شب هفدهم محرم

seventeenth night of muharram

شب هفدهم محرم – seventeenth night of muharrama

نزول عذاب بر اصحاب فیل

آسمونی : ابرهه با لشكرى در محرم وارد مكه شد و دستور داد تمام احشام اهل مكه را كه در چراگاه بودند جمع نموده و به لشكرگاه ابرهه آوردند.

لشكر ابرهه به نزديك خانه خدا رسيد در حالى كه فيل عظيم الجثه اى كه در جلوى لشكر بود از حركت ايستاد، لشكريان او را كنار زدند و لشكر به حركت خود ادامه داد.

مرغان از درگاه خداى متعال مأموريت يافتند تا همه لشكر را نابود كنند لذا هريك سه عدد گل پخته برداشته كه يكى را در منقارشان و دو تاى ديگر را با پاهايشان گرفتند و با هدف گيرى اى دقيق هر گل را بر سر يك نفر از لشكريان ابرهه فرود آوردند تا اين كه همه لشكر نابود شدند و ابرهه فرار كرد و نزد نجاشى رفت و قضيه را تعريف كرد، سپس سرش را بلند كرد يكى از همان مرغها را در بالاى سر خود ديد و آن را به نجاشى نشان داد. هنوز سخنش تمام نشده بود كه هدف گل آن مرغ قرار گرفت و هلاك شد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید