اسرار نماز در کلام امیر مومنان علی علیه السلام

جابر بن عبدالله انصارى گوید: 

روزى به همراه مولاىمتّقیان، امام على علیه السلام بودم، شخصى را دیدیم كه مشغول نماز است، حضرت به اوخطاب كرد و فرمود: آیا معنا و مفهوم نماز را مى‌دانى كه چگونه و براى چه مى‌باشد؟ 

اظهار داشت: آیا براى نماز مفهومى غیر از عبادت هم هست؟ 

حضرتفرمود: آرى، به حقّ آن كسى كه محمّد صلّى الله علیه و آله را به نبوّت مبعوثگردانید، نماز داراى تأویل و مفهومى است كه تمام معناى عبودیّت در آن خواهدبود.

آن شخص عرض كرد: پس مرا تعلیم فرما. 

امام فرمود: معنا و مفهوم اولین تكبیر آن است كه خداوند، سبحان و منزّه است از این كه داراى قیام و قعودباشد. 

دومین تكبیر یعنى؛ خداوند موصوف به حركت و سكون نمى‌باشد. 

سومین تكبیر یعنى؛ نمى‌توان خداوند را به جسمى تشبیه كرد. 

چهارمین تكبیر یعنى؛ چیزى بر خداوند عارض نمى‌شود. 

پنجمین تكبیر مفهومش آن است كهخداوند، نه محلّ خاصى دارد و نه چیزى در او حلول مى‌كند. 

ششمین تكبیرمعنایش این است كه زوال و انتقال و نیز تغییر و تحوّل براى خداوند مفهومى ندارد. 

و هفتمین تكبیر یعنى؛ بدان كه خداوند سبحان همچون دیگر اجسام، داراى أبعادو جوارح نیست. 

سپس در ادامه فرمایش خود فرمود: 

معناى ركوع آن استكه مى‌گویى: خداوندا! من به تو ایمان آورده‌ام و از آن دست بر نمى‌دارم، گرچه گردنمزده شود. 

و چون سر از ركوع بر مى‌دارى و مى‌گوئى: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْحَمِدَهُ الحَمْدلله ربّ العالمین» یعنى؛ خداوندا! تو مرا از عدم به وجود آورده‌اىو من چیزى نبوده و نیستم، پس هستى مطلق تویى. 

و هنگامى كه سر بر سجده فرودآورى، گویى: خداوندا! مرا از خاك آفریده‌اى؛ و سر بلند كردن از سجده یعنى؛ مرا ازخاك خارج گردانده‌اى. 

و همین كه دومین بار سر بر سجده گذارى یعنى؛ خداوندا! تو مرا در درون خاك بر مى‌گردانى؛ 

و چون سر بلند كنى گویى: و مرا از درونهمین خاك در روز قیامت براى بررسى اعمال خارج مى‌گردانى. 

و مفهوم تشهّد،تجدید عهد و میثاق و اعتقاد به وحدانیّت خداوند؛ و نیز شهادت بر نبوّت حضرت رسول وولایت اهل‌بیت او علیهم صلوات الله مى‌باشد. 

و معناى سلام، ترحّم و سلامتىاز طرف خداوند بر بنده نمازگزار است، كه در واقع ایمنى از عذاب قیامتباشد.

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: ابوالی
    13 اردیبهشت 1393

    خوب ب ود

نظر خودتان را ارسال کنید