نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان

 

نماز شب اول ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید

 

نماز شب دوم ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت بعد از حمد بیست مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب سوم ماه مبارك رمضان ده ركعت در هر ركعت حمد و پنجاه مرتبه توحید

 

نماز شب چهارم  ماه مبارك رمضان هشت ركعت در هر ركعت حمد و بیست مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب پنجم ماه مبارك رمضان دو ركعت در هر ركعت حمد و پنجاه مرتبه توحید بعد از سلام صد مرتبه صلوات

 

نماز شب ششم ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت حمد و سوره و تبارك الذی بیده المك

 

نماز شب هفتم ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب هشتم ماه مبارك رمضان دو ركعت در هر ركعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله

 

نماز شب نهم ماه مبارك رمضان شش ركعت میان نماز شام و خفتن در هر ركعت حمد و هفت مرتبه آیه الكرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه صلوات

 

نماز شب دهم ماه مبارك رمضان بیست ركعت در هر ركعت حمد و سی مرتبه توحید

 

نماز شب یازدهم ماه مبارك رمضان دو ركعت در هر ركعت حمد و بیست مرتبه انا اعطیناك الكوثر

 

نماز شب دوازدهم ماه مبارك رمضان هشت ركعت در هر ركعت حمد و سی مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب سیزدهم ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید

 

نماز شب چهاردهم ماه مبارك رمضان شش ركعت در هر ركعت حمد و سی مرتبه اذازلزلت

 

نماز شب پانزدهم ماه مبارك رمضان چهار ركعت در دو ركعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو ركعت دیگر پنجاه مرتبه توحید

 

نماز شب شانزدهم ماه مبارك رمضان دوازده ركعت در هر ركعت حمد و دوازده مرتبه الهیكم التكاثر

 

نماز شب هفدهم ماه مبارك رمضان دو ركعت درركعت اول حمد وهر سوره كه خواهد ودر ركعت دوم حمد وصد مرتبه توحید وبعد از سلام صد مرتبه لااله الا الله

 

نماز شب هجدهم ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت حمد وبیست وپنج مرتبه انا اعطیناك الكوثر

 

نماز شب نوزدهم ماه مبارك رمضان پنجاه ركعت با حمد و پنجاه مرتبه اذا زلزلت و گویا مراد آن باشد كه در هر ركعت یك مرتبه اذا زلزلت بخواند

 

نماز شب بیستم ماه مبارك رمضان هشت ركعت بهر سوره كه میسر شود

 

نماز شب بیست و یکم ماه مبارك رمضان هشت ركعت بهر سوره كه میسر شود

 

نماز شب بیست و دوم ماه مبارك رمضان هشت ركعت بهر سوره كه میسر شود

 

نماز شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان هشت ركعت بهر سوره كه میسر شود

 

نماز شب بیست و چهارم ماه مبارك رمضان هشت ركعت بهر سوره كه میسر شود

 

نماز شب بیست و پنجم ماه مبارك رمضان هشت ركعت در هر ركعت حمد و ده مرتبه توحید

 

نماز شب بست و ششم ماه مبارك رمضان هشت ركعت در هر ركعت حمد و صد مرتبه توحید

 

نماز شب بیست و هفتم  ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت حمد و تبارك الذی بیده الملك و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید

 

نماز شب بیست و هشتم ماه مبارك رمضان شش ركعت در هر ركعت حمد و ده مرتبه آیه الكرسی وده مرتبه كوثر وده مرتبه توحید و بعد از نماز صد مرتبه صلوات

 

نماز شب بیست و نهم ماه مبارك رمضان دو ركعت در هر ركعت حمد و بیست مرتبه توحید

 

نماز شب سی ام ماه مبارك رمضان دوازده ركعت در هر ركعت حمد و بیست مرتبه توحید وبعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمد وآل محمد.

  

قال المهدی علیه السلام : فاكثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك فرجكم . برای فرج (من) زیاد دعا كنید، چراكه این (زیاد دعا كردن) خود فرج و گشایش (در كارهای) شماست

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: چریغ
    19 تیر 1392

    مطلب شما در چریغ کار شد.
    با تشکر

نظر خودتان را ارسال کنید