :                            آفتاب، درخشان

شیرین :                           ظریف، شیرین

شیرین بانو :                      زن شیرین و حساس

شیفته :                           افسون شده

شیلان :                            چیلان، عناب

شیوا :                             فریبا

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ط :

طلا :                              طلا

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ع :

عسل :                          عسل

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف غ :

غزال :                            آهوی کوهی

غزاله :                            آهوی کوهی

غمزه :                            طنازی

غنچه :                            غنچه گل

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ف :

فرانک :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

فرحناز :                           خوشی

فرخنده :                          شاد

فرزانه :                            عاقل

فرشته :                           فرشته، پری

فرناز :                             عشوه گر

فرنگیس :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

فروزان :                           درخشان

فروزنده :                          درخشان

فروغ :                             روشنی

فریبا :                             ملیح

فریما :                            زیبا و دوست داشتنی

فریده :                            پرارزش

فرین :                             ستوده

فیروزه :                           فیروزه

فیلا :                             عاشق

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ق :

قاصدک :                         گل قاصدک
قدسی :                         مقدس، فرشته

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ک :

کتایون :                           یکی از شخصیت های شاهنامه
کیمیا :                            ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

کتایون :                            نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کشور :                            سرزمینی دارای مرزهای مشخص
کیانا :                              طبیعت

اسم های دخترانه ایرانی حرف گ :

گردآفرید :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

گردیا :                             یکی از شخصیت های شاهنامه

گلاره :                            چشمان

گلبانو :                            بانویی زیبا چون گل

گلبو :                              آن که بوی گل می دهد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی از همراهان رستم هرمزان پادشاه ساسانی

گلبرگ :                           هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار

گلبهار :                           گل فصل بهار

گلپری :                          –

گلشن :                         باغ گل

گلنار :                            گل انار، به زیبایی گل

گلنسا :                          –

گلی :                            رنگ قرمز گل رز

گیتا :                             نوعی آهنگ

گیتی :                          جهان، دنیا

گیسو :                          موی بلندسر

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ل :

لبخنده :                          لبخنده

لادن :                            نام گلی

لاله :                             گل لاله گلی است به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون

لیلا :                             شبانه

لیلی :                           نام گلی

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف م :

مانا :                            مانند

ماندانا :                         نام یک شاهزاده (مادر کوروش بزرگ)

مانی :                          نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد

ماه آفرین :                     آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ماهدخت :                      وجوه ماه

ماهرخ :                         کسی که صورتش مانند ماه باشد

ماه‎گل:                           آن که چون ماه و گل زیباست، زیبا روی

مرجان :                         مرجان

مرجانه :                         مرجان

مرمر :                            مرمر

ملکه :                            ملکه

منیژه :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

مروارید :                         مروارید

مریم :                            بسیار عبادت کننده، گل مریم (گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام)، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن

مژده :                           خبر خوش

مژگان :                          مژه ها

مستانه :                        مست

میشا :                           هميشه بهار، هميشه جوان

مونا :                             نام یک الهه

مهتا :                            همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه

مهتاب :                          مثال ماه

مهدیس:                          شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

مهدیسا:                           منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه

مهر انگیز :                       مهر انگیز

مهر آذین:                        مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)

مهر آسا :                         مانند خورشید

 مهرسانا :                         مانند خورشید

مهر آفرین :                       آفريننده ی مهر و محبت و دوستی

مهر آگین :                        همراه با محبت

مهر آیین :                        دارای مهر و محبت و دوستی

مهربان :                          دارای محبت و عاطفه

مهرناز :                           نور آفتاب

مهرنوش :                        شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

مهری :                           خورشید، مهربان

مهسا :                           ماه، مهتاب

مهستی :                        درخت گل یاس

مهشید :                         (= ماه شيد)، پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان

مهلا :                              دوستانه، آهسته

مهناز :                            نور ماه، شکوه ماه

مهنوش :                         دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین

مهوش :                          مثال ماه، زیبایی

مهین :                            دختر ماه

میترا :                             نام یک الهه

میهن :                            وطن، زادگاه

مینا :                              ﮔﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺒﺮﮔﯽ، ﭘﺮﻧﺪﻩ اﻯ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎﻯ رﻧﮕﺎرﻧﮓ

مینو :                              آﺳﻤﺎﻥ، ﺑﻬﺸﺖ

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ن :

نازآفرین :                         شوق آفرین

نازگل :                            دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

نازنین :                           خوش قلب

نازی :                              زیبا

نازیلا :                             زیبا

ناژین :                             نام یک درخت

ناهید :                            ونوس، ستاره زهره

ندا :                               صدا

نرگس :                          نام گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و زرد

نسترن :                          نام گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد

نسرین :                          رز وحشی

نفس :                           مایه زندگی – عمل دو بازدم را گویند – کسی که وجودش مانند نفس کشیدن برای زندگی لازم است

نغمه :                            ترانه، آهنگ

نگار :                            خوش قلب ، نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی

نگاه :                            نگاه

نگین :                           سنگ یا فلزی زینتی و قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن بند و جواهرات کار می گذارند

نوا :                              نوا

نوش آفرین :                    شادی خلق

نوشین :                         شیرین

نهال :                            درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است

نیایش :                          دعا ، عبادت، راز و نیاز

نیکو :                            خوب، زیبا

نیکی :                          خوبی

نیلا :                             به رنگ نیل، نیلی

نیلسا :                          شبیه به نیل

نیلوفر :                          نام گلی زنبق آبی

نیلیا :                            به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت

نیوشا :                         شنونده

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف و :

ونوشه :                        گل بنفشه
ویدا :                            آشکار

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ه :

هدیه :                          هدیه

هستی :                       وجود

هما :                           پرنده ای افسانه ای

همتا :                          نظیر، مانند

هنگامه :                       حیرت انگیز

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ی :

یاس :                          گل یاس

یاسمن :                       گل یاس

یاسمین :                     یاسمن

یاسمینا :                      یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود

یسنا :                          حمد و ستایش خداوند – نام یکی از بخش های اوستا است

یکتا :                           تنها، یگانه

یگانه :                          تنها، یگانه

یلدا :                           بلندترین شب سال

اسم های دخترانه ایرانی – اختصاصی آسمونی

4.5/5 ( 4 نظر )


منبع : آسمونی

دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: عباس
  17 خرداد 1398

  سلام خیلی ممنون اسم دخترونه که به اسم نرگس بیاد

 2. نویسنده دیدگاه: بی نام
  15 بهمن 1397

  اسم دخترونه فارسی که به مهنیا بیاد

 3. نویسنده دیدگاه: شهلا
  10 دی 1397

  اسم پسرم كوروش هست يه اسم دختر اصيل كه بهش بياد لطفا معرفي كنيد. نظر خودم ماندانا هست

 4. نویسنده دیدگاه: دخترایرانی
  01 آذر 1397

  من عاشق اسم هلناز هستم…هلناز یعنی زیبارو و خوشبو

 5. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  08 آبان 1397

  سلام یک اسم که به فاطمه و حجت بیاد دخترونه

 6. نویسنده دیدگاه: helnaz joon
  07 مهر 1397

  هلناز اسم فارسی و زیبا

 7. نویسنده دیدگاه: کیانا
  26 بهمن 1396

  من برای بنیان گذار این سایت متأسفم، به نظر شما کیانا اسم زیبایی نیست ، بله هست کیانا یکی از زیباترین نام های اصیل ایرانی هستش که به معنای چهار عنصر تشکیل دهنده ی زمینه و این چهار عنصر عبارتند از آب، باد، خاک، آتش واین برای من غیر قابل فهم است که چرا این اسم را قرار ندادند به بنیان گذار سایت توصیه می کنم اطلاعات خودش رو بالا ببره بعد سایت بسازه.

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر امامی
   09 تیر 1398

   در لیست قرار دارد

 8. نویسنده دیدگاه: سروش محمدی
  26 دی 1396

  بسیار عالی ندا

 9. نویسنده دیدگاه: الهام
  24 دی 1396

  سلام اسم دختر که به الهام و مرتضی بیاد میشه بهم معرفی کنید. ممنون

  • نویسنده دیدگاه: لیلا
   04 خرداد 1397

   ارامیتا امروز

 10. نویسنده دیدگاه: امینه
  10 آذر 1396

  سلام . لطفا یه اسم دخترونه بگین که به صبا و ماهان بیاد .ممنون

 11. نویسنده دیدگاه: الناز
  02 مهر 1396

  معنی الناز رو جلوش ننوشتید!

  الناز اگر اسم فارسی باشه به معنای الهه ی ناز هست.
  ولی اگه از اسم ترکی ایلناز گرفته شده باشه، به معنی دختر زیبای ایل هست.

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   08 آذر 1396

   ممنون درج شد

 12. نویسنده دیدگاه: هادی
  14 شهریور 1396

  سلام.
  لطفا اسم دخترانه که به صوفیا بیاد پیشنهاد بدید. سپاس.

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   26 مهر 1396

   پریا مناسب هست درود بر شما

 13. نویسنده دیدگاه: حمید
  13 مرداد 1396

  اسم دخترانه که مناسب با نام امید باشد

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   26 مهر 1396

   آرزو مناسب هست درود بر شما

 14. نویسنده دیدگاه: Amir
  25 تیر 1396

  با سلام یک اسم دخترونه زیبا وبا معنی که به پریسا یا محمد امین بخوره یه هم خوانی داشته باشه با تشکر

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   26 مهر 1396

   سلام نام پریا مناسب هست بزرگوار

   • نویسنده دیدگاه: لیلا
    04 خرداد 1397

    پریا قشنگ تره به معنای پری

 15. نویسنده دیدگاه: ایوب
  10 تیر 1396

  سلام
  ممنون میشم اگه چند تا اسم دختر بگین که به ایوب و آرزو بیاد.

  • نویسنده دیدگاه: علي
   12 شهریور 1396

   ارسلان، امير بهادر

 16. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  08 تیر 1396

  اسم دختر یارا
  که برای ثبت آن به من ایمیل بزنید Alirezarnz@gmail.com

 17. نویسنده دیدگاه: مریم
  31 خرداد 1396

  با سلام
  لطفا اسم مهرسانا را به لیست اسامی این سایت اضافه بفرمایید.

  با تشکر

 18. نویسنده دیدگاه: مینا
  30 خرداد 1396

  لطفا اسم دختر که به ایمان بیاد.

  • نویسنده دیدگاه: حسین
   27 تیر 1396

   آسوده، آذین

  • نویسنده دیدگاه: مرتضی
   17 مرداد 1396

   مانا اسم خوبیه به اسم خودتون هم میاد

  • نویسنده دیدگاه: مامان يسنا و سبا
   22 شهریور 1396

   سلام اسم دختر اولم يسنا دومي سبا بنظرتون چه اسمي براي دختر سومم استفاده كنم؟

 19. نویسنده دیدگاه: حمید
  24 خرداد 1396

  سلام نام دختر که به گلاره بیاد

  • نویسنده دیدگاه: مرتضی
   17 مرداد 1396

   گلرخ اسم خوبیه

 20. نویسنده دیدگاه: آیکال
  19 اردیبهشت 1396

  سلام به نظرتون به اسم مسیح چی میاد……
  مــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــــــون

  • نویسنده دیدگاه: مسیح
   31 اردیبهشت 1396

   سلام من اسم پسرم مسیحه اسم دخترمو احتمالا میگیرم مهدا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   21 خرداد 1396

   متين

  • نویسنده دیدگاه: پرنیا
   15 مرداد 1396

   محیا بهش میاد .مهلا .ماهور

  • نویسنده دیدگاه: پرنیا
   15 مرداد 1396

   باسلام مهلا به اسمشون میاد .ماهور اهو هم به اسمشون میاد

 21. نویسنده دیدگاه: پرنیا
  08 اردیبهشت 1396

  ســــــــــلام اسم دختر کــــــــه به اهــــــــورا بـــــــیاد؟؟؟؟؟؟؟!

  • نویسنده دیدگاه: ساناز حسین نیا
   14 شهریور 1396

   به اهورا اسم هورا میاد

 22. نویسنده دیدگاه: داور
  02 اردیبهشت 1396

  سلام. یه اسم دخترانه بگین به عرشیا بخوره ممنون میشم

  • نویسنده دیدگاه: لیلی
   07 شهریور 1396

   پرشیا خوبه

 23. نویسنده دیدگاه: امیر
  02 اردیبهشت 1396

  نیازی نیست اسم ها بهم بیان.نام خانوادگی رو کفایت میکنه که یکی باشه.این همه اسم قشنگ هرکدوم که زیباتره رو انتخاب کنید.

  • نویسنده دیدگاه: Sepide
   04 اردیبهشت 1396

   خب اسما باید بهم بیان اینطوری قشنگتره..

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   26 مهر 1396

   درود بر شما بله فرمایش شما هم قبوله امیر آقا… منتها بعضی دوستان هماهنگ بودن اسم فرزندانشون با هم مهمه براشون… بازم تشکر

 24. نویسنده دیدگاه: Sepide
  02 اردیبهشت 1396

  سلام بر عزیزان اسم دخترانه مناسب با سپیده بفرستید

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   08 خرداد 1396

   سارا و سیما و ساناز و سهیلا

 25. نویسنده دیدگاه: Mina
  19 فروردین 1396

  لطفا یه اسم دختر که به اسم منوشوهرم بیاد بیاد مینا ومیثم.
  بچه ی اولمونه میخوام اسم خیلی خاص باشه ومعنییش هم قشنگ

  • نویسنده دیدگاه: sahar
   23 فروردین 1396

   باسلام
   سمانه-ثنا-سمن-سما-ثمین-مهدیس-مهسان-مهرسا-مهردیس-مهرسانا-محدثه-حدیث

   • نویسنده دیدگاه: مرتضی
    08 تیر 1396

    مهرسانا واقعا یه اسم خاص و قشنگیه

   • نویسنده دیدگاه: فریبا
    08 تیر 1396

    اسم مهرسانا توی لیستتون نیست.

    • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
     08 آذر 1396

     قرار گرفت

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   01 اردیبهشت 1396

   مونا-مهدیه

  • نویسنده دیدگاه: لیلی
   07 شهریور 1396

   سلام نیسان بزار

 26. نویسنده دیدگاه: محمد
  28 اسفند 1395

  اسم دختر که به نازنین زهرا بیاد

 27. نویسنده دیدگاه: دانیال
  26 اسفند 1395

  سلام بر عزیزان
  اسمه دخترانه مناسب با سمیرا،لطف کنید وبفرستید

  • نویسنده دیدگاه: Mina
   19 فروردین 1396

   بصیرا به سمیرا میاد

  • نویسنده دیدگاه: آیکال
   19 اردیبهشت 1396

   ساراوساران به سمیرا میادددددددددددددد

  • نویسنده دیدگاه: پرنیان
   15 مرداد 1396

   اسم سانای .ایسان.میاد بهشون به نظرم

 28. نویسنده دیدگاه: یاس
  07 اسفند 1395

  اسم دختر لنا (lena) خیلی زیباست. من اسم دخترم رو لنا گذاشتم.

 29. نویسنده دیدگاه: shayan
  09 بهمن 1395

  اسم ا

 30. نویسنده دیدگاه: زیبای خفته
  30 دی 1395

  سلام بنظرتون دلارام به اسم ناهیدومسعود میاد یاآرمیتا بهترباشه؟

 31. نویسنده دیدگاه: ....
  11 دی 1395

  سلام.من میخوام اسممو عوض کنم.بنظرتون بین ترانه وشکوفه کدوم قشنگتره؟اگه کسی اسم دیگه ای هم ک خوشگل باشه بگه ممنون میشم

  • نویسنده دیدگاه: بابک
   28 دی 1395

   درود (ترانه ، شکوفه ) هردو بدک نیستند ترانه بمعنی نغمه و آواز و شکوفه هم که خود شکوفه های بهاری…
   بنظره من نامهایی مثه؛ « آنیتا» بمعنی مهربانی وخوشرویی و آراسته بودن
   یا سارینا بمعنی خالص و پاک
   یا نام ستیا بمعنی جهان ، هستی،بانوی نجیب و بلند مرتبه

  • نویسنده دیدگاه: میثم
   10 بهمن 1395

   بزار جانا

  • نویسنده دیدگاه: فرزاد احمدی
   22 اسفند 1395

   سلام به نظر من شکوفه قشنگتره

 32. نویسنده دیدگاه: عابد عاشق
  21 آذر 1395

  بنظرم اقدس اسم خوبیه-نه غلام

 33. نویسنده دیدگاه: حسین
  16 آذر 1395

  سلام اسم دختر که به میترا بیاد و اسم دختر که به حسین بیاد ممنون

  • نویسنده دیدگاه: معراج
   01 بهمن 1395

   ملیکا..حسنا

 34. نویسنده دیدگاه: الهام
  16 شهریور 1395

  ببخشین یه اسم دخترونه و ایرانی میخوام که به الهام و مجید بخوره

 35. نویسنده دیدگاه: صابر
  25 مرداد 1395

  به نظرتون چنگیز چطوره ؟اسمی هم که به چنگیز میاد فرنگیزه

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   29 شهریور 1395

   بنظرم برای بچه قشنگ نیست

 36. نویسنده دیدگاه: مریم
  02 مرداد 1395

  اسم یسنا به نظرم هم سادس هم شیکه
  اسم پسر بگین که به یسنا بیاد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   15 شهریور 1395

   امیر

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   29 شهریور 1395

   یاشار. یاسین.

 37. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  16 تیر 1394

  ب نظرتون اوینا قشنگه؟

  • نویسنده دیدگاه: صادق صولتی
   02 آبان 1394

   قشنگه اتفافا من 2 ماه دیگه دخترم به دنیا میاد این اسم رو انتخاب کردم منتها خانمم داره فکر میکنه

   • نویسنده دیدگاه: زهرا
    21 دی 1395

    وای چ حسن تصادفی.تشابه فامیلی

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   29 شهریور 1395

   نه اصلاقشنگ نیست.معنیش چیه؟؟

 38. نویسنده دیدگاه: مجید
  14 تیر 1394

  اسم خودم مجید و همسرم زهره هست بچه مونم دختره یه اسم ایرانی پیشنهاد بدین مرسی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   30 مرداد 1394

   مهرناز زیباترین وقشنگ ترین اسم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 شهریور 1395

   ترنم

  • نویسنده دیدگاه: پرستو
   29 شهریور 1397

   خسته نباشید من اسم بابام مجید و مادرم زهره
   اسم من پرستو و اسم خواهرم پریسا???

 39. نویسنده دیدگاه: جلیل
  10 اردیبهشت 1394

  سلام لطفا برای دختر من یه اسم انتخاب کنید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   28 شهریور 1394

   نفس وپرنیاخیلی قشنگن

 40. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  14 بهمن 1393

  یاسمن قشنگ

 41. نویسنده دیدگاه: مهدیه
  30 دی 1393

  به اسم راضیه مرضیه میاد اما دوتااسم قشنگ که خودم عاشقشم اسم پرستش ونیایشه

 42. نویسنده دیدگاه: شبان
  29 مهر 1393

  با سلام. لطفا یک اسم دختر که به ماهان بیاد رو برام بفرستید. متشکرم

  • نویسنده دیدگاه: ساناز
   30 مرداد 1394

   نیکان

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   29 شهریور 1395

   مهسابه ماهان میاد

  • نویسنده دیدگاه: سپیده
   17 اسفند 1395

   ماهان و مهتاب

 43. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  26 مهر 1393

  حسنا

 44. نویسنده دیدگاه: یونس
  24 مهر 1393

  اسم مانیا قشنگتره یا آلما؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: haniye
   12 تیر 1394

   سلام تارا قشنگه؟؟☺☺

  • نویسنده دیدگاه: Azi
   18 مهر 1395

   آلما قشنگتره

 45. نویسنده دیدگاه: مسعودمغول زاده
  22 مهر 1393

  سلام لطفاواسه ابوالفظل یک اسم دخترایرانی زیبابگین،ممنون

 46. نویسنده دیدگاه: آلما
  21 مهر 1393

  اسم ستایش به سمیرا و محمد میاد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   02 دی 1393

   اسم ستایش به سمیرا و محمد میاد

 47. نویسنده دیدگاه: فروزان
  20 مهر 1393

  لطفا واسه اسم راضیه وحسین یه اسم دختر قشنگ وایرانی بگین

  • نویسنده دیدگاه: مسعودمغول زاده
   22 مهر 1393

   اسم زیبای فاطمه به راضیه وحسین میاد

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   آتوسا خیلی اسم قشنگیه

   • نویسنده دیدگاه: negin
    30 شهریور 1395

    آتوسا و ترسا خیلی زیبا هستن

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 مهر 1393

   حسنا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   13 بهمن 1393

   راضیه و حسین خیلی ایرانیه؟

  • نویسنده دیدگاه: مرجان
   07 اسفند 1393

   ريحانه

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   30 شهریور 1395

   اسم اصیل ایرانی بگذارید

 48. نویسنده دیدگاه: ارمان
  20 مهر 1393

  سلام فراديس هم اسم قشنگيه يكي از نامهاي بهشته

 49. نویسنده دیدگاه: نیلوفر
  19 مهر 1393

  من اسم دخترمو میشا ، یا آرنیکا میذارم

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   آرنیکا قشنگ تره

 50. نویسنده دیدگاه: صادق
  19 مهر 1393

  لطفا بگیدکدوم اسم به فامیل رستم پور میادو خوشگل تره؟
  روشا , تینا ,اوا ,ملودی

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   تینا

 51. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 مهر 1393

  هانی

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   دوست عزیز این اسم پسرانه و عربی است

 52. نویسنده دیدگاه: رضا
  17 مهر 1393

  من میگم بزاریدآیتن یا المیرا و شروین

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   دوست گرامی لطفا با اطلاعات نظر دهید ، این صفحه مربوطه به اسامی دخترانه اصیل ایرانی است

 53. نویسنده دیدگاه: نگین
  14 مهر 1393

  اسم دخترانه که به پارسا بیاد جدیدهم باشه

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   سالار

 54. نویسنده دیدگاه: مائده
  13 مهر 1393

  سلام
  معنی اسم مائده = سفره آسمانی
  لطفا در لیست خود قرار دهید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   این اسم عربی است و در لیست مربوطه خود قرار دارد

 55. نویسنده دیدگاه: رامین
  11 مهر 1393

  سلام دوستان اسم دختر که به رامین و نرگس بخوره پیشنهاد بدید ممنون

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   20 مهر 1393

   رامان

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   رعنا یا رویا

 56. نویسنده دیدگاه: فروغ
  11 مهر 1393

  سلام
  مهدا قشنگه؟؟
  لطفا چند اسم دختر پبشنهاد کنین

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   مهسا ومهتاب اتوسا وشیدا هم ثابت هستن هم قشنگ

 57. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 مهر 1393

  سلام من میخوام واسه دخترم اسم انتخاب کنم.راهنمایی کنید لطفا. اسمای جدیدو خیلی دوس ندارم.به نظرتون ارغوان قشنگه؟

  • نویسنده دیدگاه: خاطی
   08 مهر 1393

   نه چون اسم روی شخصیت و شانس خیلی اثر داره و برای بچتون حتما یه اسم امروزی بزارید تا در آینده برای او جای شرم نباشد

  • نویسنده دیدگاه: مریم
   09 مهر 1393

   اسم دختر من ارغوانه ولی از بس اطرافیان گفتن ارخوان میخوام عوضش کنم یه جورایی نفرت پیدا کردم دخترم سه ماهشه و من هنوز صداش نکردم تورو خدا مثل من نکنید اسمی انتخاب کنید که به زبون محلی اون منطقه بیاد اگر که هم فارس باشید چه اسمی قشنگتر از ارغوان

  • نویسنده دیدگاه: سانا
   10 مهر 1393

   سلام دوست عزیز. تبریک میگم .ایشالا دخترت همیشه سالم و صالح باشه. ارغوان اسم قشنگیه.ایشالا خوشنام باشه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   13 مهر 1393

   نه چیستا خوبه

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   اگه توپاییز به دنیا آره خوب اما اگر تو فصل بهار به دنیا میاد زیاد مناسب نیست

 58. نویسنده دیدگاه: elnaz
  05 مهر 1393

  سلام دوستان ممنون میشم چند اسم دختر که به اردلان بیاد بگین…مرسیییییییییییی

  • نویسنده دیدگاه: پگاه
   12 مهر 1393

   دیلان-شیلان

  • نویسنده دیدگاه: Unknown
   14 مهر 1393

   ارنواز

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   ارغوان وارمغان

 59. نویسنده دیدگاه: مرجان
  05 مهر 1393

  چند تا اسم دخترانه نام ببرید به آوا بخوره

  • نویسنده دیدگاه: فروغ
   11 مهر 1393

   آلا
   اسرا

  • نویسنده دیدگاه: پگاه
   12 مهر 1393

   آیلا-آیسا-سایا-آترا-آلما

 60. نویسنده دیدگاه: نازی
  26 شهریور 1393

  لطفا یک اسم دخترونه بگین که به صبا بیاد

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   ثریا یا ساحل یانسیم از نظر معنایی نسیم به اسم صبا نزدیک تر

 61. نویسنده دیدگاه: آرشام
  26 شهریور 1393

  مرسی بدک نبود دوست دارم ژیلا

 62. نویسنده دیدگاه: بهار
  25 شهریور 1393

  خواهر من اسمش گلبرگ هست وارد کنید
  آسمان هم اسم خیلی قشنگیه من خیلی دوسش دارم
  وارد کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   سپاس اضافه شدند

 63. نویسنده دیدگاه: عسل ناز
  25 شهریور 1393

  تلفظ “ترسا”چیه؟؟
  چن ماهه دنبالشم!!
  خواهشا یکی بگه!!!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   اضافه شد به لیست

 64. نویسنده دیدگاه: آناهیتا
  19 شهریور 1393

  فقط فقط اسم اندیا.ویندا.آویندا

 65. نویسنده دیدگاه: منیره
  19 شهریور 1393

  خیلی خیلی دستتون درد نکنه.ایرانی بودن ما همیشه خیلی بالاتر از مسلمان بودنمونه.کیلومتری.

 66. نویسنده دیدگاه: مهرناز77
  18 شهریور 1393

  سلام لطفا یه اسم دختر و پسر بگین که به مهرناز بیاد قشنگ باشه هااااا مرسی

  • نویسنده دیدگاه: دذذ
   25 شهریور 1393

   مهرزاد بش میاد

  • نویسنده دیدگاه: نازی
   26 شهریور 1393

   واسه دختر مهلا واسه پسر مهرداد

  • نویسنده دیدگاه: خاطی
   08 مهر 1393

   مهرداد و بهناز

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   24 مهر 1393

   مهر اسا

 67. نویسنده دیدگاه: میترا
  15 شهریور 1393

  اسم دختر لطفا برام نظر بدین میخوام ساده و معنی دار باشه لطفا کمکم کنید دخترم هشت ماهه شده دو ماه دیگه به دنیا میاد ولی هنوز….

 68. نویسنده دیدگاه: سمیرا
  13 شهریور 1393

  سلام
  لطفا اسم دختر پیشنهاد بدید
  اسم مامان و باباش سمیرا و محمد
  زیاد هم مهم نیست به فامیلش بیاد یا نه…….

 69. نویسنده دیدگاه: فاطی
  12 شهریور 1393

  خاله سارا اسمی ک به متین بیاد و ترکیب اسم مامان باباش باشه بنظرم *سمین *قشنگه

 70. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  11 شهریور 1393

  سلام
  قراره بزودی بچه اولم به دنیا بیاد اول اینکه دعا کنید برام که بچه ام سالم باشه و دوم اینکه میخوام براش یه اسم جدید وزیبا انتخاب کنم البته نظرمن و همسرم تو این اسم هاست که می نویسم ازشما خواهش می کنم نظرهای زیباتون رو با دلیل بهم بدید.ممنون میشم .واما اسم ها:
  سدنا -نیلیا -ترمه -مهرسانا(مرسانا)

 71. نویسنده دیدگاه: لرا
  31 مرداد 1393

  سلام چنتا اسم که به اتنا بیاد ارام نهال

  • نویسنده دیدگاه: عسل بانو
   06 شهریور 1393

   مهتا .همتا.آنیتا

 72. نویسنده دیدگاه: لرا
  31 مرداد 1393

  سلام به نظر من اسم دختر لرا ونهال وگلبو و رها وارام و ساجده ونازگل قشنگ هست و اسم پسر ایلیاواشکان وامیر حسین و ارتا و بیان قشنگ است است با تشکر از سایت خوبتون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   ممنون

 73. نویسنده دیدگاه: خاله سارا
  30 مرداد 1393

  سلام اسم دختر که به متین بیاد پیشنهاد بدین. راستی اسم مامان و باباش هم سیمین و محسن هستش. مرسی

  • نویسنده دیدگاه: مروارید
   01 شهریور 1393

   میترا خیلی بهش میاد..

   • نویسنده دیدگاه: مهدی
    25 شهریور 1393

    مارال

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 شهریور 1393

   ملیکا

  • نویسنده دیدگاه: مهرناز77
   18 شهریور 1393

   نفس بهش میاد جیگر

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   31 شهریور 1393

   اتنا خوبه

  • نویسنده دیدگاه: مریم
   09 مهر 1393

   طنین

  • نویسنده دیدگاه: فروغ
   11 مهر 1393

   متینا
   هم قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: علی
   11 مهر 1393

   متانت با متین هماهنگه

 74. نویسنده دیدگاه: star girl
  22 مرداد 1393

  اسم فرزانه و یسنا و ستایش و تارا قشنگ تر از بقیه ست

 75. نویسنده دیدگاه: صدف
  18 مرداد 1393

  ایا اسم صدف قشنگه یا شقایق

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   29 مرداد 1393

   صدف قشنگتره ولی اسم دختر ب نظر من نفس یا یسنا یا….خیلی زیباست

  • نویسنده دیدگاه: سارا
   20 شهریور 1393

   به نظرم صدف بهتره

 76. نویسنده دیدگاه: علی
  18 مرداد 1393

  جالب بود

 77. نویسنده دیدگاه: ناهید
  17 مرداد 1393

  نیک آیین
  طناز
  سوگل

 78. نویسنده دیدگاه: هانیه
  17 مرداد 1393

  من کلا اسم پریسا پریا پری را دوست دارم ممنون

 79. نویسنده دیدگاه: امینه
  16 مرداد 1393

  امینه عربیه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟…..

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   بله

 80. نویسنده دیدگاه: sajad
  14 مرداد 1393

  میخوایم برا دخترمون اسم انتخاب کنیم.بنظرتون ثنا بهتره یا یسنا؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: امینه
   16 مرداد 1393

   هیچ کدوم.

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   29 مرداد 1393

   یسنا بذار

  • نویسنده دیدگاه: مروارید
   01 شهریور 1393

   یسنا قشنگ تره…

  • نویسنده دیدگاه: خاطی
   08 مهر 1393

   یسنا

  • نویسنده دیدگاه: مریم
   09 مهر 1393

   خیلیییییییییییییییییی زیاد شده

 81. نویسنده دیدگاه: 123
  14 مرداد 1393

  ممنونم اسمای قشنگین …میتونیدآرتینا ونیلسا هم به لیستتون اضافه کنید

 82. نویسنده دیدگاه: معصومه
  13 مرداد 1393

  اسماتون خوبه
  رونیکا=زیباروی
  وارد کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   این سام یونانی است و در لیست مربوطه قرار گرفت
   سپاس

 83. نویسنده دیدگاه: سروین
  08 مرداد 1393

  manie esme man chist?

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 مهر 1393

   به لیست اضافه شد

 84. نویسنده دیدگاه: دختر ایرانی
  07 مرداد 1393

  ..لبخند.میهن.بی بی ناز .نور. …..اسم های دخترانه و لطیف .

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   07 مرداد 1393

   لبخند و میهن ایرانی است که به لیست فوق افزوده شد
   بی بی ناز ترکی است
   نور نیز عربی است
   که به لیستهای مربوطه اضافه شدند
   سپاس و موفق باشید

 85. نویسنده دیدگاه: آتنا
  26 تیر 1393

  چند تا اسم زیبا بگین که به اسم خدمم بیاد

 86. نویسنده دیدگاه: آتنا
  25 تیر 1393

  چند تااسم بگین که هم به آتنابیادوهم به نیلوفر

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   25 شهریور 1393

   نیلو —- آوا

   • نویسنده دیدگاه: فاطیما
    06 مهر 1393

    روژین،متینا،ترلان،تیام

 87. نویسنده دیدگاه: ژیلا
  22 تیر 1393

  سلام
  معنی اسم ژیلا = تگرگ هست . لطفا وارد کنید ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   07 مرداد 1393

   اضافه شد ، سپاس

  • نویسنده دیدگاه: خاطی
   08 مهر 1393

   آره

 88. نویسنده دیدگاه: مامان
  22 تیر 1393

  مرسی دنیا جان منم از اسم دنیا خوشم مياد

 89. نویسنده دیدگاه: دنیا
  20 تیر 1393

  بنزر من اس دنیا بسیار قشنگ است
  بنزر من اسم اتنا بسیار زیبا وقشنگ وزیبا است بای

  • نویسنده دیدگاه: آتنا
   27 تیر 1393

   آره دنیا جان به نظر منم اسم آتنا خیلی خیلی قشنگه هالا تو چندتا اسم دختر بگو که هم به اتنا وهم به نیلوفر بیاد ممنون میشم. فقط یه کم زود تر
   چون زیاد وقت ندارم

 90. نویسنده دیدگاه: مامان
  19 تیر 1393

  چندتا اسم قشنگ وبا معنی پیشنهاد بدین، ممنون ميشم

 91. نویسنده دیدگاه: کوروش
  17 تیر 1393

  به این خانم نی نی پیشنهاد میدم کتاب دو قرن سکوت رو بخونن تا جنایات عراب رو در مورد ماها بفهمند و تو کتابهای امروز درسیشون هم یه سر بزنند تا ببینند که عکسهایی از بی فرهنگی قوم ایرای گذاشتند.

 92. نویسنده دیدگاه: pardisa
  17 تیر 1393

  اسم فقط اسم های ایرانی بهترکه یادمون باشه ایرانی هستیم.

 93. نویسنده دیدگاه: مامان
  17 تیر 1393

  من هشت ماهه حاملم اما هنوز واسه دخترم اسم انتخاب نکردم، با این همه اسم گیج شدم لطفا کمکم کنید

 94. نویسنده دیدگاه: سروناز
  17 تیر 1393

  به نظر شما اسم طاهره كه در بخش ط گذاشتيد فارسي اصيله؟ اين اسم عربيه از ريشه طهر. خيلي از اسمهاي ديگه هم فارسي اصيل نيستن.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   18 تیر 1393

   اسم اعلام شده که به اشتباه درج شده بود از لیست حذف شد، سپاس
   ما با کمک شما عزیزان این لیستها را هر روز مرتب میکنیم

 95. نویسنده دیدگاه: آلما
  15 تیر 1393

  سلام به همگی مخصوصا مدیریت محترم سایت.من الان دوماهه باردارم اولین بچه ام هم هست تا قبل از اینکه حامله بشم همش میگفتن بچه ام دختر باشه خوشگل باشه با کلاسترین اسمو روش میزارم اما حالا تنها نگرانیم اینه که فقط سالم به دنیا بیاد هرچی میخواد باشه و تنها ملاکم برا انتخاب اسم اسم اصیل ایرانیه.اهورا،آرشام.آیلین،رها رو دوست دارم

 96. نویسنده دیدگاه: سمانه
  13 تیر 1393

  اسم باید با معنی باشه حالا فرقی نمیکنه که عربی باشه یا فارسی من خودم از اسم بهار خوشم میاد بهار بهار وبهار

 97. نویسنده دیدگاه: خاتون
  12 تیر 1393

  اسم های ایرانی وخارجی یا مذهبی همه اسمن ادم وقتی داره برای عزیز ترین کسش تودنیا اسم انتخاب میکنه بهتر به شخسیت نوزادش هم یه نگاهی بکنه به اینشم فکرکنه تاوقتی بزرگ شد رفت توی اجتماع بعد ازگفتن اسمش همه برنگردن باتعجب نگاش کنن خلاصه خجالت نکشه …درست میگم یانه…

 98. نویسنده دیدگاه: رزیتاخانووووووم
  11 تیر 1393

  ببینید عزیزانه من لطفا دعوا نکنید.
  لبخند بزنید و آرامشتون رو حفظ کنید تا بگم زیباترین اسم دنیا چه اسمیه…
  آماده اید عایا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ۱
  ۲
  ۳
  بهله کاملا درست حدس زدید.
  رزیـــــتــا …
  ..ممنونم ممنونم

 99. نویسنده دیدگاه: مریم
  10 تیر 1393

  اینم چندتا اسم خوشگل از نظر من:
  آروشا…..آراد…….آیلا……..مهیار…….آنیسا……..سانیار…….درسا

 100. نویسنده دیدگاه: شیما
  10 تیر 1393

  خانم نی نی از اسمی که واسه خودت تو سایت گزاشتی معلومه نظر شما ببخشیدا اما مفت هم نمی ارزه.اگه شما ایرانی بودنتو دوس نداری مهم نیست.بجای گیر دادن به اسم باید باطن درست شه.پس وقتتو واسه این نظرات بیهوده هدر نده

 101. نویسنده دیدگاه: آسمان
  09 تیر 1393

  نی نی عزیز شما هنوز حرمت ایران و نمیشناسی بهتره دهنتو ببندی و از آخور عربا بخوری. بی لیاقتی که فکر میکنی یه ایرانی باید اسم عربی داشته باشه

 102. نویسنده دیدگاه: هیچ کس
  08 تیر 1393

  به نظر من اسم یسنا خیلی قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: یسنا
   08 تیر 1393

   آره عزیزم معلومه

 103. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 تیر 1393

  اون کسی که فکر کرده فردا می خواهیم بخاطر انتخاب اسم بازخواست شویم چیزی از حقیقت زندگی نمی داند
  یک ناشناس

 104. نویسنده دیدگاه: با افتخار میگم ک یه ایرانی ام
  04 تیر 1393

  راستی اسم هم مهتابه….یه وقت فکر نکنی خودم اسم عربی رومه!!!!
  مهتاب هم خوشبختانه و صدهزار مرتبه شکر؛ ایرانیه.
  درود بر ایران و ایرانی……..

 105. نویسنده دیدگاه: با افتخار میگم ک یه ایرانی ام
  04 تیر 1393

  در جواب اون نی نی باس بگم ک…..واسه خودت متاسف باش! اینکه ما نمیخواییم و نمیذاریم تمدن ایران و شکوهش فراموش بشه، بده؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا تاسف میخورم واسه تو و امثال تو! تو همون عرب بودن لایقته…اسمهای مذهبی،قشنگن،درست.ولی من یکی اسم اصیل ایرانی رو ترجیح میدم…درضمن،کوچولو،درصورتی ک مادر پدر اسم بی معنی رو بچه بدارن باس جوابگو باشن اون دنیا.اینو نمیدونستی؟؟؟؟ اسمهای اصیل ایرانی خیلی خیلی بامعنی ان و این تو مغز کوچیک تو و امثال تو نمیگنجه ک تاریخ باستان ایرانو نمیشه با تاریخ ایران اسلامی مقایسه کرد چون …………

 106. نویسنده دیدگاه: علي
  31 خرداد 1393

  اسم هاي شما عالي بود

 107. نویسنده دیدگاه: ویدا
  30 خرداد 1393

  {vinseh} وینسه هم اسمه و معناش بااقتدار /همیشه پیروز/موفق و سبکبال و ارام هستش …

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 خرداد 1393

   اگر منظورتان وینسه لو هنرمند نقاش و تصویر ساز کوالالامپوری
   اسم وینسه ایرانی نیست

 108. نویسنده دیدگاه: نی نی
  28 خرداد 1393

  واقعا متاسفم که این همه اسم قشنگ مذهبی داریم و اونا رو فراموش کردیم و به چه اسم های بیخودی رو اوردیم و اسمشون رو اصیل ایرانی گذاشتیم فقط یه چیز رو بدونید پدر ومادر های عزیز بابت اسم بچه هاتون باید یه روزی جواب پس بدین فکر اون روزا هم باشین زهرا فاطمه علی محمد مریم حسن حسین امثال این اسمها چرااااااااا نیست؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 خرداد 1393

   بخش مربوطه را در پورتال ببینید

  • نویسنده دیدگاه: معصومه
   09 تیر 1393

   کسی نمیگه اسم های مذهبی خوب نیستن عزیزم! اما نظرهرکس محترمه!
   معنای اسم قشنگ وبامعنی باید باشه وتاجایی که توفرهنگ خودمون اسامی پرمعنی داریم چراازفرهنگ دیگه؟! درضمن مگه عربها اسم ماایرانیها رومیذارن که اینقدر اصراردارید؟!

 109. نویسنده دیدگاه: لیلی
  25 خرداد 1393

  با حرف س سمیه هم قشنگه

 110. نویسنده دیدگاه: ستاره
  24 خرداد 1393

  عالی بود.

 111. نویسنده دیدگاه: کارزانی
  23 خرداد 1393

  این همه اسم مذهبی کجارفتن نمی شد از کسی حداقل تقلب کنین

 112. نویسنده دیدگاه: بهار
  21 خرداد 1393

  اصلا جدید نبود

 113. نویسنده دیدگاه: الهام
  14 خرداد 1393

  خیلی عالی بود از شما ممنونم

 114. نویسنده دیدگاه: دهلرانی
  13 خرداد 1393

  با سلام و خسته نباشید چرا جای اسامی پر معنی و اصیل لری خالی است قومی به درازی تاریخ ایران متاسفانه مورد کم مهری قرار گرفته اگه خواستار باشید می توانم اسامی را با معنی برایتان بفرستم تا یک پیچ جداگانه براش باز کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 خرداد 1393

   دوست گرامی ممنون از لطفتان، برای اسامی لری برنامه ویژه ای داریم که در دست تهیه است، خوشحال خواهیم در این خصوص همراهی بفرمایید
   ایمیل: info@asemooni.com

 115. نویسنده دیدگاه: ویدا
  10 خرداد 1393

  سلام ممنون از شما که اسم منم در لیست. اسمهای. اصیل ایرانی قرار دادید. آیدا هم کنار اسم ویدا هم موجود باشه تو لیست قشنگه. ممنون از شما

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 خرداد 1393

   آیدا اسم آذری است، در آن لیست قرار داده ایم

 116. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  09 خرداد 1393

  اسم های قشنگی بود ممنون از لطفطون

 117. نویسنده دیدگاه: الی
  03 خرداد 1393

  تشکر

 118. نویسنده دیدگاه: تمنا
  03 خرداد 1393

  اسم های اصیلی داریم که خیلی به دل میشینه ولی اینابجزپنج شش تاشون،اصلا قشنگ نبودن وتعدادشون هم خیلی کم بود

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   03 خرداد 1393

   این بخش با نظر شما عزیزان به روز می شود
   شما نیز اگر اسمی میدانید به ما بگویید

 119. نویسنده دیدگاه: الهه
  02 خرداد 1393

  سلام من باردار هستم بچه م دختر یه اسم میخوام به الهه بیاد ممنونم ازشما

 120. نویسنده دیدگاه: ریحانه
  02 خرداد 1393

  سلام
  مرسی مطالب خوب بود
  ببخشید من ایشالا قراره خواهر بشم!میشه چند تا اسم دیگه هم معرفی کنید که به ریحانه بیاد و معنی ش هم قشنگ باشه؟مثلا آخرش “ه” داشته باشه
  باز هم ممنون

 121. نویسنده دیدگاه: حمیده
  01 خرداد 1393

  سلام من باردار هستم و دنبال اسمی که به مریم بخوره البته دختر هستم لطفا راهنمایی کنید.

 122. نویسنده دیدگاه: مرجان
  30 اردیبهشت 1393

  باسلام وتشکر از زحمتتان،خیلی خوب است،به لطف شما فهمیدم نامم ایرانی هست وخوشحال شدم،در ضمن اینکه نام من قرآنی نیز میباشد و در کنار لوٌلوٌ آمده که نشان میدهد مرجان یک چیز گرانبها ومایه زیبایی است،بعلاوه نام یک موجود زیبا وبی آزار دریایی است،بازم خیلی خوشحال شدم که نامم در لیست شما موجود بود،سپاس فراوان

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 اردیبهشت 1393

   زنده باشین عزیز، ممنون از شما

 123. نویسنده دیدگاه: سایه
  30 اردیبهشت 1393

  این همه اسم های اصیل ایرانی قشنگ داریم که هیچ کدومش اینجا نیومده

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 اردیبهشت 1393

   مثلا چه اسمی عزیز!؟

 124. نویسنده دیدگاه: آرایه
  29 اردیبهشت 1393

  در اسم های الف اسمهای آراسته ، آرایه ، آراگل، آرنیکا ، آرامش و آرمینا رو هم قرار بدید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 اردیبهشت 1393

   همه با معنی اضافه شدند؛ سپاس

 125. نویسنده دیدگاه: *
  28 اردیبهشت 1393

  خوب بود ولی اگر مطالبش بیشتر میبود بهترمیشد.

 126. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 اردیبهشت 1393

  خوب بودبدنبودمیتونست ازاین بهترهم باشه

 127. نویسنده دیدگاه: تخت خواب بادی
  25 اردیبهشت 1393

  سلام.ممنون از سایت خوبتون.خدا قوت

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   25 اردیبهشت 1393

   ممنون از لطف شما

 128. نویسنده دیدگاه: فایزه
  25 اردیبهشت 1393

  اصلاااااا خوب نبود

 129. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  22 اردیبهشت 1393

  اسم های خوبی بودن ولی بعضی تکراری بود

 130. نویسنده دیدگاه: سولماز
  22 اردیبهشت 1393

  اصلااسماش جذاب وگيرانبودن خيلي تکراري وقديمي ان

  • نویسنده دیدگاه: بیتا
   23 اردیبهشت 1393

   با هات موافقم

 131. نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
  20 اردیبهشت 1393

  داخل سایت وجود داره ، کافیه از بخش جستجو عبارت اسم های دخترانه مذهبی را جستجو کنید

 132. نویسنده دیدگاه: یگانه
  19 اردیبهشت 1393

  عالیییییییییییی بود

 133. نویسنده دیدگاه: شیوا
  19 اردیبهشت 1393

  ممنون از سایت خوشکلتون عالی بود

 134. نویسنده دیدگاه: الــــــــــــی
  18 اردیبهشت 1393

  واقعـــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــی بود دمتون جـــــــــــــــــیز.

 135. نویسنده دیدگاه: ngsh
  17 اردیبهشت 1393

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــــــــــــود

 136. نویسنده دیدگاه: ثمانه
  14 اردیبهشت 1393

  با تشکر نامهای زیادی تو لیست نیستند حتما برات
  براتون. می فرستم.

 137. نویسنده دیدگاه: ماریام
  13 اردیبهشت 1393

  اسمها خیلی قشنکه مرسی

 138. نویسنده دیدگاه: مریم
  13 اردیبهشت 1393

  سلام به نظرم ماه گل درین قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 اردیبهشت 1393

   تشکر، اضافه شد

 139. نویسنده دیدگاه: آروین
  12 اردیبهشت 1393

  همشون زشتن یه وقت از اینا نذاری رو بچت بد بخت میشه

 140. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 اردیبهشت 1393

  دنبال اسم برا دخترم میگردم میشه کمکم کنید؟

 141. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 اردیبهشت 1393

  به نظرشما عسل قشنگتره یاباران

 142. نویسنده دیدگاه: سمیه
  08 اردیبهشت 1393

  اسم دختربه نظرمن مهراوه قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   11 اردیبهشت 1393

   خیلی قشنگه

 143. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 اردیبهشت 1393

  به نظر شما اسم دختر سارینا قشنگره یا روژینا؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   08 اردیبهشت 1393

   روژینا

 144. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 اردیبهشت 1393

  اسم دختر به نظر من پگاه قشنگه اسم پسر هم اسم های رامین و مهرداد و امیر

 145. نویسنده دیدگاه: Behrouz
  02 اردیبهشت 1393

  سلام بر همه دوستان ,يه اسم دختر كه به محمد أمين بياد؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   03 اردیبهشت 1393

   محمد امير يا معين

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    04 اردیبهشت 1393

    اسم دختر ازت خواست نه پسر
    مبینا
    محنا
    مهربان
    مهدیسا
    .
    .
    .

  • نویسنده دیدگاه: پروانه
   11 اردیبهشت 1393

   ماه آفرین – ماه سمین – مهر آذین – مهر آفرین – مهر آگین – مهر آیین

 146. نویسنده دیدگاه: نفس
  01 اردیبهشت 1393

  خوب بود

 147. نویسنده دیدگاه: نفس
  01 اردیبهشت 1393

  چرا اسم مننبود ولی اسم دختر هام یعنی نیلا و یکتا بود راستی اسم شوهرم هم نبود من دو تا دختر دارم که دو قلو هستن

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 اردیبهشت 1393

   این اسم به لیست بالا اضافه شد، ممنون، اسم های پسرانه در لیست مربوطه قرار دارد

 148. نویسنده دیدگاه: رها
  29 فروردین 1393

  اسم دختراش برام جالب دوست داشتنی بود

 149. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 فروردین 1393

  یک اسم که به کیارش بیاید

  • نویسنده دیدگاه: ایناز
   30 فروردین 1393

   خوب

  • نویسنده دیدگاه: اسیه
   31 فروردین 1393

   دخترکوثر پسرکورش

   • نویسنده دیدگاه: نفس
    01 اردیبهشت 1393

    اصلا جالب نیست

 150. نویسنده دیدگاه: asha
  28 فروردین 1393

  لطفا یه اسم بگیدکه به امیرعلی بیاد

 151. نویسنده دیدگاه: درسا
  26 فروردین 1393

  نام دختری که به عباس بیاد

  • نویسنده دیدگاه: رویا
   26 فروردین 1393

   نیایش.ثنا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   29 فروردین 1393

   عباسه

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   01 اردیبهشت 1393

   عطیه

 152. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  24 فروردین 1393

  اسم دخترکه ب ستایش بیاد

  • نویسنده دیدگاه: پوريا
   25 فروردین 1393

   هم نيايش ميشه هم پرستش

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 فروردین 1393

   نیایش

  • نویسنده دیدگاه: کوثر شریفی
   01 اردیبهشت 1393

   ارامش

 153. نویسنده دیدگاه: ساناز
  24 فروردین 1393

  اسمای جالبی بودن میسییییییییییییییییییییییییییییی

 154. نویسنده دیدگاه: ارشیا
  23 فروردین 1393

  بچه ها یه اسم دخترکه به ارشیا بیاد صرفااول کردی بعداسم دیگر

  • نویسنده دیدگاه: مینا
   27 فروردین 1393

   به اسم ارشیا ارمیتا میاد

   • نویسنده دیدگاه: ارشیا
    28 فروردین 1393

    ممنون ازنظرتون

 155. نویسنده دیدگاه: پریسا
  19 فروردین 1393

  بچه ها یه اسم پسر که به دیلان بیاد

  • نویسنده دیدگاه: حسام
   20 فروردین 1393

   دالیا _دیار _

  • نویسنده دیدگاه: ارشیا
   23 فروردین 1393

   دیاآکو

  • نویسنده دیدگاه: کوثر شریفی
   01 اردیبهشت 1393

   ایران چطوره

 156. نویسنده دیدگاه: مائده
  19 فروردین 1393

  مائده نبود؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 فروردین 1393

   اسم مذهبی است، در لیست مربوطه قرار دارد

 157. نویسنده دیدگاه: سپيده
  16 فروردین 1393

  من اسم دخترم رو ميذارم

  جانان : محبوب . معشوق

  به نظر خودم خيلي قشنگه

  راستي در مورد اسم مريم …… معنيشو اشتباه نكردين . سجاد يعني بسيار عبادت كننده

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   17 فروردین 1393

   نام به لیست اضافه شد، ممنون
   بله معنی درست است

 158. نویسنده دیدگاه: amin
  14 فروردین 1393

  سلام
  اسم تارا قشنگه
  اگه راضی شن میذاریم واسه برادر زادم
  مرسی آسمووونی

 159. نویسنده دیدگاه: رضا
  13 فروردین 1393

  ترنم توی لیست نبود !

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   15 فروردین 1393

   نازنین

 160. نویسنده دیدگاه: مریم
  10 فروردین 1393

  معنی مریم یعنی بسیار عبادت کننده . اگه میخوای اضافه کن

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 فروردین 1393

   تشکر

 161. نویسنده دیدگاه: فرناز
  04 فروردین 1393

  اسم خودم بهتره

 162. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 فروردین 1393

  تارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 163. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  12 اسفند 1392

  آتریسا قشنگ تره یا تارا؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   13 اسفند 1392

   آتریسا قشنگ تره

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   13 فروردین 1393

   تارا

  • نویسنده دیدگاه: منوچهر نجفی
   15 فروردین 1393

   آتریسا

   • نویسنده دیدگاه: سمیرا
    18 فروردین 1393

    آتریسا اسم قشنگیه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   17 فروردین 1393

   هىىچ کدام

 164. نویسنده دیدگاه: aynaz
  10 اسفند 1392

  خوب بود ….

 165. نویسنده دیدگاه: دلسا
  03 اسفند 1392

  خیلی خوب بودش ممنونم

 166. نویسنده دیدگاه: گیتا
  02 اسفند 1392

  خیلی خوب بود ممنووووووووووووووووووووون

 167. نویسنده دیدگاه: سارا
  01 اسفند 1392

  خیلی عالی بود فقط از اسم های خارجی هم استفاده کنید ممنون

 168. نویسنده دیدگاه: سارا
  01 اسفند 1392

  خیلی ممنون از شما از کلمه های انگلیسی هم استفاده کنید

 169. نویسنده دیدگاه: شادی
  26 بهمن 1392

  lمریم جون میگه اصلا خوب نبود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

 170. نویسنده دیدگاه: آوا
  25 بهمن 1392

  سارا یعنی لطیف
  ممنونم خیلی خوب بود

 171. نویسنده دیدگاه: محسن بهمنی
  12 بهمن 1392

  خیلی ممنون از شما واقعا جالب بود من یکی میخواستم معنی اسم دخترم و بدونم که هنوز 2 ماه مونده بدنیا بیاد بهرحال من معنیشو پیدا کردم مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی از شما بدرود!………………….
  ممنون از سایت خوب تون خیلی خیلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدرود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 بهمن 1392

   زنده باشی عزیز

 172. نویسنده دیدگاه: ندا
  08 بهمن 1392

  ممنون می خوا ستم اسم خو اهرم بزاریم

  • نویسنده دیدگاه: عسل
   08 بهمن 1392

   افرین عالی

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   09 بهمن 1392

   چه اسمی !؟

 173. نویسنده دیدگاه: mojtaba
  06 بهمن 1392

  خیلی عالی بودمرسی

 174. نویسنده دیدگاه: MARYAM RAHNANA
  22 دی 1392

  خیلی عالی بود فقط اگه میشه لطفا معنی روراست تری بگذارید.
  ممنونم از سایت خوبتون…

 175. نویسنده دیدگاه: پروانه
  22 دی 1392

  خیلی عالی بودن مررررررررررررررررررررررررررسی

  • نویسنده دیدگاه: MARYAM RAHNANA
   22 دی 1392

   مرسی یه کلمه انگلیسی اگه میشه از کلمات فارسی استفاده کنید.
   باعرض معذرت

 176. نویسنده دیدگاه: علی
  21 دی 1392

  سلام . اسم خواهرزادمو که چن ماه دیگه بدنیا میاد رو قراره بزاریم تیام ، نظرتون چیه؟

 177. نویسنده دیدگاه: یسنا
  21 دی 1392

  سلام اسم من یسناهست یک اسم کهن ایرانی چرا نبود???اسم مهم ترین و اولین بخش کتاب مقدس اوستا هم هست اما اسممو ندیدم ناراحت شدم

 178. نویسنده دیدگاه: الهام
  19 دی 1392

  سلام.دوستان من واسه دخترم که عید 93 از خدا هدیه میگیرمش اسم آترینا رو انتخاب کردم. به معنی جذاب و پرانرژی. چطوره. اسم ایرانی هم هست. ولی تو این لیست نبوداااا !

 179. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 دی 1392

  اسم من محمده و همسرم سمیه لطفا برا دخترمون ک چن ماه ديگه متولد میشه يه اسم بگين

  • نویسنده دیدگاه: فائزه
   17 دی 1392

   نیان چطوره

  • نویسنده دیدگاه: ﻧﻮﺷﻴﻦ
   20 دی 1392

   ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ

 180. نویسنده دیدگاه: نفس
  16 دی 1392

  اسم من كو؟عاشق اسم خودمم

 181. نویسنده دیدگاه: SOGAND
  16 دی 1392

  خیلی زیبا بود

 182. نویسنده دیدگاه: rahman
  11 دی 1392

  خیلی قشنگ بود

 183. نویسنده دیدگاه: فرزانه
  09 دی 1392

  سلام، اسم قشنك و جديد دختر بكين، دارم خاله ميشم

  • نویسنده دیدگاه: rahman
   11 دی 1392

   المیرا.ترنم.سدنا

  • نویسنده دیدگاه: فائزه
   17 دی 1392

   نارگل چطوره

 184. نویسنده دیدگاه: فائزه
  08 دی 1392

  نیان رو هم اضافه کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   08 دی 1392

   کردی است که در لیست مربوطه قرار داره

 185. نویسنده دیدگاه: رها
  07 دی 1392

  خیلی اسم های دلنشین و زیبا بودن مرسی

 186. نویسنده دیدگاه: اسید عبدالصمد پناهی
  06 دی 1392

  با درود، به نظر من آنيتا وآتريسا از زيباترين وبا مفهومترين اسامي اصيل ايراني است لطفا جزو ليست قراردهيد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   09 دی 1392

   درج شدند اسامی ، سپاس

 187. نویسنده دیدگاه: مهیا
  06 دی 1392

  اواااااااااااااااا نرگس جون اسمت خیلی گشنگه که تازه من اگه جای تو بودم اسم دخترمم میزاشتم ملیکا چون هم نرگس هم ملیکا اسمای مادر امام زمان جفتشونم گشنگه

 188. نویسنده دیدگاه: ایمان
  05 دی 1392

  زندگی با کنار هم قرار گرفتن اسمای آدما زیبا میشه پس باور اشته باشید اسمتون هر چی که هست قشنگه…..

 189. نویسنده دیدگاه: يه ادمى
  04 دی 1392

  Shabnam ghshange mitooni bazary

 190. نویسنده دیدگاه: ساینا
  03 دی 1392

  دوستان گل بنظرتون اسم شبنم اسم جالب و قشنگی هست برای خواهر زاده ام میخوایم بذاریم چطوره! لطف میکنین بگین.

  • نویسنده دیدگاه: يه ادمى
   04 دی 1392

   Parandis ham ghhhhhhhhhhhhhshange love for evryonen.

   I know evryone sooooooooooo beutifull

 191. نویسنده دیدگاه: زینب
  28 آذر 1392

  سلام جمیله خانم ،من به شما پیشنهاد میکنم اسم دخترتونه ( فرحت ) بذارید.

  • نویسنده دیدگاه: جمیله
   28 آذر 1392

   سلام زینب جون معنیش چی میشه تا حالا نشنیدم

 192. نویسنده دیدگاه: جمیله
  27 آذر 1392

  سلام میخوام اسم دخترم که تو راه بذارم دلسا به نظرتون قشنگه واگه اسم دارید بهم پیشنهاد بدین

  • نویسنده دیدگاه: آسنات
   28 آذر 1392

   سلام جمیله جون . به نظر من اسم دخترتون رو ( فرحت ) بذارین خیلی قشنگه ها!

  • نویسنده دیدگاه: فائزه
   03 دی 1392

   ساینا جون شمیم چطوره

   • نویسنده دیدگاه: فائزه
    03 دی 1392

    ساینا جون اسمهای کردی خیلی قشنگه اسمونی رو نگاه کن

 193. نویسنده دیدگاه: سرخان
  26 آذر 1392

  به نظرتون قشنقه اسمم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 آذر 1392

   بله عزیز

 194. نویسنده دیدگاه: اعظم
  25 آذر 1392

  س من اعظم اس اصلا دوست ندارم

  • نویسنده دیدگاه: آسنات
   28 آذر 1392

   سلام اعظم . به نظر من اسم تون رو ملیکا بذارین .

 195. نویسنده دیدگاه: نرگس
  25 آذر 1392

  اسمم نرگس هست
  خودم دوستش دارم
  بعضیا میگن قدیمیه نظر شما چیهههههههههه؟

  • نویسنده دیدگاه: اعظم
   25 آذر 1392

   نرگس اسم خیلی خوبیه من خیلی اسم نرگس رو دوست دارم اما اسم خودم رو دوست ندارم

   • نویسنده دیدگاه: هادی
    26 آذر 1392

    این شخصیت ها هستن که به زندگی انسانها معنی میدن پس به هیچ عنوان به اسمها اینطور اهمیت ندید.در صورتیکه اسم شما یکی از صفات خداوند است و یکی از بهترین اسمهاست.

  • نویسنده دیدگاه: آسنات
   28 آذر 1392

   اسمت قشنگه مثل گل نرگس که قشنگه .

  • نویسنده دیدگاه: جمیله
   28 آذر 1392

   سلام نرگس جون اسمت قشنگ چه اسمی بهتر از اسم گل عزیزم

 196. نویسنده دیدگاه: amal
  23 آذر 1392

  اقا مانی تو ک اسمت خارجی پس دیگه حرف مفت نزن

 197. نویسنده دیدگاه: پسرخوب
  21 آذر 1392

  سلام به یاسمین و آمل
  یاسمین جان اسمت قشنگه
  آمل جان با احترام میگم که اسمه تو زیاد پسندم نیست

 198. نویسنده دیدگاه: یاسمین
  21 آذر 1392

  عزیزان ب وبلاگ لیلا دحیماوی برید،مطمئنم پشیمون نمیشین وبلاگش خیلی عالیه برای کسانی که عاشق شعر و دکلمه ان…….

 199. نویسنده دیدگاه: amal
  21 آذر 1392

  راستی عزیزانم ی پیشنهادی بتون بدم ب نفعتونه! ب وبلاگ لیلا دحیماوی برید خیلی وبلاگ خوبیه مطمئنم پشیمون نمیشین امتحان کنین ضرر نمیکنین

 200. نویسنده دیدگاه: amal
  21 آذر 1392

  یادم رفت بهتون بگم معنی اسمم ارزوست ولی من از اسمای ایرانی خوشم نمیاد چرتن!!!!!!!

  • نویسنده دیدگاه: مانی
   23 آذر 1392

   با سلام دوست عزیز وقتی نظرت رو راجع به اسامی ایرانی دیدم حیرت کردم و متاسف شدم من فکر میکنم اسمهای ایرانی نه تنها چرت(به قول خودت)نیستن بلکه خیلی هم با معنی و مفهوم هستن امیدوارم ذهنیتت درست بشه

 201. نویسنده دیدگاه: yasmin
  21 آذر 1392

  س.اسمم یاسمین هس به نظرتون اسم قشنگیه ؟؟؟؟؟؟؟نظر بدید

 202. نویسنده دیدگاه: امل
  21 آذر 1392

  س.اسمم امل هستش من دخترم من ک از اسمم بد میاد نظر شماها چیه؟؟؟؟؟فقط راستشوبگین please

 203. نویسنده دیدگاه: parvaneh
  20 آذر 1392

  به نظر منم اسم دنیا جز قشنگ ترین اسم هاست.

 204. نویسنده دیدگاه: kiana
  17 آذر 1392

  سلام یه اسم دختر امروزی میخواستم با معنی خوب لطفا کمکم کنید
  😳

  • نویسنده دیدگاه: علی
   17 آذر 1392

   سلام هلیا
   بعدش هم اگه خدایه پسر بهت داد بذار ایلیا

   • نویسنده دیدگاه: سمیرا
    17 آذر 1392

    چ عجب ع جان. اسم جدیدگفتی..ایلیا.. باهات موافقم خیلی ب هلیا میاد

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   17 آذر 1392

   س کیانای عزیزم..بنظر من کتی خیلی ب اسمتون میاد مبارکت باشه.. ع اقا نظرتون چیه دوس من

   • نویسنده دیدگاه: علی
    17 آذر 1392

    🙄 سلام بله سمیراجان قشنگه
    ولی مگه من چندبار اسم قدیمی گفتم که میگی چه عجب اسم جدید گفتی!

    • نویسنده دیدگاه: سمیرا
     17 آذر 1392

     ممنون گلم..همون اوایل اسامی فاطمه.و… رو گفته بودین رو دارم عرض میکنم.چ دیر اومدی رو خط من سرم با مدرسه و… شلوغه شما دیر ج میدی فدات 😐

     • نویسنده دیدگاه: علی
      17 آذر 1392

      شرمنده عزیزم خواب بودم ۲روز بود ج ندادی فکر کردم نمیای دلم گرفته بود کسی نبود باهاش درددل کنم قربونت برم خوب شد اومدی الان کجایی گلم؟

 205. نویسنده دیدگاه: دنیا
  16 آذر 1392

  من دو اسم دارم که اسم اصلی ام الهامه و کوچکی خانوادهام صدام میکنن دنیا چون که به اندازه ی دنیا منو دوست دارن ولی بیشترش از اسم الهام خوشم میاد یعنی وحی کننده بیترین اسم ❓ 🙂

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   16 آذر 1392

   سلام دنیا هم اسم قشنگیست چون زیاد به این اسم صدات زدن واسم اصلیت نیست زیاد دوستش نداری!!!

  • نویسنده دیدگاه: parvaneh
   20 آذر 1392

   به نظر من اسم دنیا جز قشنگ ترین اسم هاست.

 206. نویسنده دیدگاه: bardia
  11 آذر 1392

  چ اسم دختری ب بردیا میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دخترا نظر بدین@@@

  • نویسنده دیدگاه: parvaneh
   12 آذر 1392

   نادیا

 207. نویسنده دیدگاه: alireza
  11 آذر 1392

  اسم بی خیال قیافه را بچسب .

 208. نویسنده دیدگاه: زهرا
  10 آذر 1392

  اسم خودمو عشق است

 209. نویسنده دیدگاه: سینا
  09 آذر 1392

  به نظر شما چه اسمیه دختری به مبین میاد لطفا جدید باشه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 آذر 1392

   سیمین

  • نویسنده دیدگاه: parvaneh
   11 آذر 1392

   ملینا

 210. نویسنده دیدگاه: parvaneh
  09 آذر 1392

  به نظرتون به اسم علیرضا، اسم دختر چی میاد؟ لطفا کمکم کنید.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   09 آذر 1392

   زهرا

   • نویسنده دیدگاه: parvaneh
    11 آذر 1392

    اسم جدید میخوام

 211. نویسنده دیدگاه: اوا
  09 آذر 1392

  اوا بهترینه مرسی

 212. نویسنده دیدگاه: deniz
  07 آذر 1392

  denizدنیز هم به معنای دریا است اضافه کنید اسم به این قشنگی..

 213. نویسنده دیدگاه: تارا
  07 آذر 1392

  خوب بود

 214. نویسنده دیدگاه: hasti
  07 آذر 1392

  معنی دیانا و ایاندا چیه؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   07 آذر 1392

   منم نمیدانم

 215. نویسنده دیدگاه: ﺭاﻧﻴﺎ
  06 آذر 1392

  دیدگاهﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﺠﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻲ

 216. نویسنده دیدگاه: آیلین
  06 آذر 1392

  قشنگ نبود

  • نویسنده دیدگاه: صبا
   07 آذر 1392

   ایلین چراقشنگ نبود

 217. نویسنده دیدگاه: هیلا
  04 آذر 1392

  اسم هیلا هم نامی است فارسی ولی درلیست نبودوبه معنی پرنده ی کوچک ترازباز ومتین وباوقاراست

 218. نویسنده دیدگاه: Jouje,ordake,ziba
  04 آذر 1392

  عذر میخوام نوشتین:
  آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
  اگه اسم پسره … اینجا چه کار میکنه؟ لطفا بیشتر دقت کنید!

 219. نویسنده دیدگاه: hasti
  03 آذر 1392

  معنی ایاندا و دیانا چیه ؟ کسی میدونه ایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 220. نویسنده دیدگاه: نازنین
  02 آذر 1392

  خوب بود.به اگاهی هام اضافه کردحتی ازبعضی اسم ها که خوشم اومد یاد داشت شون کردم

 221. نویسنده دیدگاه: ساناز
  02 آذر 1392

  ساناز ترکیب شده از سان+آز یک اسم ترکی است و به معنی کسی است همسان آن کم پیدا می شود. در اینجا درست ترجمه نشده.

 222. نویسنده دیدگاه: kiana
  01 آذر 1392

  کیانا به معنی طبیعت جزو اسامی اصیل هست لطفا اضافه کنید

 223. نویسنده دیدگاه: ببری
  29 آبان 1392

  کسشر هسسه

  • نویسنده دیدگاه: honey
   01 آذر 1392

   بی ادب نمیخواستی نمیخوندی

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    07 آذر 1392

    چرامیگی بی ادب اثلا بکی میگی

   • نویسنده دیدگاه: بیتا
    07 آذر 1392

    چرامیگی بی ادب اثلا بکی میگی

 224. نویسنده دیدگاه: ماهورا
  29 آبان 1392

  تاحالا این اسمو نشنیده بودم. خوبه
  😛

  • نویسنده دیدگاه: بیخیال
   29 آبان 1392

   خدارو شکر بالاخره یکی جواب داد ممنون

 225. نویسنده دیدگاه: بیخیال
  29 آبان 1392

  کسی نمیخواد نظرشو راجع ب اسم حمایل بگه خواهشا hamayel

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   02 آذر 1392

   آقا یا خانم بیخیال اسم حمایل درست نمیدونم اما فکر کنم باید عربی باشه اینجا اسامی ایرانی هست و منم اطلاعاتی از اسم حمایل ندارم ک کمکتون کنم ببخشید

   • نویسنده دیدگاه: helia
    05 آذر 1392

    hagh ba toe nafas in esme hamayel ye esme arabie.

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    08 آذر 1392

    خوب .بودن،،اسمای جدیدتری یادگرفتم

 226. نویسنده دیدگاه: راحیل
  29 آبان 1392

  اسم من راحیل… اینجا نیست.نام فرشته ایه ک ب حضرت ابراهیم وحی میاورده. نام زن حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف. نام فرشته سخن گو خدا تو اسمون. قشنگه؟

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   30 آبان 1392

   سلام راحیل جان.اسم بسیار زیبایی داری عزیزم.موفق باشی

 227. نویسنده دیدگاه: راحیل
  29 آبان 1392

  اسم من راحیل … قشنگه؟ اینجا نیس 🙁

 228. نویسنده دیدگاه: هتی
  29 آبان 1392

  اسم من نبود

 229. نویسنده دیدگاه: hasti
  28 آبان 1392

  نظرتون درباره ی اسم ادرینا چطوره؟ درضمن کسی میدونه دیانا یعنی چی؟

 230. نویسنده دیدگاه: hasti
  28 آبان 1392

  مهسا جون :wink:منم باهات موافقم اسم مامان نفس واقعا قشنگه 😉

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   30 آبان 1392

   سلام هستی جان.مرسی از لطفت عزیز

 231. نویسنده دیدگاه: hasti
  28 آبان 1392

  مهسا جونم منم با نظرت موافقم اسم مامان نفس واقعا قشنگهههههههههههههههههههههههههه 😉

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   29 آبان 1392

   ممنونم هستی جون فدات بشم اسم خودتم بسیار زیبا و با معنیه 😉 😳

 232. نویسنده دیدگاه: hasti
  28 آبان 1392

  سلام ساحل جون هستی یا نه.میدونی یه چند وقتی بود اینترنتمون قطع بود نتو نستم بیام بحثتون درباره ی چی بوده :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😀

 233. نویسنده دیدگاه: نفس
  26 آبان 1392

  راستی آسمونی جون اسم مامان من ” شهپر ” هستش یعنی ” شاه پرها ” تو لیستتون نیست لطفا اضافه کنید ممنون 😉

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   27 آبان 1392

   فدات نفس جون. 🙂 اسم مامانت خیلی قشنگه 🙂 البته اسم خودتم خیلی زیباست شکی جون 🙂 😉

   • نویسنده دیدگاه: نفس
    27 آبان 1392

    قربونت برم مهسا جون 😳 خیلی محبت داری عزیزم 😉

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   27 آبان 1392

   نفس جون دوست گلم 🙂 خیلی سلام به مامان بزرگوارت برسون اسم خیلی زیبایی داره 🙂 برام خیلی جالب بود 🙂 ایشاالله همیشه سایش روی سرشمادوست عزیزآسمونیم باشه همچنین همه مادرهای عزیزوبزرگترهای خوب ومهربون وفداکارانشاالله 🙂

   • نویسنده دیدگاه: نفس
    28 آبان 1392

    سلام ساحل جون ممنون فدات بشم خیلی لطف داری بزرگیتو میرسونن عزیزم 😳 آمین انشاالله هیچ خونه ای بی سرپرست نباشه 🙄

 234. نویسنده دیدگاه: مهسا
  26 آبان 1392

  منم اسم نیلا رو خیلی دوس دارم.بنظرتون قشنگه 🙄

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 آبان 1392

   سلام مهسا جون 🙂 آره عزیزم نیلا اسم بسیار زیبایی هستش 😳 آفرین ب حسن سلیقت 😉

   • نویسنده دیدگاه: نفس
    26 آبان 1392

    ببخش باز یادم رفت اسممو بنویسم 😉

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   26 آبان 1392

   مهساجون 🙂 اسم خیلی قشنگیه 😉 🙂

   • نویسنده دیدگاه: مهسا
    27 آبان 1392

    قربونت برم ساحلم 😉

    • نویسنده دیدگاه: ساحل
     27 آبان 1392

     مهساجون عزیزم 🙂 فدای یک دنیا صفا وقلب مهربونت 😳 🙂 عزیزمی دوست گلم 🙂

 235. نویسنده دیدگاه: ساحل
  26 آبان 1392

  نفیسه جون اسم زیبایی داری 🙂 همون طورکه تلفظ میشه از کلمه نفیس میاد یعنی بسیار ارزشمندوازمیان اسمهایی که انتخاب کردی همشون یه زیبایی ومعنای خاصی داره 🙂 ولی فاطیما چون نامی است که در کشور پرتقال به نیت نام نورانی حضرت فاطمه زهرا(س)میگذارند روی فرزندانشان یه زیبایی معنوی هم داردانشاالله که همیشه موفق باشی دوست عزیزآسمونیم 🙂

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   26 آبان 1392

   بانظر دوست گلم مهساجون بسیارموافقم 😉 اگرچه همه اسمهایی که انتخاب کردی زیباست 🙂

   • نویسنده دیدگاه: مهسا
    26 آبان 1392

    قربونت برم من عزیزم 🙂 . 😉

    • نویسنده دیدگاه: ساحل
     26 آبان 1392

     فدات مهساجون 🙂 😳 الان کامپیوتر روشتن کردم دوست گلم 🙂 بسیارممنونم دوست عزیزومهربونم 🙂 😳 ونفس جان عزیزم 🙂

     • نویسنده دیدگاه: نفس
      26 آبان 1392

      ساحل جون ممنون عزیزم 😉 قربون هر چی دوست گله و مهربونه من برم 😳

     • نویسنده دیدگاه: ساحل
      26 آبان 1392

      فدات نفس جون 🙂 یک دنیا ممنونم عزیزم 🙂

 236. نویسنده دیدگاه: مهسا
  26 آبان 1392

  سلام نفیسه جون.هم اسم خودت هم وهم ازبین اسمایی که گفتی فاطیما وهستی قشنگتره البته این نظر شخصیه منه 😉

 237. نویسنده دیدگاه: بیخیال
  26 آبان 1392

  معنی اسم حمایل چیه؟ به نظرتون اسم خوبیه؟ اسم دختر هستش

 238. نویسنده دیدگاه: زینت
  26 آبان 1392

  روژین کاش یکیش و میگفتی گلم مرسی ک جوابمو دادی

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   26 آبان 1392

   خواهش میکنم زینت جون.روژین قشنگتره به نظرمن 🙂

 239. نویسنده دیدگاه: زینت
  26 آبان 1392

  مرسی مهسا جون اره قشنگه ولی اسم عمشه ب نظرت روزین نیوشا نیلسا کدومش بهتره

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   26 آبان 1392

   هرسه تاش قشنگه عزیزم.فقط اولی روزین یا روژین!؟

 240. نویسنده دیدگاه: زینت
  26 آبان 1392

  لطفا یه اسم دختر بگین که به نازنین بیاد دو هفته مونده به زایمانم لطفا

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   26 آبان 1392

   سلام زینت جون. 🙂 به سلامتی ایشالا. 🙂 اسم یاسمین هم قشنگه 🙂

 241. نویسنده دیدگاه: زینت
  26 آبان 1392

  خیلی قشنگن از شما ممنونیم

 242. نویسنده دیدگاه: اسم
  25 آبان 1392

  خیلی جالب بود…..
  خب الان اسم روز چیان؟…..اصن داریم؟ 😮

 243. نویسنده دیدگاه: امل
  25 آبان 1392

  مرسی از نظرت نیلوفر جون .تو هو اسم قشنگی داری.دوست دارم هم تورو هم اسمتو 😆 😆

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر
   28 آبان 1392

   خواهش می کنم مرسی عزیزم . 😀

 244. نویسنده دیدگاه: نیلوفر
  25 آبان 1392

  به نظر من اسمای ایرانیه پسر خیلی قشنگ تر از اسمای ایرانییه دختر هستن ولی بازم نباید از اسمای عربی استفاده کرد. 😯 🙄

 245. نویسنده دیدگاه: نسترن
  24 آبان 1392

  اسم پسر محمد و اسم دختر نسترن 😉

 246. نویسنده دیدگاه: نازنین
  23 آبان 1392

  به نظر من الیکا اسم قشنگی 💡 👿 😥 ➡ ❓ 😐 😛 😛 😈

 247. نویسنده دیدگاه: atena
  22 آبان 1392

  اسم نازنین ازهمه زیباتربود 😉 😉 😆 😛 😀 🙂

 248. نویسنده دیدگاه: رز
  22 آبان 1392

  اسم هاي بدي نبودن از نظر من زيباترين اسم دختر حسنا و بهترين اسم پسر سعيد بهتره اين اسمارو هم داشته باشين 😀 😛 😆 😉

 249. نویسنده دیدگاه: هستي
  20 آبان 1392

  معني اسم كانياچيه؟

 250. نویسنده دیدگاه: امل
  19 آبان 1392

  چرا هیچکی نظر نداد؟نظر بید ب اسمم دیگه

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر
   25 آبان 1392

   عزیزم به نظر من اسم کوتاه در عین حال زیبایی داری .بدم نمیومد اسمم امل باشه 😉 😳

 251. نویسنده دیدگاه: کیمیا
  18 آبان 1392

  😀 😛 من اسمم کیمیا است و از این سایت خوشم امد ولی اگر امضا با این اسم ها هم بود بسیار عالی میشد 😀 😛

 252. نویسنده دیدگاه: ستار ه
  18 آبان 1392

  دوست بسر میخوام 😳 😛 😉

 253. نویسنده دیدگاه: ستار ه
  18 آبان 1392

  چرااسم ماریا ندارین ❓ 8)

 254. نویسنده دیدگاه: امل
  16 آبان 1392

  اسم من امل هست من دخترم ها بنظر شما اسمم قشنگه؟ خواهشا نظر بدید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   17 آبان 1392

   😛 عالی

 255. نویسنده دیدگاه: عرفان
  14 آبان 1392

  ❓ 😐 ➡ 😀 😀 ❓ 👿 👿 👿 👿

 256. نویسنده دیدگاه: اتوسا
  14 آبان 1392

  🙄
  قشنگ بود
  🙄

 257. نویسنده دیدگاه: اويسا
  14 آبان 1392

  چه قشنگ بودند 😳

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر
   25 آبان 1392

   چه اسم جالبی داری تاحالا نشنیده بودم 😯 😆

 258. نویسنده دیدگاه: محدثه
  11 آبان 1392

  دوست دارم 😛

 259. نویسنده دیدگاه: تابش
  11 آبان 1392

  خیلی قشنگ دوستای عزیز نظرتون درمورد “نیکی ها “چیست ؟

 260. نویسنده دیدگاه: پروانه
  11 آبان 1392

  سلام من اسممو وهمه سم ای دیگه رو خیلی دوس دارم

 261. نویسنده دیدگاه: پروانه
  11 آبان 1392

  سلام عزیزان اسم من چطوره نسبت به سنم خ هست (14 ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ 😉 😉 😉 😉 😆 )

 262. نویسنده دیدگاه: درسا
  10 آبان 1392

  خوب بود افرین 😉

 263. نویسنده دیدگاه: فریما
  09 آبان 1392

  🙂 🙂 🙂 🙁 🙁 🙁 ❗ ❗ ❗ 😯 😯 😯 8) 8) 8) 🙄 ❓ ❓ 😐 😐 😐 😡 😡 😡 😮 😮 😮 😛 😛 😛 😀 😀 😀 😀 😕 😕 ➡ ➡ ببین 😉 😉 😉 😈 😈 😈 🙄 🙄 🙄 😳 😳 😳 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😆 😆 😆 💡 💡 💡 👿 👿 👿 😥 😥

 264. نویسنده دیدگاه: مانا
  09 آبان 1392

  ببین الن من اسمم فریما میشه 🙄 ❗

 265. نویسنده دیدگاه: سوگند
  08 آبان 1392

  مرسی ساحل جونم.لطف داری عزیزم 🙂

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   09 آبان 1392

   فدات سوگند جون 😉 اسم خیلی زیباییه 🙂 وقتی تلفظ میشه معنی بالاوخیلی زیبایی داره 🙂 ممنونم دوست عزیزوگلم 🙂

 266. نویسنده دیدگاه: سوگند
  08 آبان 1392

  ❗ بنظرتون اسم سوگند چطوره؟بعضی وقتا بعضیا راجبه اسمم بد حرف میزنن که باعث میشه از اسمم خوشم نیاد ولی بعضیا هم میگن نسبت به سنم[17]اسم خوبیه.شما چی میگید؟ 🙁

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   08 آبان 1392

   سلام سوگند جون.اسمت خیلی خیلی قشنگه عزیزم 😉

  • نویسنده دیدگاه: سوگند
   08 آبان 1392

   مرسی مهسا جان.امیدوار شدم 😐

 267. نویسنده دیدگاه: سوگند
  08 آبان 1392

  بنظرتون اسم سوگند چطوره؟بعضی وقتا بعضیا راجبه اسمم بد حرف میزنن که باعث میشه از اسمم خوشم نیاد ولی بعضیا هم میگن نسبت به سنم[17]اسم خوبیه.شما چی میگید؟ 🙁

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   08 آبان 1392

   سوگند جون دوست خوبم بسیاراسم زیباوبامعنی وقشنگی داری

 268. نویسنده دیدگاه: تابش
  08 آبان 1392

  دوستای عزیز رکسانا به نظرتون چطور است
  ؟
  لطفا منتظرم نظربدین

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   08 آبان 1392

   سلام تابش جان.رکسانا اسم قشنگیه.موفق باشی عزیزم 😉

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر
   25 آبان 1392

   اسم سنگین و جذابیه و هیچ وقت از مد نمیافته 8) 😯

 269. نویسنده دیدگاه: مانا
  07 آبان 1392

  سلاممیدونی چیه خیلی بدی

  😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳

 270. نویسنده دیدگاه: نیکا
  07 آبان 1392

  بد نبود

 271. نویسنده دیدگاه: نیکا
  07 آبان 1392

  نیکا داشت یا نداشت نداشت 😳 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 💡

 272. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 آبان 1392

  😐

 273. نویسنده دیدگاه: مسعود
  06 آبان 1392

  عالی بود

 274. نویسنده دیدگاه: مانا
  06 آبان 1392

  😳

 275. نویسنده دیدگاه: نگار
  05 آبان 1392

  من خوش قلبم ❤

 276. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 آبان 1392

  😥 😥

 277. نویسنده دیدگاه: مهدی
  29 مهر 1392

  مهدی از خود نقل میکند اسم ها بد نبود به کار خود ادامه دهید 😳

 278. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 مهر 1392

  تنوع اسماتون خیلی کمه 👿

 279. نویسنده دیدگاه: الهه
  24 مهر 1392

  من یه اسم ایرانی میخوام. 😉 🙄
  اگه شد بیاین وبم که برای خودم یه اسم ایرانی پیداکنیم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   17 آبان 1392

   نازی خوبه؟

 280. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  24 مهر 1392

  عالی بود ماچ 😛

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 آبان 1392

   نه اول شما

 281. نویسنده دیدگاه: مانا
  24 مهر 1392

  اسمونی جان 😉 چیزهدیگری ندارین که به فاطمه بخوره 🙄 🙄 🙄 🙄 😐 ❗ ❓

  • نویسنده دیدگاه: ایران
   24 مهر 1392

   فاطمه اسمه عربیه و هیچ وقت اسمایه عربی به اسمایه ایرانی نمیخوره

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   25 مهر 1392

   فرزانه

 282. نویسنده دیدگاه: پوران
  24 مهر 1392

  فائ 🙄 ❗ زه حال مامانت حتما خوب میشه

 283. نویسنده دیدگاه: هلن
  23 مهر 1392

  عالی

 284. نویسنده دیدگاه: مهسا
  23 مهر 1392

  :mrgreen: مرسی 😳

 285. نویسنده دیدگاه: hasti
  20 مهر 1392

  خو ب منم امتیاز بدین دیگهههههههههههههههههههههههههههههه :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😀 😀 😀 😛 😛 😛

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   20 مهر 1392

   سلام هستی جون 😉 😀 الان بهت هزاران تا مثبت امتیاز دادم 😉

 286. نویسنده دیدگاه: hasti
  19 مهر 1392

  معنی محدثه چیه ❓

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 مهر 1392

   این اسم عربی است به معنی گوینده سخن و یکی از القاب حضرت فاطمه

 287. نویسنده دیدگاه: hasti
  19 مهر 1392

  هورام هم اسم قشنگیه به لیستتون اضافه کنید به معنی زیبا رو 😀

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 مهر 1392

   اسم پسرانه کردی است، که در آن لیست قرار دارد

 288. نویسنده دیدگاه: ایران
  17 مهر 1392

  حالا چرا اینقدر بهت برخورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😉

 289. نویسنده دیدگاه: مهسا
  16 مهر 1392

  سلام به همگی. خواستم نظرتون رو در مورد اسم نیلا بدونم 😛 ❓ ❗ راستی آسمونی جون میشه معنیشو برام بگی 😳 ❓

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   16 مهر 1392

   اضافه شد به لیست

   • نویسنده دیدگاه: مهسا
    16 مهر 1392

    مرس از لطفت عزیزم 😛

 290. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  16 مهر 1392

  اسم اشخاص صرفا جهت زیبایی وشناسایی افراد نیست بلکه نشانه هویت والگوهای زندگی افراد ومیزان تعلق به این الگوها نیز محسوب می شود
  آتش
  طلا
  آبنوس …..
  جه معنایی دارند 😳 💡 ❓ ❗

 291. نویسنده دیدگاه: sara
  15 مهر 1392

  فقط یک ماه به تولد دخترم مونده ولی هنوزنتونستم براش اسم مناسب پیداکنم

 292. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 مهر 1392

  😈 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄

 293. نویسنده دیدگاه: ممل
  14 مهر 1392

  مگه هستی سارا جون شما؟

 294. نویسنده دیدگاه: اخرش
  14 مهر 1392

  سارا جون خوبه مگه شما عرب هستین

 295. نویسنده دیدگاه: سارا
  14 مهر 1392

  درباره اسم حلما لطفا نظر بدین

  • نویسنده دیدگاه: محبوبه
   14 مهر 1392

   حلما ازحلم به معنی بردباری میادزیباست واسه کیه؟

 296. نویسنده دیدگاه: مانا
  12 مهر 1392

  خوب 😉 😈 🙄 😳 😆 😐 😮 😀

 297. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  12 مهر 1392

  خداروشکراسمه من هست ولی اسمه دومم نیست ❗

 298. نویسنده دیدگاه: نیایش
  12 مهر 1392

  منم می گم واقعا که نیایش به این قشنگی به لیستت اظافه کن دیگه وا 👿 👿

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 مهر 1392

   اضافه شد، ممنون

 299. نویسنده دیدگاه: رُزالين
  11 مهر 1392

  سلام اسم من رُزالين هست قشنگهههه ؟؟؟
  خودم كه خيلي دوستش دارم لطفاً به ليستتون
  اضافه كنيد

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   11 مهر 1392

   رُزالین جون 🙂 خیلی اسمت قشنگیه 😉 واسم همه دوستانمون هم یه قشنگی خاصی داره وخیلی ازاسمهادریایی از معنا وزیبایی هست 😉

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   11 مهر 1392

   اسمت خیلی قشنگه . ایران جان چون قشنگ بود گفتم وگرنه منظور بدی نداشتم. 😆 😆 😆

   • نویسنده دیدگاه: ایران
    15 مهر 1392

    اینقدر تیکه نپرون

    • نویسنده دیدگاه: تی تی
     15 مهر 1392

     خیلی قدیمین

  • نویسنده دیدگاه: نیایش
   12 مهر 1392

   رزالین اسم زیبایی داری

 300. نویسنده دیدگاه: قلی
  09 مهر 1392

  8) 😯 ❗ 8) 😯 ❗ 8)

 301. نویسنده دیدگاه: قلی
  09 مهر 1392

  وای مث اینکه اشتباه اومدم اینجا دخترونه ست………… حالا که اومدم میشه نظرم بگم.. هیچ اسمی از اسمای ایرانی قشنگتر وجود نداره راستی پرویز رو به لیستتون اضاف کنید 8)

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   09 مهر 1392

   پرویز در لیست اسم های پسرونه ایرانی قرار داره

 302. نویسنده دیدگاه: صادق
  09 مهر 1392

  عزیزان مطلبی رو می خوام بهتون بگم که همیشه مد نظرتون باشه این متن رو به عنوان یک پند همیشه توی ذهنتون داشته باشید.
  در ابتدا ما ایرانی هستیم و فارس ترجیحا” اگر اسم ایرانی باشد بهتر است
  در مرحله بعد بار معنایی داشته باشد اینطور نباشد فقط به خاطر فرار از اسامی بیگانه به هر اسمی به غیراز اسم بیگانه رازی شوید.
  مرحله سوم در خیلی از موارد دیده شد اسامی عجیب و غریب روی طفل معصوم می گذارند، وقتی شخصیت پدر یا مادر یا هردو رو کندکاو می کنی متوجه کمبود می شوید که با گذاشتن اسم نامناسب و اصطلاحا” باکلاس از این طریق می خواهند خودی نشان دهند و بگویند ما……….. میگن:درخت هرچه پرباتر بشه سر بزیرتر میشه

 303. نویسنده دیدگاه: سحر
  09 مهر 1392

  سلام دوستان اسم دختر و پسرم لاریسا و پرهام

 304. نویسنده دیدگاه: فائزه
  08 مهر 1392

  معنی اسم فریماه شکوهمند و خحسته میباشد

 305. نویسنده دیدگاه: saba
  08 مهر 1392

  very nice.
  man in esma ro kheyli dos daram:ava,mehrsa,tarlan va sad albate sabaaaaaaaaaaa 😉 😛 😀 🙂 8)

 306. نویسنده دیدگاه: فائزه
  07 مهر 1392

  شب ارام و شب اهنگ اسم خواهر زاده هامه

 307. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 مهر 1392

  gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood :mrgreen:

 308. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  05 مهر 1392

  سلام خسته نباشید.میخواستم نظرتون رو راجع به اسم ترنم بدونم.بهم چند تا اسم دخترونه ایرانی پیشنهاد بدین.مرسی 😛

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   05 مهر 1392

   آتوسا.آرمیتا.شقایق.رکسانا. 😉 😉

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 مهر 1392

   فاطمه جون آنوشکا . ویشکا یعنی شنونده .سیرا یعنی عشق (ارمنی ) اسم های قشنگی هستند البته ایرانی نیستن 😉

 309. نویسنده دیدگاه: ایران
  05 مهر 1392

  ماندانا نام مادر کورش بزرگه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   سپاس

 310. نویسنده دیدگاه: cyrus
  05 مهر 1392

  ربط رکسانا دختر کوروش بزرگ به اسکندر (200 سال بعد) چیه؟؟؟ 😯

  • نویسنده دیدگاه: ایران
   05 مهر 1392

   این پیام بازرگانیه آسمونی هم پیام بازرگانی داره گذاشته تا ما بخندیم مکه نه؟
   😉 😉 ایمیل 😉 😉

   • نویسنده دیدگاه: cyrus
    05 مهر 1392

    رفتم تو سایت ویکی پدیا : اسکندر یه زن داشته به نام روشنک یا همان رکسانا که ایرانی و بسیار زیبا بوده که حامله بوده که اسکندر میمیره و یونانی ها چون اون ایرانی بوده میکشنش (سم میدن)

    • نویسنده دیدگاه: ایران
     05 مهر 1392

     وای خدا لعنتشون کنه 🙄

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      05 مهر 1392

      اسکندر یه عالمه زن داشته در حالی که کوروش بزرگ فقط 1 همسر داشته. رکسانا به روایت یونانی ها به دست کمبوجیه برادرش به دلیلی که طولانیه و حال ندارم کشته میشه . آتوسا خیلی کوچیک بوده که پدرش رو از دست میده و حتی از رکسانا هم زیبا تر بوده.فرشته بوده 😉

 311. نویسنده دیدگاه: نگار
  05 مهر 1392

  عاشق 6-7 تا امتیاز دادی چه جوری میدی ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ 🙄

 312. نویسنده دیدگاه: نگار
  05 مهر 1392

  فاعزه جان حالت خوبه 🙁 ❓

 313. نویسنده دیدگاه: نگار
  05 مهر 1392

  😉 🙄 😆 💡 😛 😀 🙂 😯 8) ❗ ❓ دوست دارم حمیرا

 314. نویسنده دیدگاه: حمیرا
  05 مهر 1392

  ایران فکر نکنی تو رو میگم یه ایران دیگه رو مگم وای وای وای دیوونه 😮 😡 😮 😮 😛 😐 ❗ ❓

 315. نویسنده دیدگاه: حمیرا
  05 مهر 1392

  والا من ندیده ام 😆 😆 😆 ❗

 316. نویسنده دیدگاه: اسمونی
  04 مهر 1392

  معنی اسم فریما چه میباشد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   زیبا و دوست داشتنی

 317. نویسنده دیدگاه: اسمونی
  04 مهر 1392

  چیزی ندارین که به فاطمه بخوره ❓

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   این لیست اسم های پارسی است، اگه اسم عربی میخواید که به فاطمه بخوره فائزه خوبه

 318. نویسنده دیدگاه: فائزه
  04 مهر 1392

  معنی اسم من هستش پرهیزگار و پاکدامن

 319. نویسنده دیدگاه: عاشق
  04 مهر 1392

  یعنی چی سوال رو در بخش مربوطه بنو ❗ ❓ یسید.

  • نویسنده دیدگاه: سارا
   04 مهر 1392

   عاشق جون والا خودم هم می دونم

 320. نویسنده دیدگاه: عاشق
  03 مهر 1392

  دستت درد نکنه اسمونی جون.اخه اون دوتا منظورم ارسلان و پویا ست اسم دوستامن منم دنبال معنی اسمشون بودم.شکیبا هم اسم صمیمی ترین دوستم هست.اگه میشه معنی انیل با ا کلاه دار رو هم اضافه کن.اسم اصلیمم ارغوانه 12 : سالمه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   04 مهر 1392

   لطفاً سوال رو در بخش مربوطه بپرسید
   آنیل یعنی:
   معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن

 321. نویسنده دیدگاه: هیلدا
  03 مهر 1392

  اسم هاتون ی ذره خزن اصلا به درد بچه های امروزی نمیخورن اخه کی دیگه اسم بچشو میزاره ایران دخت؟؟؟؟ 😯 😯 😈

  • نویسنده دیدگاه: عاشق
   04 مهر 1392

   بله شاید کسی بذاره به تو چه مگه فضولی.اسمونی جون لطف کردن برای ادمایی مثل شما این اسم هارو گذاشته تازه مورد استفاده خیلی ها هم هست.

 322. نویسنده دیدگاه: عاشق
  02 مهر 1392

  ممنون.لطفا اسم شکیبا به معنی صبور و بردبار هم اضافه کنید.اگه میشه معنی اسم های پسرانه ارسلان و پویا رو هم بگید.خواهش میکنم.میدونم این جا برای دختراست ولی حالا مخصوص بذارید. 😳 :mrgreen: 😥

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 مهر 1392

   درج شد، ممنون
   ارسلان اسم پسرانه آذری است به معنی شیرغرّان
   پویا اسم پسرانه ایرانی است به معنی جوینده

   البته هر دو اسم در بخشهای مربوط با معنی قرار دارند

 323. نویسنده دیدگاه: علی
  01 مهر 1392

  لطفا چیستا هم به اسم های ایرانی اضافه کنید. نام دختر زرتشت بوده به معنی الهه دانایی و اسم دختر کوچولوی منه.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   01 مهر 1392

   ممنون اضافه شد، زنده باشن دختر گلتون

 324. نویسنده دیدگاه: parinaz
  31 شهریور 1392

  veriiiiiiiii veriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zibaaaaaaaaaaaa booooooooooooooood 😛

  • نویسنده دیدگاه: عاشق
   04 مهر 1392

   اینگلیسی بلد نیستی حرف نزن.

 325. نویسنده دیدگاه: محمد
  29 شهریور 1392

  عاااااااالیه 😮 😮 😮 😮

 326. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 شهریور 1392

  کسی می دونه معنی اسم انیتا چیه ❓ ❓

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 شهریور 1392

   (اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی

 327. نویسنده دیدگاه: ...
  29 شهریور 1392

  چی میشه اسم های بی کلاسو حذف کنین و به جاش اسمای باکلاس و امروزی بذارین 😕 😕

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 شهریور 1392

   شما اسم هایی که مد نظرتونه برامون ارسال کنید تا لیست رو تکمیل تر کنیم

 328. نویسنده دیدگاه: یه نفر
  29 شهریور 1392

  صبا اسم خییییلی قشنگیه معنیشم عالیه صبایعنی نسیم ملایمی که ازسمت شمال شرق می وزد پیک خوش خبر پیام رسان میان عاشق و معشوقو… 😛

 329. نویسنده دیدگاه: ساحل
  26 شهریور 1392

  اسمهای خیلی زیبا 🙂 وقشنگی 🙂 هستش ممنون 😉 🙂

 330. نویسنده دیدگاه: نگین
  26 شهریور 1392

  خیلی ممنون از سایتت واز این خوش حال شدم اسم خودمم بود 😛 🙂 😛 😉 😆 😮 🙂 🙂

 331. نویسنده دیدگاه: ایران
  25 شهریور 1392

  آتوسا نام دختر کورش همسر داریوش است

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   05 مهر 1392

   آخه از آتوسا قشنگ تر چی پیدا میشه.(ایهام داره) 😉

   • نویسنده دیدگاه: ایران
    05 مهر 1392

    نظر لطفتونه مرسی 😉 😉 🙄 😉 😉

   • نویسنده دیدگاه: hasti
    09 مهر 1392

    خوووووووووب بود ممنون به لیستتون هستی هم اضافه کنید 😆 😛

    • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
     09 مهر 1392

     هستی تو لیست قرار داره

   • نویسنده دیدگاه: hasti
    09 مهر 1392

    معنی مهدیه و ارتام چیه

    • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
     09 مهر 1392

     مهدیه، نام دخترانه با ریشه عربی است و به معنی: مؤنث مهدی، عروس
     آرتام به لیست پسرانه اصیل ایرانی اضافه شد و به معنی “والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی”

 332. نویسنده دیدگاه: یکتا
  25 شهریور 1392

  اسم صبا رو هم بنویسی

  لطفا اسم جدید هم بزارید 😀 😀

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   26 شهریور 1392

   صبا ریشه ای عربی دارد
   معنی: نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق

 333. نویسنده دیدگاه: زهرا
  25 شهریور 1392

  این بهترین سایت است

 334. نویسنده دیدگاه: سمیرا
  25 شهریور 1392

  سمیرا یعنی زن گندمگون
  لطفا معنی اش را بنویسید

 335. نویسنده دیدگاه: مارال
  23 شهریور 1392

  مارال نبود

 336. نویسنده دیدگاه: mahdis
  23 شهریور 1392

  tarifi nabod

 337. نویسنده دیدگاه: س
  22 شهریور 1392

  اسامی برگزیده یعنی چی؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   23 شهریور 1392

   مهم و محبوب، البته لیست بالا اسم های اصیل ایرانیه

 338. نویسنده دیدگاه: الهه
  21 شهریور 1392

  خیلی از اسم ها هم معنی نداشتندراستی اسم خودم داخل این همه اسم نبود وان هم اسم خواهرم نگین بود که برای شما نوشت واسم خواهرم الهام هم در داخل این لیست ها نبود

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 شهریور 1392

   الهه و الهام اسم دخترونه با ریشه عربی هستند، این لیست نام های اصیل ایرانی است، اسم نگین هم با معنی تو لیست قرار داره
   ممنونیم از شما

 339. نویسنده دیدگاه: نگین
  21 شهریور 1392

  خیلی زیبانبودوخیلی از اسم ها را ننوشته اید مثل اسم الهه لطفن برای ما اسم های زیبای دیگری هم بفرستید

 340. نویسنده دیدگاه: فازو
  20 شهریور 1392

  ااااااااااااااااههههههههههه . پس اسم من کو؟ فائزه که اسم خشگلیه.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   20 شهریور 1392

   ریشه اسم شما عربی است

 341. نویسنده دیدگاه: yaas
  19 شهریور 1392

  وای وای وای…اسم من اولیش بود…ها ها ها ها ها

 342. نویسنده دیدگاه: ساحل
  19 شهریور 1392

  پ اسم من کووووو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راستی میشه اسمای جدید ایرانی دخترونه هم بذارین ؟؟؟؟؟ ممنون ..

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   20 شهریور 1392

   نام ساحل ریشه عربی دارد، این لیست رو ما هر از گاهی به روز می کنیم، اسم خاصی رو پیدا نکردیدن!؟

 343. نویسنده دیدگاه: MAHSASOLTAN
  14 شهریور 1392

  aziziam mani mahsaro kamel eshti mahsa mishe mesle mah mananade mah…… gholbone hame mahsa haaaaa…………..

 344. نویسنده دیدگاه: asdfgfghyngj
  13 شهریور 1392

  از تلاشتون خیلی ممنون ولی اسم من تولیست نبودولی اصلا مهم نیست ولی اسم هایی که تولیست بو بعضی از ان ها بی معنی بود ومن خیلی ازاین اسامی خوشم نیامد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 شهریور 1392

   خوب اسم شما چیه!؟

 345. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  10 شهریور 1392

  خیلی ناقص بود ولی ممنون

 346. نویسنده دیدگاه: ساحل
  10 شهریور 1392

  از تلاشتون واقعا ممنون.اسم من تو لیست نبود اما اصلا مهم نیست…خودم میدونم که جزء اسامی برگزیده اس.آسمونی دمت گرم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 شهریور 1392

   نام سالح ترکی است و به معنی دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

   همچنین برخی این نام را با ریشه عربی میدانند
   به معنی زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است
   تلفظ صحیح این اسم: ” Sāhel ”

   شما نظرتان چیست؟

   • نویسنده دیدگاه: ایران
    24 شهریور 1392

    ساحل میشه بر وزن فاعل بازم بگو پس اسم من کو

    • نویسنده دیدگاه: سارا
     04 مهر 1392

     ایران جان خوب کردی امتیاز ندادی 😉

 347. نویسنده دیدگاه: mahsaa
  10 شهریور 1392

  اسم سارا و مهسا از همه خوشگلتره

 348. نویسنده دیدگاه: lمهشید
  09 شهریور 1392

  به/نضر/من/اسم/های/مهتاب/کم/بود

 349. نویسنده دیدگاه: زهرا س
  09 شهریور 1392

  به نظرم اسمای رجا.هلنا ماریا.ملیسا لاریسا کیارا دلسا لاویا نیاز نیلا آدرینا آترینا آرنیکا آرینا آلین آیسا کارین کارینا کانیا السا هم واسه دخترا قشنگه

 350. نویسنده دیدگاه: آناهیتا
  07 شهریور 1392

  اسم های گروه الف از بقیه بهتر بود!
  ولی بعضیاشون خیلی عجیب و غریب و بد بود در هر صورت ممنون

 351. نویسنده دیدگاه: سارا
  06 شهریور 1392

  اسم زیبا ایست دوست تش دارم اسم پسر ندارید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 شهریور 1392

   از بالای صفحه وارد اسم های پسرانه شوید

  • نویسنده دیدگاه: بهنام
   09 شهریور 1392

   چرا . داریم میبرید

 352. نویسنده دیدگاه: زهرا
  04 شهریور 1392

  چند تا اسم دختر که به سارا بیاد واسم ایمیل کنید
  مرسی

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   05 شهریور 1392

   تارا ، آرا ، آسا ، آوا

  • نویسنده دیدگاه: بهنام
   09 شهریور 1392

   معمولا دارا را انتخاب میکنن

 353. نویسنده دیدگاه: حسین
  02 شهریور 1392

  ما ایرانی هستیم زمانی که اعراب دختراشون رو زنده بگور میکردن زنهای ما از احترام قابل توجهی برخوردار بودن نام ایرانی برای فرزندانتون انتخاب کنید

 354. نویسنده دیدگاه: مهتاب
  31 مرداد 1392

  با عرض سلام به آسمونی نازنین بچه که بودم غر میزدم که چرا یه اسم با کلاس برام نذاشتین بزرگ که شدم وفهمیدم که صاحب اسمم سرور زنان دو عالمه کلی افتخار کردم حالا اگه گفتی اسمم چیه گلم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   31 مرداد 1392

   100% فاطمه ، بله زیباترین اسم، باعث افتخار شماست

 355. نویسنده دیدگاه: *-*
  30 مرداد 1392

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِیـــــــــــــــــــــی بـــــــــــــــــــود

 356. نویسنده دیدگاه: fereshte
  28 مرداد 1392

  افتضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح

 357. نویسنده دیدگاه: elahe
  21 مرداد 1392

  افتضاح ححححححححححححححححح

 358. نویسنده دیدگاه: تارا
  19 مرداد 1392

  تارا به کردی یعنی تور قرمزی که توی قدیما روی سر عروس میذاشتن

 359. نویسنده دیدگاه: پری
  15 مرداد 1392

  خیلی خوشحالم که اسمم ایرانیه چون منم یه ایرانیم

 360. نویسنده دیدگاه: نیکی
  14 مرداد 1392

  ببخشیدااااااااااااااااااا! اینا ک اسمای ایرانی نیستن نصفشون عربین

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 مرداد 1392

   کدوم عربیه دوست عزیز؟

 361. نویسنده دیدگاه: مطهره
  14 مرداد 1392

  بد نیست

 362. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  13 مرداد 1392

  خوب نبودند

 363. نویسنده دیدگاه: maryam
  13 مرداد 1392

  اگه به این باور برسیم که اسم روی شخصیت موثره هیچ وقت اسمای چرت و پرت وسبک رو بچه نمیزاریم
  !و از اسامی بزرگانی مثل مادرمون فاطمه زهرا و… استفاده میکردیم. اصلا چه اصراریه که اسم تک باشه؟

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   26 مرداد 1392

   واقعا راست ميگي دوست عزيز. اين اسم هاي اجق وجق چيه وقتي كه القاب حضرت فاطمه وجود دارن….

  • نویسنده دیدگاه: سروش
   01 شهریور 1392

   ما هم ایرانی هستیم هم مسلمون پس بزرگان ما فقط حضرت فاطمه و… نیستند کاساندان واناهیتا واتوسا و … هم از بزرگان ما هستند

  • نویسنده دیدگاه: mehrzad
   03 شهریور 1392

   تا زمانی که ایرانی هستیم نام فرزندانتان ایرانی انتخواب کنید.

 364. نویسنده دیدگاه: ثمین
  11 مرداد 1392

  اسامی زیبایی بود ولی کامل نبود فرهنگ اسمی که من دارم خیلی بیشتر از این اسم داره ولی ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 مرداد 1392

   ممنون میشویم اسمهایی که نیست رو برای ما ایمیل کنید و ما در این لیست اضافه کنیم ، تا همه از آنها استفاده کنند

 365. نویسنده دیدگاه: رویا
  11 مرداد 1392

  بدنبوووود

 366. نویسنده دیدگاه: آرشام
  08 مرداد 1392

  من از اسم های دخترا خیلی خشم اومد

 367. نویسنده دیدگاه: هستی
  08 مرداد 1392

  اسماشون خوب بود ولی بعضیا شون خیلی بی خود بودن

 368. نویسنده دیدگاه: ایسا 16 تهران
  08 مرداد 1392

  خیلی قشنگ بون من خیلییییییییییییییییییییییییی دوست داشتم

 369. نویسنده دیدگاه: farhnaz
  08 مرداد 1392

  خوب بود گلکم ولی اسم تلکا که اصیل ایرنی هم هست قشنگه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 370. نویسنده دیدگاه: مهدیس
  04 مرداد 1392

  اسم زهرا خیلی قشنگه برعکس نظرزهراجون سعی کنین اسم هاتون تک باشه

 371. نویسنده دیدگاه: سیلویا
  02 مرداد 1392

  اسم هستی و سایه رو خیلی دوس دارم.کلا خوب بود مرسی

 372. نویسنده دیدگاه: مائده
  01 مرداد 1392

  اسم های دختر بی شمارن میتونید با تلاش بیشتر بهترش کنید ولی بازم ممنون

 373. نویسنده دیدگاه: رایحه
  30 تیر 1392

  بد نبود اما کم بود

  • نویسنده دیدگاه: درخت سبز
   12 مرداد 1392

   اسم من رحمان است هم اسمم کم میکنند میگن قدیمی شده زمونه خراب شده

 374. نویسنده دیدگاه: ساحل
  30 تیر 1392

  اسمها خیلی قشنگ وزیبا بودبسیارممنون

 375. نویسنده دیدگاه: ahmad
  30 تیر 1392

  kheyli qashang booooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddddddddddddd

 376. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  30 تیر 1392

  سلام می دونم که این اسم ها فقط ایرانیه اما بهتر نبود یک سری از اسم های مذهبی که با فرهنگ ایرانیان در آمیخته را قرار می دادید مانند فاطمه ، زهرا ، زینب ، معصومه و ….. شاید برخی از دوستانمون مثل زهرا خانم که از اسمشون نا رضایتی دارند با فهمیدن معنی اسمشون که به این زیبایی است دیگر گله مند نباشند
  خیلی منون از آسمونی ها

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 تیر 1392

   با تشکر از شما، نام های ایرانی مذهبی در مطلب جداگانه ای درج خواهند شد

 377. نویسنده دیدگاه: atefeh
  30 تیر 1392

  فقط از اسم پرتو خوشم اومد

 378. نویسنده دیدگاه: سینا
  25 تیر 1392

  مهرنوش نامی پسرانه ی اصیل ایرانی و نام یکی پسران اسفندیار در شاهنامه می باشد وبه معنی خورشید جاویدان است. اگر میخواهید که کاربران اصامی با اصالت استفاده کنند و در فرزندانشان در اینده با معنی اسم خود مشکلی نداشته باشند لطفا کمی دقت به خرج بدهید.

 379. نویسنده دیدگاه: یکی
  20 تیر 1392

  خوبببببببببببن ولی من ک از دوران طفولیت اسم بچمو انتخاب کردم عسل و عدنان قشنگه مگه نه

 380. نویسنده دیدگاه: تطنلاو ات
  19 تیر 1392

  لهشععتبیخهتطنظقافاطتلب

 381. نویسنده دیدگاه: ^_^
  19 تیر 1392

  پیشنهاد میکنم هرگز اسم بچه هاتونو اشواق یا اسمای شبیهش نذارید،شاید فکر کنید تکه و خوبه اما بچتون عذاب میکشه تا به مردم بفهمونه اسمشو چجوری بنویسن و کم کم خسته میشه انقدر که همه اسمشو اشتباه تلفظ میکنن.

 382. نویسنده دیدگاه: مارال
  16 تیر 1392

  سلام دوست عزیز لطفا از اسامی اسمای بروز ترکی تو سایت بذارین
  از اسمهایی باشن که در آینده مورد مسخره قرار نگیرن
  ممنون از شما دوست عزیز
  بروز ایرانی باشن

 383. نویسنده دیدگاه: fereshte
  15 تیر 1392

  اصلا جدید نبودن

 384. نویسنده دیدگاه: pariya
  15 تیر 1392

  just pariya xoob baqie eeeeeeeeeeeeeeffffffffffffffttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzz

  • نویسنده دیدگاه: خانومی
   30 مرداد 1392

   خودشیفتهههههههههههههه
   پریا ؟ از پیشم نریاا ؟؟ به موقع سرکلاست بریااا ؟ دیوانه ایااا
   =))))))))

 385. نویسنده دیدگاه: pariya
  15 تیر 1392

  baazi az smatoon me3e pariya xeyli xoshkele vali baazi az smatooooooon vaghan zeshteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 386. نویسنده دیدگاه: رویا
  15 تیر 1392

  اصلا جالب نبود

 387. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  08 تیر 1392

  شاهین پسر نیست؟؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: هیرا
   29 مرداد 1392

   اره . اسم پسر داییم شاهینه !!!!!
   لطفا جواب بده ادمین جوووووووووووووووون

   • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
    30 مرداد 1392

    برخی از اسامی هم برای پسرها انتخاب میشود و هم دخترها

    • نویسنده دیدگاه: هیرا
     30 مرداد 1392

     اها !!!!!!! چ جالب ! نمیدونستم ! مرسی ک جواب دادی ادمین جوووووون

 388. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 تیر 1392

  خیلی کم بود

 389. نویسنده دیدگاه: elleona
  31 خرداد 1392

  kheyliiiiiiiii eftezah bud,esmaye qashang tari bezarid plz

 390. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  27 خرداد 1392

  خوب

 391. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  25 خرداد 1392

  اين چه اسم هايي بود حتي اسم من اينجا نبود اينو هم بگم اسمم مليكا هست

 392. نویسنده دیدگاه: بهروز
  21 خرداد 1392

  بدک نبود

 393. نویسنده دیدگاه: حمیده
  21 خرداد 1392

  من دوتا دختر ماه دارم به اسمهای”سودا ” و “سوین”

 394. نویسنده دیدگاه: نکین
  18 خرداد 1392

  خوب بود از زحمات بی شاعبه شما درسطح کیفی ممنونم باتشکر عالی عالی

 395. نویسنده دیدگاه: قباد
  12 خرداد 1392

  من افتخار میکنم ایرانی هستم.لطفا از اسمهای مبارکه امامان هم استفاده کنین.اسم قباد هم یه اسم اصیل ایرانی هس.

 396. نویسنده دیدگاه: سارو
  12 خرداد 1392

  توران یه اسم پسرانه ترکیه هس .چرا این اسم پسرانه ترکی در لیست دخترانه ایرانی هس. لطفا حذفش کنین

 397. نویسنده دیدگاه: تارا
  11 خرداد 1392

  بد نبود ولی میتونه بهتر باشه

 398. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 خرداد 1392

  اسم دختر منال (از مال ومنال میاد)

  اسم دختر سعاد (از سعادت میاد)

  این دو اسم دیگه رو هم نوشتم امیدوارم دوست داشته باشید از قبیل این اسمها خیلی بلدم

 399. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 خرداد 1392

  اسمهایی که نوشتید خیلی معمولی و رواج داره سعی کنیددنبال اسمهای تک و با معنی باشید
  مثل اسم دختر (شروق) معنی اون میشه طلوع افتاب (کلمه شروق از شرق می یاد)
  یا اسم دختر (اشواق )معنی اون میشه شوق . شادیها

 400. نویسنده دیدگاه: behzad
  05 خرداد 1392

  این اسم ها تونو جمع کنید

 401. نویسنده دیدگاه: زهرا
  20 اردیبهشت 1392

  خيلي اسمهاتون چرتو پرته

 402. نویسنده دیدگاه: روژین
  14 اردیبهشت 1392

  خیلی ازمد افتادن.اسمای بهتر و جدیدتر بذارین لطفا

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 اردیبهشت 1392

   شما اگر نام های جدیدی می شناسید لطفا برای ما ارسال کنید.

 403. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 اردیبهشت 1392

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 404. نویسنده دیدگاه: زهرا
  04 دی 1391

  بعضی اشماش واقعا قشنگه ولی بعضیاش خیلی زشته خصوصا اسم با حرف ب

  • نویسنده دیدگاه: سروش محمدی
   26 دی 1396

   زهرا جان بعضی اشماش واقعا قشنگه ولی بعضیاش خیلی زشته خصوصا نام اول اسم س و یا از نفرم ن است

 405. نویسنده دیدگاه: مارال...............................
  04 دی 1391

  خیلی اسماش الکیه………………………………………………………..

 406. نویسنده دیدگاه: پژمان
  13 آذر 1391

  عالی بیست دمت گرم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 آذر 1391

   از لطف شما ممنونیم

   • نویسنده دیدگاه: سروش محمدی
    26 دی 1396

    خیلی زبیا

    • نویسنده دیدگاه: سروش محمدی
     26 دی 1396

     من نام ندا و سروش خوش دارم

نظر خودتان را ارسال کنید