آموزش گل رز روبانی

Untitled-1

گل رز روبانی را با شیوه های مختلفی می شود ساخت. این یک نمونه ساده و زیباش هست.

عرض روبان را با توجه به اندازه دلخواه گلتان در نظر بگیرید .هرچی عرض روبان بیشتر باشد گل بزرگتر هست و بلعکس!

هر مقدار برای عرض در نظر گرفتین برای طول هم همان اندازه خواهد بود. 18 مربع که اندازه هر ضلعش 4 سانتی متر باشد از روبان ببرید.Untitled-1

با یک حرارت ملایم مثل شمع اطراف مربع ها را بسوزانید.

 

Untitled-1

این شکلی می شوند!

Untitled-1

یک تکه روبان به طول 15 سانت را برای هسته و مرکز گل از لبه لوله کنید و قسمت انتهای آن را با نخ و سوزن محکم بدوزید.

Untitled-1

دونه د

ونه گلبرگ ها را به هسته اضافه کنید.

Untitled-1

Untitled-1ین هم قسمت پشت گل در انتهای کار.Untitled-1

و این گل از روبرو!

برای ساخت غنچه همین مراحل را با تعداد کمتری گلبرگ (بسته به اندازه غنچه) انجام بدهید.

Untitled-1

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید