تعریف بیمه، انواع آن و چه نیازی است بیمه شویم

آسمونی

بیمه چیست ؟

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد كه پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران كنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشاركت مي كنند. به بیان دیگر همه آنهایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای كه متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند.

تعریف بیمه، انواع آن و چه نیازی است بیمه شویم

تعریف بیمه، انواع آن و چه نیازی است بیمه شویم

بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها را می دانند بنابراین می توانند میزان حق بیمه ای را كه هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی كه پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است كه تنها تعدادی از آنان كه خود را بیمه کرده اند نیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت .
بر این اساس ، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود: نخست این كه، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم، آن كه احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال و مدیریت ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران: بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد.

تعاریف کلی

1- بیمه گر‮:

بیمه گر شرکت بیمه است که مشخصات آن در بیمه نامه قید می گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را به عهده می گیرد.

2- بیمه گذار‮:

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در بیمه نامه ذکر می گردد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.

3- بیمه شده:

بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه، برای او موجب انعقاد بیمه نامه می گردد.

4- ذی‮ نفع‮:

ذی‮ نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در‮ بیمه نامه ذکر گردیده است.

5- حق بیمه‮:

حق بیمه وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد.

6- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه‮:

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به ذی‮ نفع بپردازد.

‮7- حادثه‮:

‬ حادثه موضوع بیمه عبارت‮ ‬است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی، فوت یا خسارت دیگر بیمه شده گردد.

8- مدت بیمه نامه‮:

مدت بیمه یک‮ سال تمام شمسی است و از ساعت 21 ظهر روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است، آغاز و در ساعت 21 ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد. مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. مثلا‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬بیمه‮ ‬های‮ ‬اتومبیل‮ ‬ساعت‮ ‬شروع‮ ‬بیمه‮ ‬نامه‮ ‬از‮ ‬ساعت‮ 42 ‬روز‮ ‬عقد‮ ‬بیمه‮ ‬نامه‮ ‬است‮.‬

اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر اطلاعات راجع به موضوع بیمه‮ را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمایند، بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ‮ گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد، اخذ نماید مگر این‮ که طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند. معمولا‮ ‬این‮ ‬حق‮ ‬بیمه‮ ‬های‮ ‬اتومبیل‮ ‬هستند‮ ‬که‮ ‬نقدا‮ ‬دریافت‮ ‬می‮ ‬شوند،‮ ‬به‮ ‬طور‮ ‬مثال‮ ‬بیمه‮ ‬نامه‮ ‬شخص‮ ‬ثالث‮ ‬طبق‮ ‬قانون‮ ‬باید‮ ‬نقدا‮ ‬پرداخت‮ ‬شود‮. ‬اما‮ ‬اغلب‮ ‬حق‮ ‬بیمه‮ ‬های‮ ‬دیگر‮ ‬مخصوصا‮ ‬اگر‮ ‬مبلغ‮ ‬حق‮ ‬بیمه‮ ‬بالا‮ ‬باشد،‮ ‬به‮ ‬صورت‮ ‬اقساطی‮ ‬پرداخت‮ ‬می‮ ‬شود‮. ‬مانند‮ ‬حق‮ ‬بیمه‮ ‬های‮ ‬بیمه‮ ‬های‮ ‬گروهی‮. ‬البته‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬ثالث،‮ ‬نمایندگان‮ ‬یا‮ ‬کارگزاران‮ ‬بیمه‮ ‬گران‮ ‬می‮ ‬توانند‮ ‬راسا‮ ‬به‮ ‬پرداخت‮ ‬حق‮ ‬بیمه‮ ‬اقدام‮ ‬نموده‮ ‬و‮ ‬سپس‮ ‬به‮ صورت‮ ‬اقساطی‮ ‬حق‮ ‬بیمه‮ ‬را‮ ‬از‮ ‬بیمه‮ ‬گذار‮ ‬دریافت‮ ‬کنند‮ ‬که‮ ‬البته‮ ‬این‮ ‬عمل‮ ‬با‮ ‬توجه‮ ‬به‮ ‬حوادث‮ ‬احتمالی‮ ‬با‮ ‬ریسک‮ ‬بالایی‮ ‬همراه‮ ‬است‮.‬

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

تاریخچه بیمه در ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیررسمی حدود یک قرن است است. اما نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه آمریکایی به تاسیس نمایندگی در ایران پرداختند. نخستین قانونی که در ایران درخصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها تصویب شد. تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ پانزدهم آبان ماه ۱۳۱۴ و همچنین تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه ایران دانست. با تصویب این قانون در حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند. درسال ۱۳۲۹ خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی با نام “بیمه شرق ” تاسیس شد. در سال 1350 خورشیدی بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.

فواید بیمه

فواید بیمه

بیمه چه فوایدی دارد؟

بیمه از اهمیت زیادی برخوردار است. بیمه ها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها میتوانند در زمان نیاز یک بخشی از هزینه ها را پوشش دهند. بیمه سلامت و درمانی و همچنین بیمه عمر از مهمترین بیمه هایی هستند که نه تنها در هزینه ها به ما کمک میکنند بلکه نوعی سرمایه گذاری محسوب میشوند بنابراین اهمیت استفاده از بیمه در زندگی بالا است. بیمه علاوه بر زندگی در کار و تجارت نیز مورد نیاز است. در اصل استفاده از بیمه نوعی آینده نگری محسوب میشود که میتواند در آینده در هزینه ها به ما کمک کند.

فایده مهم بیمه این است که می تواند بخشی از هزینه های غیر قابل پیش بینی در آینده را پوشش دهد بنابراین از این نظر باعث آسودگی خاطر میشود. با توجه به اینکه بیمه ها انواع مختلفی دارند بنابراین میتوان از هر کدام از آنها به حد نیاز در زندگی استفاده نمود. حتی در کسب و کارمان نیز بیمه از اهمیت زیادی برخوردار است مثل بیمه ی حوادث و آتش سوزی.

انواع بیمه

انواع بیمه

انواع بیمه

بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 1. اشخاص
 2. اموال
 3. مسئولیت

و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا در ایران بوجود آمده است:

بیمه اشخاص شامل:

بیمه اموال شامل:

بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی )

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از:

 • مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
 • مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
 • مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
 • مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار

بیمه های خاص شامل:

 • بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
 • بیمه نامه پول در صندوق
 • بیمه شتر مرغ
 • بیمه اسب

منبع: اختصاصی آسمونی

مطالب پیشنهادی : تاریخچه بیمه

اسامی و لیست شرکت های بیمه در ایران

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه اجباری

  بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و ساختمان چیست؟

 بیمه عمر چیست ؟

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 آبان 1394

  خیلی عالی بود

 2. نویسنده دیدگاه: بمانی
  15 آبان 1394

  خیلی عالی بود

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 آبان 1394

  عالی بود

 4. نویسنده دیدگاه: مبینا
  12 بهمن 1393

  ممنون مطالبتون خیلی به درد تحقیق هام خورد !مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 5. نویسنده دیدگاه: mahdi
  06 بهمن 1393

  عناوین رو گذاشته برید از جای دیگه تعریفاشو در بیارید

  آقا سپاسگزاریم بابت این کارتون، به عناوین خوب اشاره کردید….

 6. نویسنده دیدگاه: هادی
  19 آذر 1393

  اگه هر کدومو توضیح میدادی خوب میشد

 7. نویسنده دیدگاه: حسین
  16 آذر 1393

  بد نبود

 8. نویسنده دیدگاه: علی ماکوئی
  09 آذر 1393

  مرسی از مطالبتون ولی توزیحات تکمیل نیست/با تشکر

 9. نویسنده دیدگاه: علی
  08 آذر 1393

  ممنون خوب بود دستون درد نکنه

 10. نویسنده دیدگاه: ali
  30 آبان 1393

  مطالب خوبی داشت به دردم خورد.

 11. نویسنده دیدگاه: هدیه
  26 آبان 1393

  عالی بود واقعا ممنون

 12. نویسنده دیدگاه: مهدی
  19 آبان 1393

  خیلی چرت بود

  • نویسنده دیدگاه: مبینا
   12 بهمن 1393

   چرا؟

 13. نویسنده دیدگاه: ترنم
  18 آبان 1393

  عالی بود خیلی متشکرم

 14. نویسنده دیدگاه: نیلوفر
  06 آبان 1393

  ممنون

 15. نویسنده دیدگاه: الینا
  03 آبان 1393

  خیلی از شما متشکرم از مطالب خوبتون خیلی خیلی به دردم خورد

 16. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 آبان 1393

  ممنون خوب بود کمکم کرد.

 17. نویسنده دیدگاه: شکوهی طرقیm.sh.t
  08 شهریور 1393

  ممنون خیلی عالی بود خیلی اطلاعات عمومیم رفت بالا ..خیلی خیلی خیلی خوووب بووود ولی کاش بیشتر توضیح میدادید و اگر تکرار نداشت جذاب تر بود ولی در کل خییییلیییی خوب بود دستتون درست و درد نکنه …….دمتوووووووووووون گررررررممممممم…..تشکر زیاد

 18. نویسنده دیدگاه: انصاری
  11 اردیبهشت 1393

  ممنون از مطالبی که گذاشتین

 19. نویسنده دیدگاه: hadi
  12 بهمن 1392

  سلام خیلی متشکرم چون مطالبتون به دردم خورد.

 20. نویسنده دیدگاه: محمد
  18 دی 1392

  با عرض سلام وادب
  اگر امکان دارد فرق بین بیمه مشاغل آزاد و اجباری و اختیاری را بیان نمایید (چه نوع بیمه ای اند ) من یک برقکار 25 ساله ام میخواستم خودمو بیمه کنم رفتم دیپلم مهارت فنی گرفتم تا بدان طریق در بیمه ثبت نام کنم حالا مشخصات من ، تو نوبت گذاشته شده تا هر وقت نوبتم برسد به بیمه معرفی کنند . ولی تا آن مدت میخواستم بدانم میشود در یکی از بیمه های فوق ( مشاغل آزاد و …) ثبت نام کرد و حق بیمه پرداخت نمود تا وقتی که نوبتم در این یکی بیمه برسد ، آن را تبدیلش کنم به بیمه کارگران ساختمانی (مهارت فنی )
  آیا میشه تبدیل کرد یا مراحلی خواهد داشت ؟لطفا” راهنماییم کنید .

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   04 خرداد 1393

   در این خصوص در هفته جاری موضوعی را نگارش خواهیم نمود

 21. نویسنده دیدگاه: محمدزضا
  04 آذر 1392

  سلام خیلی ممنون معلومات خیلی خوبی درسایت شماهست انشالله درتحقیقم 20بگیرم

 22. نویسنده دیدگاه: helia
  01 آذر 1392

  man ke khosham oomad mersi

 23. نویسنده دیدگاه: زهرا
  28 آبان 1392

  ديكه بيمه خوك وميمون نداريم هههههههههه حشرات جي؟ههههههههههه

 24. نویسنده دیدگاه: زهرا
  28 آبان 1392

  ممنون دعا كنيد 20 بيارم

 25. نویسنده دیدگاه: z
  24 آبان 1392

  ممنون ای بدک نبود فقط خیلی مختصر و مفید بود :mrgreen: 😆 😕

 26. نویسنده دیدگاه: شتر مرغ
  23 آبان 1392

  بیمه ی شترمرغغغغغغغغغ 😯

  • نویسنده دیدگاه: شترمرغ 2
   25 آبان 1392

   تاحالا نشنیده بودی؟

  • نویسنده دیدگاه: helia
   01 آذر 1392

   ey jan ta hala nashnide boodi

 27. نویسنده دیدگاه: زهرا
  23 آبان 1392

  خیلی خوب بود ولی ای کاش بیشتر بود

 28. نویسنده دیدگاه: ساحل
  20 آبان 1392

  بسیارعالی بودتوضیحاتتون ممنونم

 29. نویسنده دیدگاه: محمدحسین
  20 آبان 1392

  خخخخخخخخخووووووووووووببببببببببببببب بببببببببببببببببببببب وووووووووووودددددددددد

 30. نویسنده دیدگاه: شیما
  19 آبان 1392

  مقسی ی ی کاش بیشتر توضیح میدادین 🙄 😕 8)

 31. نویسنده دیدگاه: محمد مهدي
  19 آبان 1392

  از اطلاعات شما ممنونم ولي كاش يه كمي بيشتر از انوع بيمه مثال ميزديد ودر مورد ان توضيح ميداديد 😳 😉 😈

 32. نویسنده دیدگاه: saba
  15 آبان 1392

  اطلاعات داده شده کلی و خوب بود ام کاش درباره ی مثال هایی که برای انواع بیمه گفته بودید یه کم توضیح میدادید.اما در کل عالی بود برای تحقیقم ازش استفاده کردم .!!! 😛 😀 😆 😆 😆

 33. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  14 آبان 1392

  خیلی خوب بود ممنون

 34. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  13 آبان 1392

  😳 🙂 😛 👿

 35. نویسنده دیدگاه: نازنین
  12 آبان 1392

  لطفا اطلاعات بیشتری بگذارید 😆

 36. نویسنده دیدگاه: عسل
  10 آبان 1392

  واقعا ممنون ازاین که این نوشته هارو در اختیار ما قرار میدین 😀

 37. نویسنده دیدگاه: مریم
  10 آبان 1392

  عالی بود برا تحقیقم کمکم کرد ممنووون 😮 🙂 😛 😉

 38. نویسنده دیدگاه: سارا
  09 آبان 1392

  خوب بود

 39. نویسنده دیدگاه: محدث
  06 آبان 1392

  به من که خیلی کمک کرد

نظر خودتان را ارسال کنید