خلاصه زندگینامه کوروش بزرگ

بخش نخست (جایگاه کوروش کبیر)

کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری که تاریخ جهان به خود دیده است . انسانی والا و ابرمردی بی همتا که می توان گفت نام ایران با وجود او ایران شد و از بنیانی که او بنا نهاد برای هزاران سال ملتی واحد از اقوام آریایی واقع در فلات ایران شکل گرفت که طی قرنها تمام تمدن ها و قدرتهای کوچک و بزرگ را تحت شعاع خود قرار داد و هویت ایرانی متشکل از مادهای آذربایجان و کردستان و پارسهای جنوب و پارتهای شرق ایران زمین که ملت واحد ایران را تشکیل دادند و تاریخ چندین هزار ساله خود را دوشادوش یکدیگر و در کنار یکدیگر رقم زدند به همراه هم از این خاک و هویت دفاع کردند و با افتخار ایرانی بودن خود را به جهانیان اعلام نمودند

(قابل توجه دوستان پان عثمانیسم که حسین رضا زاده رستم ایران زمین که در زمان خود حتی در قبال میلیاردها میلیارد ثروت حاضر به از دست دادن هویت خود نشد) براستی که نام شاهنشاه فقط لایق کوروش می باشد. به واقع تمام دنیای باستان وی را همواره همچون مردی فوق العاده و بی مانند نگریست.

پارسی ها که وی آنها را از گمنامی به افتخار رسانید وی را پدر خواندند، یونانیها که وی آنها را در سواحل آسیای صغیر مقهور قدرت خویش ساخت با وجود نفرتی که غالبا به ایرانیها نشان می دادند در وی به چشم یک فرمانروای آرمانی نگریستند و یهود که وی آنها را جهت اجرای آیین و بنای معبد آزادی و کمک عطا کرد وی را همچون مسیح خویش تلقی کردند

آنچه که در مورد او جای تردید نمی گذارد اینستکه لیاقت نظامی و سیاسی فوق العاده در وجود وی با چنان انسانیت و مروتی در آمیخته بود که در تاریخ پادشاهان شرقی پدیده ای بکلی تازه بشمار می آمد.احوال او بدون شک از بعضی جهات یاد آور فاتحانی چون اسکندر و ناپلئون نیز هست اما قیاس وی با آنها درست نیست چون هر چند وی نیز مانند انها سالها از گردونه جنگی خویش پایین نیامد اما جنگ و بوی خون او را بر خلاف دیگر فاتحان مست و مغرور نکرد بر خلاف آنها هر بار که حریفی از پای در می افکند مثل یک شهسوار جوانمرد دستش را دراز می کرد و حریف افتاده را از خاک بر می گرفت.

رفتارش با “کرزوس” که او را از مرگ نجات داد و “نبودید” که حتی او را در کرمان حکومت نیز داد. احترام او به عقاید دینی عاقلانه ترین و زیرکانه ترین سیاستی بود که در چنان دنیایی به او اجازه داد تا اقوام مختلف متمدن و نیمه وحشی را بدون مشکلی در کنار هم اداره کند و آنها کنار هم بیاسایند و در سرزمین او ضعیفان در سایه اقتدارش در آرامش زندگی کنند و اقوام مخالف نیز بواسطه این جوانمردی هرگز در مقابل او تا پای جان ایستادگی نکنند . اینگونه بود که کوروش ؛ کوروش شد .

در تاریخ جهان سرداران و شاهان فاتح بسیاری ظهور کردند که جز نفرت و نام بد از خود بجا نگذاشتند، اما چرا بعد از گذشت ۲۵۰۰ سال باید از طرف جامعه جهانی ۲۹ اکتبر به نام روز جهانی کوروش کبیر نامگذاری شود؟ چرا روز جهانی اسکندر و چنگیز یا هیتلر را نداریم! آری دوستان گرامی نیاکان ما اینچنین بودند و برگهای زرین تاریخ ایران زمین را رقم زدند ما نیز از همان خون و تباریم و در همان خاکی زندگی می کنیم که آنها زندگی می کردند اما…

ایرانی باشید و پر غرور.

بخش دوم (منشور آزادی نوع بشر)

منشور آزادی نوع بشر کوروش کبیر بی تردید جزء بزرگترین افتخارات آریاییها و سرزمین ایران می باشد چرا که روحیه خداجویی؛آزادگی و عدالت خواهی ایرانیان را در بیش از ۲۵۰۰سال پیش از زبان سردار بزرگ خویش به جهانیان اعلام می نماید .آن هم در زمانی که جنگ و خون ریزی وظلم واستثمار یکدیگردر میان اقوام وحشی و متمدن آنروز امری رایج و عادی بشمار می آمد و تمدن بشری هنوز مراحل تکامل خود را کامل طی نکرده بود و در اواخر عصر آهن بسر می برد و بیان گفتارهایی که بی تردید هنوز درهمین سرزمین ایران تازه و نو بشمار می آید و راه گشای بسیاری از مشکلات امروز ایران می باشد در۲۵قرن پیش جای شگفتی و تفکر بسیار دارد آیا می توان گفت نیاکان ما از دید فرهنگ وتمدن در آن زمان به جایگاهی رسیدن که امروز ما حسرت آنرا می خوریم و راه درازی را برای رسیدن به آن در پیش رو داریم؟

کجاست کوروشی که داد مظلوم را از ظالم بگیرد. در۲۵۰۰ سال پیش از زبان کوروش برده داری در شرایطی از میان جوامع ایرانی بر می افتد. دنیای استعمارگر امروز که با استثمار نوین خود ملل جهان سوم را به بی گاری می گیرد اگرکوروشی مقتدر را در برابر خود می دید دیگر شاهد فقر و گرسنگی در جهان بودیم. ابرقدرت امروز جهان مانند لات بی سرو پا و قمه کشی می ماند که هر کسی را که بخواهد در هر کجای دنیا مورد زور و ستم قرار می دهد و انتقام بی لیاقتی خود را ازخون دیگر ملل می گیرد .و هر کسی که با او نباشد و حتی در برابر خواسته هایش سکوت کند دشمن خود می شمارد غافل از اینکه هر قدرتی را پایانی است .منشور آزادی کوروش نشان کاملی است از شایستگی و لیاقت نژاد ایرانی. این متن یک سال پیش به عنوان اولین متن در این وبلاگ نوشته شد و ارزش بسیار دارد تا یکبار دیگر خوانده شود تا فراموش نکنیم ایران سزاوار آنست که سرفراز بماند.
(( اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه کخ میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.

من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کای ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.

از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند.))

بخش سوم  (ایران فاتح جهان)

شرح مختصری از پرافتخارترین دوران تاریخ ایران مطمئنا به هزاران دیوان و دفتر نیاز دارد که هر چه از آن گفته شود باز هم کم است نه آنکه کافی نباشد بلکه دوست داران و عاشقان این کهن بوم و بر را سیراب نخواهد کرد.

(( روزی که بیانیه کوروش بر روی استوانه معروف او در بابل در معرض مطالعه و تماشای مردم گونان قرار گرفت آریاییهای ایرانی همراه قوم پارس قدم بر صحنه حوادث جهانی نهادند قوم پارس که فاتح جدید بابل از میان آنها بر خاسته بود و بعدها اخلاف و خویشان او غالبا دوست داشتند خود را به آن قوم منصوب کنند با آنکه چندین فرمانروای دیگر از همین خاندان قبل از کوروش در میان آنها سلطنت کرده بودند فقط از عهد کوروش بود که توانست در عرصه رقابتهای بین المللی عصر خود را برای بنیان نهادن یک امپراطوری بزرگ جهانی شایسته نشان دهد .پدران کوروش از چند نسل قبل از او در انشان پادشاه بودند و در زمان حکومت مادها نیز از آنها تبعیت می کردند و پدرش که کمبوجیه نامیده می شد نیز خویشتن را دست نشانده آستیاگ می یافت . کوروش هم که بر حسب بیشتر روایات دختر زاده آستیاگ بود وقتی در انشان به سلطنت نشست خیلی زود ضعف و انحطاط دولت آستیاگ را دریافت و همین نکته او را به فکر توسعه قدرت و خیال کسب استقلال انداخت.
آستیاگ سالها پیش کوشیده بود این دختر زاده خود را در هنگامی که هنوز کودک بود به دست وزیر خود هارپاگوس هلاک کند و چون هارپاگوس دست به خون کودک نیالوده بود شاه برای مجازات او داده بود فرزند هارپاگوس را بکشند و غذائی را که از گوشت سر و دست او ساخته بودند بزور به این پدر بدبخت خورانیده بودند

(وقتی می گویم بیانیه اعلامیه حقوق بشر در چنان دورانی باعث شگفتی بسیار است بی جهت نیست).

با اینهمه هارپاگوس خشم خود را فرو خورده بود و برای بدست آوردن فرصت انتقام در خدمت آستیاگ باقی مانده بود از این رو وقتی شاه سالها بعد در طغیان کوروش هارپاگوس را بدفع او فرستاد او در خیانت به آستیاگ هیچ تردیدی به خود راه نداد و با سپاه خویش به کوروش پیوست .حتی لشگری که خود آستیاگ جهت دفع او آورد در نزدیک محل پاسارگاد بر پادشاه خود شوریدند و او را به کوروش تسلیم کردند و این نشان می دهد که جنگجویان ماد کوروش را بیگانه و جدا از خود نمی دانستند خصوصا که ماندانا مادر کوروش نیز از خاندان ماد بود و این را نیز می توان از مورخان یونانی که گه گاه از طوایف و شاهان پارسی نیز همچنان به عنوان طوایف و شاهان ماد یاد کرده اند دریافت. یکبار به یکی از دوستان پان عثمانیسم دوستانه پیشنهاد برگزاری همایشی برای کوروش را جهت اتحاد و ارتباط بیشتر را نمودم اما این این اشخاص که تقریبا خود را از هر گونه هویت و خاستگاه ایرانی بودن مبرا می دانند بدون هیچگونه تردیدی گفتند کوروش به ما ربطی ندارد!!!

هر چند بعد از گذشت هزاران سال دیگر پارس و ماد بودن برای ایرانیان معنایی ندارد اما همین نشان می دهد که از همان ابتدا نیز هرگز جنگ و دشمنی بین اقوام اصیل ایرانی روی نداده و همه ایرانیان در کنار هم و با یاری هم تاریخ خود را بر صفحه روزگار نوشتند و اگر شاهنشاه ایرانی به پیروزی و قدرت فراوان دست یافت بخاطر سواره نظام ماد و پیاده نظام پارس بود که هر دو در زمان خود بهترین بودند و بدین ترتیب قویترین ارتش جهان آنروز را در کنار یکدیگر ساختند .در هر حال شکست آستیاگ نه تنها پادشاه لیدیه را که خواهرش در نکاح آستیاگ بود ناراضی کرد بلکه بابل و مصر را نیز نگران ساخت و اتحاد این سه قدرت برتر آن زمان را در برابر ایرانیان را اجتناب ناپذیر نمود لازم به گفتن است که در آن هنگام هنوز یونانیها قدرتی محسوب نمی شدند و هنگامی که در جنگ کوروش با ایونیها آنها از اسپارت کمک خواستند یک فرستاده آنها نزد شاهنشاه باریافت و با ساده دلی به کوروش اخطار نمود که اگر از مداخله در سرنوشت ایونی ها دست بر ندارد باید منتظر عکس العمل اسپارت باشد شاهنشاه نیز بر حسب اخلاق جوانمردانه خود از فرستاده اسپارت بخاطر این اخطار مشفقانه تشکر کرد اما در عین حال به خنده گفت اگر عمرش کفاف دهد کاری خواهد کرد که اسپارت بجای دلسوزی بر احوال ایونی ها بر سرنوشت خود گریه کند ونیز افزوده بود که من از کسانی که در میدانهای شهر خویش گرد هم می آیند تا بقید سوگند دروغ یکدیگر رافریب دهند بیمی به دل راه نمی دهم )) براستی که فرق بسیار نیاکانمان را با وضع موجود در میادین بازارها و مجلس امروز ایران مقایسه کنید که جزء دروغ و کلاهبرداری هنری یافت نمی شود .

خداوند این کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد کتیبه داریوش در تخت جمشید

بخش چهارم (ایستادگی و رشادت کوروش)

(( تا به آنجا رسیدیم که دشمنان ایران سعی کردند تا با اتحاد با یکدیگر در برابر کوروش ایستادگی نمایند ( زهی خیال باطل ) در لیدیه کرزوس کوشید تا از راه اتحاد با مصریها و بابلیها و یونانیان وضع خود را در مقابل تهدید تازه استوار نماید او با آگاهی از سقوط آستیاگ اولین هدف خود را بازپسگیری زمینهای مجاور مرز خویش یافت که ماد در پی جنگهای طولانی بدست آورده بود از این رو از رود هالیس گذشت و قبل از آنکه کمک متحدشان برسد کاپادوکیه را در آن سوی رود تسخیر کرد اما چون اثری از کمک آنها نرسید دوباره به سارد بازگشت و بانتظار ماند .اما در این اوقات یک پناهنده سیاسی بدربار کوروش آمد و نقشه کرزوس و اتحاد او را فاش کرد شاهنشاه نیز با هوشیاری و بر خلاف انتظار کرزوس قبل از آنکه متحدین فرصت یابند قوای خود را تجهیز نمایند و با وجود اینکه نبودید پادشاه بابل ممکن بود به سپاه وی چشم زخمی وارد سازد از راه بین النهرین راه شمال را در پیش گرفت و از دجله نیز گذشت و در بین راه حران ومعبد سین خدای محبوب بابلیها را به تصرف در آورد و به سوی کیلکیه رفت و کاپادوکیه و ارمنستان را نیز به قلمرو خود افزود و در پتریا در شرق رود هالیس در برابر سپاه کرزوس قرار گرفت پیشنهاد کوروش آن بود که لیدیه نیز به عنوان یک ساتراپ شود تا هم کرزوس جان خود را حفظ کند و هم حکومت خود را اما او با تحقیر و خشونت آن را رد کرد ولی چون در برابر کوروش نیز امید چندانی به پیروزی نداشت شبانه از برابر ایرانیان عقب نشینی کرد و در سر راه همه چیز را به آتش کشید و به سارد بازگشت و به انتظار کمک متحدشان نشست و حتی سربازانش را بگمان آنکه شروع سرما کوروش را از تعقیب وی منصرف می سازد مرخص کرد اما کوروش نیز با ذکاوت و دور اندیشی چون نمی خواست به حریف برای تجدید قوا فرصت دهد و هم با سرمای آن حدود که داشت نزدیک می شد گرفتار سازد بدنبال او راه سارد را در پیش گرفت.

سپاه کرزوس و کوروش در جلگه ای نزدیک سارد به نبرد بر خواستند که خواندن جزئیات این نبرد و تدابیری که دو حریف برای مغلوب ساختند یکدیگر در پیش گرفتند بسیار جالب است اما به شرحی طولانی نیاز دارد در هر صورت این نبرد سر انجام با پیروزی ایرانیان پایان یافت و و پادشاه لیدیه در پایتخت خود سارد به محاصره افتاد و همچنان به امید کمک بابلیها و اسپارتیها چشم دوخت ولی این محاصره تنها دو هفته به طول کشید و سارد سقوط کرد و کرزوس به دست کوروش افتاد و با توجه به سیرت و اخلاق کوروش و آنچه از وی انتظار می رفت نه تنها حریف خود را نکشت بلکه در حق وی محبت هم نمود و در داخل ایران و نزدیکیه همدان ایالت بارنه را با دستگاهی شاهانه به او بخشید . با فرجام کار ثروتمندترین پادشاه آنروز جهان افسانه خاندان سلطنتی گوگس نیز که ظهورشان با افسانه ها آمیخته بود با سقوط نواده شان کرزوس خاتمه یافت و در تابعیت ایرانیان به پایان رسید ))

بخش پایانی (فرجام کوروش)

بعد از فتح آسیای صغیر برای کوروش نوبت رسیدگی به حساب بابل و نبودید رسیده بود اما در داخل ایران هنوز مسایلی بود که حل و تصفیه فوری تری را ایجاب می کرد در واقع درا ین زمان هم نواحی شرقی قلمرو ماد مثل گرگان هنوز تحت نظارت سردار پارسی در نیامده بود و همچنین آنسوتر وجود طوایف نیمه وحشی و مهاجم ممکن بود امنیت قلمرو داخلی کوروش را به خطر اندازد از این رو کوروش حمله به بابل را عمدتا به تاخیر انداخت و نزدیک پنج شش سالی اوقات خود را صرف سرکوب کردن طوایف و اقوام نواحی شرق کشور کرد و قبل از وی نیز پادشاهان ماد در هنگام لشگر کشی به غرب از جانب شرق لطمه خورده بودند و شاهنشاه نمی خواست تجربه آنها را تکرار کند در هر حال این لشگرکشی ها نه تنها مرز ایران را خیلی بیشتر از آنچه برای ماد حاصل شده بود توسعه داد بلکه ثروت بسیاری را نیز برای کوروش و ایرانیان به همراه آورد .اما این امپراطوری وسیع که با جنگ بی انقطاع به وجود آمده بود برای دوام و بقای خود نیاز به جنگ داشت و کوروش در استراحتگاه خود در همدان نمی توانست فراموش کند که بابل هنوز تسخیر ناشده مانده بود و نبودید پادشاه آن هنوز به خاطر اتحاد ی که بر ضد وی با کرزوس کرده بود حسابی پس نداده بود.بالاخره وقتی مسیح یهود که برای آنها حکم پادشاه خدایی را داشت برای فتح بابل حرکت کرد تقریبا اعتماد داشت که با پیروزی به بابل وارد خواهد شد.در مقابله با شاهنشاه که به سرعت شهرهای قلمرو نبودید را یکی پس از دیگری فتح می کرد و بسوی بابل پیش می آمد پادشاه کاهن تنها کاری که انجام داد آن بود که خدایان شهر را از صدمه سپاه مهاجم حفظ کند و آنها را به هر قیمتی هست به خارج از شهر منتقل سازد گویی در رویاهای دینی خود می پنداشت که او فقط وظیفه دارد خدایان خویش را حفظ کند و حفظ مردم و شهرها به عهده خودشان است!

بدون شک برای رسیدن به بابل یک مانع عمده رود دجله بود اما کوروش برای رفع این مشکل بود مسیر این رود را وقتی آب آن به نسبت کم بود از سر راه برگردانند خود سختکوشی و اراده نیاکانمان را قضاوت کنید و عد با حمله به شهر اوپیس و تسخیر آن ارتباط آن را با پایتخت به کلی قطع کرد و سرانجام یک سردار ایلامی کوروش به نام گبریاس توانست لشگر نبودید را در محلی به نام سیپ پار به سختی مقلوب کند و بدون مانعی وارد بابل شود و نبودید که نتوانست به موقع خود را نجات دهد ناچار با ورود ایرانیان تسلیم و اسیر شد .کوروش در این پایتخت عظیم اقوام سامی سرانجام قدرت نوخاسته آریایی را بر تخت نشاند و در معبد مردوک تاج سلطنت بابل را بر سر نهاد (تقریبا ۲۳ مهر ماه) و تمام اقوام تابع بابل از چادرنشینان عرب تا شهرنشینان سوریه و فلسطین در برابر شاهنشاه سر تعظیم فرود آوردند و نبودید نیز به کرمان فرستاده شد و تا پایان عمر در آنجا با دستگاه حکومت همچنان باقی ماند از اطلاعات باقی مانده حکایت از آن دارد که فاتح پارسی در شهر با شوق و علاقه مردم پذیره شد و نسبت به طیقات مردم محبت و حسن سلوک کم مانندی ارائه داد معابدو شهر را از هرگونه تاراجی که رسم سپاهیان فاتح بود حفظ کرد و آزادی که او به قوم یهود اعطا کرد چنان بود که تا امروز نام او را در میان این قوم جاودانه ساخته شاید عمر وی کفاف آن را نداد که درسی مشابه با آنچه به بابل داد به مصر هم بیاموزد اما سالهای بعد توسط دیگر سرداران پارسی مرزهای شاهنشاهی ایران هر سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا را درنوردید و از بنیانی که او برنهاد کشوری برپاخاست که بیش از نیمی از تاریخ خود را ابرقدرت جهان بود.

درباره فرجام کوروش نیز باید گفت این سرباز وطن در جنگ با اقوام وحشی شرقی و دفاع از سرزمین خویش جان خود را فدا نمود و پیکرش در پاسارگاد به خاک سپرده شد و تا امروز نیز جاودانه باقی مانده حتی او در وصیت به فرزندان خود آنها را از ساخت مقبره ای مانند فراعنه برحذر می دارد و آرامگاهی ساده را بر هر چیزی ترجیح می دهد. تمام زندگی بی نظیر خود را در لوحی کوتاه روی مقبره خویش اینگونه بیان می کند:

“ادم کوروش خشایثیه هخامنشیه” – منم کوروش شاه هخامنشی

روانش شاد و راهش پر رهرو باد. پاینده باد ایران

 

 • برای آشنایی بیشتر با شخصیت کوروش و بخشی از زندگی او روی لینک زیر کلیک نمایید:

شخصیت و بخشی از زندگی کوروش بزرگ

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: Alikoo
  08 اردیبهشت 1398

  کوروش بزخیز ای شاه شاهان ای بزرگ مرد جاودان بزخیزو ببین که تخم این طوایف سوسمار خور عرب چه بر سر کشورت آورده بزخیزو بببین که مردمت چگونه از گوشت یکدیگر می‌خورند. برخیزد ببین چگونه سردارهای امروز برای دست و پا کردن اسم برای خویشتن و نه برای کشور و ملت چه ها می‌کنند نه بفکر همسایه اند نه بفکر همراه فقط فکرشان و دردشان سیر بودن شکم خود وخاندانشان است و چقدر نیز موفق بوده اند که جاهلانی که امروز 90 درصد ایران را تشکیل می‌دهند نیزهمچون آنانند، و به آن سردارهای تعظیم می‌کنند و نامشان را گرامی می‌دارند که شاید نانی از این نام بر سر سفرشان بیاید. لعنت خداوند برآنان و دارو دستشان باد که همه از تخم اعراب و با نام ایرانی‌اند و جان اعراب برایشان پر ارزشتر از جان خواهر برادر ایرانیشان است. برخیز که اگر برنخیزی ایرانی نخواهد ماند باقی جز یک نام و یک برگ برخیز که امروز وقت برخیز است نه فردا ای پدرم ای جاودان ای کبیر مرد ای مرد مردان ای بزرگ خردمندان و ای پدرپاکان برخیز ای گورورش گبیر پدر من وتمام ایرانیان خون پاک و 2500ساله راستین

 2. نویسنده دیدگاه: شهرام
  03 دی 1395

  سلام بر پادشاه عدالت گستر. سلام بر پادشاه دادگر. سلام بر شاه ایران زمین. سلام بر شاه دادگستر. درود بیکران بر کوروش بزرگ ایران زمین. افتخار میکنم که یک ایرانی هستم نه یک عرب. اسمم ایرانی است نه یک اسم عرب. افتخار میکنم از نوادگان کوروش بزرگ هستم. کوروش آسوده بخواب. کوروش بزرگ. کوروش مهربان. کوروش عزیز تو بر بلندای کوه ایستاده ایی. درود همه فرزندان پاک آریایی نثار روح بلندت.

 3. نویسنده دیدگاه: رامین
  06 آبان 1394

  درورد بر شما که اینقدر روان و زیبا از پدر ایران زمین گفتید

 4. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  23 مهر 1394

  کوروش کبیرعزیز هنگامی که باشاه یونان گفتگو میکرد به هنگام جنگ از او شنید که میگفت ایران برای ثروت میجنگد وما برای شرافت کوروش بزرگ گفت آری هرکس برای نداشته هایش میجنگد…زنده باد کوروش..زنده بادایران وایرانی..من کسی هستم ک شاه سرزمینم کوروش بوده است .من آریاییم واین ابهت و بزرگی وافتخار من است…

 5. نویسنده دیدگاه: کوروش
  19 مرداد 1394

  از اینکه من فرزند کوروش هستم خوشهالم سلام بابا

 6. نویسنده دیدگاه: یوسف
  16 فروردین 1394

  چو ایران مباشد تن من مباد…….
  ازکوروش کبیر تا سردار سلیمانی وشهدای عزیزمان قدردان شان باشیم

 7. نویسنده دیدگاه: Sdkh
  14 بهمن 1393

  سلام مطلب جالبی دارید.

 8. نویسنده دیدگاه: علی
  13 دی 1393

  هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم شود.
  کوروش کبیر
  روحش شاد
  دلم برای بودنش تنگه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 تیر 1394

   هرگز نخواب کوروش ای شاه شاهان! ای شاه عدل و راستی، زیا که همچون تو دیگر جهان به خود نبیند

 9. نویسنده دیدگاه: motafa
  28 مهر 1393

  با سلام خدمت همه ایرانیان عزیز خواهشم اینه که اختلاف بزاریم کنار همه با هم تلاش کنیم که ایرانی سربلند داشته باشیم ………درود بر پیامبر ما کوروش کبیر که اینا رو به ما آموخت.که امیدوارم از یاد نبریم

 10. نویسنده دیدگاه: ادریس
  05 مهر 1393

  زنده باد ایراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان زنده باد جدم کوروش

 11. نویسنده دیدگاه: یه نفر
  30 شهریور 1393

  به نظره من کوروش نبایدگفت باید بگیم حضرت کوروش اما ما ایرانی ها عادت داریم فقط به عرب ها فک کنیم درحالی که خودمون ایرانی هستیم.من خودم مدیون حضرت کوروش هستم وآرزو داشتم که زمان حضرت کوروش بودم وتا جایی که جوون داشتم به پادشاه ایران زمین خدمت کنم حضرت کوروش.کاش یه کوروش دیگه هم الان بیاد مارو ازاین وضعیت دربیاره.به امید آن روز

 12. نویسنده دیدگاه: بردیا
  29 شهریور 1393

  تا زمانی که هر چه به نام تاریخ، به خوردمان می دهند، بدون تامل و کنکاش می پذیریم ( از جمله همین تحریفها و جعلهای هدفدار مورخان قلم به مزد که تاریخ و تمدن های پیش از هخامنشی را آگاهانه نادیده می گیرند ) هر روز سرنوشتمان بدتر از دیروز می شود.

 13. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  26 شهریور 1393

  واقعا زيبا بود به خودم ميبالم كه يه ايرانيم فقط به خاطر اينكه انسانى مثل كورش كبير رو توى تاريخمون داريم

 14. نویسنده دیدگاه: مصطفی
  14 مرداد 1393

  کورش کبیر روحش شاد زنده باد سرزمین کورش کاش یکی مثل کورش پیدا میشد …

 15. نویسنده دیدگاه: ali
  18 خرداد 1393

  اقا محسن شما حتما یکی ازون بزرگاشی چون بلدی مثل خیلیا فقط شعار بدی
  شما که گفتی هرکس در جای خودش منم بگم تو یک عرب وطن فروش هستی

 16. نویسنده دیدگاه: محسن
  16 خرداد 1393

  با عرض سلام. دوستان و هموطنان گرامی، چرا بعضیاتون سواد کافی ندارین. کاش کوروش الان زنده بود و… مثلا یارو نوشته بغیر از کوروش هیچ پادشاهی مرد نبوده. جان مادرت یه خورده کتاب بخونید برا معلومات خودتون، وجدانآ اینده بهتری دارین اگه کتاب بخونین. با عرض پوزش. متشکرم. ولی یادمون باشه ایران سرداران و دلاوران زیادی داشت.

 17. نویسنده دیدگاه: hla
  13 خرداد 1393

  متاسفانه ما ایرانیها اصالت خودمان را فراموش کردیم نه تنها برای رفتار و منش کوروش ارزشی قایل نیستیم بلکه برای آثار باقیمانده از این بزرگوار نیز ارزشی درخور قایل نمیباشیم در حالیکه باید بیشترین هزینه را در پاسداری از ارزشهای مادی و معنوی این شخصیت والا بکار بگیریم .بزرگانی چون حضرت محمد ،حضرت علی ،حضرت مسیح،جناب کوروش انگونه که شایسته است شناخته نشده باقی مانده اند…

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   15 خرداد 1393

   هر کسي درجاي خودش

 18. نویسنده دیدگاه: سعیدبال
  27 اردیبهشت 1393

  کاش فقط یک. مردپیدامیشدمثل کورش فقط یک مرد افتخارمیکنم یک پارس هستم زنده بادکوروش کببر

 19. نویسنده دیدگاه: شاهین سلطانی
  09 اردیبهشت 1393

  باید افتخار کرد به کوروش کبیر

 20. نویسنده دیدگاه: مهدی
  05 اردیبهشت 1393

  سلام درود بر کروش کاش که الان واین موقع پادشاه ایران بود

 21. نویسنده دیدگاه: fereshteh 159
  02 اردیبهشت 1393

  دردو بر ذوالقرنین درود بر کوروش بزرگ

 22. نویسنده دیدگاه: عماد
  27 فروردین 1393

  درود بر فرستاده ی راستین…درود بر پادشاه جهان…درود بر آریایی

  و نفرین بر خائنان

 23. نویسنده دیدگاه: شاهین محمدی
  20 فروردین 1393

  به نام یزدان پاک
  پدر ایران زمین به کسی توهین نمیکرد.
  خون کوروش هنوز در رگ های ما جاریست ماباید پیامبر صلح باشیم کاری که پدرمون انجام داد.
  شاهین از پولادشهر

 24. نویسنده دیدگاه: ابوالفضل صفایی
  20 فروردین 1393

  اگر کوروش زنده بود هیچ کشوری نمی توانست با ایران بجنگد او با مرد بودنش به تمام دنیا ثابت کرد که ایرانی ها غیرت دارند و حال آمریکا از غیرت مردم ایران میترسد به جز کوروش همه ی پادشاه های ایران بی غیرت بوده اند وحال همین طور است

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   10 آبان 1394

   جان من این طوری حرف نزن.

   ایران پادشاهان بزرگی چون داریوش،ارشک(آغازگر شورش اشکانیان بر علیه سلوکیان)،شاهپور(فاتح روم)داشت.

   اینهای که گفتم فقط بعضی هاشون بودن.
   مثلاً دیااکو (اولین شاه ماد)،هوخشتره(کسی که آشوریان را نابود کرد.)جلال الدین ایلخانی(کسی که 10 سال در برابر چنگیز مغول جنگید و چنگیز در باره ی او گفت:((اگر من 100 مرد جنگی همچون او داشتم جهان را فتح می کردم.)
   و…

   من از همین الان بگم املام بد است باز ازم غلت نگیرین.

 25. نویسنده دیدگاه: وستا
  17 فروردین 1393

  با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما ایرانیه عزیز که لطف کردید موضوع به این زیبایی رو برایه ما گذاشتید.
  ولی ای کاش کوروش بزرگ الان زنده بود . ایران رو به رخ تمام جهان میکشید پوزه بعضی قوم ها رو میزد زمین که هی نگن پیامبر و حضرت علی از ما بود اینقدر کلاس نیان ما هم از نوادگان کوروشی بزرگیم دلتون بسوزه.خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  بابای

 26. نویسنده دیدگاه: نگین
  09 فروردین 1393

  منظورم اینکه اگه گفته ی کوروش ه کی؟ و کجا ؟ و چرا ؟ و به کیه ؟

 27. نویسنده دیدگاه: نگین
  09 فروردین 1393

  تو بخش دوم داخل برانتز چیه ؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 فروردین 1393

   منشور آزادی نوع بشر

 28. نویسنده دیدگاه: جمال
  08 اسفند 1392

  من با اين كه سن كمي دارم خيلي مديون كوروش هستم فيلم جومونگو با اساس زندگي نامه ي كوروش ساختنددددددددد خاك بر سر ماااااا كوروش كجايي

 29. نویسنده دیدگاه: ایرانی بدبخت
  04 اسفند 1392

  تازمانی که هم وطنان بی فکر واندیشه من این نوع محملات ویاوه سرائی های فریبنده و سبکسرانه و یا از طرف دیگر خرافات مشابه مذهبی احمقانه را بسادگی می پذیرند ، من ایرانی روی خوشبختی نخواهم دید .

 30. نویسنده دیدگاه: یک ایرانی عاشق وطن
  10 بهمن 1392

  بسیار عالی بود واز شما صمیمانه سپاس گزارم و از این که یک ایرانی هستم به خود می بالم و خدا رو شکر میکنم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   11 بهمن 1392

   زنده باشی عزیز

 31. نویسنده دیدگاه: saeed
  01 بهمن 1392

  کورش کبیر …یعنی خدای سر زمین پارس یعنی غیرت و آبرو ایران زمین.
  روحش شاد.

 32. نویسنده دیدگاه: شادی
  20 دی 1392

  کوروش کتیبه حقوق بشر را نوشته بود . کوروش مردی عادل وخوب بود ما ایرانی باید به داشتن چنین پادشاه وپیامبری در آسمان ها به خود ببالیم .

 33. نویسنده دیدگاه: محمد
  20 دی 1392

  کوروش بهترین پادشاه تاریخ جهانه.افتخار میکنم که ایرانیم.

 34. نویسنده دیدگاه: Mahdie
  14 دی 1392

  alllllliiiiiiiiii booooood llllllliiiiiiiiiiii mer30

 35. نویسنده دیدگاه: ارمین
  07 دی 1392

  بنام خداوند یگانه ….کوروش کبیر مردی بزرگ و مظهر شجاعت و پاک دلی و عشق به وطن بود و ما ایرانیها باید به همچین اسطوره ای ببالیم.. زنده باد خاک پاک ایران و زرتشت

  • نویسنده دیدگاه: علی ابراهیمی
   27 دی 1392

   از دوستان خواهشمندم از پسوند ((کبیر))برای کلمه ی کوروش استفاده نکنند.چون این کلمه عربی است.بهتر است به جای کوروش کبیر بگوییم کوروش بزرگ.

 36. نویسنده دیدگاه: مهدی
  27 آذر 1392

  درود و هزاران درود بر کوروش بزرگ.افتخار همه ی ما ایرانیا.عاشق چنین مرد بزرگی هستم و همیشه به یادش هستم و خواهم بود.

 37. نویسنده دیدگاه: مریم
  11 آذر 1392

  واقعا عالی بود ادم از خوندن سرگذشت همچین ادمای بزرگی لذت میبره

 38. نویسنده دیدگاه: یسنا
  09 آذر 1392

  کوروش مردی استوار و بزرگی بودومن تا هنگامی که زنده ام هیچ وقت نام کوروش از ذهنم بیرون نمیرود

  • نویسنده دیدگاه: یسنا کوثری
   09 آذر 1392

   کوروش مردی مهربان ودل سوز بود من عاشق پاکان جهانم

 39. نویسنده دیدگاه: فربد
  25 آبان 1392

  من عاشق پاکان جهانم مثل امام علی (ع) وکورش بزرگ.

 40. نویسنده دیدگاه: فربد
  25 آبان 1392

  دوستدار کورش شیعه امام علی (ع) هستم.

 41. نویسنده دیدگاه: یانا
  23 آبان 1392

  ب نظرمن کوروش یک پیامبره حتی ازمخمدپیامبر هم بهتروپاک تربوده است ای مردم ایران این اماما ن وپیامبران عربندکه دختران رازنده به گورمیکردند زنده باد کوروش بزرک ازطرف فرزند کوروش بزرگ 😆

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   24 آبان 1392

   یعنی چی یانا میفهمی چی میگی استغفرالله کن دختر درسته کوروش بزرگ رو همه دوست دارند اما دلیل نمیشه ب پیامبران وامامان توهین کنی 👿

 42. نویسنده دیدگاه: کورش
  22 آبان 1392

  بهترین انسان جهان : 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛

 43. نویسنده دیدگاه: ali
  20 آبان 1392

  سلام خدمت همه دوستان تا ان جای که من اطلاع دارم زادگاه کورش بزرگ شهرستان بیضا (انشان بیضا)فارسه

  فقط محض اطلاع

 44. نویسنده دیدگاه: یانا
  18 آبان 1392

  من کوروش بزرگ روخیلی دوست دارم به عنوان یک پیامبرفبولش دارم ممنونم ازکسانی که این مطالب زیبارونوشتن باتشکریانا 13ساله یزد :mrgreen: 😳 😯 8) ❗ 🙁 😮

 45. نویسنده دیدگاه: zahra M
  06 آبان 1392

  فوق العادست.

 46. نویسنده دیدگاه: امیرعلی
  06 آبان 1392

  کورش کبیر بود معروف به ذالقرنین قانون برده داری تو جهان برد ازبین

 47. نویسنده دیدگاه: cyrus
  25 مهر 1392

  کوروش بزرگ فقط ذولقرنینه نه پیامبر (مثل لقمان که اسمش تو قرآن آمده ولی گفته نشده که هیچ یک پیامبرن)
  کوروش پسر کمبوجیه پسر کوروش اول پسر … پسر چیش پش پسر هخامنش بوده . بله هخامنش در اون زمان خاخا منش تلفظ میشده ولی چه ربطی به این داره که تو کلا این ها رو مجزا میکنی؟؟؟ در ضمن میخوای دروغ بگی برو تحقیق کن که چی به واقعیت نزدیک تره تا حرفتو باور کنن. نه این که بیای بگی کوروش هخامنشی ، هخامنشی نیست . خاک بر سرت کنن . 8) در ضمن کتاب های اون احمق پورپیرال رو نخونین چون مثل فیلم های هالیووده ، (کاملا حقیقت رو بر میگردونه) 8)

 48. نویسنده دیدگاه: فزرند كوروش بزرگ
  25 مهر 1392

  كوروش بزرگ ترين انسانيه كه تا حالا ديدم….ديگه هم مثلش نمياد….
  فقط اميدوارم بتونيم با رفتارمون(گفتار نيك-كردار نيك-پندار نيك)راضي نگهش داريم…..
  بچه ها نميدونين دفعه اول كه رقتك پاساگارد چه حسي داشتم…..
  يادمه فقط گريه ميكردم….. 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥

 49. نویسنده دیدگاه: yaas
  30 شهریور 1392

  میگم رفقا بیکارینا دعوا میکنید…..برین به زندگیتون برسین… 😆

 50. نویسنده دیدگاه: cyrus
  30 شهریور 1392

  آسمونی جان از کیه اون بالای سایت نوشتی به زودی ، پس کی مشکلات سایترو برطرف میکنین؟؟؟ 🙁

  • نویسنده دیدگاه: ایران
   30 شهریور 1392

   راست میگن منم الان 2 ساعته صبر کردم تا سایتتون باز بشه وای چرا همچینه؟

   • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
    30 شهریور 1392

    در مهرماه سایت جدید آسمونی افتتاح میشه

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    07 آذر 1392

    کورش دوستت دارم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 شهریور 1392

   به زودی عزیز، اگه مشکلی بوده عذر خواهی میکنیم

   • نویسنده دیدگاه: cyrus
    25 مهر 1392

    مهر ماه تموم شد و شما هنوز افتتاح نکردین!!! ولی با توجه به این که تعداد ادمین های آسمونی زیاده و سایتِ خیلی زیبا و پر طرفداری دارین و این که خیلی وقته دارین روش کار میکنین ، معلوم میشه که یه سایت خیلی خفنی دارین طراحی میکنین و امید وارم که موفق بشین. 😉

 51. نویسنده دیدگاه: تایلندی
  26 شهریور 1392

  ساقول کوروش

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   27 شهریور 1392

   کوروش بزرگ ترکی نمیفهمه ، پارسی بگو ( به قول عربا فارسی )

 52. نویسنده دیدگاه: بیگ
  26 شهریور 1392

  سلام کوروش مردی والا مقام بود که کل جهان او را میشناسند

 53. نویسنده دیدگاه: ایران
  24 شهریور 1392

  شما کورش رو قبول ندارین وای توروخدا قبولش داشته باش روح کورش بزرگ در عذابه فقط به خاطر شما
  در ضمن هیچ آریایی هم شما رو قبول نداره شرمنده اصلا نخواستم تیکه بپرونم

 54. نویسنده دیدگاه: cyrus
  24 شهریور 1392

  هر چی گفتی قابل تکذیبه ولی متاسفانه الان 2 ساعته تو سایتم ودارم از خستگی میمیرم ولی هم از تو و هم از امثال تو خواهش میکنم چند تا کتاب تاریخی بخونین. من همه ی اونا رو خوندم چه یونانی چه ایرانی همه رو و حتی یک دونه ی اون ها هم ایشان رو کوچک نکرده در ضمن کوروش فقط 47 سال عمر کرد و شهید شد ( میگم شهید چون در راه دفاع از مردم بود مثل شهدای دفاع مقدس) و در ضمن فقط بابل و چند جای دیگه بود که بدون خونریزی و به روش های مختلف فتح شد که داستان طولانی داره ( به منابع رجوع شود) و همچنین اون امپراطوری بزرگ هخامنشی فقط در زمان کوروش نبود آقای نابغه . مصر و نصف آفریقا(آفریقا (قسمتیش) مستعمره بود و هرساله وسایلی به پایتخت میفرستاد) در زمان کمبوجه فتح شد و خیلی جاها هم در زمان داریوش و خشایار شا و بقیه پادشاهان هخامنشی از آن پاسداری کردند و کوروش بزرگه چون با سن کمی که داشت و پادشاهی کمی که کرد بهترین بود. او کسی رو اذیت نکرد (قومی ) کسی رو مجبور به پرستش اهورا مزدا نکرد هیچ کجا نگفت من پادشاهم وشما باید از من تبعیت کنین . او آنقدر بزرگ بود که حضرت علی (ع) ایشان رو برادر خطاب کرده و کفته برادم ذولقرنین. تو هر چی که میپرستی برو کتاب بخون.

 55. نویسنده دیدگاه: احسان
  25 تیر 1392

  مایکله عرب برو اول یاد بگیر چطوری وجدان رو مینویسن به جای وجدان ننویسی(وژدان) بعدش وارد این بحث ها شو عرببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 56. نویسنده دیدگاه: سمانه
  23 تیر 1392

  سلام.اقای نیک فر شما 1 وطن فروش هستین نه این وطن بلکه وطنی که کوروش کبیر شاهش بود
  ان زمان هر چی بود از این زمان بهتر بود
  در ضمن اگه اون طوره که شما میگین کوروش ذوالقرنین قران نمی شد.

 57. نویسنده دیدگاه: کوروش افتخار بشریت است
  10 تیر 1392

  کوروش افتخار بشریت است

 58. نویسنده دیدگاه: یزدان
  07 تیر 1392

  سلام بر تو ای دوست به نظر من کوروش شاه شاهان بود یک ادم خردمند و بی همتا

 59. نویسنده دیدگاه: مهدیه
  06 تیر 1392

  درود بر کوروش کبیر پادشاه بزرگ ایرانی . سایت بسیار خوبی دارید . مرسییییییییی.

  • نویسنده دیدگاه: ایران
   25 تیر 1392

   اگه ایرانی هستی پس خواهشا به جای کبیر از بزرگ استفاده کنین هیچ وقت اسم ایرانی کنار اسم عربی نمیاد

   • نویسنده دیدگاه: ثمین
    18 آبان 1392

    ب نظر من کوروش بزرک مردی ست اما خود مردم ایران نمیشناسندش.

 60. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 تیر 1392

  کوروش یه آدم ایران دوست است.

 61. نویسنده دیدگاه: امیر
  01 تیر 1392

  ایران تنها کشوریه که ایرانی بودن توش جرمه

 62. نویسنده دیدگاه: سياوش ياشى
  31 خرداد 1392

  آقا اينجا هيچ كس اعصاب نداره ماكه رفتيم

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   25 مهر 1392

   واقعا با سیاوش موافقم ولی خیلی خیلی خیلی ببخشید عذر میخوام واقعا چرا همش ب هم دیگه میپرید ی کم انتقاد پذیر باشید و اگر کسی چیزی رو اشتباه گفته شما اشتباه اون رو تکرار نکنید خیلی مودبانه واسش دلیل بیارید ک نظرش اشتباه بوده بعدشم اگه توهینی هم باشه آسمونی جون زحمت میکشن و نظرشون رو حذف میکنن ممنون بعد از اینکه نظرمو خونید حتما روش فکر کنید و بازم من حقیرو ببخشید اگه چیزی گفتم و شمارو ناراحت کردم 🙄 راستی آسمونی جون ممنونم ازت 😳

   • نویسنده دیدگاه: مهراب
    10 آذر 1392

    افرین به این طرز فکرت عالی بود

 63. نویسنده دیدگاه: سارا
  31 خرداد 1392

  اقای محمد نیکفر بهتره بجای این ک ب کوروش فوشو لعنت بفرستی بری ۱کم بیشتر تحقیق کنی !
  این کارو کردی اون وقت بیا نظر بده اگ عین ادم تحقیق کنی میفهمی ک باید بهش افتخار کنی!!!
  در ضمن اگر کوروش بی ارزش بود بهش ذولقرنین نمیگفتن !
  درضمن بدون کوروش درحد ۱پیامبر بوده !پس دیگه قار نزن …!

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 تیر 1392

   ی مرد فقط تو جهان بوده و هسست اونم علی(ع)

   • نویسنده دیدگاه: cyrus
    24 شهریور 1392

    حضرت علی (ع) خیلی خیلی بزرگ بوده . اصلا ایشان امامه . و این مقایسه ی تو غلطه چون : 1- ائمه دیگه رو حذف کردی…. 2- ما داریم در مورد کوروش حرف میزنیم….. در مورد ایران 3- مهمترین: شما میدونستین که کوروش آنقدر مرد بوده که حضرت علی (ع) با اون رتبه و مقام نزد خدا که برادر دینی پیامبر (ص)بوده ایشان رو برادر خطاب کرده (ذولقرنین رو). پس ببین کسی که علی (ع) برادر خطابش کنه و در قرآن یک صفحه در موردش نوشته شده باشه …. کیه؟؟؟یا علی

    • نویسنده دیدگاه: ایران
     24 شهریور 1392

     جواباتون حرف نداره ایول

 64. نویسنده دیدگاه: محسن
  30 خرداد 1392

  مايكل و نيك فر حيف نام ايراني و حيف ايران كه مجبوره وجوده شمارو تحمل كنه شما لياقت اين رو نداريد كه حتي نام كوروش رو به زبان بياريد, ماكت كتيبه ي كوروش كه در سالن سازمان ملل جاي گرفته نشون ميده كه دنيابرحق بودن كوروش بزرگ رو پذيرفته_ اونوقت امثال شما. . . .!

 65. نویسنده دیدگاه: سنا
  30 خرداد 1392

  من هر وقت نام والاقدر بزرگ مرد ایران کوروش کبیر رو میشنوم اشک تو چشمام جمع میشه سایتتون خیلی خوبه ممنون از شما و همه دوستان ایرانی و طرفدار مردانگی و انسانیت

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 تیر 1392

   زنده باشید

 66. نویسنده دیدگاه: سنا
  30 خرداد 1392

  متاسفم برات مایکل لیاقت فحش دادنم نداری.خودتون معنی مردانگی و انسانیت رو نمیفهمید چون اصلا انسان نیستین حیف نام ایرانی برای امثال شما

 67. نویسنده دیدگاه: امین
  26 خرداد 1392

  اقای نیک فر اکه کوروش بعد بود تا پیامبری پیش نمیرفت

 68. نویسنده دیدگاه: لیلا
  13 خرداد 1392

  دیدگاه های مختلف شما را خوندم می خوام چند مورد را نقد کنم
  اقای نیک فر شما از سنگسارزنان دربابل میگی این مجازاتی بود معمول دربین یهودیان که متاسفانه در اقوام دیگرنیز معمول شد درمورد ادعای شما باید بگم کشور های تحت امپراطوری ایران بعضی از انها حتی مالیات هم به دولت ایران نمی دادند(در زمان کوروش وداریوش اول وخشایار)و فقط در مقابل دشمنان مورد حمایت ایران بودند وبا ایین وتا حدودی رسوم خود وفرمانده ی از نژاد خود اداره می شدند هرچند این گفته ی شما برای من تازگی داشت وما می دانیم که در زمان هخامنشیان متهمین وخلافکاران به عنوان پاروزن درکشتی ها که کاری سخت بود قرارمی گرفتند که به استناد کتوب معروف تاریخی این گروه از کشورهای تابع ایران بودند چون در زمان هخامنشیان در ایران مجرم و دزد یا روسپی وجود نداشت(حتی در نوشته های مورخین وطبیبان یونانی که در ان زمان مدتی در ایران بسر بردند دیده میشود).
  متعجبتر شدم وقتی از زنبارگی کوروش گفتی این درحالی هست که کوروش درتاریخ به پادشاه وفاداربه یک زن معروف هست!!!!!
  ما درزمان کوروش رباخواری واجاره ی دختران برای بهره ی جنسی نداشتیم.
  لطفا جای که میخوای صاحب نظر باشی بیشتر ودرست مطالعه کن.شما درباره ی ایران متمدن صحبت می کنی جای که درزمان داریوش برای رفاه حال مردم هند ازسیلاب رود سند برای ایجاد سد انقدر دقیق وکامل بررسی وپژوهش میشه که بیان کامل وجزبه جز گزارش این پژوهش از حوصله ی بعضی کتوب تاریخی خارج هست وتنها به قسمتی از ان بسنده شده.اینجا روم نیست که انسان به اندازه ی یک گلادیاتور تنزل کن یا عرب جاهلی که افتخارش بازجر کشتن کودک وبی بند وباری.
  تصحیح میکنم گفتن حقیقت به معنی تعصب ونژاد پرستی یا توهین به قومیت خاصی نیست.
  ما که نفهمیدیم ارزش ادمها از نگاه شما چیست یکجا اززنبارگی وبی بندوباری اخلاقی انتقاد می کنی جای دیگه ازدوست عرق خور مست و شاید هم مفسد اقتصادی و اجتماعیت تقدیر میکنی بهتر نیست اول از سردرگمی خودتا بیاری بیرون تا نقد انسانهای بزرگی که مطمینادرذهن اشفته ی شما نمیتونن به قضاوت بشینن.
  یزدان عزیز مهمتر از نسل تو رفتار توهست ما باید در رفتارمون به بزرگان نزدیک باشیم.
  سجاد عزیز تمدن ما هزاران سال قبل از تخت جمشید شروع شده وتخت جمشید یکی ازپروژه های بزرگ داریوش اول بود که تا زمان فرزنده او نیز ادامه پیدا کرد.
  مایکل لطفا قبل از باز کردن دهنت به شخصیت خودتو وخوانوادتم فکر کن. درضمن اون وجدان هست نه وژدان …

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   24 شهریور 1392

   دمت گرم اصلا حال نداشتم جوابشو بدم ممنون که یک جواب با دلیل و مدرک دادی .

  • نویسنده دیدگاه: فندقي
   30 شهریور 1392

   واقعااايول جوابت كاملا دندان شكن ودهن سرويس كن بود حال كردمقعا ايول و

  • نویسنده دیدگاه: مهراب
   10 آذر 1392

   واقعا خیلی عالی بود جیگرم حال اومد دمت گرم

 69. نویسنده دیدگاه: x
  11 خرداد 1392

  آهای تویی که اعلام میکنی:
  ((به موجب لوحه شماره ۲۵۲ از سال هشتم پادشاهی کورش در بابل، دختری به نام تابموتو به دلیل اینکه پدرش به مؤسسه مالی یا رباخانه اگیبی بدهی داشت، به گرو گرفته شد تا زمانی که پدرش بدهی خود را تسویه کند. دخترانی که به گرو گرفته می‌شدند، برای بهره‌کشی جنسی اجاره داده می‌شدند تا خسارت تأخیر را جبران کنند. ))یاجسارت میکنی:((سنگسار زنان در زمان فرمانروایی کورش بزرگ بر بابل امری متداول بود و در مورد زنان زانیه اجرا می‌شد. در این مورد مردان از مجازات سنگسار معاف بودند، مگر آنکه به حرم و کنیزان شاه نظر داشتند. ))تو خون آریایی تورگهات نیست اگه بود یقینااین مزخرفات رو که نمیدونم از کجاآوردی رو نمیگفتی.مطمئن باش تو از نسل کوروش نیستی،بنا بر این هیچ دخالتی به دین وآیین زرتشت نکن.وشک نکن که کسی که ازدینش پیروی میکنه خوب وموثر کتابها ومقالات و…مطالعه کرده و کوروش بزرگ را به خوبی میشناسد ومن به شماتوسیه میکنم این کتیبه حقوق بشر رو بخونید بع چرند بگید.کتیبه که دیگه دروغ نمیگه

  قسمتی از کتیبه حقوق بشر:
  منم کورش،شاه بزرگ،شاه دادگه
  اعلام می کنم:
  تاروزی که زنده هستم دین،آیین ورسوم ملت هایی را که من پادشاه آنها هستم،محترم خواهم شمرد.
  من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد.

  هرملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یانکند.وهرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند،من برای فرمانروایی به جنگ مبادرت نخواهم کرد.

  ((نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند))

  ((من نخواهم گذاشت مردان و زنان رابه عنوان برده وکنیزبفروشند ورسم برده داری را براندازند))

  ((من اعلام می کنم که هر کس در انتخاب دینش آزاد است))

  هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم،روزی نیز تن خسته بر این خاک ماندگار خواهم کشید،اینجا مزار محیای من است،سرزمین مادری،آرامگاه واپسین.

  ***پس ای امیران آینده:بدانید،*شهسواران وشهریاران می میرند اماشادمانی مردمان هرگز***

  ***من برای صلح جهان کوشیدم***

 70. نویسنده دیدگاه: صبا
  28 اردیبهشت 1392

  اقای محمدنیک فرمواظب باش که چی میگی انقدم قیافه حق به جانب نگیر.توکه ادعامیکنی ازهمه چی خبرداری منظورت اینه که ماهیچی نمیدونیمویه طرفه قضاوت میکنیم. من ازنسل اون نیاکان بزرگم اصل کتابوشواهدی که دارم ازبزرگ من این طوری یادنکرده که واسه من قانونوماده میگی اونم براساس چرتوپرتایی که خوندیومیگی.من کاری بامغزمتفکر توندارم فقط اگه اون غیرتی که تورگ اریایی هاست بجوش میومدخیلی ازحقیقت عالم اشکار میشد.امااین ایران ایرانی نیست که کورش جدمن گذاشته ورفته.دروغ های محظی که الان خوردمردم زودباورمیکنن اون حقیقتی نیست که من دارم بهش اشاره میکنم.ازحقیقت اسلام یاهردینومذهب دیگه ای چی میدونی که به اجدادمن گیردادی.ازدروغوحقدارچه میدونم ازاین حرفامیزنن درحالی که خودشون نزول میدنوحق ازحقدارمیگیرن وادعای ادم خوب بودنودارنوتابخوای چیزی بگی ادمو به جرم احانت به دین ترورش میکن بدون این که اب از اب تکون بخوره.کورش واقعامردبزرگی بود.من نمیخوام باطرفداری ازکوروش از مذهبوچیزای دیگه ایراد بگیرم اماحقیقتوهیچکس نمیدونه بجز تنهاخدا.به هرحال هماننداسمش بزرگش بزرگ بود بیخود نیس که میگن کوروش بزرگ.روحش شادیادش همیشه برنسل اریایی هاجاویدان

 71. نویسنده دیدگاه: امید وپیشرفت
  25 اردیبهشت 1392

  با سلام
  من خودم یک روحانی ام و کوروش را به عنوان ذوالقرنین که در قرآن هم آمده قبول دارم اما با نژاد‍پرستی مخالفم چه از طرف عرب باشد چه از طرف فارس
  باید در همه حال منصف بود
  این مسایل ربطی به نوع دین و نحوه انتخاب کاملترین دین که وظیفه همه است ندارد و نباید با هم قاطی شود

 72. نویسنده دیدگاه: pejman
  25 اردیبهشت 1392

  من يه ايراني شيعه هستم ولي اين دليلي نداره كه من چشمامو رو واقعت ببندم هر چيزي جاي خودش البته دم بعضي از بچه ها گرم خوب حال بعضي ها رو گرفتن واز مدير سايت هم كمال تشكر را دارم

 73. نویسنده دیدگاه: pejman
  25 اردیبهشت 1392

  تف تو روي اونايي كه براي منبرنشستن حرفشون به تمدن و اصليت خودش رو زير پا ميذارند

 74. نویسنده دیدگاه: shaghayeghsadeghiyahoo.com
  20 اردیبهشت 1392

  خیلی عالی هست من دوست دارم از تاریخ ایرانم بدانم واقعا دوست دارم بدونم از چه نسلی هستم من اریایی هستم افتخار می کنم به کوروش کبیر واقعا اگر کوروش بود هیچ مشکی تو ایران نبود چون حق و به حق دار می نشون من عرب نیستم که از دین اعراب اطاعت کنم

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   24 شهریور 1392

   دمت گرم ولی دین الهی اسلام- مسیحیت-یهودیت دین کلی و مال همه دنیاست . تو باید خوشحال باشی که تو ایران اسلام نیوده چون که این نشان انه که خداوند تبارک و تعالی میدیده ایرانیا همینجوری خدا پرستن دلیلی نداشت کامل ترین دین رو واسه ایران بفرسته. ولی خاک بر سر اعراب که با وجود این که کامل ترین دین واسشون اومده ولی الان پیرو ناقص ترین مذهبشن (وهابیت) و درود بر من تو ی آریایی که آنقدر باشعور بودیم و هستیم که 90 درصد مسلمان و اکثرا شیعه ایم. زنده باد ایران و یاد بزرگانش و به امید بزرگان بیشتر

   • نویسنده دیدگاه: ایران
    24 شهریور 1392

    درسته ایرنیا آریایی ها همشون به وجود مقدس خدا اعتقاد داشتند
    خسروپرویز نامه پیامبر رو پاره میکنه و میگه ما از زمانی که عرب ها ملخ میخوردند خدا را قبول داشتیم ولی نه به نام الله بلکه به نام آریایی اهورامزدا

 75. نویسنده دیدگاه: A.PATO
  10 اردیبهشت 1392

  دم شماگرم بازهم به مرام شما که حدعقل این مطالب رابرای ما می گذارید تابا این انسان های بزرگ اشناشویم راستش من خودم اسم این انسان بزرگوار راچندین بارشنیده بودم ولی هیچ اطلاعاتی ازایشان نداشتم ولی حالا خوشحالم که هنوزهم هنوزه جایی هم وجود دارند که این نوع انسان هابرای ما جوان ها شناخته شوند ومن افتخار می کنم که یک جوان ایرانی هستم که چنین پادشاهانی درکشورعزیزم ایران وجود داشتن تانام ایران پابرجا بماند.
  ومن ازشما خواهش میکنم که زندگی نامه نادر شاه رابرایمان درسایت خودبگذارید.
  باتشکر فراونA.PATOازبابل

 76. نویسنده دیدگاه: سجاد
  06 اردیبهشت 1392

  در بزرگ مرد بودن کوروش شکی نیست ولی مواظب باشیم هر چیزی رو هم الکی به خوردمون ندن
  میدونستین قدمت تخت جمشید بیشتر از 2500 سال هست؟ فقط بر اینکه تمدن ایران رو بیارن پایین 2500 به خوردمون دادند و یه جاهاییش رو هم تخریب کردند و داستانهای کذاییی برامون ساختن.

 77. نویسنده دیدگاه: ایرانی
  05 اردیبهشت 1392

  اگر علی مرده کوروش ما راد مرده سایتتون ماهه خسته نباشید …..

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   26 شهریور 1392

   از این مقایسه ها نکنید این صد بار … باعث دعوا و جنجال میشه. صد بار گفتم حضرت علی (ع) کوروش رو برادر خطاب کرده. 😉

   • نویسنده دیدگاه: ایران
    26 شهریور 1392

    cyrusجان حالا عصبانی نشو بابا

    • نویسنده دیدگاه: cyrus
     28 شهریور 1392

     راستی شما چند سالته (کاردارم) ؟؟؟ ببخشیدا!!!

     • نویسنده دیدگاه: ایران
      28 شهریور 1392

      خدا ببخشه 18 سالمه میشه بگین چیکار دارین؟

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      30 شهریور 1392

      من یه گروهی تشکیل دادم ( البته خدا ببخشه منم 17 سالمه تقریبا همان 18 ) که دارم دنبال آدم هایی مثل شما و با عقاید شما میگردم و الانم به شدت خوشحالم میبینم که هنوزم کسایی هستن که ایرانمو دوست دارن و از این که شما تو این سن این چیزارو میدونی بسیار خوشحالم . امثال شما یکی از هزاران افتخاران ایران هستید. 😉
      خیلی خیلی ببخشید ولی دیگه میپرسم شما پسری یا دختر ؟؟ خیلی خیلی معضرت میخوام. 😳

     • نویسنده دیدگاه: ایران
      30 شهریور 1392

      من دخترم شما چی؟ببخشیدا 😳
      شما که گفتین فوق لیسانس تاریخ دارین چند سال جهشی خوندی؟ 😆 😆 😆

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      30 شهریور 1392

      باز هم عذر خواهی میکنم از این جسارتم ولی اون جا یکی یک متنی نوشته بود که غلط بود و شما هم قطعا اون رو خوندین ولی من که نمیتونستم بگم فلان کتاب ها رو خوندم ، گفتم فوق لیسانس تاریخ دارم . درسته الان سوم دبیرستانم ولی دست کمی از فوق لیسانس تاریخ ندارم ( حداقل در زمینه قبل از اسلام) چون به علاقه ربط داره اون فردی هم که فوق لیسانس تاریخ داره با علاقه به اون جا رسیده دیگه و کتاب خونده.به هر حال خیلی معذرت میخوام که دروغ گفتم 😳 😳 😳 😳 به قول شما در شاٌن یک ایرانی نیست 😳 😳 😳 😳 😳 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      30 شهریور 1392

      من که گفتم برای چی میخواستم. ببینید توضیحش یکمی سخته…. شما اگه آهنگ های یاس رو گوش بدین منظور من رو میفهمین. یاس با آهنگ کار میکنه رو افراد من هم از طریق تاریخ.ولی ما تو گروهمون دختر خانم نداشتیم (تا حالا) و الانم در حال راه اندازی یک سایت هستیم. 😉

     • نویسنده دیدگاه: ایران
      30 شهریور 1392

      تا حالا تو گروهتون دختر نداشتیند؟
      افتخار میدین منم تو گروهتون عضو بشم؟

     • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
      30 شهریور 1392

      دوستان عزیز این بخش برای گفتگوی آزاد نیست

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      30 شهریور 1392

      شچم و ممنونم که تا الان اجازه دادید 😉

     • نویسنده دیدگاه: yaas
      30 شهریور 1392

      من گفتم بهت نمیخوره سنت زیاد باشه…..اخه گفته بودی فوق لیسانس داری..البته دلیلشو فهمیدم. 😈

     • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
      30 شهریور 1392

      دوستان عزیز این بخش برای گفتگوی آزاد نیست

     • نویسنده دیدگاه: yaas
      30 شهریور 1392

      چششششششم.معذرت..ولی فک کنم به بقیه هم باید بگی اینو

 78. نویسنده دیدگاه: بي تا
  22 فروردین 1392

  درود بر شما
  سپاس از مطلب مفيدتون.
  با اجازتون اين مطالبو تو وبم قرار ميدم

 79. نویسنده دیدگاه: هیرا
  17 فروردین 1392

  کوروش بیا ببین چه بر سر ایران و ایرانی امده!! میبینی؟ دیگر بچه هایمان در کتاب هایشان حتی نامت را نمیشنوند….. چقدر غم انگیز… روحت شاد و یادت گرامی باد

 80. نویسنده دیدگاه: آرمین
  16 فروردین 1392

  امپراطوری کوزش کبیر اثر موسی نثری همدانی

 81. نویسنده دیدگاه: اتش خاموش کن
  25 اسفند 1391

  باسلام خدمت تمامی دوستان عزیزم که برای این مطلب واقعا جنجالی نظر گذاشته اند((چه موافق و چه مخالف))
  من،خود بشخصه بعنوان یک ایرانی مسلمان که به خدا و همچنین پیغمبرش و همچنین سنن و تاریخی ایرانیان اعتقاد دارد.
  دلیل منطقی دارم اول خطاب به میهن پرستان که حس وطن پرستی این عزیزان و همچنین تعصبشان نسبت به کوروش بزرگ کاملا قابل ستایش است اما ایا این درست است که ما ایرانین که پدرمان کوروش بزرگ است دیدگاهی کاملا (من عذر خواهی میکنم که همچین حرفی رو میزنم)(((نژاد پرستانه و یک بعدی))) داشه باشیم و بیایم ملتی دیگر را پست جلوه دهیم؟(من با نزاد پرستس اعراب کار ندارم)و یک دین الهی را زیر سوال ببریم؟و خودمان را پیرو کوروش و زردشت (یازرتشت)بدانبم ؟ان هم با این دید نزژد پرستانه که نه ازنظر کوروش درست است نه از نظر تربیت پارسی و ایرانی؟ایا کوروش هدفی جز ازادی و اسایش انسان ها داشت(وگرنه اولین بیانیه ی حقوق بشر را در بابل نمیگفت).
  و بعد از این ،خطاب به کسانی که میخواهند از دین اسلام دفاع کنند،این کار که شما نسبت به دین خود و همچنین ارادتی که نسبت به دین اسلام و پیامبر اکرم(ص) دارید کاملا قابل ستایش است اما ایا درست است که ما چشمانمان را بر روی حقیقت ببندیم و بدون هیچ استنباطی بیایم در مورد شخصی که در قران خودمان بنده صالح،با تقوا،مخلص و نیکوکار معرفی شده است این طور واکنش نشان دهیم که نه از نظر دینمان و نه از نظر اخلاق اسلامی درست میباشد صحبت کنیم ؟و اورا مشرک و زنباز بنامیم و تاریخ یک ملت را زیر سوال ببریم
  اگر باور ندارید ذوالقرنین(سوره کهف ایه83 تا 93)، کوروش است می توانید به این منابع مراجعه کنید:

  مولانا ابوالکلام آزاد، مفسر بزرگ قرآن و وزیر فرهنگ هند در زمان گاندی در تفسیر مجمع‌البیان
  ‫2.‬ترجمه تفسیر سوره کهف از باستانی پاریزی
  ‫3.‬علامه طباطبایی در تفسیر المیزان
  ‫4.‬آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و ده نفر از مفسران بزرگ قران در تفسیر نمونه(ماننداقایان قرائتی، امامی، آشتیانی، حسنی، شجاعی، عبدالهی و محمدی)
  تابنده گنابادی در کتاب سه داستان عرفانی از قرآن
  ‫6.‬آیت‌الله میر محمد کریم علوی در تفسیر کشف الحقایق (با ترجمه عبدالمجید صادق نوبری)
  ‫7.‬حجت‌الاسلام سید نورالدین ابطحی در کتاب ایرانیان در قرآن و روایات
  ‫8.‬علی شریعتی در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی
  ‫9.‬صدر بلاغی در قصص قرآن
  ‫10.‬جلال رفیع در کتاب بهشت شداد
  ‫11.‬دکتر فاروق صفی زاده در کتاب از کورش هخامنشی تا محمد خاتمی
  ‫12.‬منوچهر خدایار در کتاب کورش در ادیان آسیای غربی
  ‫13.‬قاسم آذینی فر در کتاب کورش پیام آور بزرگ
  ‫14.‬فریدون بدره‌ای در کتاب کورش در قرآن و عهد عتیق
  ‫15.‬محمد کاظم توانگر زمین در کتاب ذوالقرنین و کورش
  ‫16.‬آیت‌الله سید محمد فقیه استاد اخلاق، حافظ کل قرآن و نماینده مجلس خبرگان دوم
  ‫17.‬استاد محیط طباطبایی
  ‫18.‬حجه‌الاسلام شهید هاشمی نژاد
  ‫19.‬سر احمدخان بنیان‌گذار دانشگاه اسلامی علیگر هند
  ‫20.‬دکتر عبد المنعم النمر
  ‫21.‬صابر صالح زغلول
  ‫22.‬الشیخ الشعراوى

  این منابع مستقیما از ویکی پدیا دانشنامه ازاد امده است.
  کلام اخر:
  من از شما عزیزان خواهش میکنم در درجه اول به نظرات یکدیگر احترام بگذارید و انتقاد پذیر باشید و سریع واکنش ان هم از روی احساسات انجام ندهید بلکه اول در مورد موضوع تحقیق کنید و بعد نظر بدهید و حتی به یک منبع نیز اکتفا نکنید و دست از افراط گرایی در بعضی از امور بردارید زیرا این کار نه از لحاظ دینمان درست است و نه از نظر ایین ایرانیان و نحوه ی تربیتشان.
  به امید اینکه روزی همه به همه احترام بگذارند.

 82. نویسنده دیدگاه: اندي
  18 اسفند 1391

  اقاي نيك فر منظورتون چيه مااگه به كوروش افتخار نكنيم به چي كشورمون افتخار كنيم راستي استهبان چه مدليه اخه تو كتاب يكي از مورخان بزرگ دنيا خوندم زادگاه اصلي كوروش استهبان واقع دراستان فارسه

 83. نویسنده دیدگاه: محمد رضا
  28 بهمن 1391

  هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی
  .بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

  • نویسنده دیدگاه: آرمین
   16 فروردین 1392

   با سلام و عرض ادب
   اولا به کسی ندونسته توهین نکن
   دوما سودش هزاران برابر ضررش بوده داداش

  • نویسنده دیدگاه: امین
   26 خرداد 1392

   کوروش جایت خالیست تا ظهور امام زمان همینو بس

 84. نویسنده دیدگاه: yazdan
  18 بهمن 1391

  واقعا کاش مردم به خودشون بیان ما از نسل کوروشیم نه اعراب

  • نویسنده دیدگاه: ایران
   24 شهریور 1392

   تاریخ عنوان کرده یا شمای وطن فروش؟؟
   ازتون خواهش میکنم بدون مطالعه حرف نزنین

 85. نویسنده دیدگاه: ملکی رسول
  17 بهمن 1391

  خیلی جالبه

 86. نویسنده دیدگاه: سوسن
  08 بهمن 1391

  سارا خهنوم کجاش عالیی؟؟

 87. نویسنده دیدگاه: علی
  03 بهمن 1391

  عالی بود بیایم تا ایران را کورشی کنیم

  • نویسنده دیدگاه: محمد نيك فر
   09 اسفند 1391

   سنگسار زنان در زمان فرمانروایی کورش بزرگ بر بابل امری متداول بود و در مورد زنان زانیه اجرا می‌شد. در این مورد مردان از مجازات سنگسار معاف بودند، مگر آنکه به حرم و کنیزان شاه نظر داشتند.

   برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷ (منبع زیر)؛ و نیز تاریخ تمدن ویل دورانت، جلد یکم، مشرق زمین.

   Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897

  • نویسنده دیدگاه: آرمین
   16 فروردین 1392

   دمت گرم

 88. نویسنده دیدگاه: سارا
  28 دی 1391

  از نظر من عالی اما اگر میشود درباره دانشمندان دیگر هم بنویسید

نظر خودتان را ارسال کنید