منظور از ماوراء الطبیعه چیست

supernatural2

آسمونی : بشر در طی سالیانی که در روی کره زمین است پیوسته درگیر مسائلی شده که هیچ توجیه علمی برای آن نداشته و از درک ان عاجز بوده . این مسائل همان ماورا الطبیعه (فرا گیتی) است. خیلی از این مسائل با پیشرفت علم بشر به مسائل طبیعی بدل شده اما خیل عظیمی از سوالهای بی جواب دیگر باقی مانده که همچنان در لیست ماورالطبیعه جای دارد.
جهان ما یک جهان زیبا و پر رمز وراز است.

متاسفانه در کشور ما بدلیل وجود خرافات همیشه سوالهای بی جوابمان رنگ ترس میگیرد و پیوسته بدلیل عدم وجود دانشمندان برجسته در داخل کشور مجبور هستیم بنشینیم و نظاره کنیم که بلاخره کشورهای جهان اول چه جوابی برای این مجموعه سوالها میابند و متاسفانه در اینباره هم مصرف کننده ایم.
اما هنوز امیدی هست . که حداقل بتوانیم سوالهای خوب طرح کنیم و تحلیلهای مناسب از مسائل داشته باشیم .نهایتا تعریف ما از ماورالطبیعه آن چیزی است که فعلا توجیح علمی ندارد و ما با بررسی آن سعی میکنیم به توجیه علمی بپردازیم.

ما در پورتال آسمونی سعی نموده ایم با ایجاد بخش مستقل با نام فرا گیتی به بررسی موضوعات از این دست بپردازیم.

تفاوت ماورا الطبیعه و مابعد الطبیعه

مابعدالطبیعه معادل کلمه متافیزیک است و به پدیده هایی خارج از بعد و جهان فیزیکی اطلاق می شود. اما ماوراالطبیعه معادل کلمه پارانرمال است و به پدیده هایی که از سطح عادی و طبیعی خارج شوند، گفته می شود.

بسیاری از پدیده های متافیزیکی برای انسانها غیرطبیعی است و در پارانرمال هم قرار می گیرد. بسیاری از پدیده های پارانرمال هم علت غیرفیزیکی دارند و در متافیزیک قرار می گیرند.
آن پدیده هایی هم که در هر دو دسته قرار می گیرند یکی از جنبه های آن بیشتر به چشم می خورد. بطور مثال ارتباط با ارواح و اجنه با این که در متافیزیک هم هست اما جنبه پارانرمالی آن قویتر است و اغلب در دسته پارانرمال آن را بررسی می کنند. در عوض پدیده چشم سوم بیشتر در متافیزیک بررسی می شود.

ماوراء الطبیعه یعنی آنچه در ورای طبیعت است؛ که منظور از طبیعت، عالم ماده و منظور از ماورای آن، عالم غیر مادی یعنی عالم مجردات است. اگر می خواهید در مورد ماوراءالطبیعه بیشتر بدانید این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه کنید چرا که اطلاعات جامع و کاملی در همین مورد برای شما عزیزان تهیه کرده ایم که در ادامه می خوانید:

ماوراء الطبیعه را در متون اسلامی عالم غیب گفته اند. عالم غیب نیز همان عالمی است که از نگاه حسی ما پوشیده است. که می توانیم با عقل، نشانه هایی از آن بیابیم و با استفاده از وحی، جزئیات آن را به دست آوریم.

اما یک کاربرد غلط نیز برای لفظ “ماوراء الطبیعه” به وجود آمده است که آن را معادل “مابعدالطبیعه” گرفته اند. توضیح این اشتباه از بیان شهید مطهری این گونه است:

« در تاریخ فلسفه از مؤلّفات ارسطو اینطور یاد مى ‏شود كه وى در جمیع علوم آن زمان (قرن چهارم قبل از میلاد) به استثناى ریاضیات، كتاب تألیف كرده و مجموعه تألیفات وى دائرة المعارفى را تشكیل مى داده …  و چون فلسفه اولى به حسب ترتیب تألیفى بعد از طبیعیات ذكر شده بود و از طرف مؤلف نام و عنوان خاصى به آن داده نشده بود بعدها متافیزیك (ما بعد الطبیعه) نامیده شد، یعنى قسمت بعد از طبیعیات، و كم كم به مرور زمان به واسطه غلط مترجمین، كلمه «متافیزیك» به معناى ماوراء الطبیعه و علم مجردات تفسیر شد … هر چند این غلط ابتدا یك غلط لفظى به نظر مى‏رسد لكن این غلط لفظى منشأ غلطهاى معنوى بسیارى شده است.»

یعنی نباید ماوراء الطبیعه (عالم غیب) را مرادف مابعدالطبیعه اخذ کنیم. چون بحث مابعدالطبیعه، به بحث فلسفی گفته می شود و بحث فلسفی منحصر در غیب و مجردات نیست. به عنوان نمونه یکی از مباحث اصلی فلسفه، بحث از علت و معلول است که این بحث عالم ماده را نیز شامل می شود.

متافیزیك از ریشه‌ی (متافیزیكاس) كه یك كلمه‌ی یونانی می‌باشد، گرفته شده است. كلمـه‌ی متافیزیكـاس از دو بخش (متا) به‌‌معنای (تغییر)و (فیزیكاس) به‌معنـای طبیعت تشـكیل شده‌است. برخی نیز متافیزیك را از ریشه‌ی یونانی (متاتافوسیكا) دانسته‌اند كه با حذف حرف اضافه (تا) و تبدیل (فوسیكا) به (فیزیك) به‌صورت متافیزیك درآمده است.

 1. تله‌پاتی: كه عبارت است از ارتباط بین دو یا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج‌گانه و با استفاده از نیروی فكر.
 2. سفر روح: كه عبارت است از خروج اختیاری روح از بدن و بازگشت اختیاری آن به بدن.
 3. سایكومتری: كه عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشیاء بی‌جان.
 4. هاله شناسی: كه عبارت است از بررسی انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه قابل احساس و ادراك نمی‌باشد و همچنین چگونگی انتقال و تبادل این انرژیها بین افراد(ارسال و دریافت آن).

متافیزیك از ریشه‌ی (متافیزیكاس) كه یك كلمه‌ی یونانی می‌باشد، گرفته شده است. كلمـه‌ی متافیزیكـاس از دو بخش (متا) به‌‌معنای (تغییر)و (فیزیكاس) به‌معنـای طبیعت تشـكیل شده‌است. برخی نیز متافیزیك را از ریشه‌ی یونانی (متاتافوسیكا) دانسته‌اند كه با حذف حرف اضافه (تا) و تبدیل (فوسیكا) به (فیزیك) به‌صورت متافیزیك درآمده است.

supernatural1در حال حاضر لغت متافیزیك از پیشوند «متا» به‌معنای وراء، فرا، ماوراء، بعد و پشـت و كلمـه‌ی «فیزیـك» به‌معنـای طبیعـت تشـكیل شده است. منظور از طبیعت، دنیایی است كه در حال حاضر، در آن زندگی كرده، آن را احسـاس و ادراك می‌نماییم. پس متافیزیك به‌معنای ماوراءالطبیعه، مابعد‌الطبیعه و یا فوق‌طبیعت است و شامل بخـش‌هـایی از جهان بی‌كران هستی و موجوداتی می‌شود، كه از حوزه‌ی ادراك حـواس پنج‌گانه‌ی ظاهری ما خارج است.

بنا‌به گفته‌ی مورّخان، لفظ متافیزیك، نخست به‌صورت نامی برای یكی از كتاب‌های ارسطو به‌كار رفته بود، كه از نظر ترتیب بعد از كتاب (طبیعت) قرار داشته، از طرف مؤلف، نام و عنوان خاصی به آن داده نشده بود، كه بعدها به آن كتاب، عنوان (بعد از طبیعیات) داده شد. این كتاب از مباحث كلّی وجود بحث می‌كرده ‌است، مباحثی كه در علوم اسلامی به امور عامه معروف شده، بعضی از فلاسفه‌ی اسلامی، نام (ماقبل‌الطبیعه) را نیز برای آن مناسب دانسته‌اند.

در بعضی از منابع، متافیزیك نام مجموعه‌ای از مسائل عقلـی- نظـری اسـت، كه بخشـی از فلسـفه‌ی به اصـطلاح عـامّ را تشـكیل می‌داده است. چنان‌كه امروز گاهی واژه‌ی فلسفه به آنها اختصاص داده می‌شود و یكی از اصطلاحات جدید فلسفه مساوی با متافیزیك می‌باشد، كه كوشش می‌كند، تا طبیعت اساسی هر واقعیّتی، چه قابل رؤیـت و چه غیر قابل رؤیت را درك كند.

(دانشكده‌ی متافیزیك كی‌آرا) در استرالیا، متافیزیك را (رفتن به ورای مادّه) توصیف كرده است. (دانشكده‌ی مطالعات متافیزیك)، متافیزیك را علم (بودن) می‌داند، همچنین معتقد است كه متافیزیك علم یا فلسفه‌ای است كه ذات، علل اولیّه و یا قوانین حاكم بر تمام مخلوقات را به‌طور سازمان یافته بررسی می‌كند؛ بررسی حقیقت و ذات جهان نیز در همین مقوله قرار می‌گیرد. در تعریف این دانشكده، متافیزیك، رفتن به ورای حواسّ پنج‌گانه آمده است. همچنین آمده است كه متافیزیك راهی است كه زندگی را در سطوح روحی، روانی، ذهنی و فیزیكی تشریح می‌كند.

(دانشكده‌ی خداشناسی متافیزیكی) درآمریكا، بررسی (علل اولیه‌ی هستی و دانش) را متافیزیك می‌داند. پژوهشگران این دانشكده معتقدند، متافیزیك درصدد توضیح ذات «بودن» و مبداء و ساختار جهان است. همچنین متافیزیك اتّحاد ویژگی‌های روحی، ذهنی و فیزیكی را مدّ نظر دارد.

دكتر لاكلان هایندز متافیزیك را شامل آنچه كه ماورای طبیعت قابل دید است، می‌داند. به تعبیر ابن‌سینا، متافیزیك مجموعه‌ای از حكمت ماقبل‌الطبیعه و مابعدالطبیعه است، كه ابعاد غیر فیزیكی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود، كه با حواسّ معمولی قابل احساس نمی‌باشد، ولی با حواسّ برتر می‌توان آن را ادراك كرد.

ارسطو معتقد است كه متافیزیك به اندیشه در مورد (اكثر مسائل اساسی وجود) می‌پردازد. حكیمان مسلمان نیز همین مفهوم را با تعـابیر دیگری بیان داشته‌اند. آنان معتقدند كه موضوع متافیزیـك (وجود) است. ویلیام جیمز، متافیزیك را جهد بلیغ و سعی وافر در طریق تفكّر واضح می‌داند. ریچارد تیلور در كتاب (مابعد‌الطبیعه) خود، متافیزیك را اندیشیدن درباره‌ی اساسی‌ترین مسائل وجود بدون تحكّم بیان می‌كند. برتراندراسل متافیزیك را كوشش برای شناختن كل عالم از راه تفكر می‌داند.
methaphysicsدر متون و منابع (دانشگاه بین‌المللی متافیزیـك)، (دانشـگاه اطلاعات متافیزیك)، (دانشگاه مطالعات ماورایی) و (دانشگاه ایالتی متافیزیك) نیز تعاریفی مشابه آنچه ذكر گردید، از متافیزیك آمده است. «انجمن جهانی متافیزیك)، (انجمن متافیزیك دنیا)، (جامعه‌ی بین‌المللی متافیزیك)،(انجمن تحقیقات متافیزیك)، (انجمن دكترهای متافیزیك»، (آكادمی متافیزیك) و (آكادمی بین‌المللی آگاهی) نیز تعاریف مشابهی از متافیزیك ارائه كرده‌اند. حكیمان مابعد‌الطبیعی از جمله افلاطون، فارابی، ملاصدرا، آگوستین، لایب‌نیتز و سایرین نیز تعاریف نزدیك به مضامین فوق‌الذكر دارند. دكتر شالكو و دكتر باتلر نیز همین مفاهیم را با بیان دیگـری ابراز داشته‌اند. بسیاری از استادان و پژوهشـگران معاصـر نیز بر همـین عقیده‌اند.

متافیزیك به تعبیر ابن‌سینا مجموعه‌ای از حكمت ماقبل‌الطبیعه و مابعدالطبیعه می‌باشد، همچنین ابعاد فرافیزیكی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود، كه با حواس پنج‌گانه قابل احساس نمی‌باشد، ولی با حواس برتر می‌توان آن را ادراك كرد. به عبارت دیگر متافیزیك به مجموعه مقولات غیر قابل ادراك با حواس ظاهری گفته می‌شود. در برخی منابع، متافیزیك به معنی ”رفتن به ماورای فیزیك“ آمده است؛ فیزیك نیز عبارت است از پدیده‌هایی كه با حواس پنج‌گانه در حالت عادی احساس می‌شود، پس برای درك متافیزیك باید از حواس برتر بهره گرفت.

قرارگرفتن در مسیر متافیزیك، نقطه عطفی بوده كه امید است به شناخت خود و معرفت خداوند عزّوجل منتهی گردد (انشاءالله)، كه این امر مهـمّ (خداشناسی) نیز از جمله اهداف خلقت انسان به شمار می‌رود (الله اعلم). همچنین می‌توان امید داشت كه آشنایی با متافیزیك، در رسیدن به سایر اهداف خلقت انسان (عبادت و آزمایش) مؤثر واقع گردد. متافیزیك می‌تواند بعنوان ابزار و وسیله‌ای برای پیشرفت در امور تحصیلی، شغلی، خانوادگی و … مورد استفاده قرار گیرد. برخی افراد نیز به دلیل حـسّ ماجراجویی، كنجكاوی، حقیقت‌جویی و یا برای تفریح و سرگرمی به سراغ متافیزیك می‌آیند؛ جوانان به دلیل عطش زیادی كه برای دست‌یابی به ناشناخته‌ها دارند، مشتاق این مقوله می‌باشند. برخی بزرگان نیز از متافیزیك به‌عنوان یك نیاز فطری یاد كرده‌اند.

امروزه در سراسر دنیا متافیزیك به‌عنوان یك رشته‌ی علمی دانشگاهی مورد توجـّه قرار گرفته است و در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، تا جایی كه دانشگاه‌ها و دانشكده‌های اختصاصی برای ارائه آموزش‌های كلاسیك و رسمی متافیزیك در مقاطع تحصیلی مختلف شكل گرفته است. برخی از این مراكز تا مقطع تحصیلی دكترای تخصصی (Ph.D) دانشجو می‌پذیرند. در همین راستا می‌‌‌‌‌توان موارد زیر را به‌عنوان نمونه ذكر كرد : دانشگاه بین‌المللی متافیزیك، دانشكده‌‌ی متافیزیك كی‌‌‌آرا، دانشكده‌ی مطالعات متافیزیك، دانشكده‌ی متافیزیك كامپوس، دانشكده‌ی خداشناسی متافیزیك. همچنین صدها مركز، مؤسسه، آزمایشگاه و مدرسه‌ی تخصصی در زمینه‌ی متافیزیك فعالیت دارند كه ذكر نام آنها در اینجا ممكن نیست.

امروزه در دنیای جدید و عصر علم و تكنولوژی، متافیزیك یكی از مسائل مورد توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان است. در ایران اسلامی نیز مشاهده می‌شود كه افراد، بخصوص جوانان به آن توجه دارند، استقبال فراوان از كتاب‌هایی كه در این زمینه منتشر می‌شود و یا سمینارهایی كه در این مقوله برگزار می‌گردد، مبین آن است. همچنین استقبال قابل توجه از جلسات خصوصی كه در این ارتباط تشكیل می‌گردد، نیز تأیید كننده این امر مهم می‌باشد، حجم اطلاعات موجود بر روی شبكه جهانی اینترنت پیرامون متافیزیك و علوم مرتبط با آن نیز مبین دیگر این مطلب می‌باشد.

 

 

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: علی م
  24 تیر 1396

  چطوری جلوی فعال شدن چشم سومم رو بگیرم؟

 2. نویسنده دیدگاه: Tamina Freshness
  18 اسفند 1395

  بدا به حال آنان که منتظر مانده اند … بمانید بمانید فرصتی دیگر شاید . آمن

 3. نویسنده دیدگاه: Tamina Freshness
  18 اسفند 1395

  با تشکر از اجازه دیدن سایت . همیشه مطالب ماوراء الطبیعه یا متافیزیک و بعد الطبیعه که ناتوان از آنیم بی نطیر برام بوده و هست . در مورد مناطق مرموز ماورءالطبیعه کره خاکی شاید مثلث برمودا یکی از آنها باشد . در فرصتی بهتر و بازدید دیگر !!
  شما سروران و تلاشگران را به خدای بزرگ می سپارم و شاید این بار جدی تر . اگر مطالبی باب ظرفیت ها نیز قرار دهید موجب شادی و تشکر مجدد از شما خواهد بود .

نظر خودتان را ارسال کنید