تهران

پارکینگ های عمومی تهران

general parking 1 پارکینگ های عمومی تهران

لیست زیر در پورتال آسمونی شامل آدرس پارکینگ های عمومی در تهران به همراه نام و تلفن است.

بازدید کننده گرامی اگر شما نیز پارکینگی را در تهران میشناسید که در این لیست وجود ندارد لطفاً اطلاعات آنرا برای ما ارسال فرمایید.

نام پارکینگ  آدرس پارکینگظرفیت
جنوب تهران:
 کریستال

سعدی

کرمانیان

اقتصاد

خیابان لاله زار نو- جنب سینما کریستال

انتهای خیابان سعدی جنوبی

میدان راه آهن- خیابان کارگر – ۰۲۱۵۵۶۶۸۴۷۰

مولوي چهارراه وحدت اسلامي جنب مسجد سادات هندي پلاک ۲۹۷-۲۹۹

193

190

514

۱۹۰

عدل ساوه مولوي چهارراه ولي عصر جنب پمپ بنزين۷۰
مدرنمولوي جنب ساعت السلطنه پلا ک ۱۰۲۴۰
اتوسير ساوه مولوي بين خيابان تختي و خيابان وحدت اسلامي۳۵
اتوسپورت مولوي بعد از چهارراه مولوي جنب بانک ملي صادرات پلاک ۱۲۲۶۰
پهلوانمولوي روبروي خيابان تختي جنب فروشگاه قدس پلاک ۴۷۸ ۸۰
توحيدي مولوي سه راه تختي پلاک ۴۴۹۳۵
حقيقتمولوي بازارچه سعادت جنب مسجد الحسين پلاک ۹۹۴ ۴۰
سعادتمولوي ايستگاه سعادت پلاک ۸۶۷۷۵
سنگي مولوي ايستگاه سنگي پلاک ۱۳ ۴۵
صحتمولوي چهارراه مولوي ميدان امين السلطان کوچه مرغيها پلاک ۲۸۵۰
عظيميمولوي اول خيابان مادر جنب زايشگاه شهيد اکبر آبادي پلاک ۳ ۵۵
کيهانمولوي نرسيده به ميدان قيام مقابل کوچه سنگي ۷۵
محمديه مولوي بعداز ميدان محمديه جنب کوچه ابوالقاسم معظم پلاک ۸۰۱/۱ ۷۰
هرنديمولوي ميدان امين السلطان بازارچه هرندي۸۰
نصيريانمولوي چهارراه وحدت اسلامي مقابل مسجد سعادت هدي۴۰
سيد ري خيابان امام موسي چهارراه درخشنده پلاک ۶۲۴۰
سوم شعبانري مقابل بيمارستان شهيد اندرزگو پلاک ۴۱۷۶۵
صالحيري دوراهي مهندسي بالاتر از حسينيه همدانيها پلاک ۲۷۸۳۰
عبادي (۱)ري ميدان قيام روبروي کفش ملي کوچه نظام وفا پلاک ۲۱۱۵
عبادي (۲) ري بالاتر از خيابان ۱۵ خرداد مقابل بيمارستان شهيد اندرزگو پلاک ۴۵۳۵۰
مجاز ۷۱ ري نبش خيابان اديب الممالک۳۰
مينا روشري نرسيده به ميدان قيام مقابل بيمارستان شهيد اندرزگو پلاک ۸۰۳۳۰
نمونهري نرسيده به خيابان ۱۵ خرداد۴۰
واثقري روبروي خيابان اديب الممالک پلاک ۴۹۷۵۰
 

 

شرق تهران: 

 

اتو وحدت

 

 

 

 

دماوند بعد از خيابان زرکش

 

 

 

 

۵۰۰

موذن  دماوند جنب خيابان اقبال لاهوري پلاک ۸۷۲۲۰
پيروزي دماوند بعد از مسيل منوچهر ي پلاک ۸۰۱۴۰
طاهري دماوند بعد از مسيل منوچهر ي پلا ک ۸۰۱۴۰
توحيدي  دماوند بعد از خيابان بيهقي پلا ک ۹۱۷۳۵
رضي پور  نامجو بعد از ميدان نامجو کاوه شرقي پلا ک۳۹ ۲۰
محمدي  نامجو نرسيده به ميدان نامجو پلاک ۱۰۵ ۳۰
بصري نظام آباد جنوبي مقابل بيمارستان امام حسين پلاک ۳۱۴ ۲۰
خليلي  نظام آباد جنوبي ايستگاه کهن ۱۰ متر ي برق پلاک ۹۲۳۵
سرشکي نظام آباد جنوبي چهارراه گلچين پلاک ۴۳۶۲۵
پارکينگ عمومي  نظام آباد نرسيده به ارباب مهدي۳۵
کريمي نظام آباد جنوبي خيابان ۱۴ متري حسيني پلا ک ۲۰۶ ۳۵
شيوا  خيابان پيروزي خيابان دهم فروردين خيابان داورزني پلاک ۱۶ ۵۰
کرمان  خيابان پيروزي خيابان شکوفه ميدان کلانتري ابتداي خيابان کرمان۱۵
دولابي خيابان پيروزي خيابان بهبهاني نبش خيابان خسروي پلاک ۱۳۱۳۵
۱۳ آبان  خيابان پيروزي خيابان افراسيابي ميدان سيزده آبان۱۰۰
پيرمرادي  مازندران خيابان برادران کفايي پلاک ۳۳۹۵۰
دولابي  مازندران پلاک ۱۳۲۲۰
شاهين مازندران پلاک ۳۴۳۶۰
رحيمي  ۱۷ شهريور نزديک ميدان شهدا مقابل پمپ بنزين۷۰
مير منش  ۱۷ شهريور جنوبي خيابان صفاري چهارراه کوشش۱۵
مينو ۱۷ شهريور ميدان شهدا خيابان مجاهدين اسلام نبش کوچه کاظمي ۶۵
بهزاد ۱۷ شهريور بالاتر از ميدان شهدا نبش کوچه عظيمي۳۰
عابديني۱۷ شهريور خيابان عجب گل تقاطع صالحيان پلاک ۲۸۳۰
کاشاني۱۷ شهريور اتوبان شهيد محلاتي نرسيده به ميدان محلاتي خيابان شهميرزادي پلاک ۳۳۳۵
قوامي  ۱۷ شهريور اتوبان شهيد محلاتي خيابان قوامي پلاک ۱۱۶ ۳۰
صفاري ۱۷ شهريور خيابان ابن سينا جنب سينما پلاک ۲۹۳۰
احمدي  ۱۷ شهريور جنوبي خيابان خبلي پلاک ۱۳۱ ۳۰
حاج عبدا..  ۱۷ شهريور جنوبي بعداز چهارراه تير دوقلو پلاک ۴۳۸۴۰
نظري ۱۷ شهريور جنوبي انتهاي خيابان پلاک ۱۱ ۲۰
اسلامي  خاوران خيابان امير سليماني پلاک ۶۵۵۰
سپاه پاسداران خاوران جنب فروشگاه ايثار پلاک ۳۴۱۱۵۰
نيک خواه خاوران نزديک سه راه اتابک خيابان شهيد سجادي پلاک ۳۴ ۴۰
مستوري خاوران ۱۵ متري ناصري پلاک ۴۹۸۲۰
جهانپور خيابان اتابک خيابان سيد جوادي پلاک ۱۴۶۴۰
خرسندي خيابان اتابک خيابان قرباني پلاک ۳۲۳۲۵
برادران نبش اتابک پلاک ۵۲۹۲۰
محمدي  خيابان خواجه کرماني نبش سيد جوادي ۳۰
نمازي ايستگاه باسکول پارک فدائيان اسلام پلاک ۷۳۹ ۲۰
اميد خيابان اتابک پلاک ۲۶۹۳۰
ديده دل ۱۵ متري ناصري پلاک ۳۶۱۳۰
بختياري بنش ۱۵ متري ناصري پلاک ۲۳۶۳۰
مسعودي ۱۵ متري ناصري پلاک ۲۸۹ ۵۰
مهابادي اتابک پلاک ۲۵۳۲۰
خوش قدم  اتابک نرسيده به چهارراه پلاک ۱۶۵۵۰
منوچهر ي  اتابک پلاک ۳۲۴۲۵
رحيمي اتابک تقاطع منصور پلاک ۵۷ ۲۰
فرهنگسرا  مقابل فرهنگسراي خاوارن۱۲۰
ميدان بسيج ميدان بسيج روبروي شهرداري منطقه ۵ ۱۵۰
برادران خوشکلام کارگر بالاتر از ميدان رازي پلاک ۱۴۷۸ ۶۰
بيدار کارگر بالاتر از ميدان رازي مقابل کوچه انصاري پلاک ۶۱۵ ۷۰
کرمانيان ضلع شمال غربي ميدان راه آهن ۵۵۵
زهره پايين تر از گمرک روبروي جمادي الحق پلاک ۱۹۲۸۲۵
کريمي  پايين تر از ميدان رازي پلاک ۱۲۷۵۱۰۰
البرز نرسيده به ميدان رازي پلاک ۱۹۰۴۲۵
ميزاني  سه راه آذري ابتداي خيابان آذري مقابل بانک ملي۲۵۰
ذکرخاني  خيابان تيموري چهارراه ربيعي پلاک ۳۲۷۲۰
فلاح خيابان تيموري بالاتر از خيابان ربيعي پلا ک ۲۷۱۲۰
گلستان ابتداي خيابان شهيد محمود عرب پلا ک ۵۱۲۰
مسعودي سر پل امامزاده معصوم۷۰
مطلبي نرسيده به سه راه آذري خيابان سبحاني پلاک ۳ ۷۰
نور  خيابان ۱۶ متري اميري بالاتر از خيابان جرجاني نرسيده به خيابا ن ربيعي پلاک ۳۲۵
فرد (حاجيان )  خيابان ۱۶ متر ي اميري نرسيده به خيابان جرجاني نرسيده به خيابان ربيعي۱۳۰
اتو فردوس  نرسيده به خيابان استخر جنب شهرداري منطقه ۱۱ پلاک ۴۴۴۳۰
باربري امين بين خيابان غفاري و خيابان خوزستان مقابل شهرداري منطقه ۱۱ پلاک ۵۴۱ ۶۰
بختياري چهارراه عباسي نبش خيابان شهيد خيري پلاک ۶۹۱۱۵۰
تهران سر  جنب دخانيات ۳۰
حمل ونقل شفاعي چهارراه عباسي پلاک ۷۱۸۱۰۰
خاور نو  مقابل دخانيات پلاک ۵۲۳۵۰
شمس نرسيده به چهارراه عباسي پلاک ۶۷۵۷۰
شهرابي  قزوين خيابان غفاري مقابل مسجد توتو نچي پلاک ۱۱۶-۱۱۸۴۰
فرشيد بعداز خيابان خوزستان خيابان فرشيد پلاک ۱۸۷ ۱۰۰
اتوسير نرسيده به غفاري پلاک ۳۴۷۵۰
اعلائي  قزوين نرسيده به سه راه آذري نبش خيابان لقمان حکيم۴۰
اميد قزوين نرسيده به سه راه آذري خيابان لقمان حکيم چهارراه برادران۲۰
مظفري رباط کريم مقابل کارخانه برق جنب مخابرات۳۵
نخستين ميدان رباط کريم۳۵
نوربعد از چهارراه نفت پلاک ۲۶۲۳۰
اکبر ي هلال احمر نرسيده به خيابان عباسي ۵۰
تبريزي هلال احمر نرسيده به ميدان رازي ۹۰
حبيبي  هلال احمر خيابان رباط کريم و خيابان استخر پلاک ۳۵۶۷۰
سانترال ايستگاه رباط کريم۶۰
ويژه  بعد از نواب پلاک ۵۳۳۶۰
ايزدي ميدان ابوذر جنب کانون ابوذر پلاک ۶۵۳۵۵
مهناز خيابان شهسوار حقيقي شمالي نرسيده به خط راه آهن تهران تبريز۳۰
هاشمي پورخيابان شهسوار حقيقي شمالي ۲۵
اموريخيابان باب الحوائج نزديک چهارراه ميمنت۴۰
فروشگاه شهروندخيابان سجاد جنوبي ميدان بهاران۱۳۰
راه پيمازمزم مقابل پارک زمزم پلاک ۳۷۹۵۰
پيامزمزم شهرک شريعتي ۲۴ متر ي سامان مقابل پارک شريعتي پلاک ۲۰۶۴۵
بلوار  بين خيابان ۱۶ آذر و خيابان جلاليه پلاک ۲۸۵۵
 

 

 

غرب تهران:

 

پارکینگ طبقاتی صادقیه

کاوه

عارف

 

 

مرکز تهران :

 

قرنی

بهار

حافظ

لاله

لاله

ولي عصر

 

 

 

 

 

فلکه دوم صادقیه ابتدای ستارخان بلوار شهدای صادقیه خیابان پرویز

خیابان آزادی- نرسیده به میدان انقلاب- خیابان کاوه

خیابان آذربایجان خیابان عارف پلاک 11

 

 

 

 

خیابان طالقانی- خیابان سپهبد قرنی- بین خیابان های اراک و شاداب

خیابان بهار جنوبی- نرسیده به خیابان سمیه

خیابان کریمخان زند- خیابان حافظ جنوبی

خیابان دکتر فاطمی- روبروی پارک لاله

کارگر شمالی تقاطع بلوار کشاورز ضلع شمال غربی

مقابل بيمارستان ساسان پلاک ۹۶

 

 

 

 

 

1000

620

80

 

 

 

 

83

116

511

912

30

۶۵

شهرداري منطقه ۶نرسيده به ميدان ولي عصر نبش غربي خيابان ارژنگ۲۵۰
 

 

 

شمال تهران :

 

حاتم

 

 

 

 

 

ولي عصر نبش خيابان دستگردي

 

 

 

 

 

۶۰

هماولي عصر خيابان شهيد خدامي مقابل هتل هما۵۰
پرتويولي عصر خيابان يوسف آباد نرسيده به کوچه ۱۸ پلا ک ۱۷۴۳۵

 

تازه های آسمونی

نامگذاری خیابان‌هایی به نام «اخوان ثالث»، «فروغ» و ۱۰ شاعر دیگر

طاهره رضایی

جزئیاتی از برنامه‌ سفر نخست‌وزیر پاکستان به ایران

طاهره رضایی

بازداشت عامل تهدید به بمب‌گذاری در چهارراه فرمانیه

طاهره رضایی

تصاویر دیدنی 26 فروردین 98

طاهره رضایی

اطلاعیه شماره یک شهرداری تهران درباره مجوزهای طرح ترافیک خبرنگاری سال ۹۸

طاهره رضایی

محسن هاشمی : زیرساخت‌های تهران آمادگی مقابله با سیل را ندارد

طاهره رضایی

41 نظر

ناشناس 24 فوریه 2019 at 16:21

مخواستم بدونم در درکه پارکینگ شبانه روزی هست

پاسخ به این نظر
بهادین 13 ژانویه 2019 at 15:57

با عرض سلام من یک پارکینگ عمومی جهت اجاره میخواستم به کجا مراجه کنم

پاسخ به این نظر
فیروز 04 نوامبر 2017 at 07:57

بابا نفرمائید. مشکل تهران باید در ایران حل شود. خانه های مصادره ایی و غصبی نیاوران، فرمانیه، آجودانیه و نیه های دیگر برای ساکنانش بعد از انقلاب خوش آمد و همه ایران غیز کشور تهران فراموش شد. در همه جای ایران همانند تهران باید امکانات ایجاد شود

پاسخ به این نظر
امید طهرانی 19 اکتبر 2017 at 19:04

سلام وقت همگی بز گوارها بخیر خودرو من درسال ۹۱ در اقدسیه توسط پلیس به پارکینگ منتقل میشه الان بعد از ۵ سال که اومدم ایران پیگیر شدم میگین آمار داریم سال ۹۱ پلیس ماشین رو خوابونده ولی آمار نداریم خودرو کجاست … چه کنیم

پاسخ به این نظر
مهناز 10 اکتبر 2017 at 12:49

ممنون مطلب خوبی بود
www.newsoffice.ir

پاسخ به این نظر
سارا 18 سپتامبر 2017 at 14:25

میخواستم بدونم نزدیک بیمارستان جم توی مطهری کجا پارکینگ داره ؟

پاسخ به این نظر
میثم چیوایی 24 ژوئن 2017 at 05:06

پارکینگ عمومی ماهان شهرقدس جنب دانشگاه ازاد اسلامی با ظرفیت 300 خودرو می باشد.

پاسخ به این نظر
سایبان 08 اکتبر 2016 at 22:30

ممنون
همیشه مشکل داشتم

پاسخ به این نظر
سارا 19 آوریل 2016 at 21:51

پازكينگ در تقاطع وليعصر و جمهوري نيست؟

پاسخ به این نظر
سارا 19 آوریل 2016 at 21:50

ببخشيد تقاطع وليعصر و جمهوري پاركينگ نداريم؟

پاسخ به این نظر
ابراهیم 24 دسامبر 2015 at 11:24

آدرس 413 امیرآباد؟

پاسخ به این نظر
علیرضا اسکندری 15 سپتامبر 2015 at 07:58

در پارکینگی که توی میدان رآه آهن است اول باید یه پولی بدی بری داخل (به عنوان شیرینی )بعد روزی هشت هزار تومن باید پرداخت کنی. تازه باید سویچ ماشینتو بدی.

پاسخ به این نظر
سید محمد حسبنی 02 آگوست 2015 at 19:21

سلام اتومبیل پرایدی در پارکینگ چابک توقیف شده اما ما ادرسی از این پارکینگ ندیدم در لیست شما . لطفا ما را راهنمایی بفرمایید ………. مرکز پیام 1101202030

پاسخ به این نظر
حاج ممد 28 ژوئن 2015 at 20:07

اینا که همش شرق تهرانه پس کو غرب

پاسخ به این نظر
اصغر 10 ژوئن 2015 at 11:08

سلام خسته نباشید من به آدرس یک پارکینگ طبقاتی درغرب تهران نیازدارم چون ماشین را داخل طرح نمیتونم بیارم . باتشکر

پاسخ به این نظر
امید 11 می 2015 at 17:13

سلام؛

اگر امکانش هست آدرس پارکینگ سفیر شرق را برای من ایمیل یا پیامک کنید،

پاسخ به این نظر
غزاله 09 مارس 2015 at 15:10

سلام شماره تماس پارکینگ الغدیرو میخواستم هر جا گشتم نبود میشه راهنمایی کنین؟

پاسخ به این نظر
فرهاد 22 فوریه 2015 at 11:06

یعنی غرب تهران همین سه تا پارکینگه !!!
لطفا اگه غرب و شمال غرب پارکینگ خوب و منصف است اطلاع رسانی کنید
با تشکر

پاسخ به این نظر
داوری 09 ژانویه 2015 at 22:30

بارکینک نزدیک خ. سهروددی که در طرح نباشد و صبح ظرفیت داشته باشد

پاسخ به این نظر
ناشناس 15 نوامبر 2014 at 23:12

سلام پارکینگ نزدیک خیابان امیر کبیر یا میدان بهارستان هست؟ شبانه روزی

پاسخ به این نظر
فهیمه 12 نوامبر 2014 at 13:47

شماره هیچکدوم از پارکنگ ها تو 118 ثبت نشده باید چیکار کنیم؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 10 نوامبر 2014 at 16:37

سلام خسته نباشید.پارکینگ در میدان راه اهن.لطفا راه نمایی فرمایید ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 11 نوامبر 2014 at 20:36

دوست عزیز شما لیست بالا را مثله اینکه نگاه نکردید

پاسخ به این نظر
شکوفه 26 مارس 2018 at 14:58

سلام
چرا هیچکدوم از پارکینگ ها، شماره تلفن نداره؟

پاسخ به این نظر
ملیحه 25 سپتامبر 2014 at 09:41

سلام یه پارکینگ شبانه روزی تو صادقیه ترجیحا سمت متروی صادقیه میخواستم بدونم

پاسخ به این نظر
مرحمتی 23 سپتامبر 2014 at 12:06

سلام.ببخشی دنبال یه پارکینگ تو صادقیه تهران هستیم.اگر کسی تمایل به فروش پارکینگ خود داره لطفا خبر بده

پاسخ به این نظر
حسین 16 سپتامبر 2014 at 09:09

سلام میخواستم بدونم آدرس پارکینگ صبا کجاست

پاسخ به این نظر
ناشناس 03 آگوست 2014 at 12:27

پارکینگ شبانه روزی شرق تهران کسی سراغ داره؟

پاسخ به این نظر
007 15 فوریه 2016 at 07:37

میدان الغدیر

پاسخ به این نظر
وحید 20 جولای 2014 at 18:20

به نظر میرسه منطقه بندی تعداد زیادی از پارکینگ ها اشتباه است، مثلا پارکینگ پیام در جنوب تهران میباشد (شهرک شریعتی) ولی در بین پارکینگ های شرق تهران نوشته شده است.

پاسخ به این نظر
آرزو 14 جولای 2014 at 18:59

سلام. بهترین پارکینگ برای نگهداری ماشین 0 مدل بالا کدام پارکینگه؟البته تا وقتی فروش بره؟حدودأ یه ماه.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 14 جولای 2014 at 19:55

بسته به نزدیکی به محل زندگی یا کار شما دارد
در هر پارکینگی باشد شما باید مراقبتهایی انجام دهید، نظیر کشیدن روکش و …

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 20 ژوئن 2014 at 20:06

به طور کل پارکینگ های پلیس جدا است ، برای اطلاع از محل حمل خودروی خود با جرثقیل به شماره جدید ‪ 30005353‬پیامک بزنید

پاسخ به این نظر
مصطفی 10 ژوئن 2014 at 17:04

پارکینگ سمت مجیدیه شمالی یا میدان هروی داریم؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 16 ژوئن 2014 at 16:30

تا آنجایی که ما اطلاع داریم خیر، اگر بقیه دوستان میدانند اعلام کنند

پاسخ به این نظر
hamed 26 می 2014 at 14:17

پارکینگ ….. دیباجی جنوبی، کوچه مژگان، اول محسنیان

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 26 می 2014 at 14:26

اسم پارکینگ چیست؟

پاسخ به این نظر
محمد 24 سپتامبر 2013 at 15:27

02155668470 شماره پارکینگ کرمانیان 😉

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 24 سپتامبر 2013 at 16:32

ممنون

پاسخ به این نظر
شمیم 22 ژوئن 2013 at 17:49

با سلام بنده با 118 تماس گرفتم شماره پارکینگ کرمانیان را می خواستم که نداشتند گفتند از اطلاعات راهنمایی و رانندگی بگیرید آنها هم گفتند 118 اشتباه کرده تو هیچ سایتی هم نبود لطفا اگر شماره ای از این پارکینگ دارید برایم ارسال فرمایید

پاسخ به این نظر
شاهرخ 12 می 2013 at 11:32

از کوشش شما متشکرم. ای فهرست کتاب اول کامل تر است
اما باز هم ناکافی ست. منطقه بندی هم نیست
باید شماره تلفنی هم از پارکینگ باشد

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟