آب سالم بنوشیم

آب به معنی ادامه زندگی و زیستن در تمامی کهکشان ما است. هر کجا اثری از وجود آب پیدا شود، دانشمندان به دنبال علایم حیاتی دیگر در آن منطقه می گردند. این ماده حیات بخش در کره زمین فراوان ولی کمیاب است. فراوانی آب به دلیل حضورش در تمامی اقیانوسها، دریاها و آبهای جاری روی سطح زمین است و کمیابی آن به دلیل کیفیت خاصی از آن است که ضامن بقاست. فاضلابها، باتلاقها، رودها، دریاها و چشمه ها همگی حاوی آب هستند ولی بسیاری از آنها نیازمندی انسان را به آب برطرف نمی کنند.

آب سالم برای شرب به آبی گفته می شود که نیازمندی انسان را به آب با هدف سلامتی تأمین کند. آب سالم علاوه بر اینکه باید عاری از هرگونه آلودگی میکربی، ویروسی، انگلی و یا باکتریایی دیگر باشد باید املاح ضروری مورد نیاز بدن را نیز فراهم نماید. به این دلیل آب خالص برای نوشیدن در بلند مدت از منظر سلامتی اصلا مناسب نیست. زیرا ارگانهای حیاتی بدن انسان برای ادامه فعالیت خود به مواد معدنی محلول در آب نیاز دارند و بدون دریافت این املاح از آب، به سختی می توانند این کمبود را از دیگر منابع غذایی دیگر تأمین کنند.

تصفیه آب صنعتی برای سالهای طولانی به عنوان روشی برای مناسب سازی آب برای منظور شرب در دنیا انجام شده است. با توسعه دانش مهندسی، روشها و تجهیزات تصفیه آب نیز در دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. در سالهای گذشته تصفیه آب عمدتاً از طریق تصفیه فیزیکی و حذف ذرات معلق نامحلول موجود در آب که عمدتاً ناشی از تماس آب با خاک در مسیر جمع آوری آن بوده است، انجام پذیرفته است. پس از تصفیه یا فیلتراسیون فیزیکی نیز آب به منظور حذف آلودگیهای بیماری زا، ضدعفونی میشده است. ولی امروز روشهای تصفیه آب بسیار توسعه یافته است.

شیرین سازی آب دریا و آبهای شور یکی از روشهای توسعه یافته و تجاری تأمین آب شرب طی دهه اخیر است. کمبود آب در بسیاری از نقاط زمین، انگیزه و نیروی محرکه برای شیرین سازی آبهای شور بوده است. همانطور که حذف کامل املاح محلول موجود در آب برای سلامتی انسان مضر است. وجود بیش از حد نمکهای محلول نیز علاوه بر از بین بردن گوارایی آب، آن را برای نوشیدن مضرر می کند. شیرین سازی آب دریا با هدف کاهش املاح محلول در آب به سطح مجاز برای نوشیدن انجام می شود. آب شیرین کن ها نیز واحدهای بزرگ صنعتی یا کوچکی هستند که آبهای شور را به دو قسمت آب مناسب برای شرب و آب با املاح بیشتر تبدیل میکنند که جریان دوم به طبیعت بازگردانده می شود.

اسمز معکوس، فرایند بهینه و اقتصادی شیرین سازی آب دریا، چاه و آبهای شور برای تأمین آب شرب در دهه اخیر است. درک پدیده اسمز معکوس نیازمند تفهیم پدیده طبیعی اسمز است. به طور طبیعی انتقال جرم از محیط با غلظت بالاتر به محیط با غلظت پایین تر انجام می شود. فشار ایجاد شده در این فرایند فشار اسمزی نام دارد. در صورتیکه فشار بالاتری از فشار اسمزی به محلول در جهت عکس وارد شود. جهت جریان طبیعی اسمزی معکوس خواهد گردید و اسمز معکوس رخ می دهد. در شیرین سازی آب دریا نیز آب شور با فشار بالا از فیلتر یا غشای نیمه تراوا عبور می کند و املاح موجود در آب عبوری کاهش پیدا می کند.

تصفیه فاضلاب یکی دیگر از منابع تأمین آب در دنیای امروز است. تصفیه فاضلاب با دو هدف حذف آلودگیهای آلی و میکربی موجود در فاضلاب و استفاده یا بازچرخانی مجدد آب انجام می شود. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف دنیا از پساب تصفیه شده جهت آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود. پیشرفت دانش تصفیه فاضلاب در سالهای اخیر این امکان را فراهم آورده است که حتی از پساب تصفیه شده برای مقاصد شرب استفاده نمود. اگرچه تصفیه فاضلاب برای تأمین آب شرب هزینه بالایی به دنبال دارد ولی استفاده از این روش برای مناطقی که از کمبود شدید آب رنج میبرند، اجتناب ناپذیر است.

 


نظر خودتان را ارسال کنید