راهنمای جامع برای آشنایی با داروها

راهنمای جامع برای آشنایی با داروها را در آسمونی بخوانید و آنرا در جایی مطمئن ذخیره کنید , شاید روزی و جایی به آن نیاز داشته باشید . .

آ.س.آ – رقیق کننده خون
آتورواستاتین – چربی خون
آتنولول – فشارخون
آزیترومایسین – آنتی بیوتیک
آسیکلوویر – ضدویروس
آکاربوز – قند خون
آلبندازول – ضد انگل
آلپرازولام – اعصاب
آلوپورینول – نقرس
آمانتادین – ضدویروس
آمپی سیلین – آنتی بیوتیک
آملودیپین – فشار خون
آموکسی سیلین – آنتی بیوتیک
آمی تریپتیلین – اعصاب
امینوفیلین – گشادکننده برونش
آمیودارون – ضد آریتمی قلبی
آمیکاسین – آنتی بیوتیک
آنتوم – چربی خون
ٱ.ر.س – اسهال
إچ دی – ضدبارداری
ارگوتامین – میگرن
اریترومایسین – آنتی بیوتیک
إزیتمایب – چربی خون
اسپیرونولاکتون – فشارخون
استازولامید – فشار
ٱفلوکساسین – آنتی بیوتیک
ٱگزازپام – اعصاب
اکسپکتورانت – خلط آور
ٱکسی بوتینین – مجاری ادرار
الانزاپین – اعصاب
انالاپریل – فشار
اندانسترون – ضد تهوع
ایبوپروفن – مسکن
ایندومتاسین – مسکن
بکمپلکس – ویتامین
باکلوفن – شل کننده
بتامتازون د – ضدالتهاب
بتاهیستین – سرگیجه
برم هگزین – خلط آور
بلادونا پی بی – گوارشی
بوسپیرون – اعصاب
بیزاکودیل – ملین
بکلومتازون – ضدالتهاب
پانکراتین – معده
پرازوسین – فشارخون
پردنیزولون – ضدالتهاب
پرفنازین – اعصاب
پرمترین – شپش و گال
پروپرانولول – فشار و تپش قلب
پرومتازین – آلرژی
پسودوافدرین – ضداحتقان
پلانتاژل – اسهال
پیروکسیکام – مسکن
پیراستام – اعصاب و محرک مغز
پریمیدون – تشنج
تامسولوسین – پروستات
تاموکسیفن – هورمونی
تتراسایکلین – آنتی بیوتیک
تتراکایین – بیحس کننده موضعی
ترازودون – اعصاب
ترازوسین – فشارخون
ترامادول – مسکن
ترانزامیک – اسید ضدانعقاد
تری فلوپرازین – اعصاب
تریامیسنولون – ضدالتهاب
تریپل سولفا – آنتی بیوتیک
تری هگزیفنیدیل – اعصاب
تریامترن اچ – فشارخون
تستوسترون – هورمونی
توپیرامات – اعصاب
توسیان – ضدسرفه
تولمتین – مسکن
تیمولول – بتابلاکر
تیکلوپیدین – پلاکت
جم فیبروزیل – چربی خون
جنتامایسن – آنتی بیوتیک
جینسینگ – تقویتی
داکسی سایکلین – آنتی بیوتیک
دانازول – هورمونی
دایجستیو – معده
دایمتیکون – معده
دکسپانتونول آنالوگ – ویتامین ب
دکسترومتروفان – ضد سرفه
دگزامتازون – ضدالتهاب
دورزولامید – کاهش فشار داخل چشم
دوکسپین – اعصاب
دونپزیل – آلزایمر
دی پیریدامول – فشارخون
دی سیکلومین – ضداسپاسم
دیازپام – اعصاب
دیفن هیدرامین – انتی هیستامین
دیفنوکسیلات – ضداسهال
دیلتیازیم – فشارخون
دیکلوفناک – مسکن
دیمن هیدرینات – آنتی هیستامین
رالوکسیفن – هورمونی
رانیتیدین – معده
ریتالین – بیش فعالی
ریسپریدون – اعصاب
زینک اکسید – سوختگی
سالبوتامول – ریه
سایمتیدین – معده
سیتریزین – آلرژی
سرترالین – اعصاب
نسفالکسین – آنتی بیوتیک
سفازولین – آنتی بیوتیک
سفتریاکسون – آنتی بیوتیک
سفکسیم – آنتی بیوتیک
سلکوکسیب – مسکن
سنکل – کلیه
سولفاسالازین – ضدالتهاب گوارشی
سوماتریپتان – میگرن
سولفاستامید – انتی بیوتیک
سیپروفلوکساسین – آنتی بیوتیک
سیپروهپتادین آلرژی – اشتها آور
سیتالوپرام – اعصاب
سیمواستاتین – چربی خون
سیناریزین – سرگیجه
فاموتیدین – معده
فروس سولفات – قرص آهن
فرفولیک آهن+فولیک اسید
فلوسینولون – ضدالتهاب
فلوتیکازون – آسم
فلورازپام – اعصاب
فلوکستین – اعصاب
فلووکسامین – اعصاب
فنازوپریدین – ضددرد مجاری ادرار
فنوباربیتال – اعصاب
فورزماید – فشارخون
فنی تویین – اعصاب
فنیل افرین – ضد احتقان بینی
فیناستراید – پروستات -ریزش مو
کاپتوپریل – فشار
کاربامازپین – اعصاب
کارمینت – نفخ
کارودیول – فشار
کالامین دی – ضدخارش و التهاب
کالاندولا – ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست
کتوتیفن – آنتی هیستامین
کتوکونازول – ضدقارچ
کروتامیتون – گال و خارش
کلاریترومایسین – آنتی بیوتیک
کلرامفنیکل – آنتی بیوتیک
کلرفنیرامین – انتی هیستامینفخ
پکلردیازپوکساید – اعصاب
کلسیم د – ویتامین
کلشی سین – نقرس
کلماستین – آنتی هیستامین
کلوگزاسیلی – آنتی بلوکر
کلونازپام – اعصاب
کلومیفن هورمونی
کلیدینیوم سی – معده
کلیندامایسین – آنتی بیوتیک
کوتریموکسازول – آنتی بیوتیک
کوآموکسی کلاو – آنتی بیوتیک
گاباپنتین – مسکن دردهای عصبی
گایافنزین – خلط آور
گلی بن کلامید – قند خون
گلیکلازید – قند خون
لاکتولوز – ملین
پلوراتادین – آنتی هیستامین
لورازپام – اعصاب
لوزارتان – فشار
لووتیروکسین – کم کاری تیرویید
لوودوپا – اعصاب
لیتیوم کربنات – اعصاب
ماپروتیلین – اعصاب
مبندازول – ضدانگل
مترونیدازول – آنتی بیوتیک

5/5 ( 1 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید