تاسیس بانک راحت تر از قصابی!

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: اکنون اگر کسی بخواهد یک قصابی راه بیندازد، باید چند جا مراجعه کند و مدارک بدهد و بعد از اینکه چندین آزمایش و مدرک و موارد دیگر را از وی گرفتند، مجوز قصابی را صادر می کنند.
 
به گزارش آسمونی جعفرزاده افزود: در این چند سال اخیر، همه اعتباری که در این کشور پس از سال ها ایجاد شده بود، از بین رفته و برآوردی برای آن نیست و به جز این، همه کسانی که در این مؤسسات مشغول کار بودند، هم خودشان و هم زندگی خانواده شان از بین رفته و آسیب های بسیاری دیده اند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: می می دانم که مسئولان این بانک ها چه فشاری را تحمل می کنند و دچار چه بیماری هایی شده اند؛ برخی سکته کرده اند، برخی آبرویشان رفته و بعضی هم زندگی خود را به کل از دست داده اند. حتی در یکی از شهرها شنیده ام که مردم رئیس یکی از این مؤسسات را ـ که فرد بسیار متشخصی بوده ـ در خیابان به درخت بسته اند. حال آنکه این فرد سال ها رئیس بانک بوده و اعتبار و احترام خاصی در میان مردم داشته، ولی اکنون هیچ چیزی برایش نمانده است؛ این یعنی خسارت به کشور و علاوه بر اعتبار این فرد، اعتبار کشور هم خدشه دار شده است.

منبع: بانکداران ۲۴

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید