آيورودا یک روش درمان طب سنتی قدیمی

Untitled-2

آيورودا يک روش درماني قديمي هندي است، فلسفه آيورودا (علم زندگي و عمر طولاني ) مشتمل بر يک سري معالجات شامل گياهان دارويي ،‌ تغيير رژيم غذايي ، مراقبه ، رايحه درماني ،ماسـاژ و حرکات يوگا براي نگهداري يا بازيابي سـلامتي ا ست .

اولين سوال در ذهن يک پزشک آيورودا اين نيست که فرد مراجعه کننده دچار چه نوع بيماري است ، بلکه اين است که بيمار من چه شخصيتي دارد، خلقيات او ،توانايي ها و استعدادهاي او چيست و پس از تشخيص اين مسائل تصميم گيري درماني شروع مي شود.

دانشمند بزرگ ” Charaka” گفته است : “پزشک هر چقدر که از نظر علمي و درمان بيماري ماهر و خبره باشد اگر نتواند با هنر عشق و نور وارد قلب بيمار شود نمي تواند او را درمان کند .”

تاريخچه آيورودا چيست؟

آيورودا يک واژه سانسکريت به معني” علم زندگي” و شايد يکي از قديمي ترين سيستمهاي درماني در دنيا است که از بيش از 5000 سال قبل بطور سـنتي از استاد به شاگرد منتقل مي شده و ريشه در متون مقدس آريائي ها ي باستان دارد .حدود 3000 سال قبل ( 900سال قبل از ميلاد ) سه دانشمند بزرگ به نامهاي Charaka ، Sushruta ، Vagbhata اصول آن را از منابعي که وجود داشت، جمع آوري نمودند . کتابهاي بر جاي مانده از آنان هنوز هم توسط دانشجويان ، اساتيد و درمانگران اين رشته استفاده مي شود. بسياري از صاحبنظران ، سيستم آيورودا را بعنوان مادر تمامي روشهاي شفابخشي مي شناسند

شاخه هاي آيورودا کدامند؟

آيورودا شامل هشت شاخه اصلي ( طب اطفال ،طب زنان و زايمان ،چشم پزشکي ، طب سالمندان ،گوش و حلق و بيني ، مسموميت شناسي ، طب عمومي و جراحي)مي باشد . بسياري از روشهاي شفابخشي مدرن ( ماساژ ، رژيم درماني ، گياهان ، پولاريتي تراپي ، کينزيولوژي ، شيا تسو ، طب سوزني ، طب فشاري ، سنگ درماني ، رنگ درماني ، مراقبه ) در اصل شاخه هايي از فلسفه آيورودا مي باشند .

فلسفه آيورودا چيست؟

آيورودا هنر هماهنگي موجود زنده با قوانين طبيعت است . هدف آن حفظ سلامت در فرد سالم و شفا در فرد بيمار است . آيورودا ريشه در اين اعتقاد دارد که سلامتي نتيجه تعادل بين ذهن ، بدن و روح است . به بيان بهتر ، سلامتي ، تعادل کامل بين سه انرژي اساسي بدن يا سه دوشا ( واتا _ پيتا_ کافا) و يک تعادل بين جسم _ ذهن _ روح (يا آگاهي) است.

بر طبق آيورودا ، هرشخص مقداري از 5 عنصر اصلي عالم(خاک، آب ،‌ آتش ،‌ هوا ، اتر ) را در خود دارد و‌ ترکيب اين عناصر با يکديگر به سه نوع متابوليسم بدن يا سه نوع دوشا منجر مي شود .دوشا ها انواع متابوليک بدن هستند که هر کدام ساختار و طرح زمينه اي افراد از قبيل ساختاربدني ، شخصيت، عکس العمل ها و تمايلات غذايي را تشکيل مي دهند. اين دوشاها ،‌ به عنوان واتا ، پيتا و کافا شناخته مي شوند . واتا شامـل اتر و هواست و با حـرکات بدن مرتبط مي شود( انرژي حرکت يا کاتابوليک) . پيتا از آتش وآب درست شده ،‌ و به سـوخت و سـاز بدن مربوط است که اساس هضم و تغيير ماده به انرژي ( انرژي متابوليک ) است . کافا شامل خاک و آب است که با ساختار بدن و ثبات و پايداري مرتبط است.( انرژي ساختار ي و آنابوليک)
هرچند که هر سه نوع دوشا در همه افراد وجود دارد ، در هر فرد خاص ، يکي از اين دوشاها غالب است .

دوشاي واتا : تمامي حرکات بدن را کنترل مي کند ( اتر + هوا )

دوشاي پيتا : کنترل سوخت و ساز را بعهده دارد( آتش + آب)

دوشاي کافا : مسئول کنترل ساختار بدن است( آب+ خاک)

تيپهاي بدني- شخصيتي معروف آيورودا کدامها هستند؟

در لحظه لقاح ، واتا ، پيتاو کافاي والدين مهمترين عامل تعيين کننده دوشاي مزاجي فرزند يا پراکريتي (Prakriti)مي باشد. اگر چه پراکريتي واقعيت اصلي وثابت هر فرد است اما توسط نيروهاي مختلف مورد تهاجم قرارمي گيردکه از آن جمله فاکتورهاي محيطي، فصل،زمان،موقعيتهاي احساسي، هيجانات و کيفيت ارتباطات ، عقايد و نيز غذاهايي که مي خوريم، مي باشند.

با شناخـت نوع بدن هر فرد پزشک آيورودائي قادراست نوع رژيم غذائي و تمرينات بدني و شيوه هاي درماني را که به او کمک خواهند کرد تعيين کند و هر آنچه را که سودمند نبوده و حتي زيان آور است به وي گوشزد نمايد.

Untitled-2

ويژگي هاي نوع واتا:

ساختار جسماني سبک و لاغر

سرعت در انجام فعاليتها

خشکي پوست و نامنظمي دندانها

نا منظم بودن گوارش و زمان احساس گرسنگي

خواب سبک و مقطع يا بي خوابي

اشتياق ، سرزندگي و قدرت تخيل قوي

هيجان زدگي و حالات متغير

فراگيري سريع اطلاعات تازه و نيز فراموشي سريع آموخته ها

گرايش به نگراني

گرايش به يبوست مزاج

خستگي زودرس

گرايش به تلاش بيش از حد

ظهور انفجاري انرژي رواني و جسماني

تم بنيادي نوع واتا ، (دگرگوني پذيري) است . واتاها ، افرادي هستند که حالات آنان را نمي توان پيش بيني کرد و به مراتب کمتر از پيتاها يا کا فاها ، نمونه اي کليشه اي مي باشند. قابليت تنوع آنان از نظر قامت و شکل و حـالات و اعمال خود علامت مشخصه آنان است . انرژي نوع واتا ، بصورت انفجاري نمايان شده و ناپايدار است. در

نوع واتا،موارد زير نيز بسيار شاخص مي باشند:
احساس گرسنگي بي موقع در هر زماني از شبانه روز

هيجانات عاشقانه با تغيير حالت دائمي

نامنظمي زمان به بستر رفتن در شب

چشم پوشي از خوردن يک وعده غذا و به طور کلي ، پيروي از عادات نامنظم

گوارش خوب غذا در يک روز و بدي گوارش در روز بعد

ظهور انفجارهاي عاطفي کوتاه مدتي که سريعاً فراموش مي شوند

گامهايي شتابان و تند در راه رفتن

ويژگي هاي نوع پيتا:

· ساختار متوسط

· ميزان تاب و توان معمولي

· گرسنگي و تشنگي شديد و دستگاه گوارشي نيرومند

· بروز خشم و عصبانيت در شرايط تحت فشار

· رنگ پوست روشن يا سرخ و سفيد ،اغلب همراه با کک و مک

· عدم تحمل نور آفتاب و هواي گرم

· زرنگي ، چاره جو يي و علاقمندي به چالش و مبارزه طلبي

· قدرت ذهني بالا و قاطعيت

· شيوه بيان دقيق و شمرده

· ناتواني براي چشم پوشي از خوردن يک وعده غذا

· رنگ موها : بور ،قهوه اي روشن ، يا سرخ ( يا ته رنگي متمايل به سرخ )

زمينه نوع پيتا ،( تند و تيزي ) احساسات است . هر فردي با مشخصات زير ، به مقدار زيادي از پيتا برخوردار است : موي سرخ براق ، چهره سرخ و سفيد ، جاه طلب ، زيرک ، صريح ، جسور ، مباحثه طلب يا حسـود . جنبه مبارزه طلبي نوع پيتا ، يک گرايش طبيعي است ولي لزوماً ظاهر نمي گردد . در حال تعادل ، احساسـات و عواطف پيتاها گرم و صميمي است و افرادي مهربان و قانع مي باشند. چهره اي که از شادي مي درخشد ، نمودار پيتا است .

موارد زير نيز بسيار شاخص مي باشند:

· نيم ساعت تاخير در صرف غذا ، موجب احساس گرسنگي شديد مي گردد

· زندگي بر حسب ساعت تنظيم مي گردد ( معمولاً با يک ساعت مچي گران قيمت ) و از اتلاف وقت ناخشنود مي گردد .

· در طول شب بيدار مي شود و اين بيداري همراه با احساس گرما و تشنگي است

· بر موقعيت حاکم مي گردد و يا احساس مي کند که مي بايد بر وضعيت مسلط شود

· به تجربه در مي يابد که از ديدگاه ديگران فردي بسيار زياده طلب مي باشد

· با گامهايي مصمم راه مي رود

Untitled-2

ويژگي هاي نوع کافا:

· بدني محکم و نيرومند ، با قدرت جسماني زياد و مقاومت

· برخوردار ي از انرژي پايدار ، کندي و موزون بودن در عمل

· شخصيت آرام ، با اعصابي راحت ، و دير خشم

· پوست خنک ،نرم و ضخيم و رنگ پريده و غالباً چرب

· کندي در جذب اطلاعات جديد ، ولي برخورداري حافظه خوب

· خواب سنگين و ممتد

· کندي عمل گوارش و ميزان گرسنگي اندک

· داشتن شخصيت مهربان ، متحمل و با گذشت

· گرايش به احساس تملک و راحت طلبي

تم بنيـادي نوع کـافا ( فارغ الـبـــالي) است . دوشـاي کـافا ، اصل ساختاري بدن بوده و ثبات و پايداري را عرضه مي دارد . همچنين قدرت جسماني و نيروي حياتي ذخيره اي را تامين مي کند که در قالب بدن ستبر و تنومند نمونه هاي شاخص کافا ، تعبيه شده است.

آيورودا ، کافاها را افرادي سعادتمند مي داند. زيرا از سلامـتي مناسبي بهره مندند و بيانگر شخصـيت هايي هستند که متين و خشنود بوده و با فارغ البالي به دنيا مي نگرند.

موارد زير نيز در کافاها بسيار بارز مي باشند:

· پيش از اتخاذ يک تصميم ، به مدتي طولاني درباره امور تعمق مي کنند

· به کنـدي از خواب بيدار شده و مدت زيادي در بسـتر مي مانند و به محض ترک بسـتر به نوشيدن يک فنجان قهوه احتياج دارند

· از وضع موجود ، خشنود مي باشند و از طريق آشتي دادن ديگران ، اقدام به حفظ وضع موجود مي کنند

· به احساسات افراد ديگر که صميمانه با آنها احساس همدردي مي کنند احترام مي گذارند

· حرکات آنان موزون است. چشـماني آبدار و نگاهي نوازشـگر دارند و حتي عليرغم اضـافه وزن نيز ، خرامان راه مي روند

آشنايي با طبيعت افراد چه اهميتي دارد ؟

اطلاع از پراکريتي و ساختار اصلي بدن هر فرد فوايدي دارد:

· شناخت خود، اساس زندگي است.

· به شناخت عادتها و تمايلات که مستقيماً روي سلامتي اثر مي گذارند ، کمک مي کند.

· به پيش بيني بيماري ها و مشکلاتي که ممکن است رخ دهند ،کمک مي کند و درمان مي تواند در جهت پيشگيري از وقوع بيماري باشد.

· به درک ديگران و بهبودي روابط ،کمک مي کند.

· دانش کافي براي هر فرد در جهت بدست آوردن تعادل با زندگي فراهم مي کند.

هدف زندگي از ديد آيورودا چيست؟

شفا فقط هنگامي رخ مي دهدکه قسمتهاي مختلف زندگي بهبود يابند. نگهداري سلامت و تعادل ، نيازمند آگاهي و هشياري لحظه به لحظه و شفا دارد.

بر اساس علم آيورودا زندگي ما يک هدف مشخص دارد.هدف ، شناخت خالق ( آگاهي کيهاني) و درک ارتباط با وي است که در تمام زندگي ما تاثير دارد .اين هدف بزرگ با تعادل چهار جنبه اساسي زندگي بدست مي آيد که شامل موارد زير است :

· دارما dharma : وظايف واعمال ما

· آرتا artha : موقعيتهاي مادي وارزشها

· کاما kama : خواسته هاي مثبت

· موکشا moksha : رهايي روح

اين چهار مورد را Purusharthas مي گويند که چهار هدف اصلي زندگي براي هر فرد مي باشد و اساس آنها را سلامتي تشکيل مي دهد .براي حفظ دارما و انجام مسئوليتهايمان بايد سالم باشيم تا به موفقيت و دارايي کافي دست يابيم .براي داشتن خواسته هاي خلاق و مثبت ، احتياج به ذهني سالم و آگاه ، بدن سالم و ادراک سالم داريم.(kama و desire گاهي اوقات به xxx و زندگي خانوادگي وتوالدو تناسل تعبير شده است لکن در اصل معني آن انرژي مثبت يا نيرويي است که هر گونه عمل خلاق را مي سازد.) موکشا يا رهايي روح نشاندهنده تعادل بدن و ذهن و آگاهي ( روح ) است.

طبق نظر آيورودا ، منشا همه موجودات از آگاهي کيهاني است که شامل انرژي مذکر (purusha ) وانرژي مونث ( prakruti ) مي باشد و هر چيزي که در جهان وجود داشته باشد در انسان نيز وجود دارد. انرژي مذکر نمايانگر طبيعت است. هر سلول بدن داراي ذهن ، هوش ، آگاهي است که از آن طريق انتخاب مي کند. براي مثال هر سلول غذاي خاص خودش را انتخاب مي کند.

علت اصلي بروز بيماري از ديد آيورودا چيست؟
ترکيب پنج عنصر ، دوشا ها را مي سازد .دوشا ها اعمال رواني- زيستي را کنترل مي کنند . بنابراين اگر متعادل باشند سلامتي و نظم order))وجود دارد و اگر متعادل نباشند ،بيماري رخ مي دهد. 

اصل کلي آيورودا بر اين اساس است که بيماري بعلت عدم تعادل در يک يا چند دوشا بوجود مي آيد . عوامل متعددي مي تواند بر تعادل دوشاها اثر بگذارد . از رژيم غذايي گرفته تا تغيير فصل ،استرس در کار يا خانواده هم تعادل دوشاها را بر هم مي زند که نتيجه آن انباشتگي سموم در بدن و ذهن است . هنگامي که علت بيماري تشخيص داده شد ، تحت راهنمايي يک درمانگر آيورودا بازيابي تعادل و سم زدايي انجام مي شود . اين موضوع را به اين صورت توضيح مي دهند که وقتي انرژي متعادل شد ، سيستم دفاعي طبيعي بدن نيرومند مي شود و راحت تر مي تواند با بيماري مبارزه کند يا از بيمار شدن جلوگيري کند .

Untitled-2

جلسات درماني آيورودا چگونه برگزار مي گردد؟
اولين ديدار با يک درمانگر آيورودا حدود 45 تا 90 دقيقه طول مي کشد . درمانگر يک سري سئوال براي تعيين نوع دوشاي بيمار مي پرسد . از وي درباره خصوصيات فيزيکي ، احساسي ،‌ ذهني ،‌ مزاج و غذاهاي مورد علاقه همچنين درباره خصوصيات شخصيتي و سابقه خانوادگي سئوال مي شود .

درمانگر به قلب و ريه فرد گوش مي کند و توجه خاصي به نبض و زبان وي دارد . طبق آيورودا ،‌ هر شخص سه نبض سطحي و سه نبض عمقي روي هر مچ خود دارد که به ارگانهاي مختلف داخلي بدن مربوط است . با نبض خواني ، درمانگر مي تواند عدم تعادلها را معلوم کند . اين نبض ها همجنين اطلاعاتي درباره سه دوشا بما مي دهند . رنگ و حساسيت قسمتهاي مختلف زبان ،‌ بخوبي ظاهر فيزيکي فرد ،‌ نشانه هايي را درباره سلامتي او آشکار مي کند . بعلاوه ممکن است نمونه ادرار هم آزمايش شود .

بعد از تعيين نوع مزاج و عدم تعادلهاي موجود ، درمانگر ممکن است ترکيبي از درمانهاي آيورودا را براي بيمار تجويز کند که شامل گياهان دارويي ، شيوه زندگي ، اصلاح رژيم غذايي ، مديتيشن ، يوگا ، تمرينات تنفسي و پاکسازي با دوش يا تنقيه است .

اگر شما متوجه شديد که براي مثال کافاي شما زياد شده است ممکن است متابوليسم کند يا اضافه وزن داشته باشيد . لذا درمانگر ممکن است پيشنهاد کند که يک سري تمرينات معمول را انجام دهيد و از رژيم غذايي سبک استفاده کنيد .

افراد نوع واتا معمولاَ‌ خيلي لاغر و مستعد بيماري عصبي مثل استرس و بيخوابي هستند . اگر شما از نوع واتا هستيد ، يک درمانگر آيورودا ممکن ا ست به شما توصيه کند که يک برنامه منظم هميشگي را دنبال کنيد يا ساعات غذا خوردن ، خوابيدن و بيدار شدن شما هميشه در يک زمان مشخص باشد .

اگر شما از نوع پيتا هستيد ‌، احتمالاَ از اندام خوبي برخوردار هستيد اما شايد دچار ترشرويي ، سوزش قلب ، بيماريهاي پوستي و بواسير هستيد . اگر پيتاي شما زياد شده ،‌ عاقلانه است که الکل و غذاهاي سرخ کردني را قطع کنيد و از شرايط استرس دوري کنيد .

فاصله زماني بين جلسات آيورودا کاملاَ‌ متفاوت است . بسته به شرايط شما و تجويز درمانگر ، يکبار که شما راهنمايي هاي درماني خود را گرفتيد شايد بتوانيد خودتان آنرا دنبال کنيد يا اينکه درمانگر تان بخواهد شما را بطور منظم ببيند تا روند درمان را پيگيري کند .

آيا نتايج تحقيقاتي نيز در مورد آيورودا موجود است؟

بله : تحقيقات نشان داده افرادي که تمرينات آيورودا مثل يوگا را انجام مي دهند در معرض خطر کمتري براي فشار خون بالا ، کلسترول بالا و استرس هستند که همه اينها عوامل ايجاد بيماريهاي قلبي مي باشند .

مطالعات همچنين نشان داده که يوگا بطور مشخص براي دردهاي عضلاني موثر است.روي داروهاي گياهي آيورودا تحقيقاتي براي درمان برخي ازبيماريها مثل حساسيت ها ، آرتروز ، پارکينسون و بيماريهاي گوارشي درحال انجام است .

تا کنون تحقيقات متعددي بر روي تاثيرات آنتي اکسيدان برخي گياهان آيورودا نظير زردچوبه انجام شده که گوياي تاثير بارز آن در پيشگيري از بيماريهاي قلبي- عروقي و سرطان و نيز کمک به درمان ديابت است

چه موارد احتياطي در مورد آيورودا پيشنهاد مي گردد؟
– اگر شما بيماري خاصي مثل بيماري قلبي يا ديابت داريد، فقط به ايورودا تکيه نکنيد و از درمانهاي معمول پزشکي هم استفاده کنيد.

– روشهاي پاکسازي مثل تنقيه يا استفاده زياداز ملين ، ممکن است تعادل شيميايي بدن را بهم بريزد . از اين روشها با احتياط استفاده کنيد .

– اگر شما از يک رژيم غذايي خاص براي ديابت يا بيماري قلبي خود استفاده مي کنيد ،قبل از استفاده از رژيم غذايي آيورودا با پزشک خود مشورت کنيد زيرا گاهي ممکن است اين رژيمها با هم در تضاد باشند.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید