تصاویری از وحشی‌ترین حیوانات جهان

 

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world12

گرگ خاکستری

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(13)

کرگدن

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(14)

شیطان تاسمانی

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(5)

کاسواری (نوعی شترمرغ)

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(3)

تمساح آب شور

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(2)

گاوکوسه

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(1)

اسب آبی

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world

گورکن عسلی

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(15)

گراز وحشی

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(8)

خرس خورشیدی مالایا

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(9)

بابون

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(6)

زنبور کشنده

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(7)

وولورین

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(11)

بوفالوی کیپ

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(10)

ببر بنگال

 

the-pictures-of-the-most-brutal-animal-world(4)

مار بلک مامبا

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید