شعری به ياد آتش نشانان فداكار

به ياد آتش نشانان فداكار

سلام اى آتش نشانان دلاور
درمصاف سوزنده آتش تكاور

سلام اى مرغان سبكبال آتش
سلام اى وارثان خليل آذر

اى درمرامت همه از كام آتش
نجات انسان و هرجاندار ديگر

به قيمت جان خواستى جانى رهانى
ايثار جان درين حد ؟ الله اكبر

عروجى بر آسمان كردى ملَك وار
به دل دارم ز يادت سوزنده اخگر

رفتى ياد و يادمانت مانَد به جا
سوگوارت از مسلمان تا به كافر

(حبيب شكورى)

اختصاصی پورتال آسمونی

شعر از: حبیب شکوری

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید