موفقیت چیست و فرد موفق کیست؟

می دانيم که همه برای رسيدن به موفقيت به طور خستگی ناپذير تلاش می کنند اما به آنچه که در آرزويش هستند دست نمی يابند آيا مسير موفقيت را اشتباه انتخاب کرده اند؟

successful3

هدف و مقصود مشخص و روشنی نداشته اند؟ به توانايی ها و امکانات خود بی توجه بوده اند؟ آيا در نيمه راه پی برده اند که هدف مورد نظر در رسيدن به موفقيت سعادتی به دنبال نخواهد داشت؟ پورتال آسمونی در این بخش مطالب بسیار مفید و کاربردی در مورد موفقت عنوان می کند که در ادامه می خوانید

«موفقيت همراه با حيثيت طلبی به عصبيت ، ناکامی ، محروميت و ناخشنودی می انجامد.» ماکسول مالتز

موفقیت چیست ؟

چرا همواره از انسانهاى خوشبخت می پرسند: راز موفقيت شما چيست؟

هيچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است چون موفقيت يک حس درونی است که تا فرد باور نداشته باشد کسی نمی تواند بگويد که او فرد موفقی است. پس به حرف ديگران بی

اهميت باشيد و سعی کنيد که به نظر اطرافيان نسبت به خود فقط لبخند بزنيد. ببينيد کسانی که درباره شما قضاوت می کنند خودشان چگونه هستند و در کجای راه قرار گرفته اند. در مسير

موفقيت فراز و نشيب ها و چالش های بسياری است اما بايد به آنها بی توجه باشيد تا به آنچه می خواهيد برسيد. يکی از ويژگی های موفقيت داشتن هدف است، با يافتن راههای درست می توان به موفقيت دست پيدا کرد.

بعضى از صاحب نظران موفقيت را مثلثى طلايى می دانند که سه ضلع آن عبارتند از:

 1. نظم و آرامش
 2. برنامه ريزى و دقت
 3. سرعت عمل و زمان شناسى

در حقيقت هر انسانى ناخداى کشتى زندگى خود است و زمانى موفق خواهد بود که خوب فکر کند، تعيين هدف کند، خوب حرکت کند و با تغييرات سازگار شود، خوب برنامه ريزى و عمل کند.

«بيشتر مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خود می خواهند.» آبراهام لينکلن

تعريف موفقيت چيست ؟

موفقيت يعنی پيشبرد تمام فاکتورهای انسان (سلامتی، معنويت، ثروت، آرامش، عشق و خدمت به ديگران)

انسان دارای ابعاد مختلفی است که برای رسيدن به موفقيت بايد تمام فاکتورهای خود را پيشرفت دهد يک فرد تنها با پرورش يک بعد وجودی خود موفق محسوب نمی شود بلکه بايد تمام

زوايای وجودش را پرورش دهد تا به هدف نهايی خود در زندگی برسد.

انسان بايد دارای باورهای مثبت باشد و هميشه خود را فردی ببيند که آرزو دارد باشد. افکار منفی فرد را از رسيدن به خواسته ها و اهدافش دور می کند. اين افکار از کودکی درون ذهنمان لانه کرده و ما را به سمتی پيش می برد که نمی خواهيم.

successful2

وقتى باور انسان به موفقيت مثبت باشد، انسان از مواهب زير برخوردار مى شود:

الف) نوع نگاهش به زندگى مثبت می شود.

ب) حرکت، فعاليت و تلاش خود را با برنامه ريزى همراه می کند.

ج) با شکست هاى جزئى در سر راهش نااميد نمی شود.

د) همواره براى رسيدن به موفقيت و پيروزی بيشتر فعاليت می کند.

یک شخصیت موفق از ۷ جزء تشکیل شده :

۱- موقعیت شناسی

لازم است بدانید کار انسان شبیه کار دوچرخه است. تعادل دوچرخه تا زمانی حفظ می شود که در یک جهتی حرکت کند. اشکال برخی انسانها این است که می خواهند بدون حرکت و بدون مقصد تعادل خویش را حفظ کنند و برای همین است که احساس تزلزل می کنند

باید برای خودتان هدف با ارزشی تعیین کنید و مهم تر از آن طرحی برای دستیابی به آن هدف بریزید. ببینید به دنبال چه می گردید. به آینده فکر کنید و از گذشته دست بردارید اینطوری جوان و شاداب می مانید. بی هدف حتی جسم هم وظایف خودش را درست انجام نمی دهد وقتی هدف ندارید در واقع زندگی نمی کنید شما بجز هدفهای شخصی به اهداف غیر شخصی هم نیاز دارید مثل کمک کردن به دیگران

۲- تفاهم

اغلب ناکامیهای ما در روابط انسانی حاصل سوء تفاهمات است و برای برخورد موثر با مسائل باید از ماهیت واقعی آن اطلاع داشت. ما با توجه به مجموعه ای از واقعیات یا شرایط انتظار داریم که دیگران هم مثل ما واکنش یا حساسیت نشان دهند ولی فراموش نکنید که هر انسانی با توجه به تصاویر ذهنی خودش نسبت به مسائل واکنش نشان می دهد. اغلب اوقات واکنش یک فرد نسبت به شما بخاطر اذیت و آزار و بدخواهی نیست بلکه به این دلیل است که آن فرد وضعیت را جور دیگری درک می کند اگر اینگونه به افراد و واکنش آنها نگاه کنید سطح تفاهم در روابط شما بالا خواهد رفت

ما تا حقیقت را درک نکنیم نمی توانیم واکنش مناسبی نشان دهیم باید بتوانیم حقیقت را ببینیم و آنرا چه خوب چه بد قبول کنیم. بسیاری از ما این اشتباه فاحش را انجام می دهیم که تقصیرات و اشکالات خود را نمی پذیریم حتی قبول نمی کنیم که جانب اشتباه را گرفته ایم قبول نمی کنیم که شرایط به غیر از آن چیزی است که ما دوست داریم و خود را فریب می دهیم و چون حقیقت را نمی شناسیم نمی توانیم حرکت مناسبی انجام دهیم

 ۳- شجاعت

داشتن هدف و درک شرایط کافی نیست، شجاعت عمل لازم است. تنها با عمل کردن می توان اهداف ، امیال و باورها را به حقیقت تبدیل کرد. اصولا در این دنیا چیز ۱۰۰ % مطمئن وجود ندارد. تفاوت میان آدم موفق و غیر موفق در زمینه نقطه نظر ها و توانائیها نیست مسئله شهامتی است که انسان موفق روی نقطه نظرهای خودش نشان می دهد خطرات حساب شده را می پذیرد و دست به عمل می زند

بی تحرکی و دست روی دست گذاشتن انسان را در مواجهه با مسائل عصبی و ناتوان می کند اگر آنقدر صبر کنیم و دست روی دست بگذاریم تا از نتیجه کاری مطمئن شویم هرگز قدمی برنخواهیم داشت.  هر کاری که بکنید احتمال اشتباه در آن هست

successful1۴- خیرخواهی

شخصیت های موفق به سایرین هم اهمیت می دهند و برای هم نوعانشان احترام قائل می شوند با دیگران همانطور که زیبنده انسانهاست رفتار می کنند. وقتی نسبت به سایرین احساس خیرخواهی بیشتری می کنیم بدون استثنا نسبت به خودمان هم خیرخواه تر می شویم یکی از بهترین شیوه های مبارزه با احساس گناه و تقصیر این است که گناه را به گردن سایرین نیندازید. کسی که شخصیت موفق دارد نسبت به سایرین احساس خیرخواهی می کند مردم البته که مهم هستند و نمی توانید با آنها مانند اشیاء بی جان روبرو شوید اما برای اینکه بتوانید خیرخواهی را در خودتان افزایش دهید ۳ کار می توانید انجام دهید

–   سعی کنید با درک حقیقت درباره مردم ارج و قرب آنها را نزد خود بالا ببرید و فراموش نکنید که مردم بنده خداوند هستند

–   به خودتان فرصت دهید کمی درباره احساسات ، نقطه نظرها ، امیال و نیازهای سایرین فکر کنید

–   مردم را مهم بدانید و با این روحیه با آنان برخورد کنید. بدانید رفتاری که نشان می دهید با احساس شما رابطه مستقیم دارد

 ۵- مناعت

از میان تمامی پستی و بلندیهایی که در زندگی وجود دارد نداشتن مناعت نفس کشنده تر از همه و غلبه بر آن از هر کاری دشوارتر است. علتش این است که چاله را به دست خودمان کنده ایم. قبول کرده ایم که ” فایده ای ندارد “، ” این کار از دست من ساخته نیست “. خیلی ساده باید در ذهن خود فرو کنیم که دست کم گرفتن خویش ، فروتنی و شکسته نفسی نیست، عیب و گناه است. شخصی که به اندازه کافی مناعت نفس دارد نسبت به دیگران احساس دشمنی نمی کند. به زور در صدد اثبات چیزی بر نمی آید. حقایق را واضح تر می بیند

حالا سوال این است که برای بهبود مناعت خود چه کنیم ؟ تصویر ذهنی انسانهای شکست خورده و بی ارزش را فراموش کنید – مفهوم کلمه مناعت این است که قدر و ارزش خود را می دانید – و قدر ارزشهای خود را دانستن خودبینی نیست مگر اینکه گمان کنید که خودتان آفریدگار خویش هستید. بزرگترین راز کسب مناعت این است که از مردم قدردانی بیشتری بکنید. برای فرد فرد مردم احترام قائل شوید زیرا همه انسانها بندگان خداوند هستند بنابراین موجود باارزشی به شمار می روند و عجیب آنکه مناعت خود شما با این روحیه بالا می رود

۶- اعتماد به نفس

اعتماد به نفس با تجربه کردن موفقیت ایجاد می شود وقتی کاری را برای نخستین بار شروع می کنیم از نتیجه اش آنقدرها اطلاعی نداریم علتش این است که موفقیت را تجربه نکرده ایم و باید بدانید که موفقیت تولید موفقیت می کند و حتی یک موفقیت کوچک قدمی برای موارد بعدی است و شما هم می توانید از این روش ساده برای کسب اعتماد به نفس استفاده کنید

روش دیگر ایجاد عادت یادآوری موفقیتها و فراموش کردن ناکامی های گذشته است در حالیکه بسیاری از افراد موفقیتهای گذشته را فراموش می کنند و شکستها را در خاطر نگه می دارند و در نتیجه اعتماد به نفس را از بین می برند

اما راه حل چیست ؟ برای پیروز شدن از اشتباهات پند بگیرید و بعد اشتباه را از ذهن بیرون کنید موفقیتهای گذشته را بخاطر آورید و آنها را برای خودتان تصویر کنید هر کس بالاخره برای یکبار هم که شده موفقیت را تجربه کرده است

 ۷- خود پذیری

تا انسان خود را نشناسد به خوشبختی واقعی نمی رسد. مفلوک ترین انسانها آنهایی هستند که همه سعی شان بر این است که خود و دیگران را به قبول چیزی جز آنچه که هستند مجاب کنند. بی جهت خودتان را جز آنچه هستید نشان ندهید. همین هستید که هستید.

اغلب ما بهتر ، قوی تر و شایسته تر از آن هستیم که می پنداریم. با ایجاد تصویر ذهنی بهتر ، توانایی ، استعداد و قدرت جدیدی در خودتان ایجاد نمی کنید شما همه اینها را دارید و در واقع فقط آنها را مورد استفاده قرار می دهید.

خودتان را آنطور که هستید قبول کنید با تمام تقصیرها ، نقاط ضعف ، نواقص و نقاط قوت شروع حرکت شما باید از اینجا باشد. نواقص خویش را تحمل کنید. اطلاع از کمبود ها لازم است ولی خودتان را بخاطر این کمبود ها تکفیر نکنید.

میان خویش و رفتارتان فرق بگذارید. چه غم که کامل نیستید خودتان را ناراحت نکنید خیلی چیزها دارید و همه مثل شما هستند هر کدام که جز این تظاهر می کنند خودشان را گول می زنند.

 

 • در لینک های زیر در مورد موفقیت بیشتر بخوانید :

https://www.asemooni.com/category/lifestyle/success

https://www.asemooni.com/tag/success

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: کیان
  10 تیر 1398

  ممنون از سایت عالی شما تشکر شرکت کیان پارس اصفهان

 2. نویسنده دیدگاه: حجت
  19 اسفند 1397

  ممنوم خیلی مطلب مفیدی بود.من خیلی مقاله میخونم و این خیلی خوب بود

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 اسفند 1397

  خیلی ها آموزنده ودقیق ممنونم

 4. نویسنده دیدگاه: سحر
  21 بهمن 1397

  عالی بود ممنونم بابت توضیحاتتون

 5. نویسنده دیدگاه: نالذ
  30 دی 1397

  مضخرف

 6. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  19 دی 1397

  خوب بود

 7. نویسنده دیدگاه: ستاره
  04 دی 1397

  سلام ممنون مطالبتون کامل بود ،خیلی ب دردم خورد

 8. نویسنده دیدگاه: سید مرتضی
  15 اسفند 1395

  سلام .مطالبتان را راجع موفقیت خواندم،خوب بود فقط یک جای آن اشکال دارد.
  «سعی کنید با درک حقیقت درباره مردم ارج و قرب آنها را نزد خود بالا ببرید و فراموش نکنید که مردم اولاد خداوند هستند»
  مردم اولاد خدا هستند؟
  یا مردم بنده خدا هستند.
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان
  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) بگو اوست خدای یگانه (۱)
  اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) خدای بی‌نیاز (۲)
  لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ (۳) نه زاده(اولاد ندارد) و زاده نشده است(پدر و مادر هم ندارد) (۳)
  وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ (۴) و هیچ‌کس او را همتا نیست (۴)

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   15 اسفند 1395

   تشکر از شما، بله البته اصطلاح بود از ذره روح خداوند در انسان، با این حال اصلاح شد

نظر خودتان را ارسال کنید