ادعاى عربستان درباره دستگيرى ۳ نظامى ايرانی صحت ندارد

به گزارش آسمونی : مجيد آقابابايى مدير كل امور مرزى وزارت كشور درباره ادعاى عربستان مبنى بر دستگيرى ٣ نظامى ايرانى اظهار داشت:

اين موضوع مربوط به همان دو قايق ماهيگيرى است.

آقابابايي گفت: ادعاى عربستان درباره دستگيرى نيروى نظامى ايران صحت ندارد ، چرا كه افرداى كه با نيروهاى اين كشور روبه رو شدند صيادان ساده اى كه قايق آنها هم قايق ماهيگيرى بوده است ، می باشند.

مجيد آقابابايى درباره ادعاى عربستان مبنى بر دستگيرى ٣ نظامى ايرانى اظهار داشت: اين موضوع مربوط به همان دو قايق ماهيگيرى است.

وى با بيان اينكه صيادان هيچ نوع ابزار نظامى همراه نداشتند افزود: عربستان با تيراندازى به دو قايق صيادى ايرانى باعث مرگ يكى از ماهيگيران شد.

آقابابايي گفت: ادعاى عربستان درباره دستگيرى نيروى نظامى ايران صحت ندارد چراكه افرداى كه با نيروهاى اين كشور روبه رو شدند صيادان ساده اى كه قايق آنها هم قايق ماهيگيرى بوده است.

منبع خبر : فردا نیوز

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید