روش های خاموش کردن آتش، از آب تا دی اکسید کربن

methods-to-extinguish-the-fire1تمام آتش ها مثل هم نیستند. سوخت‌های مختلف آتش های مختلف ایجاد می‌کنند و نیازمند عوامل اطفاء متفاوتی هستند. در این مقاله از آسمونی روش‌های اطفاء حریق را برای انواع آتش برای شما خوبان تهیه کرده ایم که امیدواریم مورد استفادتان قرار گیرد.

کلاس A

آتش کلاس A آتش در مواد قابل احتراق معمولی مانند چوب، کاغذ، پارچه، زباله و پلاستیک است.

کلاس B

آتش کلاس B آتش در مایعات قابل احتراق مانند بنزین، روغن نفت و رنگ است. آتش کلاس B هم چنین شامل گازهای قابل احتراق مانند پروپان و بوتان می‌شود. آتش کلاس B شامل آتش های مربوط به روغن‌های آشپزی و چربی نمی‌شود.

کلاس C

آتش های کلاس C شامل تجهیزات انرژی برق مانند موتور، ترانسفورماتور و لوازم برقی است. برق را از معادله حذف کنید و آتش کلاس C تبدیل به کلاس دیگری از آتش می‌شود.

کلاس D

آتش کلاس D، آتش در فلزات قابل اشتعال مانند پتاسیم، سدیم، آلومینیوم و منیزیم است.

کلاس K

آتش های کلاس K آتش در روغن‌های آشپزی و چربی مانند چربی حیوانی و گیاهی است.

انواع روش‌های اطفاء حریق

مهم است که از آتش خاموش کن مناسب برای هر آتش استفاده نمود! استفاده از آتش خاموش کن نادرست می‌تواند باعث اشتعال دوباره‌ی آتش شود.

آب و کف

خاموش کننده‌های آب و کف، آتش را با از بین بردن عنصر گرما از مثلث آتش، آن را خاموش می‌کنند. عناصر کفی همچنین اکسیژن را از دیگر عناصر جدا می‌کنند.

خاموش کننده‌های آبی تنها برای آتش کلاس A هستند و نمی‌بایست برای کلاس‌های B یا C استفاده شوند. بخار آزاد شده در آتش کلاس B، می‌تواند مایع قابل احتراق را پراکنده کند و یا باعث ایجاد خطر شوک در آتش کلاس C نماید.methods-to-extinguish-the-fire2

کربن دی اکسید

آتش خاموش کن کربن دی اکسید، آتش را با از بین بردن عنصر اکسیژن از مثلث آتش، آن را خاموش می‌کند و هم چنین گرما را با خروجی بسیار سردش از بین می‌برد.

کربن دی اکسید را می‌توان برای آتش های کلاس B و C به کار برد. کربن دی اکسید معمولا برای آتش کلاس A بی اثر است.

مواد شیمیایی خشک

آتش خاموش کن‌های شمیایی خشک آتش را با متوقف کردن واکنش شیمیایی مثلث آتش، خاموش می‌کنند.

آتش خاموش کن متداول امروزه، شیمایی خشک چندمنظوره است که در آتش های کلاس A، B و C موثر است. این عامل هم چنین با ایجاد یک مرز میان عنصر اکسیژن و عنصر سوخت در آتش کلاس A کار می‌کند.

آتش خاموش کن شیمیایی خشک برای آتش های کلاس B و C است.

مواد شیمیایی تر

آتش خاموش کن شیمیایی تر یک عامل جدید است که آتش را با از بین بردن گرمای مثلث آتش، خاموش می‌کند و با ایجاد مرزی میان عناصر اکسیژن و سوخت، از اشتعال دوباره‌ی آتش جلوگیری می‌کند.

آتش خاموش کن شیمیایی تر برای کلاس K برای سرخ کن‌های تجاری عظیم در آشپزخانه‌ها ساخته شده است. برخی از آنها را نیز می‌توان برای آتش کلاس A در آشپزخانه‌های تجاری به کار برد.methods-to-extinguish-the-fire3

عامل پاک

آتش خاموش کن هالوژنه و عامل پاک شامل عوامل هالون و هالوکربن های جدید هستند که به لایه‌ی اوزون آسیبی نمی‌رسانند. این خاموش کننده‌ها آتش را با متوقف کردن واکنش شیمیایی مثلث آتش خاموش می‌کنند.

آتش خاموش کن هالوژنه اساسا برای آتش های کلاس B و C هستند. برخی از آتش خاموش کن‌های هالوژنه‌ی بزرگتر را می‌توان برای آتش کلاس A، B و C استفاده کرد.

پودر خشک

آتش خاموش کن پودر خشک مشابه شیمیایی خشک است، با این تفاوت که اینها آتش را با پخش کردن سوخت از عنصر اکسیژن و یا از بین بردن عنصر گرمای مثلث آتش خاموش می‌کنند.

با این حال، آتش خاموش کن‌های پودر خشک برای آتش کلاس D و یا تنها برای فلرات قابل احتراق کاربرد دارد. این آتش خاموش کن‌ها برای دیگر کلاس‌های آتش کاربردی ندارند.

مه آب

آتش خاموش کن‌های مه آب محصولات جدیدی هستند که آتش را با از بین بردن عنصر گرما از عنصر گرما خاموش می‌کنند. این آتش خاموش کن‌ها جایگزینی برای آتش خاموش کن‌های هالوژنه هستند که در آنها نگرانی آلودگی وجود دارد.

آتش خاموش کن‌های مه آب برای آتش‌های کلاس A هستند، با این حال استفاده از آنها برای آتش های کلاس C نیز بدون مانع است.

شیمیایی خشک کارتریج دار

آتش خاموش کن‌های مواد شیمیایی خشک کارتریج دار آتش را با متوقف کردن واکنش شیمیایی مثلث آتش، خاموش می‌کنند.

مانند آتش خاموش کن‌های شیمیایی خشک تحت فشار، این آتش خاموش کن مواد شیمیایی خشک چندمنظوره نیز بر آتش کلاس A، B و C موثر است. هم چنین این عنصر با ایجاد مرزی میان عنصر اکسیژن و سوخت در آتش کلاس A کار می‌کند.

آتش خاموش کن شیمیایی خشک به طور متداول تنها برای آتش های کلاس B و C است.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید