بهترین دانشگاه های دولتی ایران

آیا می دانید بهترین دانشگاه های دولتی ایران کدام دانشگاه ها هستند؟ ما در این مقاله از آسمونی فهرست بهترین دانشگاه های دولتی ایران در سال 2017 به همراه امتیازات هر کدام برای شما عزیزان منتشر می کنیم.

بهترین دانشگاه های دولتی ایران

رتبه جهانی سال ۲۰۱۷ / دانشگاه

۴۰۵ / دانشگاه صنعتی شریف

۴۴۸ / دانشگاه تهران

۵۲۳ / دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۱ / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۲۹ / دانشگاه آزاد واحد کرج

۷۲۴ / دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۴۵ / دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۷ / دانشگاه تربیت مدرس

۷۷۷ / دانشگاه تبریز

۸۲۰ / دانشگاه فردوسی مشهد

۹۱۱ / دانشگاه شهید علوم پزشکی بهشتی

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید