قيمت سوخت

قیمت انواع سوخت

قیمت گاز :  656 تومان

قیمت گازوئیل : 300 تومان

قیمت نفت : 00 تومان

قیمت بنزین معمولی: 1000 تومان

قیمت بنزین سوپر: 1500 تومان

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید