ضرب المثل

ضرب المثل “مار از پونه بدش میاد جلوی لانه اش سبز می شه” !

 

Saying snake from its nest of green grass in front was bad would be1 ضرب المثل مار از پونه بدش میاد جلوی لانه اش سبز می شه !

مار مغروری بود که خیلی از بوی پونه بدش می آمد. یک روز که از خواب بیدار شد، دید که درست کنار خانه اش یک پونه روییده است، فورا آن را کند و بیرون انداخت. فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شد بوی پونه را حس کرد، به سرعت از خانه خارج شد و با کمال تعجب دید که جای آن یک پونه، دو تا درآمده، این بار با عصبانیت بیشتر پونه ها را کنده و به یک طرف پرتاب کرد و با دمش محکم چند ضربه روی آن زد! چند روز دیگر یک روز که از خواب بیدار شد با تعجب دید که کلی پونه در اطراف خانه اش رشد کرده و چاره ای ندید جز اینکه به خانه دیگری برود! ولی به خانه جدیدش هم که رفته بود همین جریان برقرار بود! به همین دلیل است که هر وقت کسی دوست نداشته باشد کسی را ببیند با دیدن بی موقع او می گوید: «مار از پونه بدش می آمد، دم خانه اش سبز میشه.»

تازه های آسمونی

ضرب المثل های کودکانه با معنی و نقاشی

ندا رحیمی

ضرب المثل های لری

ندا رحیمی

ریشه ضرب المثل قمپوز در کردن

آسمونی

ضرب المثل های کردی

جوجه هاتونو شمردین؟

طاهره رضایی

ضرب المثل قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟