طراحی لباس های فرم دانش آموزان به سبک مدهای اسلامی

به گزارش آسمونی ، علی عراقی معاون اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش‌ در مورد سامان دهی لباس فرم در مدارس‌ اظهار کرد: کارگروه‌ سامان دهی مد و لباس اسلامی و ایرانی در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد تشکیل شده و دستورالعملی‌ را برای سامان دهی تنظیم کرده است.

وی ادامه داد: در کارگروهی‌ که آموزش و پرورش و بخش‌ هایی نظیر آن عضو هستند تأکید بر استفاده دانش‌ آموزان از پوشاکی با الگوهای ایرانی و اسلامی و استفاده از پارچه ایرانی با طرح‌ ها و مدل‌ های جذاب برای دانش‌ آموزان مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش‌ گفت: در راستای این کارگروه‌ جشنواره سالیانه‌ ای در رابطه با ایده‌ های مرتبط با نوع پوشش تشکیل می‌شود که دانش‌ آموزان هنر‌ستانی در رشته‌ های طراحی لباس و پارچه در فضای رقابتی سالمی وارد شده تا بهترین الگو های‌ لباس بعد از این جشنواره مشخص و به مدارس ابلاغ‌ می‌شود.

عراقی با اشاره به اینکه لباس مدارس باید با توجه به دوره تحصیلی در نظر گرفته شود ، تصریح کرد: در تمامی فرم‌های در نظر گرفته شده برای دانش‌ آموزان باید هویت ایرانی و اسلامی نمود پیدا کرده و در عین حال الگوهایی‌ با نشاط و متنوع ارائه شود.

معاون اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش‌ در مورد روند تهیه لباس‌های فرم دانش‌ آموزان که خارج از مدرسه انجام می‌شود ، بیان کرد: اکنون مدارس با تولیدی‌ های بخش خصوصی یا تولیدی‌ های هنرجویان‌ کاردانش‌ فعالیت می‌کنند اما برای سامان دهی این شرایط آموزش و پرورش با همکاری وزارت ارشاد و نهادهای مربوطه‌ در حال تدوین دستورالعملی‌ برای تهیه لباس فرم دانش‌آموزان است و امیدواریم‌ تا مهر ماه این دستورالعمل برای مدارس اجرایی شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید