سرشماری عمومی نفوس و مسکن چیست

census5

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران بزرگترین سرشماری است که در این کشور انجام می‌گیرد. این سرشماری هر ده سال یک بار با هدف تعیین مشخصات جمعیتی کشور ایران توسط مرکز آمار ایران انجام می‌گرفت اما از سال ۱۳۸۵ به بعد هر پنج سال انجام می‌گیرد. آخرین سرشماری از این دست سرشماری ۱۳۹۰ بود که در آن جمعیت ایران حدود ۷۵ میلیون تعیین شد. با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن از مهر 95 آغاز می شود پورتال آسمونی بر آن شده است که اطلاعاتی در مورد این رویداد ارائه دهد. همچنان آسمونی را همراهی کنید.

تاریخچه

گرچه سرشماری‌های دیگری در اواخر سدهٔ سیزده و اوایل سدهٔ چهارده هجری در ایران انجام شده‌بود، اما نخستین «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» به‌صورت علمی در سال ۱۳۳۵ خورشیدی توسط مرکز آمار ایران انجام شد. از آن پس، این سرشماری تا سال ۱۳۹۰ به‌طور مرتب هر ده سال یک بار در ایران انجام می‌گیرد. تاکنون سرشماری‌های زیر توسط مرکز آمار ایران انجام شده‌است:

 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۳۵
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۴۵
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۵۵
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

این سرشماری در ایران قرار است در آینده هر ۵ سال یک بار انجام پذیرد:

 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

نتایج کلی سرشماری ایران

جمعیّت ایران و رشد متوسّط آن در طی دهه‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵

ردیف

سال

جمعیت کل ایران

رشد جمعیت

۱

۱۳۳۵

۱۸،۹۵۴،۷۰۴

۲

۱۳۴۵

۲۵،۷۸۸،۷۲۲

۱۳٫۳

۳

۱۳۵۵

۳۳،۷۰۸،۷۴۴

۲٫۷۱

۴

۱۳۶۵

۴۹،۴۴۵،۰۱۰

۳٫۹۱

۲-۴

۱۳۷۰

۵۵،۸۳۷،۱۶۳

۲٫۴۶

۵

۱۳۷۵

۶۰،۰۵۵،۴۸۸

۱٫۴۷

۶

۱۳۸۵

۷۰،۴۷۲،۸۴۶

۱٫۶۱

۷

۱۳۹۰

۷۵،۱۴۹،۶۶۹

۱٫۲۹

 

 سابقه ي سرشماري نفوس در ايران به گذشته‌هاي بسيار دور برمي‌گردد. در امپراطوري ایران باستان غالبا برای دریافت مالیات سرانه و تعیین شماره‌ي مردان قادر به جنگ از سرشماری‌های عمومی جمعیت استفاده می‌شده است.

اولين سرشماري جمعيتي ایران به روش نوين در سال 1264 شمسي (البته در سطحي محدود) در زمان ناصرالدين شاه و هم‌زمان با وزارت اعتضادالسلطنه بر وزارت علوم و معارف، توسط مهندس عبدالفخار، معلم رياضي مدرسه‌ي دارالفنون به عمل آمد. در اين سرشماري تهران به پنج محله ارگ، عودلاجان، چالميدان، سنگلج و بازار تقسيم‌بندي شده و همه‌ي محله‌هاي خارج از شهر نيز در يك طبقه قرار داده شده بود.

درسال 1297، به منظور ثبت وقايع چهارگانه، اداره‌ي ثبت احوال كشور تاسيس شد. با ثبت اطلاعات مربوط به تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط اداره‌ي مذكور، ضرورت اطلاع از جمعيت كشور و تعيين سازماني كه موظف به جمع‌آوري اين اطلاعات باشد مورد توجه قرار گرفت و در سال 1303 با تصويب آيين نامه‌اي، مسئوليت جمع‌آوري و مركزيت بخشيدن به آمارهاي مورد نياز بر عهده‌ي وزارت كشور گذاشته شد.

census4

 

اولين تلاش براي سرشماري در ايران، در سال 1318 صورت گرفت كه به دليل وقايع سال 1320، با سرشماري از 35 شهر عملاً ناتمام ماند.

با تصويب قانون آمار و سرشماري در پانزدهم اسفند سال 1334 توسط مجلس شوراي ملي وقت، مقرر شد كه در سال 1335، اداره‌ي كل آمار عمومي تاسيس و در همان سال، سرشماري عمومي نفوس اجرا شود. به اين ترتيب در سال 1335 اداره‌ي كل آمار عمومي تشكيل و سرشماري نفوس كه مقدمات آن از قبل تهيه شده و در چند نقطه‌ي كشور نيز به آزمايش گذاشته شده بود از دهم آبان ماه تا 25 آبان همان سال به مرحله‌ي اجرا گذاشته شد.

در سال 1345 اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن یک سال پس از تاسیس مرکز آمار ایران و سرشماری‌های بعدی به ترتیب در سال‌های 1355، 1365، 1375 و سال 1385 اجرا شد. البته يك استثنا در دوره ده ساله انجام سرشماريها وجود دارد كه مربوط به سرشماري جاری جمعیت سال 1370 است. دليل اين امر، تغييرات وسيع جمعيتي در پنجساله 1365 تا 1370 بود كه با پايان يافتن جنگ تحميلي صورت گرفت و بنابراين، چارچوبهاي آماري ساخته شده از سرشماري سال 1365 را بياعتبار نمود.

علاوه بر این پس از اتمام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، به دليل تحولات سريع جمعيت و تغيير الگوي ساخت وسازمسكن و نيز تغيير تقسيمات جغرافيايي وسيع در سطح كشور، بر اساس مصوبه شماره 26581/ت 537147 مورخ 86/2/24 هيات دولت، مقرر نمود در سال 1390 نيز سرشماري عمومي نفوس و مسكن اجرا شود.

تعریف سرشماری

از دیدگاه آماری، سرشماری عبارت است از بررسی خصوصیات و ویژگی های مورد نیاز تمامی واحدهای جامعه آماری مورد نظر. سرشماری می تواند در زمینه موضوعات مختلفی باشد که معمولا از نام آن می توان به موضوع بررسی آن رسید، مثل سرشماری کشاورزی، سرشماری کارگاهی و سرشماری عشایر کوچنده.

سرشماري جمعيت

سرشماري جمعيت به صورت «جريان كامل جمع‌آوري، ارزشيابي، تجزيه و تحليل و انتشار داده‌هاي جمعيتي، اجتماعي ـ ‌اقتصادي تمام افراد كشور يا منطقه‌اي مشخص از كشور در يك زمان معين» تعريف شده است.

سرشماري مسكن

سرشماري مسكن به صورت «جريان كامل جمع‌آوري، ارزشيابي، تجزيه و تحليل و انتشار داده‌هاي آماري تمام واحدهاي مسكوني و ساكنان آن در كشور يا منطقه‌اي مشخص از كشور در يك زمان معين» تعريف شده است.

اهداف عمده سرشماری عمومی نفوس و مسکن

 • تهيه آمارهاي پايه تا كوچكترين سطوح جغرافيايي
 • تهيه چارچوب‌هاي مناسب براي اجراي طرح‌هاي نمونه‌گيري
 • شناخت نيازها،كمبودهاو امكانات بالقوه
 • شناخت اثرات سياست‌هاي اجرا شده پيشين با مقايسه اطلاعات
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید