سیسمونی نوزاد دختر

وقتی نوزادی به دنیا می آید پدر و مادرها و اطرافیان به دنبال خرید و تهیه سیسمونی می پردازند. تهیه سیسمونی برای نوزاد دختر و پسر تفاوت چندانی با هم ندارند، در مقاله پیشین که عکس هایی از مدل سیسمونی نوزاد پسر را منتشر کردیم، در این بخش آسمونی عکس هایی از سیسمونی نوزاد دختر را برای شما خوبان تهیه کرده ایم.

baby-girl-accessories1

baby-girl-accessories2

baby-girl-accessories3

baby-girl-accessories4

baby-girl-accessories5

baby-girl-accessories6

baby-girl-accessories7

baby-girl-accessories8

baby-girl-accessories9

baby-girl-accessories10

baby-girl-accessories11

baby-girl-accessories12

baby-girl-accessories13

baby-girl-accessories14

baby-girl-accessories15

baby-girl-accessories16

baby-girl-accessories17

baby-girl-accessories18

baby-girl-accessories19

baby-girl-accessories20

baby-girl-accessories21

baby-girl-accessories22

baby-girl-accessories23

baby-girl-accessories24

baby-girl-accessories25

baby-girl-accessories26

baby-girl-accessories27

baby-girl-accessories28

baby-girl-accessories29

baby-girl-accessories30

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید