موسسه اعزام دانشجو و تحصیل خارج در تهران

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

در این بخش آسمونی لیست کاملی از موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت علوم ایران قرار گرفته است. در این لیست تمام موسسات مورد تایید وزارت علوم به همراه شماره تلفن و حوزه فعالیت هر کدام به طور کامل فهرست بندی شده است. این لیست در اسفند ۱۳۹۵ بروزرسانی شده است.

ردیفنام موسسهحوزه فعالیتشماره تماس
۱آبتین سفیران پارسامریکا – هلند۰۲۱ ۲۲۷۷۹۰۲۵
۲آتیه آفرینان دانشیارقبرس شمالی – اسلواکی۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷
۳آتی نگر کارونانگلستان – چین -ایتالیا۰۶۱ ۳۲۲۱۴۱۰۴
۴آتیه داران علم و فرهنگترکیه – جمهوری آذربایجان۰۲۱ ۶۶۴۲۸۱۱۳
۵آرتا دانش بین المللیفرانسه – بلژیک۰۲۱ ۸۸۳۱۵۳۰۳
۶آرتا علم سهندانگلستان- ترکیه -قبرس۰۳۱ ۳۶۶۲۷۶۸۵
۷آرتا علم چیستااسکاتلند-اسلونی۰۲۱ ۲۲۶۷۹۷۹۳
۸آرکا دانش پارسیاناسپانیا۰۲۱ ۲۶۷۶۱۳۳۹
۹آرمان بارز ساعیاسکاتلند و کانادا۰۲۱ ۸۸۳۱۶۲۴۴
۱۰آرمان پارسیان زمردسوئیس -آلمان۰۲۱ ۲۲۸۹۲۰۹۷
۱۱آرمان پرشین خاورمیانهمالزی-انگلستان۰۲۱ ۸۳۸۷۰
۱۲آرمان معمار پایتختقبرس شمالی –کانادا۰۲۱ ۲۶۴۲۰۷۶۰
۱۳آرین سیستم ماناولز – روسیه۰۲۱ ۸۸۷۲۷۹۳۶
۱۴آزما ارتباط قرنروسیه – بلاروس۰۲۱ ۸۸۷۴۳۴۷۹
۱۵آموزشی دکتر هنریاسترالیا– کویت -امارات۰۲۱ ۲۲۴۰۰۱۱۳
۱۶آموزشی سفیر اندیشهکانادا- اسکاتلند۰۲۱ ۲۲۳۷۴۴۱۲
۱۷آموزشی کاوشگران علمکانادا – استرالیا۰۲۱ ۲۲۵۰۰۳۰۹
۱۸آمایش دانش پارسکانادا – استرالیا۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶
۱۹آوا مهد تدبیرترکیه و قبرس۰۲۱ ۶۶۵۷۳۹۵۹
۲۰آئین گستران سبزنیوزیلند – ژاپن- استرالیا۰۵۱۳۸۴۰۲۴۰۵
۲۱ارغوان گستر پژوهشگران دانش آسیاترکیه – قبرس۰۴۱۳۳۳۷۹۸۵۶
۲۲اریکه دانش پژوهانآلمان- ترکیه- قبرس۰۴۱۳۳۷۲۰۷۳
۲۳اطلاعاتریش -آلمان۰۲۱ ۸۸۴۲۸۵۷۷
۲۴اعزام دانشجو مدتاسترالیا۰۲۱ ۴۲۹۲۰
۲۵فرزانگان خوارزمیایتالیا-مالزی۰۲۱ ۶۶۵۹۷۰۷۱
۲۶افق علم خاورمیانهانگلستان -کانادا۰۲۱ ۸۸۱۹۶۲۴۰
۲۷امید اعزامنروژ – استرالیا۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷
۲۸امید راه آیندهآمریکا- کانادا۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۲۸
۲۹امین پرداز پارسآمریکا – کانادا۰۲۱ ۸۸۶۲۱۹۳۳
۳۰امین دانشجو پاسارگاداتریش – رومانی۰۲۱ ۲۲۱۴۰۹۳۵
۳۱اندیشه افرینان بامدادخردقبرس – هلند۰۲۱ ۸۸۹۷۷۴۵۱
۳۲اندیشه یاران جوانروسیه – بلاروس۰۲۱ ۲۲۲۵۲۵۵۴
۳۳ایده پردازان فکر و اندیشهفرانسه – کانادا۰۲۱ ۲۶۷۰۵۳۵۶
۳۴ایلیاد بین الملل مشاوراسترالیا– نیوزیلند- برزیل۰۲۱ ۸۳۸۷۰
۳۵باران اندیشه ساعیآلمان- کانادا۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷
۳۶بنیاد بین المللی مطالعات چینچین۰۲۱ ۸۸۰۶۰۶۰۱
۳۷بنیاد جهانی پژوهاروسیه – چین۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۷
۳۸بنیاد گسترش دانشپذیرآلمان- اتریش۰۲۱ ۸۸۲۸۸۲۰۰
۳۹بین المللی رهنمود علمایرلند -انگلستان۰۲۱ ۸۸۰۶۳۴۲۳
۴۰بین المللی طبا علمجمهوری آذربایجان- ترکیه۰۴۱۳۳۳۳۶۰۰۸
۴۱پارس افشینلهستان- سوئد۰۲۱ ۸۸۵۷۷۶۸۶
۴۲پارسه بین الملل آتیه ویژنآمریکا– کانادا۰۲۱ ۴۴۴۱۴۶۷۰
۴۳پردیسان قطعهایرلند شمالی – فیلیپین۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲
۴۴پرسا گستر ویستاتایلند– اسپانیا۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳
۴۵پرشین پادنا آرادمالزی- هند۰۲۱ ۸۸۲۸۹۸۸۵
۴۶پژواک پیروان پور سیناآلمان – اتریش۰۲۱ ۲۲۶۱۴۸۵۷
۴۷پژوهشی وآموزشی خلاق خراسانمالزی – ترکیه۰۵۱۳۸۴۳۷۱۷۷
۴۸پژوهندگان عصر برنا زمردمالزی – اتریش۰۲۱ ۲۲۸۴۶۸۶۵
۴۹پویندگان دانش ملل پارسهاسترالیا-اسپانیا۰۲۱ ۸۸۳۷۹۶۴۰
۵۰پویندگان علم صارمانگلستان– آمریکا۰۲۱ ۸۸۹۲۸۶۰۰
۵۱پیام آوران علم وفرهنگ زمردروسیه
۵۲پیام آور علم و فکراتریش- مالزی۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۱
۵۳پیک دانش جام جمقبرس – اتریش۰۲۱ ۲۲۲۷۰۴۶۲
۵۴پیام آور علم و نصیرآلمان – انگلستان۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۳
۵۵پیشرو پژوهان امروزانگلستان- هندوستان۰۲۱ ۸۸۸۱۱۲۹۶
۵۶تعالی اندیش راه دانشایرلند شمالی – فنلاند – اتریش۰۲۱ ۸۸۶۷۹۴۸۰
۵۷تعالی دانشبلاروس -چک – ولز۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷
۵۸تکیه گاه دانشایتالیا- روسیه۰۲۱ ۸۸۲۰۷۰۹۳
۵۹تندیس بین الملل دانشانگلستان –استرالیا – ایرلند۰۲۱ ۸۸۶۵۲۰۸۰
۶۰توسعه علمی رویای پارسیانچین – آلمان- فرانسه۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳
۶۱توسعه علوم دانشسارانگلستان – ایرلند شمالی – ترکیه۰۲۱ ۸۸۱۰۴۷۷۶
۶۲توسعه علوم و اعزام مدبرانگلستان –استرالیا –مالزی۰۵۱۱ ۷۶۷۳۲۳۲
۶۳حامیان دانشیارآمریکا -اتریش۰۲۱ ۸۸۳۴۹۴۵۶
۶۴خاور میلاداتریش – اکراین-آلمان۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۵
۶۵نماروسیه – بلاروس- مجارستان۰۲۱ ۸۸۷۳۸۹۲۴
۶۶دانش آفرینان رستاکترکیه-قبرس۰۹۱۲۵۱۶۷۱۰۹
۶۷دانش پژوهان اورانوسآمریکا – اتریش۰۲۱ ۸۸۳۴۵۰۲۷
۶۸دانش پژوهان دیلمانفنلاند- سوئد- ترکیه۰۱۳۱ ۳۲۴۵۴۸۵
۶۹دانش پژوهان طاهاقبرس- فیلیپین۰۲۱ ۴۴۸۲۵۱۹۲
۷۰دانش پژوهان متینمالزی۰۲۱ ۸۸۶۷۸۵۷۳
۷۲دانش پژوهان مهاجر ایرانشهرنیوزیلند – کانادا۰۲۱ ۸۸۱۰۷۲۸۰
۷۳دانش پویان آریامجارستان – ایرلند شمالی۰۲۱ ۲۶۷۰۵۷۵۹
۷۴دانش گستر آدینهاسپانیا- ترکیه –ایتالیا۰۸۳۳ ۸۳۵۷۶۴۹
۷۵دانش گستر کوه نوراسپانیا – پرتغال۰۲۱ ۴۴۲۷۲۴۵۰
۷۶دانشپذیران اسپید آرویناتریش – ایرلند۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵
۷۷درس خانه استادان تبریزترکیه – قبرس۰۴۱۱ ۳۳۲۳۶۲۲
۷۸درس خانه تابناک ایرانیانترکیه۰۴۴ ۳۳۴۳۱۲۱۳
۷۹دروازه طلایی تحصیلهند۰۲۱ ۸۸۵۲۵۳۵۱
۸۰دنیای دانش بهنامروسیه –بلاروس – بلژیک۰۲۱ ۶۶۵۷۱۰۲۵
۸۱راه دانشجویان نوین آسیامجارستان – اکراین۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶
۸۲راه فرزانگان وطنقبرس- کانادا۰۲۱ ۲۲۳۶۹۵۰۰
۸۳راهیان آئین دانشترکیه و کانادا۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰
۸۴راهیان بین المللی جنوبمجارستان – هندوستان – بلاروس۰۷۱۳۲۳۰۲۶۹۵
۸۵راهیان دانش تدبیرقبرس – سوئد۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲
۸۶راهیان آبی دانشاسترالیا – نیوزیلند- آمریکا۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰
۸۷روساناروسیه- بلاروس۰۲۱ ۶۶۹۰۰۶۴۱
۸۸ره پیمایان علم و اندیشهسوئد و آفریقای جنوبی۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸
۸۹ره جویان دانش جهاناتریش و سوئد۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷
۹۰ره یاران دانشمالزی-مجارستان۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷
۹۱رهپویان اوج دانشاسترالیا – ایتالیا۰۲۱ ۶۶۴۰۵۵۳۸
۹۲رهپویان دانش زاگرسسوریه  – هندوستان – تاجیکستان۰۶۶۱۳۲۰۴۰۰۰
۹۳رهروان سپهر دانائیسوئیس- آمریکا۰۲۱ ۲۶۴۰۹۷۹۲
۹۴رهروان علم و پژوهشبلاروس- هندوستان۰۲۱ ۸۸۵۵۵۳۸۷
۹۵رهسپار دهکده دانشآلمان– سوئد۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵
۹۶رهنمای آتیه مازندقبرس– مالزی – رومانی۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰
۹۷رؤیای دانشهلند –نروژ- آفریقای جنوبی۰۲۱ ۴۴۰۳۰۴۱۰
۹۸ساختار پژوهش امیدآلمان- استرالیا – لبنان۰۷۱۳۶۲۹۲۳۱۰
۹۹سازندگان آینده دانش ایرانیاناتریش – ایرلند۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳
۱۰۰ساعی دانش آریاکانادا- استرالیا – نیوزیلند۰۲۱ ۸۸۵۵۴۵۴۲
۱۰۱سامانه ساز نام آوران دانشاسترالیا – کره جنوبی-ترکیه۰۳۱ ۳۶۶۱۲۴۱۰
۱۰۲سپنتا ستاره اندیشهاتریش – فنلاند۰۲۱ ۲۲۶۵۴۶۵۰
۱۰۳سپید ستاره فدککره جنوبی –چین۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳
۱۰۴ستاره دانش ایرانیانفرانسه – بلژیک۰۲۱ ۸۸۳۶۱۵۱۷
۱۰۵سروش دانش پرشینآلمان – کانادا۰۲۱ ۲۲۷۵۳۱۸۱
۱۰۶سفیر صلح و فناوریآلمان و فنلاند۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸
۱۰۷سفیران آتیه نگر شمالترکیه- سوئد۰۲۱ ۴۴۲۹۹۶۳۴
۱۰۸سفیران دانش پاسارگاداتریش –فرانسه۰۲۱ ۲۲۰۷۶۱۰۸
۱۰۹سیر بهار دانشهندوستان-اتریش۰۲۱ ۸۸۷۸۶۷۵۵
۱۱۰سیر دانش صدفاکراین – مجارستان۰۲۱ ۸۸۷۸۱۰۶۰
۱۱۱شبکه دانش تبریزترکیه – جمهوری آذربایجان –قبرس۰۴۱۱ ۳۲۹۲۰۷۰
۱۱۲شبکه دانش فرا اطلاعترکیه – پاکستان۰۲۱ ۶۶۹۰۷۸۱۵
۱۱۳شکوفا گر دانش عرشیاهند و ترکیه۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۶۰
۱۱۴شمیم دانش آفرینان پارسآلمان – هند – قبرس۰۷۱۱ ۶۲۷۱۳۷۶
۱۱۵رهجویان عصر دانشهند و فرانسه۰۲۱ ۸۸۱۹۸۰۱۴
۱۱۶طلوع فرهیختگان ایرانیانفرانسه – کانادا۰۲۱ ۸۸۳۰۲۱۶۹
۱۱۷علم آموزان آلامتوهندوستان- استرالیا – مالزی۰۸۴۲ ۶۲۲۲۲۴۷
۱۱۸علم گستر کاوهانگلستان– آلمان – قبرس۰۲۱ ۲۶۲۰۰۷۸۳
۱۱۹علم گستران آرانترکیه – کانادا – ایتالیا- مالت۰۴۴ ۳۳۴۸۳۸۱۶
۱۲۰فراز دانش کیانمالزی – چین۰۷۱ ۲۳۰۲۰۳۳
۱۲۱علم و هنر میثاقاسلواکی – اتریش۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳
۱۲۲فراز دانش پیماناسترالیا- کانادا۰۳۴ ۳۲۲۲۱۰۱۲
۱۲۳فرجاد دانشجویانمجارستان – آلمان- بلاروس۰۲۱ ۸۸۷۵۲۵۱۷
۱۲۴فردوسی فرا دانشترکیه۰۲۴۱ ۳۳۵۴۱۳۹۶
۱۲۵ایرسافامآلمان-انگلیس- کانادا۰۲۱ ۲۲۲۴۶۷۱۰
۱۲۶فرهنگی و هنری ایران و استرالیااسترالیا۰۲۱۶۶۹۰۲۵۰۰
۱۲۷نیلوفرآبی لوتوسایتالیا- آلمان۰۲۱ ۲۲۲۵۳۸۸۱
۱۲۸فهیم پژوهش مریمونزوئلا– پاکستان- ترکیه۰۲۶۳۲۲۵۴۲۲۳
۱۲۹کاروان علم دانشچک – اکراین۰۲۱ ۸۸۶۰۲۸۱۴
۱۳۰کاریار اعزاماسترالیا – نیوزیلند۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۸
۱۳۱کامیاران سپهر دانشهند، مجارستان و چین۰۷۱ ۳۶۲۸۴۷۸۷
۱۳۲کریمان دانشگر پارسیاسترالیا – انگلستان – مالزی۰۳۴۱ ۲۴۷۳۰۲۴
۱۳۳کندودانش آوران سامکانادا- استرالیا – نیوزلند۰۱۱۳۵۳۶۵۳۵۵
۱۳۴کوچ گستر اندیشهاتریش – فنلاند۰۲۱ ۸۸۶۹۸۸۹۴
۱۳۵کوثر فردای سپاهانسوئیس –انگلستان – فرانسه۰۳۱۱۲۳۶۱۲۷۳
۱۳۶گذرگاه علم واندیشههندوستان– آلمان۰۲۱ ۲۲۲۲۷۵۹۷
۱۳۷پردیس آریاناچین و امریکا۰۲۱ ۲۲۵۵۲۶۳۱
۱۳۸گوهر اندیشان قلمترکیه – مالزی – کانادا۰۴۱۳۳۳۰۷۴۳۶
۱۳۹مدرسان نوین تهرانمالزی – چین۰۲۱ ۲۲۷۰۲۴۷۲
۱۴۰مدیریت مشاوره آریااسترالیا- نیوزیلند۰۲۱ ۸۸۲۴۰۴۴۵
۱۴۱کسریکانادا- آمریکا۰۲۱ ۲۲۰۲۲۸۲۲
۱۴۲مشاوران برتر نامی آپادانااسترالیا-آلمان۰۵۱۳۸۴۶۰۲۳۱
۱۴۳ویستا توسعه امیرکبیراسکاتلند – اسلوونی۰۲۱ ۸۸۷۸۰۱۵۴
۱۴۴مشاورین تحصیلی فرناسایرلند شمالی – کانادا۰۲۱ ۸۸۰۶۰۵۵۵
۱۴۵مشاورین یاران کاوشگراسترالیا –نیوزیلند۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۱۸
۱۴۶مدیریت کیان اندیشهمجارستان – ترکیه- قبرس۰۲۱ ۲۲۲۵۶۵۰۸
۱۴۷نادین کاوش کوشیاراتریش – ایتالیا – بلاروس۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۴
۱۴۸نگین مهاجر آسیاانگلستان–اتریش- مالزی۰۷۱۳ ۶۳۶۴۱۵۶
۱۴۹نهضت پیشگام پاسارگاردمالزی -کره جنوبی۰۲۱ ۶۶۹۴۱۶۴۷
۱۵۰وزین دانش سپاهانمالزی- اسپانیا – آلمان۰۳۱۳ ۲۲۲۸۹۱۸
۱۵۱همای دانش ایرانیاناسپانیا– قبرس۰۲۱ ۴۴۰۷۹۹۳۴
۱۵۲یگانه سفیران دانشایتالیا و آلمان۰۲۱ ۲۲۶۶۵۰۷۰
۱۵۳پژواک پارس مادمالزی – کانادا۰۲۱ ۸۶۰۸۲۲۴۵
۱۵۴موسسه اعزام دانشجو بین المللی طبا علمجمهوری آذربایجان – ترکیه۰۴۱ ۳۳۳۳۶۰۰۸
۱۵۵موسسه اعزام دانشجو سفیر ساعیانگلستان – چین – آفریقای جنوبی۰۲۱ ۸۸۷۹۹۲۹۵
۱۵۶مشاور بین الملل اعزام اعتماد ایرانیاناسکاتلند – کانادا۰۲۱ ۲۲۰۰۳۱۹۰
0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید