احكام نمازهای مستحبی

 

1- تمام نمازهای مستحبی به صورت دو ركعتی خوانده می شوند، مگر نماز وتر در نافله شب، كه یك ركعت است، و نماز اعرابی، كه به صورت یك دو ركعتی و دو چهار ركعتی خوانده می شود.

2- در نمازهای مستحبی غیراز چند نماز، خواندن سوره واجب نیست.

3- شكستن نمازهای مستحبی حتی از روی اختیار جایز است.

4- زیاد كردن ركن (مانند ركوع) از روی سهو نمازهای مستحبی را باطل نمی كند.

5- در نماز مستحب شك میان ركعت اول و دوم، نماز را باطل نمی كند و نمازگزار می توان بنا بر هر كدام بگذارد.

6- نمازهای نافله را می شود نشسته خواند، ولی بهتر است كه دو ركعت نماز نافله نشسته را یك ركعت حساب كند.

7- نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند، ولی نافله عشاء را به این نیّت كه شاید مطلوب باشد می تواند به جا آورد.

8- برای نمازهای واجب، بهتر است انسان به مسجد برود، ولی در باره نوافل چنین دستوری نیست. 

9- انجام كم و زیاد كردن سهوی در نمازهای مستحبی سجده سهو ندارد. 

10- اگر نماز مستحب را كسی در وقتش نتوانست بخواند قضای آن را می تواند انجام دهد. 

11- نماز مستحبی را می شود درحال راه رفتن و سواری خواند و اگر انسان در این دو حال، نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد.

12- نمازهای مستحبی را می توان در حال ایستاده، نشسته، خوابیده، موقع راه رفتن و… بجا آورد كه در این صورت برای ركوع و سجده می توان با سر اشاره كرد، البته باید رو به قبله بودن در حد امكان رعایت شود. 

13- در نماز مستحبی، آرامش بدن شرط نیست و اگر سهواً ركنی اضافه یا كم شود باطل نمی شود. 

14- نماز مستحبی را می شود نذر كرد، كه بعد می توان آن را در حالت نشسته و یا ایستاده و در حال راه رفتن به جا آورد، اما از ابتدا نمی تواند نذر كند كه نماز مستحبی را مثلاً نشسته به جا خواهم آورد. امام می فرماید: «این گونه نذر كردن محل اشكال است». 
طبق حدیث، خداوند به فرشتگان مباهات كرده و می فرماید: «به بنده‌ام بنگرید چیزی را كه بر او واجب نكرده ام قضا می كند».

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: امیر
    17 آبان 1392

    👿 چنگی به دل نمیزند

نظر خودتان را ارسال کنید