لیست قیمت چاپ

اگر قصد چاپ کتاب، بروشور، کاتالوگ، ساک دستی، کارت ویزیت، ست اداری، پوستر پاکت و … را دارید حتما قبل از اقدام به چاپ می خواهید از هزینه و تعرفه چاپ آگاه شوید، به همین بهانه آسمونی در این بخش قیمت انواع خدمات چاپ را برای شما عزیزان فهرست کرده است. همچنین برای آن دسته از کسانی که می خواهند به طور دستی قیمت چاپ را محاسبه کنند، روش محاسبه قیمت چاپ را نیز تشریح می کنیم. پس از شما همراهان عزیز دعوت می کنیم تا پایان ما را همراهی کنید.

هزینه های چاپ عمدتا عبارتند از:

 1. طراحی
 2. کاغذ
 3. لیتو گرافی
 4. زینک
 5. هزینه دور چاپ
 6. برش و صحافی
 7. هزینه حمل و نقل
 8. ورنی
 9. یو وی
 10. سلفون و ..

 محاسبه هزینه کاغذ:

برای محاسبه قیمت کاغذ با روش زیر عمل نمایید:

الف. اگر کاغذ شما تحریر باشد باید تعداد بند کاغذ مورد نیاز را محاسبه کرد:

مثال1: تعداد بند کاغذ مورد نیاز برای یک کادر به اندازه 24 در 33 از جنس کاغذ تحریر 80 گرم به تیراژ 1000 عدد چقدر می شود:

X=25cm , Y=16cm

شما باید محاسبه کنید که از کدام کاغذ بازار استفاده نمایید از 90 در 60 یا 100 در 70 در اینجا فاکتورهای تعیین کننده عبارتند از:

تیراژ کار

تکرار در چاپ

کمترین پرتی

اندازه کادر و…

در مجموع می بایست کاغذ را بگونه ای بهینه انتخاب نمود تا کمترین پرتی ایجاد شود. باید در هر دو حالت پرتی را محاسبه نمود.

برای رعایت حواشی کار کادر را 35 در 25 در نظر می گیریم در اینصورت بهتر است از کاغذ 100 در 70 استفاده نمود چرا که تقریبا 8 عدد کادر به اندازه 35 در 25 را می توان در آن جای داد. حال مقدار کاغذ مورد نیاز را محاسبه می کنیم:

N=1.05*n*(X*Y)/(A*B)

n: تیراژ کار که با در نظر گرفتن 5 درصد ضایعات1.05 ضرب می شود مثلا برای تیراژ 1000 عدد 1050 کاغذ در نظر می گیریم.

A*B : مساحت کادر 100 در 70 است (A=100, B=70)

Y*X : مساحت کادر 100مورد نظر برای چاپ می اشد که در اینجا (X=35, Y=25)

بنابراین خواهیم داشت:

N=1.05*n*(X*Y)/(A*B)=1.05*1000*(25*35)/(100*70)=1050/8=131.25≃132

که تقریبا برابر با 132 برگ 100 در 70 می شود.

هر بند دارای 500 برگ می باشد لذا برای محاسبه مقدار بند مورد نیاز از فرمول زیر می توان استفاده نمود:

N_b=N/500

و در نهایت هزینه کاغذ برابر می شود:

P_p=N_b*P_b

فرمول کلی برای محاسبه هزینه کاغذ یک کادر (X در Y)

P_xy=1.05/500*n*(X*Y)/(A*B)*P_1b

: n تیراژ چاپ می باشد

X,Y: اندازه های کادر مورد نظر برای چاپ می باشد.

A,B: اندازه های ورق 100 در70 یا 90 در 60 می باشند(بسته به چینش بهینه کادر)

: P_1b قیمت یک بند کاغذ می باشد

ب. اگر کاغذ شما گلاسه یا مقوار باشد باید مقدار کیلوگرم کاغذ مورد نیاز را محاسبه کرد

وزن یک برگ کاغذ مورد نظر را با استفاده از فرمول زیر بدست آورید:

W_xy=W_s/1000*(X*Y)/10000

X: طول کادر

Y: عرض کادر

Ws: وزن ویژه یا گرماژ می باشد.(وزن یک برگ کاغذ به طول 1 متر و عرض 1 متر) مثلا برای کاغذ گلاسه 135 برابر 135 گرم بر متر مربع می باشد

حال برای بدست آوردن هزینه کاغذ یک کادربه تیراژ n برگ کاغذ گلاسه یا مقوا با فرمول زیر عمل می کنیم:

P_xy=n*W_xy*P_1kg

W_xy : وزن کادر مورد نظر

P_1kg : در واقع قیمت یک کیلو گرم کاغذ گلاسه یا مقوا می باشد

مثال1: وزن یک برگ کاغذ گلاسه 135 گرم به اندازه 70 سانتی متر در 50 سانتی متر چقدر می شود:

X=70cm, Y=50 cm, Ws=135g/m2

W_xy=W_s/1000*(X*Y)/10000=135/1000*(70*50)/10000=472500/10000000=0.04725 kg

برای تیراژ 1000 عدد خواهیم داشت:

W=n*W_xy=1000*0.04725 kg=47.25 kg ≃48 kg

حال برای بدست آورن قیمت کادر به اندازه X در Y با جنس کاغذ گلاسه یا مقوا با فرمول زیر عمل می کنیم:

P_xy=n*W_xy*P_1kg

و در حالت کلی خواهیم داشت:

P_xy=n*W_s/1000*(X*Y)/10000*P_1kg

مثال3.قیمت کاغذ مثال1 و مثال2 را با فرض اینکه قیمت یک کیلوگلاسه برابر 1500 تومان و یک بند تحریر 80 گرم 50 هزار تومان باشد برای تعین هزینه کادر 25* 35 در صورتیکه خواهیم داشت:

برای گلاسه 135 با تیراز 1000 عدد:

P_xy=n*W_s/1000*(X*Y)/10000*P_1kg

=1000*135/1000*(25*35)/10000*1500=17719 تومان

برای کاغذ تحریر با تیراژ 1000 عدد:

P_xy=1.05/500*n*(X*Y)/(A*B)*P_1b

=1.05/500*1000*(25*35)/(100*70)*50000=13125 تومان

باید توجه داشته باشیم که در کاغذ های گلاسه کیلو گرم مد نظر می باشد و در کاغذهای تحریر وزن ورق مد نظر ما می باشد.

برای کاغذهای گلاسه طول و عرض که کاغذ که 100-70 می باشد در تعداد ورق هر بند و در وزن موثر می باشد.

بطور مثال اگر بخواهیم بدانیم یک کار 50-70 در وزن 135 گرم را محاسبه کنیم .

100*70*135*250 ضرب میشود و وزن هر بند به دست می آید که میشود 21 کیلو گرم

مقايسه قيمت با رقبا

مشتريان معمولاً اطلاعات كافى را در اين زمينه دارند كه تشخيص دهند محصولى كه قيمت پائين ترى دارد از نظر كيفيت هم در درجه پائين ترى است، البته هنوز هم مشتريانى هستند كه قيمت مهمترين مساله شان باشد اما اغلب خريداران به دنبال ارزش هستند.

پس به جاى اين استراتژى كه قيمتتان را با قيمت رقبا مقايسه كنيد تا نشان دهيد كه ارزان تر ميفروشيد، بايد به مشترى ثابت كنيد كه ارزشى كه با خريدِ محصول يا خدمت شما برايش ايجاد ميشود به مراتب بالاتر از قيمتى است كه پرداخت ميكند.

قیمت انواع خدمات چاپ

خدمات لیتوگرافی
لیتو گرافیهر برگ 
زینک پلیت سترجی تی او120،000 ریال 
زینک پلیت ستر دو ورقی220،000 ریال 
زینک پلیت ستر 4/5 ورقی440،000 ریال 
خدمات چاپ با دستگاهCD هایدلبرگ 2 ورقی

قیمت های فوق تا 4 فرم چاپی میباشد.

 تیراژقیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ1000 برگ2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ2000 برگ2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ3000 برگ2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ4000 برگ2،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ5000 برگ2،500،000 ریال
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 2 ورقی

قیمت های فوق بالای 5 فرم چاپی میباشد.(نشریات)

 تیراژقیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ1000 برگ1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ2000 برگ1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ3000 برگ2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ4000 برگ2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ5000 برگ2،200،000 ریال

قیمت کارهای 5 رنگ 2 ورقی ، رنگ پنجم 2برج محاسبه می گردد و حجم مرکب مصرفی به فاکتور اضافه می گردد.

چاپ مقوای ایندربرد تا 300 گرم 2500/000چاپ  مقوای ایندربرد تا 400 گرم 4000/000
چاپ مقوای ایندربرد تا 350 گرم3000/000چاپ مقوای ایندربرد بالای 400 گرم 5000/000
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ با لاک(نشریات) قیمت های ذیل بالای 5 فرم چاپی میباشد.
 تیراژقیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ1000 برگ4،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ2000 برگ4،400،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ3000 برگ4،400،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ4000 برگ5،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ5000 برگ5،000،000 ریال
 • در صورت سفارش زیر 5 فرم تیراژ ملاک نمی باشد  و قیمت هر فرم 5،000،000 ریال می باشد.
 • در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
 تیراژقیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ1000 برگ6،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ2000 برگ6،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ3000 برگ7،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ4000 برگ7،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ5000 برگ8،000،000 ریال

حجم مرکب مصرفی به فاکتور اضافه میگردد.

خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ
 قیمت یک رو70*10070*50
 مات1،200ریال 600ریال
 براق1،000ریال 500ریال
خدمات چاپ ورنی

 

 

  2000300040005000
براق70*50750،000 ریال850،000 ریال900،000 ریال1000،000 ریال
براق70*1001،200،000ریال1،300،000 ریال1،400،000 ریال1،500،000 ریال
مات70*501،000،000 ریال1،200،000 ریال1،400،000 ریال1،600،000 ریال
مات70*1001،400،000 ریال1،600،000 ریال1،800،000 ریال2،000،000ریال
   
 •   تیراژ ورنی2000 برگ حداقل محاسبه میگردد .
 •   کار زیر 50*70 همان سایز محاسبه میگردد .
چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
 تیراژقیمت هر فرم چاپی 4 رنگقیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ1000 برگ15،000،000ریال 
دو ورقی چهار رنگ2000 برگ20،000،000ریال 
دو ورقی چهار رنگ5000 برگ25،000،000ریال 

سفید تمپلات جهت چاپ معکوس هر برگ 3،000 ریال میباشد. حداقل تیراژ 1000عدد

 

چاپ P.P با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
    
تیراژبرگیقیمت کل
1/000 برگ 17/000/000 ریال
2/000 برگ 17/000/000 ریال
3/000 برگ8/000 ریال24/000/000 ریال
4/000 برگ7/500 ریال30/000/000 ریال
5/000 برگ7/000 ریال35/000/000 ریال
چاپ متالایز با دستگاه CD  هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
 تیراژقیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ1000 برگ30،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ3000 برگ35،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ5000 برگ40،000،000 ریال
خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ 2 ورقی 2 رنگ
 تیراژقیمت هر فرم چاپی
دو ورقی 2 رنگ (فرم کتاب )تا 5000 برگ300،000 ریال
 • چاپ مشکی تک رنگ : 500،000 ریال (فرم معمولی )
 •  چاپ رنگ ساختگی : 700،000 ریال میباشد + هزینه مرکب مصرفی
 • چاپ رنگ ساختگی تمپلات : 1،400،000 ریال میباشد + هزینه مصرفی
 • چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،400،000 ریال +مرکب مصرفی
 • چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،800،000 ریال+مرکب مصرفی
 • چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .
خدمات لتر پرس
خط تا دو ورقیتیراژقیمتقالب / تیغتیراژقیمتبرجستهتیراژقیمت
خط تا دو ورقی1000800،000قالب / تیغ10001،000،000برجسته10001،500،000
خط تا دو ورقی2000800،000قالب / تیغ20001،000،000برجسته20001،500،000
خط تا دو ورقی30001،000،000قالب / تیغ30001،300،000برجسته30001،500،000
خط تا دو ورقی40001،000،000قالب / تیغ40001،500،000برجسته40001،500،000
        

 

خط تا دو ورقی50001،000،000قالب / تیغ50001،500،000برجسته50001،500،000

هزینه لتر پرس 90*60 حداقل 2/500/000 ریال می باشد.

تعرفه قیمت طلاکوب
اندازه کلیشهتیراژ هر برگ تا 1000 عددتیراژ هر برگ تا 2000 عددتیراژ هر برگ تا 3000 عددتیراژ هر برگ تا4000 عددتیراژ هر برگ تا 5000 عدد
10*101300ريال1200ريال1100 ريال1000 ريال900 ريال
10*151500 ريال1400 ريال1300 ريال1200 ريال1100 ريال
15*151700 ريال1600ريال1500 ريال1400 ريال1300 ريال
15*201900 ريال1800 ريال1700 ريال1600 ريال1500 ريال
20*202100 ريال2000 ريال1900 ريال1800 ريال1700 ريال
30*303100 ريال3000 ريال29000 ريال2800 ريال2700 ريال
30*404000 ريال3800 ريال3600 ريال3400 ريال3200 ريال
 • هزینه آماده سازی 500/000 ريال می باشد.
 • تیراژحداقل 1000 برگ محاسبه می گردد.
 • برای تیراژهای بالای 5000 برگ قیمت واحد 5000 برگ محاسبه می شود.
 • برای باز و بسته کردن فرم 1/300/000 ريال محاسبه می شود.
 • قیمت های فوق برای طلا و نقره کوب عادی بوده و برای نوارهای رنگی خاص قیمت براساس قیمت مواد مصرفی تغییر خواهد کرد.
                                        خدمات سلفون کشی
ابعادحرارتی ماتحرارتی براقسلفون مخمل 
70*1004500440024000 
70*502250220012000 
45*601750170011000 
70*331500145010000 
50*3511501100  
45*30900850  
35*25650600  

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

 • سلفون حرارتی مات سانتی 64 ریال می باشد .
 • سلفون حرارتی براق سانتی 62 ریال می باشد .
 • سلفون واتر بیس مات سانتی 55 ریال می باشد .
 • سلفون واتر بیس براق سانتی 50 ریال می باشد .
خدمات یووی
ابعادیووی براق سیلک موضعییووی شنی موضعییووی اکلیل برجسته موضعییووی براق برجسته موضعیتمپلات سیلک
70*5012002600280024001800
45*6010002400260022001600
70*339002200240020001400
50*358002000200019001200
45*307001800180018001000
35*25600160018001600900

  قیمت ها بصورت ریال می باشد .هزینه شابلون 500/000 ریال،هزینه فیلم 500/000 ریال

  چنانچه بیشتر از 30% حجم کار یووی داشته باشد قیمت کار توافقی است .

خدمات سلفون کشی متالایز
ابعادقیمت هر برگ 
70*1006،000 ریال 
70*503،000 ریال 
45*602،800 ریال 
70*332،500 ریال 
خدمات صحافی
صحافی مفتول    
قیمت هر فرم گلاسهقیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5300  
وزیری300  
زیر 3 فرم ، 3 فرم حساب می شود .    
قیمت هر فرم گلاسهقیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک350  
رحلی بزرگ400  
در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .    
قیمت هر فرم گلاسهقیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ400  
خشتی متوسط350  
خشتی کوچک300  
صحافی چسب گرم  
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر 
رقعی یا A5300 
وزیری300 
زیر 10 فرم ، 10 فرم حساب می شود .   
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر 
رحلی کوچک350 
رحلی بزرگ400 
در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .   
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر 
خشتی بزرگ400 
خشتی متوسط350 
خشتی کوچک300

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

 •  ته دوزی به همراه چسب گرم هر فرم 1/000ریال می باشد حداقل 10فرم و تیراژ1000عدد محاسبه می گردد.
 •  تراکت ، بروشور یا هر نوع لائی گذاری در مجله هر برگ 500 ریال
 •  تراکت ، بروشور یا هر نوع لائی گذاری در صفحه مشخص یا خاص هر برگ 800 ریال
 •  سلفون گذاری به همراه آدرس هر مجله 1200 ریال می باشد سلفون توسط کارفرما ارسال می گردد.
 • هزینه هر بسته شیرینک (نایلون) قطع رحلی تا ارتفاع 30 سانت 20/000ریال محاسبه میگردد.
 • هزینه هر بسته شیرینگ (فیلم)قطع رحلی تا ارتفاع 10سانت 5/000 ریال محاسبه می گردد.
 • ته دوزی فرم خاص (خشتی، رحلی بزرگ و بیاضی ) هرفرم1000 ریال  می باشد.
 • ته دوزی فرم معمولی ( وزیری ،رقعی) هر فرم 500 ریال می باشد.
 • ته دوزی زیر 10 فرم 10 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم لت 2 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم هر لت اضافه جلد 2 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم جلد 3 لتی 3 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم جلد 4 لتی 5 فرم محاسبه می گردد.
 • جلد سازی تقویم رومیزی ابعاد حدود 22*14 هر جلد 20/000ریال محاسبه می گردد.
صحافی فنر پانچ
عرضقیمت با ترتیب و صحافی 
20 سانتی متر10/000 ریال 
30 سانتی متر12/000 ریال 

در صورت بیشتر از 40 صفحه اجرت صحافی توافقی می باشد .

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید