سلامت روان در دوران سالمندی را جدی بگیریم

Untitled-1

افزايش طول عمر انسان‌ها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يکي از دستاوردهاي قرن 21 بوده و سالخوردگي جمعيت پديده‌اي است که برخي از جوامع بشري با آن روبه‌رو شده و يا خواهند شد.
 پديده فوق ناشي از بهبود شرايط بهداشتي است که از يک طرف منجر به کاهش مرگ بويژه مرگ و مير کودکان و نهايتاٌ افزايش اميد به زندگي گردیده و از سوي ديگر با اعمال سياست کنترل مواليد باعث افزايش درصد سالخوردگان به کل جمعيت شده است .  از این رو بايد سالخوردگي جمعيت را يک موفقيت بهداشتي محسوب کرد.سالمندي بيماري نيست بلکه مرحله اي از چرخه زندگي است که مسائل رشدي خاص خودش را به همراه دارد.

بنابراین دامنه متفاوتی از واکنش ها را در افراد مختلف ایجاد می کند.فردی ممکن است نسبت به آن احساس مثبت داشته باشد یا ممکن است دچار نوعی احساس وحشت و اضطراب گردد و یا ممکن است دچار احساسهای متعارض شود.در نتیجه می تواند سالهای طلائی و یا خاکستری تلقی شود .

 بنابراین توجه به سلامت روان سالمندان در دنياي امروزي از اهمیت خاصی برخوردار است ، چراکه دنيا در حال پير شدن است .

از طرفی کشورهاي پيشرفته با کنترل مواليد وارتقاءسطح بهداشت جامعه خود ، سالهاست که با اين پديده آشنايند.  آنچه که مهم است اینکه تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت هاي خاص مي توان اين دوران را به دوران مطلوب و لذت بخش، توام با سلامتي تبديل كرد.

تعداد افراد سالمنددر جامعه کمتر ازدیگر گروههای سنی نیست، سالمندان  می توانند به شیوه ای زندگی کنند که منجر به افزایش حمایت و بهبود وضعیت بهداشت روانی آنان شود .

امروزه حدود 700 ميليون نفر از جمعت جهان را افراد سالمند بالاي 60 سال تشکيل مي دهند و تا سال 2050 اين رقم به حدود دو بيليون نفر خواهد رسيد. 80 درصد از اين افراد سالمند در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌کنند. رقم سالمندان ایران نیز قابل توجه است .
روند تغييرات جمعيت سالخوردگان در ايران طبق سرشماري:

تعداد جمعيت سالمند كل كشور طبق سرشماري سال   1385            464342 نفر
درصد جمعيت سالمندان به كل جمعيت كشور در سال  1385         68/8%

ازمنظری دیگر ، هرچند سالمندي با كاهش توانايي‌هاي جسمي همراه است و بسياري از افراد آن را به طور گسترده به  نقصان سلامت روانی نیز نسبت می دهند .اما كارشناسان معتقدند اگرچه برخي تغييرات در توانايي‌هاي ذهني سالمندان اجتناب ناپذيراست ولیکن اكثر توانايي‌هاي ذهني و رواني آنان مانند دوره جواني است . می توان گفت که  هوش تغيير نمي‌كندوتوانايي تغيير و انعطاف‌پذيري برخلاف تصور عمومي دست نخورده باقي مي‌ماند. توانايي يادگيري مطالب جديد هنوز وجود دارد، ‌اگرچه ممكن است نياز به زمان بيشتري داشته باشد. مي‌توان از نظر توانايي‌هاي ذهني و شكوفايي جسماني و احساسي پيشرفت كرد.
 از این رو اگر شما سالمندي در منزل داريد با توجه به تجارب وی  او را طرف مشورت  خود قرار دهید ومانند كودكي نوپا با او رفتار نكنيد. درعوض سلامتي جسمي و رواني او را مورد بررسي قرار داده ، شرائطی را برايش فراهم كنيد كه بيشترين آسايش را در آن موقعيت داشته باشد. بعبارت دیگر پيری مرحله ای طبيعی از زندگی است، اما اگر برای آن آماده نباشيم، می تواند به تجربه ای تلخ و غم انگيز بدل شود.کمتر کسی است که از سالخوردگی کاملاٌ راضی باشد. ولیکن برخورد با آن در جوامع و موقعيت های گوناگون، متفاوت است.مرز پيری مسئله ای نسبی و گاه شخصی است. برخی می گويند سن آدم همان است که خود شخص احساس می کند. گفته می شود که حال و هوای آدم می تواند بر سن و سال غلبه کند.

سن زمانی :
 ساده ترین راه برای تعریف سالمندی عبارت است از شمردن تعداد سال هایی كه از بدو تولد طی شده است. به طور كلی60  سالگی را آغاز پیری تعیین می كنند.

دربعضی اشخاص، این انتقال به تدریج انجام می گیرد، حال آنكه در مورد بعضی دیگر انتقال از دوره ای به دوره دیگر به سرعت و همراه با صدمات روحی ، روانی  به وقوع می پیوندد. در خصوص شخصی كه بالاجبار بازنشسته شده است ، شصتمین سال زندگی ممكن است به معنای ورود ناگهانی به دوره پیری تلقی شود.

درسایر موارد پیر شدن با ملایمت پیش می آید ، مثلاً از طریق موهایی  كه  سفید می شوند ، كودكانی كه از كانون  خانواده جدا می شوند، دوستانی كه فوت می شوند و … در جامعه ما سن 60 سالگی آغاز سالمندی را مشخص می كند، زیرا با سن بازنشستگی مطابقت دارد. بنابراین  ورود  به  دوره  سالمندی  را  تا  اندازه ای قانون  معین می كند .

 چون  سن قراردادی  و اجباری  بازنشستگی ، كه  معمولاً  60 سالگی است- گاهی می تواند  تا 70  سالگی ادامه یابد. البته بعضی اشخاص لااقل از نظر قانون دیرتر از دیگران پیر می شوند. با توجه به  پراكندگی  زیاد  سنینی  كه در دوره موسوم به سالمندی است ،می توان افراد سالمند را به سه گروه تقسیم كرد:  سالمند جوان ، سالمند پیر و سالمند کهنسال

سالمند جوان           60 تا 69 سال
سالمند پير              70 تا 80 سال
سالمند كهنسال         80 سال به بالا
سن جسمی و زیستی :

غیر از سن زمانی، معیار دیگری نیز می تواند به تعریف سالمندی كمك كند؛ این معیار عبارت است از دگرگونی جسمی  و  زیستی . با  وجود  موارد استثنایی،  پیری جسمی تدریجاً حاصل می شود ، به طوری كه  تعیین لحظه ای كه شخص از نظر جسمی پیر می شود غالباً قراردادی است . اكثر مردم احساس     می كنند كه نیروی بدنشان بین 30  تا 35 سالگی نقصان می یابد، ولی تا زمانی كه فعالیت های روزانه شان تحت تأثیر این نقصان قرار نمی گیرد آنها توجه زیادی به این امر نمی كنند. پیر شدن جسمی تصوری را كه ما از خود داریم را تغییر می دهد، پیر شدن جسمی به دیگران پیام می دهد كه باید رفتار خود را نسبت به ما عوض كنند.ژان پل سارتر چنین می نویسد : یك پیر هرگز خودش را پیر احساس نمی كند. من از طریق دیگران درمی یابم که پیرم . اما خودم پیری را احساس نمی کنم .

 سن روانی ، عاطفی :

می دانیم كه تكامل ویژگی هایی دارد. مثلاً یك شخص زمانی از نظر روانی كامل شناخته می شود كه بتواند مسئولیت های خود را در جامعه بر عهده بگیرد. اما انسان در سن 70 سالگی به مرگ نزدیك می شود، که این موضوع  می تواند اثرات و پیامدهای روانی ، عاطفی مهمی بدنبال داشته باشد . از این رو حیات انسان برحسب مدت زمانی كه برای زندگی كردن باقی مانده  است ، سازمان دهی می شود نه برحسب مدت زمانی كه از بدو تولد طی شده است .دگرگونی روانی ، عاطفی را می توان به دو گروه تقسیم نمود : 1- دگرگونی های شناختی ، یعنی دگرگونی هایی که شیوه تفکر و توانائی های فرد در این زمینه را تحت تاثیر قرار می دهد. و 2- دگرگونی هائی که عاطفه و شخصیت فرد سالمند را دربرمی گیرد .

آیا سالمندی دوران خاکستری است یا طلائی ؟

 سالخوردگی مرحله ای حساس از عمر است که اگر با سلامت و رفاه نسبی توام شود از ایام خوش زندگی که همان دوران طلایی است تلقی می شود . اما اگر با بیماری وفقر توام شود ، مصیبتی است که از بدترین دوران زندگی که همان دوران خاکستری است به شمار می رود .دوران طلایی سالمندی سالهای پختگی و فرزانگی است .سالهای
درایت و پشت سرگذاشتن تجربه های گرانقدر است .سالهای بار وبر دادن درخت حیات وبه ثمر نشستن هر آنچه که در نوجوانی وجوانی و میان سالی کاشته است ، سالهایی است که جوانتر ها باید سراغ پیران آیند و از او بپرسند ویاد بگیرند. سالهای خلوت کردن با خاطرات و تجربه ها و آموخته ها وباز بینی و مرور گذشته و مآخذ و
باز گوئی حاصل از آن به دیگران است که با لذتی شگرف همراه است .اما این دور نمای خوش ، همیشه طلایی نیست . در بسیاری از موارد خاکستری است . تغییر و تحولات اقتصادی ،اجتماعی ، روانی ، سیاسی و تغییر بافت فرهنگی و تحول در رفتار روزمره که بخصوص در ۵۰ سال گذشته روندی سریع وفزاینده داشته است یکی از
 بیشترین آثار مخرب خود را بر زندگی افراد سالمند بجای گذاشته است .خانواده گسترده که در جامعه سنتی ما وجود داشت و امکان آن را فراهم می کرد که فرزندان ونوه ها و… در پیرامون خانه پدری یا درداخل آن با حفظ سلسله مراتب سنی زندگی کنند و پیرامون والدین لذت عاطفی دو جانبه را تجربه کنند امروزه رو به انهدام است .عجبا که نسل جوان و میانسال که خود با سالمندی وپیری روبروست چندان که باید به فکر نیست . اما می توان از پیری تصویر دگر داشت :

پیران سرم ،عشق جوانی به سرافتاد                             وآن راز که در دل بنهفتم به در افتاد
پیری چیزی بیش از مسن شدن است . پیری ممکن است به آهستگی یا با سرعت ،تدریجی یا ناگهانی فرا رسد . به نظر می رسد بعضی افراد موقرانه وبه زیبایی بسوی پیری گام بر می دارند .در حالیکه برخی دیگر یک شبه گویی در اثر واقعه ای ناگوار ناگهان پیر می شوند .نخستین باری که شخص در باره پیری به تفکر وتعمق                    می پردازد ، هنگامی است که پیر شده است. از اینرو پیری غالبا ًبه صورت غافلگیرانه است. بسیاری از شعرا ، نویسندگان و هنرمندان شناخت مثبتی از پیری به عنوان مرحله ای از زندگی پویا ندارند. البته شرائط سالمندان از جامعه به جامعه دیگر فرق می کند .

 به زبانی دیگر : هر چند دوره سالمندی با تغییرات مهمی همراه است ، اما الزاماً کل تغییرات منفی نیستند.
شرائط ذهنی و فکری سالمند ، خانواده و جامعه ، کیفیت زندگی سالمندان را تعیین می کند . از این رو دید و نگرش ، سالمند به دوره سالمندی و دید و نگرش خانواده نسبت به مرحله سالمندی و دید و نگرش جامعه به زندگی سالمندان یکی از نکات مهم و تعیین کننده در آینده زندگی اوست . پس خاکستری بودن یا طلایی بودن دوران سالمندی به عوامل سه گانه فوق بستگی دارد و از همه مهمتر دید ونگرش خود سالمند به دوره سالمندی است که می تواند دو عامل دیگر را تحت شعاع قرار دهد .

توصيه هايي براي سالم پیر شدن:

1 – كاهش فشار روانی ( استرس )

استرس با اثرات مخربی که بر كاركردهای جسمانی فرد سالمند می گذارد مي تواند برعملکرد سيستم روانی ، عصبي و رفتاری او مانند : تفكر ،‌ خلق ، تمركز و حافظه نیز تاثير بگذارد . مواد شيميايي كه بدن در هنگام استرس توليد مي كند در مغز تاثیر گذاشته در نتيجه تمركز،‌ يادگيري و حافظه فرد سالمند را دستخوش اختلال می نماید. ضمن آنکه استرس باعث اضطراب و افسردگي نيز مي شود .

براي مقابله با استرس در ابتدا بايد منابع ايجاد كننده آن را شناسائی کرد . براي مثال گیر افتادن در ترافيک در ساعات شلوغ خيابانها مي تواند باعث استرس فرد سالمند شود . از این رو با تنظيم زمان رفت و آمدها و يا تغيير مسير مي توان با آن مقابله كرد. اگر نگهداري اجباري نوه ها بعلت شاغل بودن والدینشان باعث خستگي و استرس است مي توان با طرح موضوع در جستجوي راه حل برآمد .

با انجام فعالیتهائی مانند : پیاده روی ،  قدم زدن ،‌ بازيهای ورزشی و سرگرمي هاي مناسب و به كار بردن روشهاي آرام سازي ، مديتيشن و يوگا مي توان استرس را کاهش داد .

2- استراحت مناسب و کافی

خواب واستراحت کافي به فرد سالمند کمک مي کند تا ذهني آرام داشته باشد.توصیه می شود فرد سالمند 8-7 ساعت در شبانه روز  بخوابد .علاوه بر خواب شبانه، خواب نيمروزي به مدت 30تا40دقيقه براي تمدداعصاب  ونيز افزايش انرژي مناسب است .

3 – محافظت از مغز و جلوگيري از صدمات‌ آن 

زمين خوردن شايع ترين صدمات مغزي در سالمندان است . اين صدمات مي تواند به افت توانايي هاي مغزي منجر شود پس بايد از مغز، به عنوان عضو با ارزش به نحو مناسبي محافظت كرد . براي جلوگيري از زمين خوردن سالمندان باید موانع مسير آمد و شد آنان  و جاهايي كه احتمال ليز خوردن وجود دارد را اصلاح نمود . و در شب نیز آن فضا هميشه از نور كافي برخوردار باشد .

در اتومبيل هميشه از كمربند ايمني استفاده شود و اگر هنگام شب و در مواقع نامناسب بدون همراه ‌رانندگي براي سالمندان مشكل است از اين كار خودداري كنند .

در صورت استفاده از موتور سيكلت يا دوچرخه از كلاه ايمني مناسب استفاده شود .

هنگام پياده روی يا دويدن از كفش مناسب استفاده شود اين فعاليت ها در مكان مناسب انجام شود تا از زمين خوردن پيشگيري گردد .

اگر احساس عدم تعادل هنگام ايستادن يا راه رفتن دارد با پزشك معالجش در مورد داروهاي مصرفي صحبت كنيد.

4 – شرکت در فعالیتهای اجتماعی و حمایتی

 فرد سالمند باید روابط اجتماعی خود را در حدی حفظ کندکه با سالهای قبل از آن که تفاوت جزئی داشته باشد.برای بسیاری افراد، سالمندی  دوره تداوم رشد هوشی،هیجانی وروانی است.با انزوا ،افراد نسبت به افسردگی آسیب پذیرتر می شوند.تماس با جوانان نیز مهم است.فرد سالمند می تواند ارزش های فرهنگی رابه نسل جوان منتقل کند و احساس سودمند عزت نفس خودرا حفظ کندواز انزواوافسردگی واسترس روزمره رها گردد.

شاید در گذشته به علت کمبود وقت ، امکان شرکت در فعالیت های گروهی را وجود نداشت  اما حالا که چنین فرصتی پیش آمده نباید کوتاهی شود.

در کنسرت ها،سخنرانی ها،سینماومهماني هاي دوستان وآشنايان،سفر هاي گروهي با بستگان ودوستان……شرکت کند.

سعی کند بادوستان وآشنایان خود ،حداقل یک بار در هفته دور هم جمع شوند.اين عمل از شروع انزواطلبي در جلوگيري مي کند.  بنابر این حمايتي كه از روابط اجتماعي با دوستان ،‌خانواده ،‌بستگان و همكاران ايجاد مي شود به حفظ سلامت رواني سالمندان كمك مي كند . مطالعات نشان داده است در كساني كه با اعضاي خانواده ،‌خويشاوندان و همچنين گروههاي اجتماعي ارتباط خوبي دارند علائم آلزايمر ديرتر از كساني كه گوشه گير و كم ارتباط هستند تظاهر مي كند بنابراين توصيه مي شود كه سالمندان اين ارتباط را حفظ كنند .

5- فعالیت جنسی رضایت بخش در سالمندی یک نیاز طبیعی است

فعالیت جنسی در هرسنی بخشی غریزی وخودکار از رفتار انسانی است.در بسیاری از مردان وزنان فعالیت جنسی با افزایش سن کاهش می یابد.این روند معمولا تدریجی است واز میانسالی آغاز می شود.به نظر می رسد عوامل فرهنگی واجتماعی در تغییرات جنسی سالمندان بیش از تغییرات روانشناختی ناشی از پیری نقش داشته باشد.مهمترین عوامل موثر در میزان فعالیت جنسی در سن بالا به بقاء وسلامتی همسر،سلامتی خود فرد ومیزان فعالیت جنسی در گذشته مرتبط است  هم چنین استرس،افسردگی،اضطراب،تعارض های زناشویی وبیماری های جسمی ، عوارض برخی ازداروهای فشار خون وقلبی با کارکرد جنسی این افراد ممکن است تداخل داشته باشد.

برای سالمندان فعالیت جنسی رضایت بخش کاملا امکان پذیر است اما بسیاری از سالمندان بر اساس باور غلط عامه این فعالیت ها رابا افزایش سن کنار می گذارند.

روش زندگی سالم وحفظ سلامت،رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم وعادات بهداشتی درست ، موثرترین راه برای کاهش خطر بیماری های مزمن ونیاز  به داروهایی است که ممکن است فعالیت جنسی رادر سالمندان مختل کند.

6- از علایم افسردگی و اضطراب آگاه باشید

اگر اخیراٌ فرد سالمند  احساس تغییر خلق ،کاهش انرژی،کاهش لذت بردن از فعالیت های روزمره،احساس گناه،حس بی ارزشی ،میل به تنهایی،دلشوره واضطراب،کاهش خواب واشتهاوکاهش وزن وشکایات متعددجسمانی دارد . حتماٌ اورا همراه با یکی از اعضاءخانواده به متخصص روانپزشکی مراجعه دهید.

7- تفکر مثبت داشتن

نقش تفکر مثبت در زندگی انسانها بسیار حائز اهمیت است . بدیهی است انسانها با مثبت اندیشی می توانند به هدفهای خود نزدیک و نزدیکتر شوند . باماشینی شدن زندگی ، انسانها کمتر فرصت دارند به خود بیاندیشند بلکه بیشتر درگیر مشکلات خود هستند. سالمندان نیز از این غائله مستثنی نیستند. وقتي با يك نقطه نظر مثبت و با تقويت هيجانات مثبت به موضوعات نگاه شود حل مسئله و تحمل مشكلات آسان تر مي شود . براي حفظ سلامتي به خوبي هاي دنيا فكر كنيد و با فعاليت ها و افراد ي كه شما را خوشحال مي كنند وقت بگذرانيد . زندگي ما نتيجه انتخاب هاي ما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افكار خود آزاد هستيم، كنترل كامل زندگي و تمامی آنچه برای ما اتفاق  می افتد در دست خودمان است . قانون تفکر مثبت براي رسيدن به موفقيت و شادی و احساس رضایت مندی در زندگی امري ضروري است. شيوه تفكر شما نشان دهنده ي ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست .

8- قانون تغییر

مهمترین اصل در زندگی اصل تغییر است ، یعنی هیچ چیز ثابت نیست ، همه چیز در حال شدن است . از این رو ما باید توانائی تغییر داشته و همراه با جریانات زندگی این تغییرات را بپذیریم .

9- ارتباط معنوی

یکی از جنبه های مهم سلامت روان ، بعد معنوی است . اگر مسائل معنوي و روحاني به شما احساس خوبي مي دهد سعي كنيد ارتباط خود را با اين موضوعات حفظ كنيد . هر گونه عقايد مذهبي يا معنوي كه داريد سعي كنيد آن را تقويت نمائید . اين ها ممكن است كه به تخفيف افسردگي در سالمندي كمك كنند و يا حتي عامل دفاعي در برابر آلزايمر باشند كساني كه اعتقادات مذهبي و معنوي قوي دارند معمولاً به تبع آن احساس حمايت و راحتي بيشتري دارند .

چگونه می توان به حفظ حافظه در دوران سالمندی کمک نمود ؟

1 – انتظار نداشته باشيد كه همه چيز را به ياد آوريد . اين روزها در دنياي شلوغي زندگي مي كنيم كه از اطلاعات مختلف اشباع شده است . بهتر است هميشه از ليست ‌يادداشت ومشخص كردن كارها براساس ثبت فعالیت روزانه استفاده نمائید .

2 – سعي نمائید براي كارهاي مختلف روال ثابت مشخص كنيد . به عنوان مثال داروهايتان را هميشه در زمان خاصي مصرف كنيد و براي دسته كليدتان جاي مخصوصي داشته باشيد .

3 – حافظه بصري (‌ديداري ) معمولاً‌ بهتر از حافظه شنيداري عمل مي كند به عبارت ديگر ما آنچه را كه مي بينيم بهتر از آنچه مي شنويم به ياد مي آوريم و استفاده همزمان از هر دو ، به خاطر سپردن را آسانتر مي كند .

4 – براي به ذهن سپردن مطالب و موضوعات جديد ، آنها را داستاني ( دسته بندي ) كنيد .

5 – حفظ توجه موقع يادگيري مطالب جديد، باعث بهبود حافظه و يادگيري مي شود پس در اين موقعيت ها سعي كنيد محرك هاي اضافي محيط را حذف كرده و روي موضوع متمركز شويد .

6 – اختصاص دادن زمان بيشتر براي يادگيري ، به خاطر سپردن و به ياد‌آوردن آن را تسهيل مي كند .

تقويت حافظه در سالمندی :

در درجه اول از سؤال كردن و گفتن اين كه «موضوعي را فراموش كرده ايد» نترسيد و خجالت نكشيد. اگر نمي توانيد مانند گذشته، چيزهايي را به ياد بياوريد، تقصير شما نيست. بياييد به جاي ناراحتي از اين وضع، به راه هايي كه حافظه شما را تقويت مي کندو يا مانع كم شدن حافظه مي شود ، توجه كنيد. در اين جا ما به نمونه هايي از اين راه ها اشاره مي كنيم؛ البته خود شما هم ممكن است از راه هاي ديگر براي يادآوري بهتر مطالب استفاده كنيد.

 *چيزهايي را كه هميشه از آن استفاده مي كنيد مثل عينك يا كليد را در يك جاي مشخص بگذاريد به عنوان مثال داخل يك كاسه بزرگ در اتاق نشيمن.

 * هر روز به اخبار راديو يا تلويزيون گوش دهيد. سعي كنيد هر روز يك مطلب جديد ياد بگيريد،كتاب يا روزنامه را مطالعه كنيد.

 * در جمع دوستان يا خانواده، خاطرات گذشته را تعريف كنيد. مي توانيد آلبوم عكس هاي قديمي را براي يادآوري نام افراد و خاطرات گذشته نگاه كنيد.

 * خاطرات خود را بنويسيد.

 * بازي هاي فكري مثل شطرنج انجام دهيد.

 * با دوستانتان مشاعره كنيد.

 * جدول حل كنيد.

 * مطالبي را كه ممكن است فراموش كنيد، يادداشت نماييد. براي اين كار يك تقويم جيبي برداريد. تمام تاريخ هاي مهم مثل روز تولد نوه تان، سالگردها، روزي كه نوبت دكتر داريد، روز آخر مهلت پرداخت قبوض و … را در آن بنويسيد. در انتهاي تقويم، شماره تلفن هاي اقوام و دوستان را بنويسيد. اين تقويم را هميشه، حتي موقع خارج شدن از منزل همراه داشته باشيد.

 * يك دفترچه يادداشت در كنار تلفن بگذاريد. هر بار كه كسي تلفن مي زند، اگر پيغامي دارد يا كاري از شما مي خواهد، بلافاصله يادداشت كنيد. اين كار كمك مي كند كه پيام هاي تلفني را فراموش نكنيد.

 * هيچ گاه خودسرانه دارو مصرف نكنيد. اما اگر دارويي توسط پزشك براي شما تجويز شده است، در مصرف درست و به موقع دارو دقت كنيد. براي اين كه زمان مصرف يادتان نرود، از جعبه تقسيم دارو استفاده کنيد. اين جعبه را مي توانيد از داروخانه محل تهيه کنيد. هر روز صبح داروهايتان را داخل جعبه بيندازيد. وقتي كه به جعبه نگاه كنيد، يادتان مي آيد كدام دارو را نخورده ايد. هميشه جعبه را در جايي بگذاريد كه در معرض ديد شما باشد ولي كودكان به آن دسترسي نداشته باشند.

علائم خطر :‌

اين علائم اجزاء طبيعي سالمندي نيستند و ممكن است وجود يك بيماري را نشان دهند پس بهتر است با پزشك مشورت شود .

1 – خلق افسرده و غمگين كه بيشتر از دو هفته طول بكشد.

2 – گريه هاي مكرر بي دليل .

3 – از دست دادن علاقه و لذت به چيزها يا افرادي كه قبلاً‌ احساس مثبتي ايجاد مي كرده اند .

4 – احساس خستگي غير عادي ، بي حالي و احساس بي انرژي بودن .

5 – تحريك پذيري و جر و بحث مكرر يا پرخاشگري.

6 – از دست دادن يا افزايش اشتها و تغيير وزن بارز .

7 – تغيير وضعيت خواب مثل بي خوابي در ابتدا يا انتهاي شب يا خوابيدن بيشتر از حد معمول .

8 – احساس بي ارزشي يا احساس گناه بي مورد ، نااميدي يا احساس بي كسي.

9 – كاهش توانايي فكر كردن‌ ، تمركز و تصميم گيري و …

10 – افكار تكرار شونده راجع به مرگ ،‌مردن يا خودكشي (‌افكار خودكشي نيازمند مراجعه فوري به پزشك يا روانپزشك است .)

11 – دردهاي بدون علت جسماني ، يبوست و يا ناراحتي هاي ديگر بدني كه توضيح خاصي براي آن وجود ندارد .

12 – حالت گيجي يا حواس پرتي.

13 – اختلال حافظه ، به خصوص حافظه وقايع اخير.

14 – گوشه گيري و قطع ارتباط اجتماعي.

15 – اشكال در حساب و كتاب يا كار با اعداد.

16 – تغيير در ظاهر و شكل مرتب لباس پوشيدن.

17 – اشكال در مرتب نگهداشتن خانه و محل زندگي.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید